Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 үн өту және ыстық ұру. Ёлектрожарақат. —уға бату. “ұншығу.
 

1. Ўынайы суға батудың ≈Ң нег≥зг≥ себеб≥:

 

A. мұзды шок

B. дауыс байламдарының тарылуы

C. жүрект≥ң рефлекторлы тоқтауы

D. су астындағы затқа басын ұрып алу

E. тыныс алу жолдарының суйықтықпен аспираци€сы

 

2. јсфикси€лық суға батудың ≈Ң нег≥зг≥ себеб≥н көрсет≥ң≥з

 

A. мұзды шок

B. дауыс байламдарының спазмы

C. жүрект≥ң рефлекторлы тоқтауы

D. су астындағы затқа басын ұрып алу

E. тыныс алу жолдарындағы судың аспираци€сы

 

3. —инкопальд≥ суға батудың ≈Ң нег≥зг≥ себеб≥н көрсет≥ң≥з

 

A. мұзды шок

B. дауыс байламдарының спазмы

C. жүрект≥ң рефлекторлы тоқтауы

D. су астындағы затқа басын ұрып алу

E. тыныс алу жолдарындағы судың аспираци€сы

 

4. —трангул€ци€лық жүлген≥ң мына орналасуында өл≥м жағдайы Ө“≈ тез дамиды:

 

A. жұтқыншақ деңгей≥нде

B. жұтқыншақ деңгей≥нен төмен

C. жұтқыншақ деңгей≥нен жоғары

D. мойынның артқы беткей≥нде

E. мойынның бүй≥р беткей≥нде

 

5. јсфикси€ның  ӨЅ≤Ќ≈ осы түр≥нде тыныс алу қозғалысы тырысу ұстамасы түр≥нде көр≥нед≥

 

A. механикалық

B. асфикси€лық

C. аспираци€лық

D. травматкалық

E. странгул€ци€лық

 

6. Қай кезеңн≥ң ағымы ≥лмект≥ң қысылуының ұзақтығына байланысты?

 

A. агони€

B. агони€ алды

C. клиникалық өл≥м

D. биологи€лық өл≥м

E. асфикси€дан кей≥нг≥

 

7. Үс≥к шалудың ≈Ң мүмк≥н болатын себеб≥н көрсет≥ң≥з:

 

A. тар а€қ ки≥м кию

B. желд≥ң үлкен жылдамдығы

C. ауаның жоғары ылғалдылығы

D. төмен температураның әсер≥

E. а€қ Ц қол қан тамырларының аурулары

 

 

8. Қызу кез≥нде оральд≥ регидратаци€ жүрг≥зу ӘЅƒ≈Ќ мүмк≥н:

 

A. д≥р≥л кез≥нде

B. ауыр сатысында

C. құсу болмағанда

D. ес≥н≥ң болмауында

E. тұзды ер≥т≥нд≥лерд≥ң болмауында

 

9. Ѕалаларға тән жылулық соққының ≈Ң мүмк≥н белг≥лер≥:

 

A. салқын тер

B. жүрег≥ айнуы және құсу

C. ест≥ң тежелу≥

D. қатты бас ауруы

E. мұрыннан қан кету

 

10. Ёлектр жарақатынан болған қарыншалық фибрилл€ци€сы бар науқасқа Ќ≈ҒҰ–Ћџћ ти≥мд≥ препарат?

 

A. метопролол

B. коргликон

C. эпинефрин

D. кордарон

E. изоптин

 

11. “ынысымен гемодинамикасы қалыпты, электр жарақатынан болған аритми€сы бар науқасқа жедел жәрдемд≥ бастау керек

 

A. Ө∆∆

B. оттег≥мен ингал€ци€

C. антиаритми€лық препарат

D. толық схема бойнша реанимаци€

E. трахеобронхиалд≥ ағаштың ≥ш≥ндег≥н≥ сорып алу

 

12. ≈р адам 31 жаста,қалалық су қоймасының жағасында ес-түсс≥з жатыр.“ер≥ жабындылары суық,тез көгеред≥.ћагистральды тамырларда пульсаци€ әлс≥зденген,тынысы беткей,тризм және ларингоспазм.∆алған респираторлық тыныс байқалады.јузыны және мұрнынан қызғылт түст≥,көб≥кт≥ сұйықтық ағып жатыр.јйналасындағы адамдардың айтуынша судан құтқарушылар шығарған.ƒостарымен алькогольды ≥ш≥мд≥к ≥шкен.«ардап шегуш≥ суға батудың қай сатысында екен≥н табыңыз. Өкпен≥ жасанды желденд≥руд≥ жасауға ≈Ң кедерг≥ жасайтын симптом қандай:

 

A. беткейл≥к тыныс

B. тризм және ларингоспазм

C. жедел көгерет≥н тер≥ жабындылары

D. аузынан көб≥к тәр≥зд≥ сұйықтықтың ағуы

E. магистральды тамырларда пульстың әлс≥здену≥

 

13. ≈р адам 39 жаста,қалалық су қоймасының жағасында ес-түсс≥з жатыр.“ер≥ жабындылары суық,тез көгеред≥.ћагистральды тамырларда пульсаци€ әлс≥зденген,тынысы беткей,тризм және ларингоспазм.∆алған респираторлық тыныс байқалады.јузыны және мұрнынан қызғылт түст≥,көб≥кт≥ сұйықтық ағып жатыр.јйналасындағы адамдардың айтуынша судан құтқарушылар шығарған.ƒостарымен алькогольды ≥ш≥мд≥к ≥шкен..Ќауқаста қандай ≈Ң қау≥пт≥ асқынулар байқалады:

 

A. өкпен≥ң ≥с≥ну≥

B. клиникалық өл≥м

C. бас миының ≥с≥ну≥

D. жүрек ритм≥н≥ң өзгеру≥

E. респираторлық дистресс синдромы

14. Қыз бала 18 жаста,џстық- өл көлд≥ң жағасында демалып жатыр. ≈с-түсс≥з, тер≥ жабындылары б≥рден бозғылттанған. ћагистральды тамырларда пульсаци€ және тынысы анықталмайды.көз қарашығы кеңейген,жарыққа реакци€сы жоқ.ƒостарының айтуы бойынша күнн≥ң астында 5 сағ жатқан,одан соң волейбол ойнап суға түскен.—уға батқанын байқаған,судан шығарған соң,жүрекке т≥келей емес массаж жасаған. «ардап шегуш≥ суға батудың ≈Ң мүмк≥н қай сатысында:

 

A. бастапқы

B. агональды

C. терминальды

D. асфикси€дан кей≥нг≥

E. клиникалық өл≥м

 

15. Қыз бала 20 жаста,џстық- өл өзен≥н≥ң жағасында демалып жатыр.≈с-түсс≥з,тер≥ жабындылары б≥рден бозғылттанған. ћагистральды тамырларда пульсаци€ және тынысы анықталмайды.көз қарашығы кеңейген,жарыққа реакци€сы жоқ.ƒостарының айтуы бойынша күнн≥ң астында 5 сағ жатқан,одан соң волейбол ойнап суға түскен.—уға батқанын байқаған,судан шығарған соң,жүрекке т≥келей емес массаж жасаған. «ардап шегуш≥де суға батудың ≈Ң мүмк≥н қай түр≥:

 

A. шынайы

B. астматикалық

C. синкопальды

D. Ђсудағы өл≥мї

E. асфикси€лық

є  үн өту және ыстық ұру. Ёлектрожарақат. —уға бату. “ұншығу.
  E
  B
  C
  C
  E
  D
  D
  C
  D
  D
  C
  A
  B
  E
  C
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 681 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1487 - | 1456 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.