Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈ресектер мен балалардағы Ђжедел ≥шї синдромы.
Ќұсқа

! Ѕұлшық етт≥ң қорғаныстық ширығуы қай ауруға тән?

 

A. перитонит

B. аппендицит

C. асқазаннан қан кету

D. ≥шект≥ң инвагинаци€сы

E. панкреатитт≥ң ≥с≥нген формасы

 

! —итковский симптомы мына ауруда байқалады

 

 1. жедел аппендицитте
 2. жедел холецистите
 3. жедел панкреатите
 4. бауырлық шаншуда
 5. бүйрект≥к шаншуда

 

!Ђ∆едел ≥шї синдромы кез≥нде тез арада

 

 1. науқасты ауруханаға жатқызу керек
 2. тазалау клизмасын жасау керек
 3. ауруды басатын дәр≥ беру
 4. асқазанын жуу
 5. жылытқы қою

 

! Ѕелд≥к тәр≥зд≥ ауру сез≥м≥ байқалады

 1. холециститте
 2. аппендицитте
 3. панкреатитте
 4. көкбауыр жарақатында
 5. асқазанның перфоративт≥ жарасында

  5

! ѕеритонитт≥ң ең анық белг≥с≥

A. ≥шт≥ пальпаци€лау кез≥ндег≥ ауру сез≥м≥

B. ≥шперден≥ң т≥т≥ркену симптомы

C. кал мен газдың шықпауы

D. ≥шект≥к шаншулар

E. құсу

 

! Ќен≥ң зақымдану нәтижес≥нен перитонит дамиды?

A. аналь тес≥г≥

B. көкбауыр

C. бүйрек

D. бауыр

E. ≥шек

!∆едел холецистит симптомы

 

 1. құлаған тамшы
 2. ѕастернацкий
 3. —итковский
 4. ќртнер
 5.  охер

 

! √еморраги€лық синдромның ауырлығы қандай факторға тәуелд≥

 

 1. жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен
 2. қан жоғалту дәрежес≥нен
 3. айқын тыныс жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен
 4. зәр шығару жүйес≥н≥ң травмасынан
 5. омыртқа бағанасының травмасынан

 

! √еморраги€лық синдром кез≥нде қан жоғалтудың қанша деңгей≥н ажыратады

 

 1. 3 деңгей≥
 2. 2 деңгей≥
 3. 4 деңгей≥
 4. 5 деңгей≥
 5. 6 деңгей≥

 

! √еморраги€лық синдромның ауырлық дәрежес≥ неге байланысты

 

 1. организмның фондық жағдайына байланысты
 2. симптомдардың айқындылығына байланысты
 3. қан жоғалтудың жылдамдығына байланысты
 4. науқастың жасына байланысты
 5. жарақаттың ауырлығына

 

! Қандай қан жоғалту кез≥нде дегте тәр≥зд≥ үлкен дәрет болады?

 

 1. өкпел≥к
 2. мұрыннан
 3. жатырлық
 4. геморроидальд≥
 5. гастродуоденальд≥

 

! ƒуоденальд≥ жара кез≥нде аурудың жоғалуы және меленаның пайда болуы немен сипатталады

 1. ұйқы без≥н≥ң пенетраци€сы
 2. пилородуоденальд≥ стеноз
 3. жараның малигнизаци€сы
 4. ойық жара перфораци€сы
 5. қан жоғалту

 

! јльговер шогының индекс≥ Ц бұл арақатынас

 

 1. пульстыңсистолоикалық қысымға қатынасы

B. гемоглобин көрсетк≥ш≥ мен пульст≥ң қатынасы

C. гемоглобин көрсетк≥ш≥ мен гематокрит қатынасы

 1. гематокритт≥ң диастоликалық қысымға қатынасы
 2. эритроциттеркөрсетк≥штер≥ мен гемоглобин қатынасы

 

! јсқазанан қан кету кез≥нде құсық массасының түс≥

 

 1. ал қызыл түстес қойыртпақтармен қан
 2. кофе қойыртпағы тәр≥зд≥
 3. қан тамақ қалдығымен
 4. таңқурай түст≥ желе
 5. дегте тәр≥зд≥

 

! ‘имоз - это:

 

 1. күпек(шетк≥ тəн) қуысының тарылуы
 2. жыныс мүшес≥ басының қабынуы
 3. күпект≥ң сыртқы жапырақшасының қабынуы
 4. күпект≥ң ≥шк≥ жапырақшасының қабынуы
 5. күпект≥ң тарылған сақинасының созылу əсер≥нен жыныс мүшес≥ басының қысылып қалуы

 

!34 жастағы ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында келес≥ симптомдарды анықтады: ≥ш≥нде толғақтәр≥зд≥ жылдам ауру сез≥м≥, көп ретт≥к құсу, ек≥ рет аз мөлшерде үлкен дәрет. “өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 1. жоғары ж≥ң≥шке ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 2. сигматәр≥зд≥≥шект≥ңөт≥мс≥зд≥г≥
 3. динамикалық ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 4. төменг≥ тоқ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 5. копростаз

 

!58 жасар әйел адам.∆едел жәрдем дәр≥гер≥не мынадай шағымдар айтты: ≥ш≥нде толғақтәр≥зд≥ ауру, ≥ш кебу, үлкен дәрет пен газдың шықпауы. јуырғанына б≥р күн, б≥р сағат бұрын калдың и≥с≥мен құсу болды.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жоғары ж≥ң≥шке ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 2. сигматәр≥зд≥ ≥шект≥ң өт≥мс≥зд≥г≥
 3. динамикалық ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 4. төменг≥ тоқ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 5. копростаз

 

!40 жасар әйел адам, оң жақ мықын аймағындағы ауру сез≥м≥не шағымданады. 8 сағат бұрын ауырған, ауру эпигастрий аймағынан басталған, сосын оң жақ мықын аймағына ауысқан. Үлкен дәрет болған, калдың түс≥ қалыпты. «әр шығару бұзылмаған. ƒене температурасы 37,2∞—.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жедел аппендицит
 2. жедел холецистит
 3. жеделпанкреатит
 4. жедел гастрит
 5. жедел гепатит

 

!36 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында мынадай шағымдар айтты: ≥ш≥н≥ң оң жағындағы б≥рден пайда болған ауру сез≥м≥, ол оң жақ шап және оң жақ бел аймағына таралады. 2 сағат бұран ауырған. Ѕұрын бұндай ауру сез≥м≥ болмаған. Ѕ≥р ретт≥к құсу болды. Ќауқас мазасыз.јуруханаға түскен кез≥ндег≥ температурасы 37,5∞—. ѕульс≥ минутына 100 рет. “≥л≥ дымқыл, ақ жабындымен жабылған. ≤ш≥н≥ң оң жағы пальпаци€лау барысында ауырады, ўеткина-Ѕлюмбергс симптомы оң.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жедел аппендицит
 2. жедел холецистит
 3. жеделпанкреатит
 4. жедел гастрит
 5. жедел гепатит

 

!62 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында оң жақ мықын аймағындағы ауру сез≥м≥не және дене температурасының 37,6 º— көтер≥лген≥не шағымданды. јнамнез≥нен: 4 күн бұрын оң жақ мықын аймағында ұстама болған. ќбъективт≥ қарағанда: т≥л≥ дымқыл, ≥ш≥ тыныс алуға қатысады, жұмсақ. ѕальпаци€ кез≥нде оң жақ мықын аймағында домалақ п≥ш≥нд≥ құрылым байқалады.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жедел аппендицит, аппендикул€рлы инфильтратпен асқынған
 2. кал жиынтығы
 3. лимфа түй≥н≥
 4. жаңа өс≥нд≥
 5. метастаздар

 

!19 жасар жас ж≥г≥т, ауырғанына ек≥нш≥ күн болғанда жедел жәрдем шақырған. ≤ш≥н≥ң төменг≥ жағындағы ауру сез≥м≥не, жүрек айну, құсу, ауызының құрғауы, ≥ш≥н≥ң кебу≥не шағымданады. јуру сез≥м≥ эпигастрий аймағынан басталып, оң жақ мықын аймағына ауысқан. ƒәр≥герге қаралмаған. јуру сез≥м≥ ≥шт≥ң төменг≥ жағына таралып, күшейе түскен.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. аппендикул€рлы инфильтрат
 2. аппендикул€рлы абсцесс
 3. жедел аппендицит
 4. жедел гастрит
 5. перитонит

 

!42 жасар әйел адам. —оңғы жылы осымен үш≥нш≥ рет жедел холецистит ұстамасымен клиникаға әкел≥нд≥. —оңғысында ек≥ күн бұрын оң қабырға астында ауру сез≥м≥ пайда болған, дәр≥герге қаралмаған, өз≥н өз≥ емдеген. 3 сағат бұрын ≥ш≥ндег≥ ауру құйылған тәр≥зд≥ болып, оң жағында күшейе түскен, гипертерми€ 39о — дей≥н. ≤шперден≥ң т≥т≥ркену≥ анықталады.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. калькулезд≥ холецистит
 2. жедел холецистит
 3. өтт≥к перитонит
 4. жедел гепатит
 5. холангит

 

!42 жасарәйеладам. ∆еделжәрдемдәр≥гер≥қараған. 2 сағат бұрын басталған ≥ш аймағындағы қатты ауру сез≥м≥не және жи≥ құсқысы келет≥н≥не шағымданады. јуру толғақтәр≥зд≥ сипатта. Үлкен дәрет≥ жоқ, газ шықпайды. ќбъективт≥ қарағанда: мазасыз, қатты айқайлайды. ≤ш≥н≥ң жоғарғы бөл≥г≥не ауа толған, перитонеальд≥ симптомдар күд≥к тудырады, ≥шт≥ң алдыңғы бұлшықеттер≥ айқын күшенген. јнамнез≥нен: 2 жыл бұрын көкбауыр жарылуына байланысты ота жасалған.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жедел ж≥ң≥шке ≥шект≥ң өт≥мс≥зд≥г≥
 2. жоғары ж≥ң≥шке ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 3. динамикалық т≥к≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 4. төменг≥ тоқ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 5. копростаз

 

!43 жасар ер адам. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан. ≤шт≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде интенсивт≥ ауру сез≥м≥не шағымданады. 3-ш≥ күн≥ дене температурасы 38,2 — көтер≥лд≥. ∆үрек айну мен құсу пайда болды. јнамнез≥нен: 12-ел≥ ≥шект≥ң ойық жарасы. ќбъективт≥ қарағанда: жағдайы ауыр. “ер≥с≥ мен шырышты қабаттары бозарған. ѕульс Ц минутына 124 рет. јҚ Ц 90/60 сын.бағ. “≥л≥ құрғақ. ≤ш≥ желденген. “ыныс алуға қатыспайды. ѕальпаци€ кез≥нде ауырсынады және барлық бөл≥г≥ ширыққан. ўЄткин Ч Ѕлюмберг симптомы оң. ѕеркуторлы тексергенде бауырдың тұйықталуы байқалмайды, тимпаникалық дыбыс. јускультаци€ кез≥нде Ђқұлаған тамшы шуылыї.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. 12-ел≥ ≥шект≥ң перфоративт≥ жарасы. ѕеритонит
 2. 12-ел≥ ≥шек ойық жарасының асқынуы
 3. жоғары ж≥ң≥шке ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 4. жедел ж≥ң≥шке ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 5. асқазанның тес≥лген жарасы

 

!39 жастағы әйел адам. ∆едел жәрдемге эпигастрий аймағындағы және оң қабырға астындағы ауру сез≥м≥не, жүрек айнуына шағымданды. јнамнез≥нен 6 ай бұрын өт-тас ауруына байланысты холецистэктоми€ жасалған. “ер≥ және шырышты қабаттары иктери€лық. ƒене температурасы 36,8. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс. ѕульс минутына 82 соққы. јҚ 110/70 сын.бағ. “≥л≥ ылғалды, ақ жабындымен жабылған, ≥ш≥ жұмсақ, оң жақ қабырғаасты ауырсынады. ѕеритонеальд≥ симптомдар тер≥с.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жедел панкреатит
 2. жедел холецистит
 3. жедел холангит
 4. жедел гепатит
 5. жедел гастрит

 

!45 жасар ер адам. јуырғанына 3 күнболғандажеделжәрдемшақырған. Қарау барысын температурасының 390— көтер≥лген≥не, гипереми€ға, шыққан жарық аймағының инфильтраци€сы мен ≥с≥ну≥не шағымданды.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жарық қабының флегмонасы
 2. жарық қабының гангренасы
 3. жарық қабының абсцесс≥
 4. жарық қабының некрозы
 5. жарықтыңтүсу≥

 

!65 жасар ер адам. ∆едел жәрдем шақырды. ∆арық аймағындағы ауру сез≥м≥не және қызаруға, жүрек айнуға және б≥р ретт≥к құсуға шағымданды. Үлкен дәрет≥ жоқ, газ шықпайды. ќбъективт≥ қарағанда: ≥ш≥ кепкен, перитонеальд≥ симптомдары күд≥кт≥, ≥шт≥ң алдыңғы бұлшықеттер≥ айқын ширыққан.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. жарық қабының флегмонасы
 2. жарық қабының гангренасы
 3. жарық қабының некрозы
 4. жарық қабының абсцесс≥
 5. жарықтың түсу≥

 

!55 жасар ер адам. Ќауқаста кенеттен ≥ш≥н≥ң төмен тартқан сек≥лд≥ ауру сез≥м≥ және ол оң жақ санына иррадиаци€ланады, жүрек айну және б≥р ретт≥к құсуға шағымданады. ∆едел жәрдем шақырған. “ексеру барысында төменг≥ шап қатпарында ≥с≥к тәр≥зд≥ өс≥нд≥ пальпаци€ланады.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

A. түсу≥ жарық қабының гангренасы

 1. жарық қабының флегмонасы
 2. сан жарығының түсу≥
 3. шап жарығының түсу≥
 4. к≥нд≥к жарығының

 

!10 жасар бала. ∆едел жәрдем қарау барысында ≥ш≥н≥ң ауырғанына, жүрек айну мен құсуға шағымданады. јнамнез≥нде Ц аппендэктами€. ќбъективт≥ қарағанда: пульс Ц минутына 98 рет. ≤ш≥ аздап кепкен, төмендеген ≥шек аймағында жұмсақ-эластикалық формасы овальд≥ ≥с≥к тәр≥зд≥ құрылым пальпаци€ланады. ѕеристальтикасы күшейген. “≥к ≥шектен қанды бөл≥нд≥лер.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. инвагинаци€ның илеоцекальд≥ формасы
 2. төменг≥ тоқ ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 3. сигмовидт≥ ≥шект≥ң оралуы
 4. копростаз
 5. ≥с≥к

 

!60 жасар әйел адамда жедел калькулезд≥ холецистит пен ≥шт≥ң барлық аймағында қатты ауру сез≥м≥. Ќауқас бозарған, тахикарди€, ≥ш бұлшықеттер≥ ширыққан, перитонеальд≥ құбылыстар ≥шт≥ң барлық бөл≥г≥нде байқалады.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы сәйкес келед≥?

 

 1. өт қапшығының перфораци€сы
 2. калькулезд≥ холецистит
 3. жедел холецистит
 4. жедел гепатит
 5. холангит
 6. 180 - 300 секунд

 

! ≈р к≥с≥ 60 жас. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ науқасты қарау кез≥нде көп ретт≥к қан құсуға шағымданады. јнамнезден: көп жылдар бойы алкогольд≥ салынып ≥шкен. ќйық жара ауруы жоқ.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. ћеллори-¬ейсса синдромы
 2. јсқазан-≥шектен қан кету
 3. јсқазанан қан кету
 4. јлкогольден улану
 5. Өңештен қан кету

! ≈р к≥с≥ 39 жас, 12 ел≥ ≥шек ойық жарасымен зардап шегед≥ жедел жәрдем дәр≥гер≥н≥ң тексеру барысында: тер≥ жабындысы бозарған, бас айналу, әлс≥зд≥к, нәж≥с≥ қара түст≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. ұйқы без≥н≥ң пенетраци€сы
 2. пилородуоденальд≥ стеноз
 3. малигнизаци€
 4. перфораци€
 5. қан кету

 

! Әйел 30 жас. 103 шақырды.  енеттен болатын ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ ауырсыну, жалпы әлс≥зд≥к, бас айналу. јнамнез≥нен: 6 ай бұрын сол жақ аналық без≥ ≥с≥г≥ анықталған. 2 ай көлем≥нде оральд≥ контрацептивтер қабылдаған. —оңғы етек≥р≥ 15 нен 20 шы мартта келген. “ер≥ жабындысы мен шырышты қабаты бозарған, температурасы 37.0 —. јƒ 70/40 мм рт ст., Ps 130 минутына, ритм≥ қалыпты әлс≥з толады.“≥л≥ құрғақ. ≤ш≥: пальпаци€ кез≥нде ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ ауырсынады. Құрсақ т≥т≥ркенд≥ру симптомы оң. ∆ыныс жолынан бөл≥нд≥лер жоқ.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 1
 2. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 2
 3. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 3
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к. √еморраги€лық шок 1.
 5. жатырдан тыс жүкт≥л≥к. √еморраги€лық шок 2.

!16 жасар қызда 3 ай кеш≥кен етекк≥рден кей≥н 8 күннен бер≥ жыныс жолынан қанды бөл≥нд≥ пайда болды.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. жұмыртқаның гормон продуцирлейт≥н ≥с≥г≥
 2. дисфункциональд≥ жатырдан қан кету
 3. жатыр түт≥г≥н≥ң полипы
 4. эндометрии полипозы
 5. жатыр түт≥г≥н≥ң рагы

 

!Әйел 30 жаста 10 күн бойы жыныс жолынан жылы қанды бөл≥нд≥ге шағымданады, 1,5 ай етекк≥р≥ кешыкеннен, әлс≥зд≥к. 25 жасынан периодты түрде осындай қан кету қайталанады. “уу саны-2, аборт Ц 1. Қарап тексеру кез≥нде тер≥ жабындысы бозарған, тахикарди€, јƒ 100/60 мм.рт.ст. Ѕөл≥н≥с қанды, жылы.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. дисфункциональд≥ жатырдан қан кету
 2. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 3. ювенильд≥ қан кету
 4. аборт
 5. түс≥к

! ≈р к≥с≥ 45 жаста. Ќауқастың шағымдары жалпы әлс≥зд≥к, қан құсу. јйтылған шағымдары 2 сағат бұрын пайда болған. јнамнез≥нде: 5 жыл бұрын гепатит — мен ауырған, соңғы 2 жыл алкогольд≥ салынып ≥шу. Қарап тексеру кез≥нде: тәбет≥н≥ң төмендеу≥, тер≥ жабындысы субиктерилд≥.  еуде тұсының тер≥ жабындысында қан тамырлық жұлдыздар бар. ≤ш өлшем≥ ұлғайған, латеральд≥ бөл≥г≥нде перкуторлы дыбыс. Ѕауыры ұлғайған,нервт≥к доғалары тығыз.

≈ң мүмк≥н болатын қан жоғалту түр≥?

 1. өңеш венасының варикозды кеңею≥
 2. он ек≥ ≥шект≥ң пи€зшығың жарасы
 3. асқазан жедел ойық жарасы
 4. ћэллори-¬ейс синдромы
 5.  е€ ойық жарасы

 

! ≈р к≥с≥ 38 жаста. √епатит ¬ мен ауырған, кездейсоқ кофе қойыртпағы тәр≥зд≥ құсық, мелена, әлс≥зд≥к, жүрек айну. Қаз≥рг≥ қарап тексеру кез≥нде тер≥ жабындысы бозғылт, пальпаци€ кез≥нде бауыр сол жақ бөл≥г≥н≥ң ұлғаюы, төмпеш≥к консистенци€сы тығыз, перкусси€ кез≥нде ≥ш қуысында аздаған мөлшердег≥ сұйықтық. јускультаци€ кез≥нде ≥шек перистальтикасының күшею≥. Ќәж≥с түс≥ қара түст≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. бауыр циррозы өңештен қан кетумен жүрет≥н
 2. асқазан ойық жарасы қан кетумен
 3. портальд≥ жүйе тромбозы
 4. геморроидальд≥ қан кету
 5. асқазандық қан кету

 

!≈р к≥с≥ 40 жаста. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында науқас жағдайы ауыр болды. 12 сағат бұрын мелена мен қанмен құсық пайда болды. ≈с≥ шатасқан. јҚ 60/40 мм.рт.ст. ѕульс 128 мин.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. анафилактикалық шок
 2. геморраги€лық шок
 3. малигнизаци€
 4. перфораци€
 5. қан жоғалту

 

! ≈р 60 жаста. Ўағымдары жалпы әлс≥зд≥к, эпигастрий аймағында ауырсыну, жүрек айну, қара түст≥ нәж≥ске шағымдады. ≈к≥ апта бұрын ≥штег≥ ауру сез≥мен басталған. Үш күн бұрын жалпы әлс≥зд≥к және дегте тәр≥зд≥ нәж≥с. Ѕұдан кей≥н ауырсыну аздап басылған. ≈ртеректе аш қарынға және түнде ≥штег≥ ауру сез≥м≥ байқалған. ≤ш≥ желденбейд≥, симметри€лы, тыныс алуға қатысады. ѕальпаци€ кез≥нде жұмсақ, эпигастрий аймағы аздап ауырсынады. Ѕауыр қабырға доғасы бойымен, көкбауыр пальпаци€ланбайды.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. асқазан ойық жарасы ауруы қан кетумен
 2. бауыр циррозы қан кетумен
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазанан қат кету
 5. ≥шектен қан кету

 

! Әйел 40 жаста, ≥ш≥н≥ң төменг≥ жағы толғақ тәр≥зд≥ ауырсынуына және жыныс жолынан жылы қанды бөл≥н≥ске шағымданады. 4 жылдан бер≥ өз≥н аурумын деп санайды, етекк≥р≥ жылы қою қанды бөл≥нд≥ мен ≥ш≥н≥ң төменг≥ жағы толғақ тәр≥зд≥ ауырсынуын байқағаннан бастап. јнамнез≥нен: етекк≥р≥ 12 жасында, орташа деңгейде кел≥п бастады (30 күн цикл,7 күн). —оңғы 2 жылда -15-16 күн сайын, жылы, қою қанды, ауырсынумен келед≥. Қарап тексеру барысында жағдайы қанағатанарлық. ѕульс 100 минутына, ритмд≥, јƒ Ц 120/80 мм.рт.жылы қанды бөл≥нд≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. дисфункциональд≥ жатырдан қан кету
 2. жатыр түт≥г≥н≥ң полипы
 3. эндометрии полипозы
 4. жатыр түт≥г≥н≥ң рагы
 5. жатырдан қан кету

 

! ’ирургқа бозарған ойық жара ауруымен науқас түст≥. ѕульс 88 в мин, јƒ 100/60 мм.рт.ст. ректальд≥ тексеру барысында перчаткада қара нәж≥с≥ қара түст≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 1. асқазан ≥шектен қан кетумен
 2. бауыр циррозы қан кетумен
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазанан қат кету
 5. ≥шектен қан кету

 

!Ќауқаста 5 жылдан бер≥ Ђаштықїсез≥м≥мен ауырсыну. Қарап тексеру барысында қан аралас құсық, бозарған, пульс -100 мин, јƒ 90/70 мм.рт.ст.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. бауыр циррозы қан кетумен
 2. ћеллори-¬ейсс синдромы
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазанан қан кету
 5. ≥шектен қан кету

!Ќауқаста жедел панкреатит кездейсоқ жылы қан аралас құсумен көр≥нет≥н. ѕальпаци€ кез≥нде көкбауырдың үлкеюген.

≈ң мүмк≥н болатын қан жоғалту түр≥?

 

 1. өңеш венасының варикозды кеңею≥
 2. бауыр циррозы қан кетумен
 3. ћеллори-¬ейсс синдромы
 4. асқазанан қан кету
 5. ≥шектен қан кету

! Ұл бала 3 жаста, мамасының айтуы бойынша қасаға аймағындағы қатты ауырсыну сез≥м≥не шағымданады. јурудың ұзақтығы 3 сағаттан бер≥. Қарап тексергенде: қасаға үст≥нен шартəр≥зд≥ томпайған, пальпаторлы консистенци€сы тығыз-эсластикалық, ауру сез≥м≥мен.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. жарық қысылуы
 2. жедел аппендицит
 3. зәрд≥ң жедел тоқтауы
 4. жедел бүйрек шаншуы
 5. зәр қапшығы жарақаты

 

! ≈р адам 34 жаста. 12 сағат бойы өз ерк≥мен зəршығара алмауына, айқын ауру сез≥мд≥ зəр шығаруға шақыруларға, шап жəне қасаға үст≥ндег≥ шыдамсыз ауру сез≥м≥не шағымданады. Ѕұдан бұрын зəршығарудың бұзылысы байқалмаған. 3 жылдан бер≥ зəр-тас ауруымен ауырады, периодты тастар 0,5 см-ге дей≥н жылжиды. ѕеркуторлы қуық қапшығы қасаға симфиз≥нен 8 см жоғары.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. қуық асты без≥н≥ң қатерс≥з ≥с≥г≥
 2. зәр қапшығының ≥с≥г≥
 3. зәр ағарда тас
 4. жедел простатит
 5. несепағарда тас

! ∆ас ж≥г≥т 20 жаста. Өз ерк≥мен зəршыңара алмауына жағымданады, зəршығаруға шақырулар бар. јнамнез≥нде Цфутбол ойнау барысында а€қпен шабына соққы алған. ќбъективт≥: қасаға симфиз≥ үст≥нен томпаю анықталған, оған перкусси€ жасағанада тұйық дыбыс ест≥лед≥. Ўапта гематома байқалады. Ќесепағардан қан бөл≥нед≥.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. парапроктит
 2. бұйрек жыртылуы
 3. несеп жолының жыртылуы
 4. қуықасты без≥н≥ң зақымдалуы
 5. зәр қапшығының жыртылуы

!∆ас бала, 20 жаста, жыныс мүшес≥ аймағында қатты ауру сез≥м≥не шағымданады. Ўағымның пайда болғанына б≥р сағат болған. Қарап тексергенде: жыныс мүшемс≥н≥ң басы ≥с≥нген, көкш≥л түст≥, күпек жыныс мүшес≥н≥ң басына қарай жылжымайды.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. фимоз
 2. баланит
 3. парафимоз
 4. баланопостит
 5. жыныс мүшес≥ жүген≥н≥ң жыртылуы

!Əйел адам, 47 жаста, сол бүй≥р≥ндег≥ кенеттен пайда болатын толғақтəр≥зд≥ ≥штен төмен жайылатын, сыртқы жыныс мүшелер≥не берет≥н ауру сез≥м≥не, лоқсуға, құсуға, зəршығарудың жи≥лену≥не шағымданады. Ќауқас қалпын тоқтаусыз өзгеред≥,жең≥лдеу алып келмейд≥. јнамнез≥нен Ц ұстама алғаш пайда болған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. “ер≥ жабындылары жəне көр≥нет≥н к≥легей қабаттары қалыпты түсте. јҚ 110/70 мм с.б., пульс 98 рет минутына. ≤ш≥ сəл үрленген, солқабырғаастының пальпаци€сы ауру сез≥м≥мен. Ұрғылау симптомы сол жақ бүйрек аймағында оң.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 

 1. жедел аднексит
 2. бүйрек шаншуы
 3. жедел панкреатит
 4. жедел пиелонефрит
 5. жедел ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥

!∆ас қыз, 17 жаста, жи≥, ауру сез≥м≥мен аз-аздапзəршығаруға шағымданады, ауру сез≥м≥ қасағаүст≥ аймағында. јнамнез≥нен Ц жоғарыда айтылған шағымдар суықтаған соң пайда болған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы салыстырмалы қанағаттанарлық. “ер≥ жабындылары жəне көр≥нет≥н шырышты қабаттары қалыпты түсте. ƒене “ 36,6 —. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары анық, ырғақты, јҚ 110/70 мм с. б. ≤ш≥ жұмсақ, қасағаүст≥ аймағы пальпаци€да ауру сез≥м≥ бар. «əршығару аз-аздан, ауру сез≥м≥мен.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы —Ə… ≈— келед≥:

 

 1. жедел цистит
 2. жедел аднексит
 3. жедел аппендицит
 4. зәр қапшығының туберкулез≥
 5. зәр қапшығының шистосомозы (гельмент)

!≈р адам, 35 жаста, сол жақ бел аймағында өтк≥р ауру сез≥м≥. ќбъективт≥: науқас қозғыш, орнында отыра алмайды, сол бүй≥р≥н қолымен ұстап тұр. “ер≥ жамылғылары жəне көр≥нет≥н шырышты қабаттары бозғылт түст≥. Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары анық, ырғақты. јҚ 100/70 мм с.б. ≤ш≥ жиырылған, пальпаци€ қиындаған.

Үлкен дəрет≥ түз≥л≥ст≥. «əршығару үш сағат бұрын болған. «əр ашық түст≥.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. жедел пиелонефрит
 2. жедел аппендицит
 3. жедел холецистит
 4. жедел панкреатит
 5. бүйрек шаншуы

 

Ќұсқа

! ∆едел холецистит симптомы

 

 1. құлаған тамшы
 2. ѕастернацкий
 3. —итковский
 4. ќртнер
 5.  охер

! ѕарафимоз - это:

 

 1. күпек(шетк≥ тəн) қуысының тарылуы
 2. жыныс мүшес≥ басының қабынуы
 3. жыныс мүшес≥ басының қысылып қалуы
 4. күпект≥ң сыртқы жапырақшасының қабынуы
 5. күпект≥ң ≥шк≥ жапырақшасының қабынуы

 

! Ѕаланопостит Ц бұл қабыну:

 

A. күпект≥ң

B. үңг≥рл≥ денен≥ң

C. парауретралды безд≥ң

D. жыныс мүшес≥ басының

E. күпек пен жыныс мүшес≥ басының

! Қуықасты без≥н≥ң аденомасы əсер≥нен дамыған жеделзəрд≥ң тоқтауындағы ауруханаға дей≥нг≥ көмек:

 

 1. тазалау клизамасы
 2. зəр айдайтын препараттар
 3. жансыздандырғыштар
 4. мұзбен пузырь
 5. катетеризаци€

 

! ∆едел зəрд≥ң тоқтауындағы ауруханаға дей≥нг≥ көмек құрамына к≥ред≥:

 

 1. тұрақты қуық қапшығының жыланкөз≥н салу
 2. наркотикалық анальгетиктер қолданур
 3. бел аймағына жылы грелка қою
 4. зəрайдағышзаттарды қолдану
 5. қуық қапшығын катетеризаци€

 

! Ќесепағарды катетеризаци€лау немен шақырылған жедел зəрд≥ң тоқтауында қарсы көрсет≥лед≥:

 

 1. қуық қапшығының ≥с≥г≥мен
 2. қуық қапшығының тасымен
 3. несепағардың жыртылуымен
 4. несепағардың тасымен
 5. фимозбен

 

! »шури€ - бұл:

 

 1. қуық қапшығы жиырылғанда зəрд≥ң бөл≥ну≥
 2. қуық қапшығында зəрд≥ң болмауы
 3. зəр щығарлудың толығымен тоқтауы
 4. зəр шығарудың қиындауы
 5. зəр шығаруда ауру сез≥м≥

 

! –ефлекторлы түрде жедел зәр тоқтағанда ең ти≥мд≥ препарат:

 

 1. ÷ефтриаксон
 2. ”ротропин
 3. ‘урадонин
 4.  анефрон
 5. ”ролесан

 

! Қалыпты жүкт≥л≥к кез≥ндег≥ босануда қан кетуд≥ң қалыпты мөлшер≥:

 1. 200 ге дей≥н
 2. 400 ге дей≥н
 3. 1000 ға дей≥н
 4. 1500 ге дей≥н
 5. 500 ге дей≥н

 

! Құбырлық жүкт≥л≥кт≥ң қай апталарында үзуге болады:

 

 1. 2 Ц 3
 2. 7 Ц 8
 3. 4 - 6
 4. 9 Ц 10
 5. 11 Ц 12

 

! ∆атырлық жүкт≥л≥кт≥ң өзд≥г≥нен түс≥к тастауы қай апталарында жи≥рек кездесед≥:

 

 1. 9 - 10 апталар
 2. 13 - 15 апталар
 3. 20 - 21 апталар
 4. 16 - 18 апталар
 5. 8 - 12 апталар

 

! ≤шк≥ қан кетуд≥ң ерте белг≥с≥:

 

 1. систолалық қысымның төмендеу≥
 2. пульстық қысымның азаюы
 3. тер≥ жабындыларының бозаруы
 4. тахикарди€
 5. естен тану

 

! ∆үкт≥л≥кт≥ң 20 аптасында жатыр түб≥ би≥кт≥г≥н≥ң өлшем≥:

 

 1. к≥нд≥к пен қасаға сүйег≥н≥ң ортасында
 2. семсер тәр≥зд≥ өс≥нд≥ге жеткен
 3. к≥нд≥ктен 2 саусақ жоғары
 4. к≥нд≥ктен 2 саусақ төмен
 5. к≥нд≥к деңгей≥нде

 

! Ќәрестен≥ң жүрек соғуы босанудың ек≥нш≥ кезең≥нде қадағаланады:

 

 1. 10 минут сайын
 2. 5 минут сайын
 3. 15 минут сайын
 4. әр толғақтан кей≥н
 5. тыңдамайды

 

! Ёклампси€ ұстамасының ұзақтығы:

 

 1. 55 - 80 секунд
 2. 15 - 30 секунд
 3. 35 - 50 секунд
 4. 90 - 120 секунд
 5. 180 - 300 секунд

!Ұл балада 6 жастағы зəршығарудың қиындауына шағымданады. Қарап тексергенде жыныс мүшес≥н≥ң басы ашылмайды, несепағардың сыртқы тет≥г≥ анықталмайды. «əр шығарғанда зəр ағыны жең≥шке, күпект≥ң созылуы байқалады.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. фимоз
 2. уретрит
 3. гипоспади€
 4. баланопастит
 5. несепағар стриктурасы

!Əйел, 22 жаста, жүкт≥л≥кт≥ң 24-аптасы, оң бел аймағындағы сыздап ауруына, б≥р рет қалтырау, дене температурасы 39 — көтер≥лу≥не шағымданады. јнамнез≥нде Ц созылмалы тонзиллит. Қарап тексергенде: мәжбүрл≥ қалып Ц сол бүй≥р≥нде, оң бел аймағын пальпаци€лағанда ауру сез≥м≥, құрсақтың т≥т≥ркену симптомы тер≥с.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. киста а€ғының бұралуы
 2. жедел панкреатит
 3. жедел холецистит
 4. жедел аппендицит
 5. жедел пиелонефрит

 

!≈р адам 34 жаста, бел аймағының ек≥ жағынан ауру сез≥м≥не, 8 сағат бойы зəр шығарылуының болмауына шағымданады. јнамнез≥нде - зəр-тас ауруы, ек≥ жақ бүйрек тастары 0,5 Ц 0,6 см.

—Ə… ≈— келет≥н диагноз:

 

 1. жедел ≥шек өт≥мс≥зд≥г≥
 2. жедел зəршығарудың тоқтауы
 3. жедел пиелонефрит
 4. жедел панкреатит
 5. бүйрек шаншуы

!18 жасар жас ж≥г≥т зәр шығару қиындауына, препуциалды қапшықтың зәр шығару кез≥нде үрлену≥не шағымданады. Қарау кез≥нде: жыныс мүшес≥н≥ң басы препуциалды қапшықтың сыртқы тес≥г≥н≥ң тарылуына байланысты ашылмайды.

Ѕолу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. фимоз
 2. баланит
 3. парафимоз
 4. баланопостит
 5. жыныс мүшес≥ жарылуы

 

!Әйел 29 жаста, ауру сез≥м≥мен журет≥н, 20-30 минут интервалмен зәр шығарудың жи≥леу≥не, зәр шығарудың соңында зәрде аз мөлшерде қан ұйындыларына, қасаға үст≥нде зәр шығару акт≥с≥нен тыс ауру сез≥м≥не шағымданады.

Ѕолу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. қуық шистосмозы
 2. қуық туберкулез≥
 3. жедел аппендицит
 4. жедел аднексит
 5. жедел цистит

 

 

!≈р адам 74 жаста өз ерк≥мен зәр шығара алмауына, зәр шығаруға шақырудың бұзылуына шағымданды. ∆оғарыда айтылған шағымдар спиртт≥к сусындарды пайдаланғаннан соң басталды. јнамнез≥нде қуықасты без≥н≥ң гиперплази€сы.

Ѕолу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. қуық ≥с≥г≥
 2. жедел зәр к≥д≥ру≥
 3. несепағар тасы
 4. жедел простатит
 5. уретра тасы

 

 

!≈р адам 65 жаста, 14 сағат бойы зәр шығара алмауына, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ јнамнез≥нде ѕаркинсон ауруы. Қарау кез≥нде: а€ғын көтер≥п арқасында жатыр.

Ѕолу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. қуық шистосмозы
 2. жедел зәр к≥д≥ру≥
 3. жедел аппендицит
 4. жедел аднексит
 5. жедел цистит

 

 

!≈р адам 25 жаста,жыныстық қатынастан кей≥н пайда болған күпект≥ң ауру сез≥мд≥ ұлғаюына, жыныс мүшес≥ басының жабылмауына шағымданды. Қарау кез≥нде:жыныс мүшес≥ басы жаланаштанулы, ≥с≥нген, цианозды.  үпек күлг≥н-цианозды бо€лған, б≥рден ≥с≥нген, ауру сез≥мд≥.

Ѕолу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. фимоз
 2. баланит
 3. парафимоз
 4. баланопостит
 5. жыныс мүшес≥ басы сынуы

 

!Әйел 29 жаста, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ т≥к ≥шекке ирради€циаланатын толғақ тәр≥зд≥ ауру сез≥м≥не, жыныс жолдарынан жағатын қанды бөл≥н≥стер шығуына шағымданды.анамнез≥нен жоғарыдағы аталған шағымдар еттекк≥рд≥ң 1,5 айға кеш≥гу≥ нәтижес≥нде пайда болды,жүкт≥л≥к тест≥. ќбъективт≥: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. “ер≥ жабындылары және көр≥нет≥н шырышты қабаттар түс≥ қалыпты бо€лған.ѕерифери€лық лимфа түй≥ндер≥ пальпаци€ланбайды. јҚ110/70мм сб. ≤ш≥ қатайған, төменг≥ бөл≥г≥ ауру сез≥мд≥. «әр шығаруы және үлкен дәрет≥ қалыпты. ∆ыныс жолдарыннан шыққан бөл≥нд≥лер жағындылы, қанды.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 2. аналық без апоплекси€сы
 3. қау≥п≥ аборт
 4. жатыр мойны рагы
 5. эндометрий рагы

 

!Әйел адам 28 жас, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ ауру сез≥м≥не, құсуға, жүрек айнуына шағымданады. јнамнез≥нен етек≥р бұзылысы жоқ, аналық без кистасы. ќбъективт≥: жалпы жағдайы ауыр. “ер≥ жабындылары және көр≥нет≥н шырышты қабаттар бозарған түст≥, суық жабысқақ тер. ѕерифери€лық лимфа түй≥ндер≥ пальпаци€ланбайды. Өкпеде везикул€рлы тыныс,сырылдар жоқ.

∆үрек тондары анық, рит≥мд≥ јҚ 90/60мм.сб, пульс 90 рет мин. ≤ш≥ б≥рден ауру сез≥мд≥, ўеткин-Ѕлюмберг симптомы оң.. «әр шығаруы және үлкен дәрет≥ қалыпты.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. тубоовариальды түз≥л≥с
 2. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 3. киста а€ғынын бұралуы
 4. аналық без апоплекси€сы
 5. аппендицит

 

 

!Әйел адам 26жаста, ес≥ жоқ. “уыстарынын айтуы бойынша -6 күн бұрын тұмауды басынан кеш≥рд≥, бас ауруына, бас айналуына, а€ғындағы ≥с≥нуге шағымданды.јзанда тырысулар болды."ƒ" учетта 32 апталық жүкт≥л≥к бойынша тұрады. ќбъективт≥: жағдайы ауыр. јҚ 180/100 - 190/100 мм. сб. ∆атыр қозбаған.Ұрықтың орналасуы көлденен, баспен келген. Ұрықтың жүрек соғысы анық, рит≥мд≥,минутына 140ретке дей≥н.  атетермен зәр бұлынғыр,10,0мл.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

 1. жүкт≥л≥к 32 апта. јртериальна€ гипертони€ 3 ст. √ипертонический криз
 2. жүкт≥л≥к 32 апта. ѕреэклампси€. ћенингит после гриппа.
 3. жүкт≥л≥к 32 апта. ѕреэклампси€ т€желой степени.
 4. жүкт≥л≥к 32 апта. “ұмаудан кей≥нг≥ менингит.
 5. жүкт≥л≥к 32апта. Ёклампси€.  ома.

 

!Әйел адам, 25 жас ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ т≥к ≥шекке бер≥лет≥н қатты ауру сез≥м≥не, жүрек айнуына,б≥р ретт≥к құсуға, жалпы әлс≥зд≥кке, жоғары температураға39,5—, қалтырауға, жыныс жолдарынан к≥лег≥л≥-≥р≥нд≥ бөл≥нд≥лерд≥ң бөл≥ну≥не шағымданды. 3 кун ауырады, жоғарыда айтылған шағымдар еттекк≥рден кей≥н пайда болды. —оматикалық сау. “ұрмыс құрмаған. ќбъективт≥: жағдайы орташа ауырлықта.јҚ100/70мм.сб. ∆—∆98рет минутына. ≤ш≥ үрленген, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ б≥рден ауру сез≥мд≥, ўеткин-Ѕлюмберг симптомы оң.“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

жедел аднексит

A. жедел эндометрит

B. жедел аппендицит

C. пельвиоперитонит

D. жатырдан тыс жүкт≥л≥к

 

 

!Әйел адам 32 жаста жүкт≥л≥к мерз≥м≥ 16 апта, еш себепс≥з жыныс жолдарынан қанды бөл≥нд≥ бөл≥ну≥не шағымданады. ќбъективт≥: жалпы жағдайы қанағаттанарлық. јҚ100/70мм. сб. ∆атыр қозбаған.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

 

A. желбуаз қағанақ тығыны (пузырный занос)

B. қауыпты аборт

C. плацентаның жатуы

D. қынап қабырғалары ваикозды веналарынын қанауы

E. қалыпты орналасқан плацнентананың уақытынан бұрын сылынуы

 

!Әйел адам, 27 жаста ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ қатты ауырсыну сез≥м≥не шағымданады. јнамнез≥нен Цеттекк≥рд≥ң 1 айға кеш≥гу≥не, жүкт≥л≥кке тест. объективт≥: жағдайф ауыр. јҚ80/60мм. сб. ≤ш≥ үрленген, қатты, төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ кенет қатты ауру сез≥м≥, ўеткин-Ѕлюмберг, жөтел симптомдары оң.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз:

 

A. жедел аппендицит

B. жайылған перитонит

C. аналық без кистасынын жарылуы

D. қау≥пт≥ түс≥к

E. жатырдан тыс жүкт≥л≥к

 

!Қыз 18 жаста, зәр шығару кез≥ндег≥ ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ қатты ауру сез≥м≥не, жыныс жолдарынан көп мөлшерде ≥р≥нд≥ бөл≥нд≥лер бөл≥ну≥не шағымданды. “ұрмыс құрмаған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. ∆—∆ минутына 100 рет. ≤ш≥ төменг≥ бөл≥ктерде ≥с≥нген, пальпаци€да бирден ауру сез≥мд≥.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

 

A. жедел аппендицит

B. жұмыртқа без≥ кистасы жарылуы

C. жатырдан тыс жүкт≥л≥к

D. спецификалық этиологи€лы жатыр қосалқыларының қабынуы

E. спецификалық емес этиологи€лы жатыр қосалқыларының қабынуы

 

!Әйел адам 38 жаста,ұзақ 1 сағатқа жалғасқан ≥шт≥ң ауру сез≥м≥не, 38—-қа дей≥н температура жоғарылауына, шағымданды. јнамнез≥нде-менстуральды цикл бұзылмаған, жатырдың көптеген миомасы. Қарау кез≥нде: ≥ш≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ ауру сез≥м≥, ўеткин-Ѕлюберг симптомы әлс≥з.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

 

A. эндометрит

B. жедел аппендицит

C. жатырдан тыс жүкт≥л≥к

D. жатыр түй≥н≥н≥ң б≥р түй≥н≥н≥ң некрозы

E. спецификалық емес этиологилы жатыр қосалқыларының қабынуы

 

!Әйел 30 жаста, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ физикалық жүктемеден кей≥н пайда болатын қатты ауру сез≥м≥не шағымданды. јнамнез≥нде-оң жұмыртқа без≥н≥ң кистасы. ќбъективт≥: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. јҚ130/мм. сб, пульс минутына 85рет. “≥л≥ ылғалды, жабылмаған. ≤ш≥ дұрыс формалы, тыныс алу кез≥нде төменг≥ бөл≥кт≥ қозғалтпауға тырысады.оң жақ мықын аймағында т≥т≥ркену симптомдары әлс≥з оң.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

 

 1. аппендицит
 2. аналық без апоплекси€сы
 3. киста а€ғының бұралуы
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 5. тубоовариальды түз≥л≥с

 

!Әйел 28 жаста, бас ауруына, бас айналуына, коз адында "шыбын" ұшуына шағымданды. Қарау кез≥нде: жалпы жағдайы ауыр, тежелген. јртериальды қысымы 170/110мм. сб. сол қолында және 160/100 оң қолында. ѕульс минутына 88 рет. ∆атыр 35 апта жүкт≥л≥кке сәйкес келед≥,ұрық жүрек соғысы минутына 140 рет. “абан, балдыр, қос басы, құрсақтың алдынғы бөл≥г≥≥с≥нген.

“өменде көрсет≥гендерд≥ң ≥ш≥нде болу мүмк≥нш≥л≥г≥ жоғары диагноз

 

 1. жүкт≥л≥к 35 апта. јртериальна€ гипертони€ 3 ст. √ипертонический криз
 2. жүкт≥л≥к 35 апта. ѕреэклампси€ орташа ауырлық дәрежес≥.
 3. жүкт≥л≥к 35 апта. ѕреэклампси€ жең≥л ауырлық дәрежес≥.
 4. жүкт≥л≥к 35 апта. ѕреэклампси€ ауыр дәрежес≥.
 5. жүкт≥л≥ң 35 апта. Ёклампси€.  ома.

!Қыз 23 жаста, сол жақ мықын аймағының т≥к ≥шекке иррадиаци€ланатын ауру сез≥м≥не шағымданды. јуру сез≥м≥ таңертең сол жақ мықын содан соң симфиз аймағында кенет бер≥лед≥. Құсу,жүрек айну болмады. —оңғы қалыпты еттекк≥р 2 апта бұрын.ќбъективт≥: жалпы жағдайы қанағаттанарлық,тер≥ және шырышты қабаттары қалыпты.јҚ 10/70мм.мб.≤ш≥ үрленбеген, жұмсақ, сол жақ мықын аймағында шамалы ауру сез≥мд≥.ѕеритониальды белг≥лер жоқ.

 

 1. тубоовариальды түз≥л≥с
 2. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 3. киста а€ғының бұралуы
 4. аналық безд≥ңапоплексы
 5. аппендицит

!∆үкт≥ əйел 26 жаста, ≥штег≥ кернейт≥н ауру сез≥м≥не, жыныс жолдарынан аз-аздап қанды бөл≥н≥стерге шағымданады. ќбъективт≥: ес≥ анық, бозғылт. јҚ 150/100 мм с.б., пульс 90 рет минутына. ∆атыр 36 апталық жүкт≥л≥кке сəйкес келед≥, ширыққан, оң жағыннан жерг≥л≥кт≥ ауру сез≥м≥, ұрықтың бөл≥ктер≥ пальпаци€ланбайды, ұрықтың жүрек соғысы ест≥лмейд≥.

 1. жүкт≥л≥к 36 апта. ƒұрыс орналасқан плацентаныңуақытынан бұрын сылынуы. ѕреэклампси€ ауыр дəрежжес≥. Ұрықтың антенатальдыөл≥м≥.
 2. жүкт≥л≥к 36 апта.ѕреэклампси€ ауыр дəрежжес≥. ѕлацентаның жатуы. Ұрықтың антенатальды өл≥м≥.
 3. жүкт≥л≥к 36 апта. ѕреэклампси€ жең≥л дəрежжес≥. ѕланцентаның жатуы. Ұрықтың антенатальды өл≥м≥.
 4. жүкт≥л≥к 36 апта. ѕреэклампси€ ауыр дəрежжес≥. Ұрықтың антенатальды өл≥м≥.
 5. жүкт≥л≥к 36 апта. ѕреэклампси€ жең≥л дəрежжес≥. ѕлацентаның жатуы.

 

!∆ас қыз 20 жаста, т≥к ≥шекке бер≥лет≥н сол жақ мықын аймағындағы ауру сез≥м≥. јуру сез≥м≥ кенеттен азанда алдымен сол жақ мықын аймағында, кей≥ннен симфиз≥ үст≥нде пайда болған. Құсу, лоқсу болмаған. —оңғы қалыпты менструаци€ ек≥ апта бұрын.ќбъективт≥: жағдайы орташа ауырлықта, тер≥ жəне шыршытары бозғылт түсте, јҚ 90/60 мм с.б. ≤ш≥ үрленбеген, жұмсақ, сол жақ мықын аймағында ауру сез≥м≥. ѕеритониальды симптомдар жоқ.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы ≈Ң џҚ“»ћјЋ:

 

 1. аппендицит
 2. аналық без апоплекси€сы
 3. киста а€ғының бұралуы
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 5. тубоовариалды түз≥л≥с

!∆ас қыз 19 жаста. ≤шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде толғақтəр≥зд≥ ауру сез≥м≥не жəне жыныс жолдарынан қанды жағылмалы бөл≥нд≥лерге шағымданады. јнамнез≥нен Ц менструаци€ның 1 айға кеш≥г≥п. Ѕ≥р≥нш≥ жүкт≥л≥к 16 жасында алғашқы мерз≥мде жатыр қуысын қырумен а€қталған, метроэндометрит жəне аднекитпен асқынған. ќбъективт≥: жалпы жағдайы қанағаттанарлық. “ер≥ жəне шырыштар қалыпты түсте. ѕульс 88 рет 1 мин. јҚ 120/70 мм с.б. ≤ш симметри€лы, аздап үрленген,пальпаци€да гипогастриальды аймақта ауру сез≥м≥ əс≥ресе сол жақта анықталады. ≤шперде т≥т≥ркену симптомы əлс≥з оң.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы ≈Ң џҚ“»ћјЋ:

 

 1. аппендицит
 2. аналық без апоплекси€сы
 3. киста а€ғының бұралуы
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 5. тубоовариалды түз≥л≥с

!Əйел 28 жаста, құсуға, əлс≥зд≥кке, ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде сыздайтын ауру сез≥м≥не, дене температурасының 37,3 —-ға дей≥н жоғарылауына шағымданады. јнамнез≥нде: соңғы қалыпты менструаци€ 43 күн бұрын болған. Ќауқас тұрмыс құрған. ∆үкт≥л≥к үш рет болған: б≥р босану және ек≥ жасанды түс≥к. —оңғы түс≥ктен соң ек≥ жақты аднексит (стационарлы ем). —оңғы жылда жүкт≥л≥ктен қорғанбаған. ќбъективт≥: жағдайы қанағаттанарлық. ѕульс 86 рет минутына, јҚ 110/70 мм с.б. ≤ш≥ дұрыс формалы, үрленбеген, барлық аймақта пальпаци€да ауру сез≥м≥нс≥з. ≤шперден≥ң т≥т≥ркену симптомы жоқ.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың қайсысы ≈Ң џҚ“»ћјЋ:

 

 1. аппендицит
 2. аналық без апоплекси€сы
 3. киста а€ғының бұралуы
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 5. тубоовариалды түз≥л≥с

!45 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында келес≥ симптомдарды анықтады: ≥шт≥ң кенеттен толғақтәр≥зд≥ ауруы,көпретт≥к құсу, ек≥ рет аз мөлшерде үлкен дәрет.

“өменде көрсет≥лгенд≥ң қайсысын б≥р≥нш≥ кезекте орыдау керек?

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

!47 жасар әйел. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында ≥шт≥ң толғақ тәр≥зд≥ ауруына, ≥ш кебу≥не, үлкен дәретт≥ң және газдың шықпауына шағымданады. 1 тәул≥к бойы ауырады, құсу 1 сағат бұрын үлкен дәретт≥ң и≥с≥мен болған.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалынатын ≥с-әрекет.

 

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

!39 жасар ер адам. ќң жақ мықын аймағындағы ауру сез≥м≥не шағымданады. јуруы 8 сағат бұрын басталған, ауру эпигастрий аймағынан басталып, оң жақ мықын аймағына ауысқан. Үлкен дәретке отырған, үлкен дәрет≥ қалыпты түсте. «әр шығару қызмет≥ бұзылмаған. ƒене температурасы 37,2∞—.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалынатын ≥с-әрекет.

 

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

 

!40 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында ≥ш≥н≥ң оң жақ бөлег≥ндег≥ ауру сез≥м≥не, және оның оң жақ шап және бел аймағына бер≥лет≥не шағымданды. 2 күн бұрын ауырған. Ѕұрын бұндай ауру сез≥м≥ мазаламаған. јуру сез≥м≥мен қатар б≥р ретт≥к құсу болған. Ќауқас мазасыз. “үскен кездег≥ дене температурасы 37,5∞—. ѕульс минутына 100 рет, т≥л≥ дымқыл, ақ жабындымен жабылған. ≤ш≥н≥ң оң жақ аймағында ауру сез≥м≥, ўеткин-Ѕлюмберг симптомы оң.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалынатын ≥с-әрекет.

 

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

!58 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында оң жақ мықын аймағындағы ауру сез≥м≥не және дене температурасының 37,6 º— көтер≥лу≥не шағымданды. јнамнез≥нен: 4 күн бұрын оң жақ мықын аймағында ұстама болған. ќбъективт≥ қарағанда: т≥л≥ дымқыл, ≥ш≥ жұмсақ және тыныс алуға қатысады. ћықын аймағын пальпаци€лау барысында домалақ п≥ш≥нд≥ құрылым байқалады.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалынатын ≥с-әрекет.

 

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

!20 жасар ер адам, ауырғанына ек≥нш≥ күн болғанда жедел жәрдем шақырған, ≥ш≥н≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ ауру сез≥м≥не, жүрек айну мен құсуға, аузының құрғауы мен ≥ш≥н≥ң кебу≥не шағымданады. јуру сез≥м≥ эпигастрий аймағынан басталып, оң жақ мықын аймағына ауысқан. ƒәр≥герге қаралмаған. јуру ≥шт≥ң төменг≥ жағына таралған, және үдейе түскен.

Ѕ≥р≥нш≥ кезекте жасалынатын ≥с-әрекет.

 

 1. дереу госпитализаци€лау
 2. тазалауклизмасы
 3. ауырсыздандыру
 4. асқазанды жуу
 5. бақылауға алу

 

!50 жасар әйел адам соңғы жылы жедел холецистит ұстамасымен осымен үш≥нш≥ рет ауруханаға жетк≥з≥луде. —оңғысында ауру сез≥м≥ оң жақ қабырға астында ек≥ күн бұрын пайда болған, медициналық көмекке жүг≥нбеген, өз≥н өз≥ емдеген. јуруханаға түспес бұрын ауру сез≥м≥ құйылған тәр≥зд≥ болып, оң жақ аймаққа таралған, гипертерми€ 39о —. ≤шперден≥ң т≥т≥ркену белг≥лер≥ бар.

Ќауқасты қай бөл≥мге жатқызамыз?

 

 1. гастроэнтерологи€
 2. хирурги€лық
 3. инфекционды
 4. реанимаци€
 5. терапи€лық

 

!39 жасар ер адам. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарады. ≤ш≥ндег≥ 2 сағат бұрын пайда болған қатты ауру сез≥м≥не, жи≥ құсуға шағымданды. јуру толғақтәр≥зд≥ сипатта. Үлкен дәрет жоқ, газдар шықпайды. ќбъективт≥ қарағанда: мазасыз, қатты айқайлайды. ≤шт≥ң жоғарғы бөл≥г≥ кепкен, перитонеальд≥ симптомдары күд≥кт≥, алдыңғы ≥ш бұлшықеттер≥ ширыққан. јнамнез≥нен: ек≥ жыл бұрын көкбауыр жыртылуынан ота жасалған.

Ќауқасты аурухананың қай бөл≥м≥не жатқызады?

 

 1. гастроэнтерологи€
 2. хирурги€лық
 3. инфекционды
 4. реанимаци€
 5. терапи€лық

 

!50 жасар ер адам, он ек≥ ≥шект≥ң ойық жарасымен зардап шегед≥, ≥шт≥ң жоғарғы бөл≥г≥нде интенсивт≥ ауру сез≥м≥не шағымданады. 3 күннен кей≥н дене температурасы 38,2 — көтер≥лд≥, жүрек айну мен құсу пайда болды. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртты. ќбъективт≥ қарағанда: жағдайы ауыр. “ер≥с≥ және шырышты қабаттары бозарған. ѕульс≥ минутына 124 рет. јҚ 90/60 сын.бағ. “≥л≥ құрғақ. ≤ш≥ кепкен. “ыныс алуға қатыспайды. ѕальпаци€ кез≥нде ауырсынады және барлық бөл≥м≥ ширыққан. ўЄткин Ч Ѕлюмберг симптомы оң. ѕеркуторлы бауырлық тұйықталу байқалмайды, тимпаникалық дыбыс. јускультаци€ кез≥нде Ђқұлаған тамшы шуылыї.

“өменде көрсет≥лген әрекеттерд≥ң қайсысы б≥р≥нш≥ кезекте орындалады:

 

A. амбулаторлы бақылау

B. стационарға жетк≥зу

C. шокқа қарсы күрес

D. ауырсыздандыру

E. лапароскопи€

 

!49 жасар әйел адам. ∆едел жәрдемге эпигастрий және оң қабырға астындағы ауру сез≥м≥не, жүрег≥н≥ң айнуына шағымданды. јнамнез≥нен алты ай бұрын өт тас ауруына байланысты холецистэктоми€ жасалғаны белг≥л≥. Қарау барысында тер≥с≥ мен шырышты қабаттары сарғайған, дене температурасы 36,8. Өкпеде везикул€рлы тыныс. ѕульс≥ минутына 82 рет. јҚ 110/70 сын.бағ. “≥л≥ дымқыл, ақ жабындымен жабылған, ≥ш≥ жұм

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 707 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2216 - | 2154 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.311 с.