Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥- дәрмектер, алкголь, наркотиктермен улану.
 1. ∆едел улануда терапевт≥к көмек көрсету кез≥нде  ӨЅ≤Ќ≈ басты рольде не ойнайды

 

 1. көмек көрсету орны
 2. көмек көрсету уақыты
 3. көмек көрсету әд≥с≥
 4. маман саны
 5. маман дәрежес≥

 

 1. Ётил спирт≥н≥ң с≥ң≥р≥лу≥  ӨЅ≤Ќ≈ қай жерде жүред≥

 

 1. асқазанда
 2. ауыз қуысында
 3. аш ≥шек
 4. тоқ ушек
 5. барлық ас қорыту каналында б≥рдей

 

 1.  өруд≥ң нашарлауына, айқын метаболикалық ацидозға және бүйрек қызмет≥н≥ң бұзылуына не алып келед≥

 

 1. хлорланған көм≥рсулар
 2. уксусты эссенци€
 3. метил спирт≥
 4. этиленгликоль
 5. ацетон

 

 1. ƒиурезд≥ жылдамдатуға қарсы көрсетк≥ш

 

 1. ес-түсс≥з жағдай
 2. артериалық гипертензи€
 3. экзотоксикалық шок
 4. гемолиз
 5. Ө“ј

 

 1. ∆едел улануда ауруханаға дей≥нг≥ сатысында жүрг≥з≥лет≥н диагностика түр≥

 

 1. токсикалық затты қаннан анықтау
 2. токсикалық затты зәрден анықтау
 3. функциональды диагностика
 4. клиникалық диагностика
 5. лабораторлық диагностика

 

 1. јуруханаға дей≥нг≥ сатысында жүрг≥з≥лет≥н ең басты детоксикаци€лық әд≥с

 

 1. диурезд≥ жылдамдату
 2. асқазанды жуу
 3. гемосорбци€
 4. плазмоферез
 5. гемодиализ

 

 1. ’лорофоспен уланудың клиникалық белг≥лер≥не жатады

 

 1. қозғыш, құрғақ тер≥, гиперкинезы хоресидного типа, көз қарашығының кеңею≥
 2. қозғыш, терлег≥ш, миофибрилл€ци€, бронхоре€, көз қарашығының тарылуы
 3. эпилепси€ тәр≥зд≥ тырысулар, көз қарашығының кеңею≥
 4. құсу, ≥шт≥ң ауру сез≥м≥, гемоглобинури€
 5. коматозды жағдай

 

 1. “ыныс алу орталығының салдануыдың коматозды жағдайсыз-ақ шақырылады

 

 1. улкен транквилизаторлар (аминазин, дроперидол)
 2. атарактиктер (валиум, седуксен)
 3. этиленгликоль
 4. дихлорэтан
 5. апиын

 

9. ≈ресектерде алкогольды кома кез≥нде асқазанын жууға кетет≥н жалпы су мөлшер≥

 

A. 1 литр

B. 2 литр

C. 3 литр

D. 5 литр

E. 10 литр

 

10. јпиынды улану кез≥нде қолданылатын антидот

 

A. атропин

B. налоксон

C. эпинефрин

D. физиологи€лық ер≥т≥нд≥

E. белсенд≥ көм≥р

 

11. Ѕала 4 жас. ћедициналық көмекке жүг≥нген кезде анықталды: миоз, бұлшықетт≥к тартылу, галлюцинаци€, бронхорре€, бронхоспазм, табанды құсу және ≥шт≥ң ауру сез≥м≥.

“өменде келт≥р≥лгендерд≥ң ≥ш≥ндег≥ уланудың қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 

A. фос фосфорорганикалық қосындылармен улану

B. наркотикалық аналгетик

C. аконит тұнбасы

D. парацетамол

E. этанол

 

12. ≈р адам 45 жаста ауызынан Ђметаллдықї дәмд≥ сезед≥. Құсығы көк түст≥. —≥лекей ағу мен шөлдеу мазалайды.

“өменде келт≥р≥лген препараттардың Қј…—џ—џЌ науқас ≥шке пайдаланған?

 акой из нижеперечисленных препаратов Ќј»ЅќЋ≈≈ веро€тно больной употребил внутрь?

 

A. йод

B. бор қышқылын

C. сутег≥ асқын тотығы

D. күйд≥рг≥ш сода

E. гидропирит ер≥т≥нд≥с≥н

 1. 20 жасар жас ж≥г≥т көшеде ес-түсс≥з ауыр жағдайда анықталды. “ексеру кез≥нде денес≥нде ешқандай жарақат анықталмады. “ер≥с≥нде айқын цианоз, көктамырының бойында иъекци€лардың ≥з≥ бар. “ынысы сирек, беткей. ∆үрек тоны бәсеңдеген, ритм≥ дұрыс, ∆—∆ 70 рет/мин, јҚ 90/60 мм.сн.бғ.

“өмендег≥ диагноздардың қайсысы  ӨЅ≤–≈  сәйкес келед≥?

 1. алкогольд≥ кома
 2. наркотикалық кома
 3. апоплекси€лық кома
 4. гипогликеми€лық кома
 5. жедел жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥

 

 1. ≈р адам 39 жаста, көшеде ес-түсс≥з күйде табылды. ќбъективт≥: тер≥ ылғалды, бозғылт, қарашық әлс≥з кеңейген, ƒ=S. ј€қ-қолының бұлшық ет тонусы төмендеген. јузынан алкогольд≥ң и≥с≥ шығып тұр. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары тұйықталған, тахикарди€ 108 рет мин., јƒ 110/70 мм рт ст. ќшақтық симптомдар жоқ. ћенинги€лық белг≥лер тер≥с. ѕигментт≥ жарақаттар келт≥рген.

Қандай төменде аталған диагноздардың қайсысы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс?

 

 1. алкоголь кома
 2. ес≥ртк≥л≥к кома
 3. гипогликемическа€ кома
 4. жедел миокард инфаркты
 5. жедел ми қанайналым бұзылысы

 

 1. Әйел 39 жаста токсикологи€ қабылдау бөл≥м≥не кезект≥ клоника-тоникалық ұстамамен жетк≥з≥лд≥, туысқандарының айтуынша жағдайы кенеттен нашарлады. ∆ақында туберкулезге қарсы диспансерден шығыпты.

Ќауқастан төменде келт≥р≥лгенн≥ң қайсысын күмандануға болады?

 1. этанолмен улану
 2. алкогольмен улану
 3. димедролмен улану
 4. барбитураттармен улану
 5. туберкулезге қарсы препараттармен улану
є ƒәр≥- дәрмектер, алкголь, наркотиктермен улану.
  B
  C
  C
  C
  D
  B
  B
  E
  E
  B
  A
  A
  B
  A
  E
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 851 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2241 - | 1965 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.