Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“равматикалық шок. Ѕалалардағы көпт≥к жарақат және шок ерекшел≥ктер≥.
1. ∆арақаттанған ер адам 60 жаста, сол жақ жамбас сүйектер≥ мен ж≥л≥нш≥к сүйектер≥нде ашық сыну байқалады, сыртқы қан кету тоқтаған. Ѕас айналу, жүрек айну, шөлдеуге шағымданады. ќбъективно: тер≥ жамылғысы және көзге көр≥нет≥н шырышты қабаты солғын, “∆ 1 минутта 110 соққы, соққы әлс≥з және кернелген. јҚ 85/40 мм с.б.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. бас-ми жарақаты

B. геморраги€лық шок

C. травматикалық шок

D. мықын сынығы

E. жамбас сынығы

 

2. Ќауқас 29 жаста. јйналадағы адамдардың айтуы бойынша, науқасты шынжыр табан трактор басқан. Қарап тексергенде: науқастың жағдайы аса ауырлықта. “ер≥ және көзге көр≥нет≥н шырышты қабаты солғын, суық жабысқақ термен. Ќауқас енжар, адинамикалы. јузынан ≥ш≥мд≥к и≥с≥ шығады. јртери€лық қысым 60/0 мм с.б. —ол жақ жамбас кенет деформаци€ланған, қисайған, 10 см-ге қысқарған. —ол жақ жамбастың алдыңғы сыртқы бет≥нде үлкен, қатты, ластанған, өлшем≥ 20 х 10 см жара үң≥рей≥п тұр, жарадан бұлшықет бөл≥ктер≥ шығып тұр. ∆ара қуысында жамбас сүйег≥н≥ң сүйект≥ сынықтары көр≥нед≥. —ол жақ б≥лез≥г≥ қатып қалған, оның т≥н≥ өм≥рге қаб≥летс≥з.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. бас-ми жарақаты

B. *геморраги€лық шок

C. травматикалық шок

D. мықын сынығы

E. жамбас сынығы

 

3. ∆едел жәрдем бригадасы жол-көл≥к апаты болған орнына шақыртылды. 9 жастағы баланы көшеден өту барысында автокөл≥к соққан. Қарап тексергенде: жалпы жағдайы аса ауыр. “ежелген. √лазго шкаласы бойынша - 12 балл. ћұрыннан көптеп өан кет≥пжатыр. —ол жақ бет сүйег≥ аймағында ауқымды жара байқалады. —ол жақ 6-7-8 қабырғаларында айқын б≥л≥нет≥н деформаци€ және де гематома байқалады. “ер≥ жамылғысы солғын, акроцианоз. “ыныс алуы беткей, жи≥л≥г≥ минутына 44 соққы. ∆үрек тондары бәсең, ритмд≥. јбсолютт≥ жүрек тұйықталу шекарасы перкуторлы оңға ығысқан. ѕульс әлс≥з, жи≥л≥г≥ минутына 140 соққы. јҚ 70/20 мм с.б. ≤ш б≥ршама кернелген, бауыр аймағында және оң жақ мықын тұсында айқын б≥л≥нет≥н ауру сез≥м≥ байқалады. “өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. политравма. “равматикалық шок IIIст.

B. политравма. “равматикалық шок IIст.

C. политравма. “равматикалық шок Iст.

D. ашық бас-ми жарақаты

E. жабық бас-ми жарақаты

 

4. ∆арақаттанған ер адам 60 жаста, сол жақ жамбас сүйектер≥ мен ж≥л≥нш≥к сүйектер≥нде ашық сыну байқалады, сыртқы қан кету тоқтаған. Ѕас айналу, жүрек айну, шөлдеуге шағымданады. ќбъективно: тер≥ жамылғысы және көзге көр≥нет≥н шырышты қабаты солғын, “∆ 1 минутта 110 соққы, соққы әлс≥з және кернелген. јҚ 85/40 мм с.б.

—≥зд≥ң ≈Ң алғашқы кезектег≥ ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. реанимаци€лық бригадаға тапсыру

B. шокка қарсы ем

C. стационарға тасымалдау

D. шина салу

E. ауырсыздандыру

 

5. ∆едел жәрдем жол-көл≥к апаты болған орнына кел≥п жетт≥. Ќауқас, ер адам, 45 жаста, ≥ш≥н≥ң бүк≥л аймағында ауру сез≥м≥не шағымданды. Қарап тексергенде: к≥нд≥кт≥ң оң жағындағы алдыңғы құрсақ қабырғасында соғылған жара байқалады. Ќауқас т≥зес≥н ≥ш≥не көтер≥п бүй≥р≥мен қозғалмай жатыр, құрсақ қабырғасына ешк≥мд≥ жолатпайды. ≈гер ти≥п кетсе ауру сез≥м≥ күшейед≥, ал жең≥л қысым құрсақ қабырғасының кенетен тырысуына алып келед≥. ѕальпаци€ кез≥нде ≥ш тақта тәр≥зд≥ кернелген. ўеткина-Ѕлюмберг симптомы оң. ѕульс жи≥, нашар соғылады. “≥л≥ құрғақ, ақ дақпен қапталған.

—≥зд≥ң ≈Ң алғашқы кезектег≥ ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. шокка қарсы емд≥ бастау

B. хирурги€ бөл≥м≥не тасымалдау

C. рембригадаға тапсыру

D. ауру сез≥м≥н басу

E. лапароскопи€

 

6. ≈р адам 28 жаста. јйналадағы адамдардың айтуы бойынша, науқасты шынжыр табан трактор басқан. Қарап тексергенде: науқастың жағдайы аса ауырлықта. “ер≥ және көзге көр≥нет≥н шырышты қабаты солғын, суық жабысқақ термен. Ќауқас енжар, адинамикалы. јузынан ≥ш≥мд≥к и≥с≥ шығады. јртери€лық қысым 60/0 мм с.б. —ол жақ жамбас кенет деформаци€ланған, қисайған, 10 см-ге қысқарған. —ол жақ жамбастың алдыңғы сыртқы бет≥нде үлкен, қатты, ластанған, өлшем≥ 20 х 10 см жара үң≥рей≥п тұр, жарадан бұлшықет бөл≥ктер≥ шығып тұр. ∆ара қуысында жамбас сүйег≥н≥ң сүйект≥ сынықтары көр≥нед≥. —ол жақ б≥лез≥г≥ қатып қалған, оның т≥н≥ өм≥рге қаб≥летс≥з.

—≥зд≥ң ≈Ң алғашқы кезектег≥ ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. травматологи€лық бөл≥мге тасымалдау

B. жақын стационарға тасымалдау

C. шокка қарсы емд≥ бастау

D. ауру сез≥м≥н басу

E. жгут салу

 

7. 7 жасар ер бала, мектепте а€ғымен ≥ш≥не соққы алған. ∆едел жәрдем бригадасы 20 минутта жетт≥. Ѕаланың жалпы жағдайы ауыр. ≈с≥ бар, б≥рақ тежелген. “ер≥ жабындысы солғын. “ыныс алу жи≥л≥г≥ минутына 44 рет. јҚ 70/20 ммс.б. јускультативт≥ симптоматикасында ерекшел≥к жоқ. ≤ш палпаци€сында шамалы кернелген, оң жақ қабырға астында айқын ауру сез≥м≥ байқалады. «әр≥ ақшыл.

—≥зд≥ң ≈Ң алғашқы кезектег≥ ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. стационарға тасымалдау

B. амбулаторлы бақылау

C. плазмаалмастырушы заттарды енг≥зу

D. ауру сез≥м≥н басу

E. лапароскопи€

 

8. ∆едел жәрдем бригадасы жол-көл≥к апаты болған орнына шақыртылды. 9 жастағы баланы көшеден өту барысында автокөл≥к соққан. Қарап тексергенде: жалпы жағдайы аса ауыр. “ежелген. √лазго шкаласы бойынша - 12 балл. ћұрыннан көптеп өан кет≥пжатыр. —ол жақ бет сүйег≥ аймағында ауқымды жара байқалады. —ол жақ 6-7-8 қабырғаларында айқын б≥л≥нет≥н деформаци€ және де гематома байқалады. “ер≥ жамылғысы солғын, акроцианоз. “ыныс алуы беткей, жи≥л≥г≥ минутына 44 соққы. ∆үрек тондары бәсең, ритмд≥. јбсолютт≥ жүрек тұйықталу шекарасы перкуторлы оңға ығысқан. ѕульс әлс≥з, жи≥л≥г≥ минутына 140 соққы. јҚ 70/20 мм с.б. ≤ш б≥ршама кернелген, бауыр аймағында және оң жақ мықын тұсында айқын б≥л≥нет≥н ауру сез≥м≥ байқалады.

—≥зд≥ң ≈Ң алғашқы кезектег≥ ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. ауырсыздандыру мен шокка қарсы ем

B. стационарға тасымалдау

C. »¬Ћ ға ауыстыру

D. шина салу

E. ауырсыздандыру

 

9. ≈р адам 36 жаста, сол жақ 10 және 11 қабырға сынығымен. ∆арақат алғаннан 4 күннен соң, сол қабырға астында ауру сез≥м≥, әлс≥зд≥к және бас айналу пайда болған. ќбъективт≥ симптомдар: тер≥ жабындысының бозғылттануы, пальпаторлы ауру сез≥м≥н≥ң эпицентр≥ сол жақ қабырға астында, осы жерде ≥шперде т≥т≥ркенд≥ру симтомы әлс≥з.

Ќауқас үш≥н төменде көрсет≥лгендерд≥ң қайсысын ≈Ң б≥р≥нш≥ кезекте орындау қажет?

 

A. стационарға тасымалдау

B. амбулаторлы бақылау

C. шокка қарсы ем

D. ауру сез≥м≥н басу

E. лапароскопи€

 

10. ≈р адам 25 жас, автокөл≥к апатынан 3 сағаттан кей≥н. Ќауқас ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде ауыруды сез≥нет≥нд≥г≥не, үзд≥кс≥з несеп шығудың болуына, несеп күшену кез≥нде б≥рнеше тамшылар түр≥нде шығатындығына шағым айтты. ѕеритонит белг≥лер≥ әлс≥з б≥л≥нед≥. —≥зд≥ң б≥р≥нш≥ кезектег≥ әрекет≥ң≥з?

 

A. аурусыздандыру

B. госпитализаци€

C. амбулаторлық ем

D. қуықты катетерлеу

E. қуық аймағына мұз басу

 

11. ‘утбол матчы кез≥нде спортсмен құлап, ≥ш≥нен қатты соққы алды. Әлс≥зд≥к, бас айналу және оң жақ қабырға астындағы ≥шт≥ң қатты ауыруы себеб≥нен ойынды жалғастыра алмады. —≥з, жедел жәрдем дәр≥гер≥ рет≥нде есеңг≥реуд≥ (шок) және оң жақ қабырға астындағы ≥шперде т≥т≥ркену≥н≥ң әлс≥з пальтапорлы белг≥лер≥н анықтап алдыңыз.

Ќауқас үш≥н төменде көрсет≥лгендерд≥ң қайсысын ≈Ң б≥р≥нш≥ кезекте орындау қажет?

 

A. стационарға тасымалдау

B. амбулаторлық бақылау

C. шокпен күресу (борьба с шоком)

D. аурусыздандыру

E. лапороскопи€

 

12. 4 жастағы бала байқаусызда ыстық сумен төменг≥ бөл≥ктер≥нде терми€лық күй≥к алған. ƒәр≥гер, ∆∆ келген дене бет≥нде 10% аумағы күй≥к алғанын анықтаған.√ипереми€ және ≥с≥ну фонында эпидермист≥ң аумағында жоқ болуы.

Ќауқасқа төменде көрсет≥лген ең абзал жедел жәрдем көмег≥?

 

A. промедол б/е

B. лидокаин

C. новокаин

D. аналгин

E. кетонал

 

13. Ѕоз бала 16 жаста, ≥ш≥н≥ң, к≥нд≥к аймағындағы ауру сез≥м≥не шағымданады. јуру сез≥м≥ жарақат алғаннан 3 сағаттан кей≥н пайда болған. ќбъективно: локальды жедел ауру сез≥м≥, құрсақ қабырғасының бұлшықет≥ айқын әлс≥з кернелген. ўеткина-Ѕлюмберг симптомы күмәнд≥. ƒене температурасы Ч 37,0.Ќауқас үш≥н төменде көрсет≥лгендерд≥ң қайсысын ≈Ң б≥р≥нш≥ кезекте орындау қажет?

 

A. хирурги€лық бөл≥мге госпитализаци€лау

B. амбулаторлық ем

C. система қою

D. аурусыздандыру

E. лапароскопи€

 

  1. 4 жастағы бала байқаусызда ыстық сумен төменг≥ бөл≥ктер≥нде терми€лық күй≥к алған. ƒәр≥гер, ∆∆ келген дене бет≥нде 10% аумағы күй≥к алғанын анықтаған.√ипереми€ және ≥с≥ну фонында эпидермист≥ң аумағында жоқ болуы.

Ќауқасқа төменде көрсет≥лген ең абзал жедел жәрдем көмег≥?

 

A. промедол б/е

B. лидокаин

C. новокаин

D. аналгин

E. кетонал

 

  1. 8 айлық бала ыстық сұйықтықпен кеуде,ек≥ жақты жоғарғы және төменг≥ бөл≥ктер≥ терми€лық күй≥к.Ћокальды:кеуден≥ң беткей алдыңғы және бүй≥р күй≥к жарақаты орналасқан,ек≥ жақты сан және б≥лек. √ипереми€ фонында және ≥с≥ну≥не кейб≥р аймақтарда эпидермис қабаттары болмайды.∆араланған беттер≥ қызыл түст≥, плазморре€ болады.—ез≥мталдық сақталған.

Ќауқасқа төменде көрсет≥лген ең абзал жедел жәрдем көмег≥?

 

A. мазьды таңғыш салу

B. промедол б/е

C. новокаин 2%

D. аналгин

E. кетонал

є “равматикалық шок. Ѕалалардағы көпт≥к жарақат және шок ерекшел≥ктер≥.
  C
  C
  B
  B
  A
  C
  C
  A
  C
  B
  C
  A
  A
  A
  B
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 924 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2033 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.024 с.