Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤штен қанкету ( өңештен, асқазан Ц ≥шектен, жатырдан).√еморраги€лық шок.
 

1. Ќен≥ң зақымдану нәтижес≥нен перитонит дамиды?

A. аналь тес≥г≥

B. көкбауыр

C. бүйрек

D. бауыр

E. ≥шек

 

 1. ∆едел холецистит симптомы

 1. құлаған тамшы
 2. ѕастернацкий
 3. —итковский
 4. ќртнер
 5.  охер

 

3. √еморраги€лық синдромның ауырлығы қандай факторға тәуелд≥

 

 1. жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен
 2. қан жоғалту дәрежес≥нен
 3. айқын тыныс жетк≥л≥кс≥зд≥г≥нен
 4. зәр шығару жүйес≥н≥ң травмасынан
 5. омыртқа бағанасының травмасынан

 

 1. √еморраги€лық синдром кез≥нде қан жоғалтудың қанша деңгей≥н ажыратады

 

 1. 3 деңгей≥
 2. 2 деңгей≥
 3. 4 деңгей≥
 4. 5 деңгей≥
 5. 6 деңгей≥

 

 1. √еморраги€лық синдромның ауырлық дәрежес≥ неге байланысты

 

 1. организмның фондық жағдайына байланысты
 2. симптомдардың айқындылығына байланысты
 3. қан жоғалтудың жылдамдығына байланысты
 4. науқастың жасына байланысты
 5. жарақаттың ауырлығына

 

 1. ≈р к≥с≥ 39 жас, 12 ел≥ ≥шек ойық жарасымен зардап шегед≥ жедел жәрдем дәр≥гер≥н≥ң тексеру барысында: тер≥ жабындысы бозарған, бас айналу, әлс≥зд≥к, нәж≥с≥ қара түст≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. ұйқы без≥н≥ң пенетраци€сы
 2. пилородуоденальд≥ стеноз
 3. малигнизаци€
 4. перфораци€
 5. қан кету

 

 

 1. Әйел 30 жас. 103 шақырды.  енеттен болатын ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ндег≥ ауырсыну, жалпы әлс≥зд≥к, бас айналу. јнамнез≥нен: 6 ай бұрын сол жақ аналық без≥ ≥с≥г≥ анықталған. 2 ай көлем≥нде оральд≥ контрацептивтер қабылдаған. —оңғы етек≥р≥ 15 нен 20 шы мартта келген. “ер≥ жабындысы мен шырышты қабаты бозарған, температурасы 37.0 —. јƒ 70/40 мм рт ст., Ps 130 минутына, ритм≥ қалыпты әлс≥з толады.“≥л≥ құрғақ. ≤ш≥: пальпаци€ кез≥нде ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥ ауырсынады. Құрсақ т≥т≥ркенд≥ру симптомы оң. ∆ыныс жолынан бөл≥нд≥лер жоқ.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 1
 2. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 2
 3. аналық без апоплекси€сы. √еморраги€лық шок 3
 4. жатырдан тыс жүкт≥л≥к. √еморраги€лық шок 1.
 5. жатырдан тыс жүкт≥л≥к. √еморраги€лық шок 2.

 

 1. 16 жасар қызда 3 ай кеш≥кен етекк≥рден кей≥н 8 күннен бер≥ жыныс жолынан қанды бөл≥нд≥ пайда болды.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. жұмыртқаның гормон продуцирлейт≥н ≥с≥г≥
 2. дисфункциональд≥ жатырдан қан кету
 3. жатыр түт≥г≥н≥ң полипы
 4. эндометрии полипозы
 5. жатыр түт≥г≥н≥ң рагы

 

 

 1. Әйел 30 жаста 10 күн бойы жыныс жолынан жылы қанды бөл≥нд≥ге шағымданады, 1,5 ай етекк≥р≥ кешыкеннен, әлс≥зд≥к. 25 жасынан периодты түрде осындай қан кету қайталанады. “уу саны-2, аборт Ц 1. Қарап тексеру кез≥нде тер≥ жабындысы бозарған, тахикарди€, јƒ 100/60 мм.рт.ст. Ѕөл≥н≥с қанды, жылы.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. дисфункциональд≥ жатырдан қан кету
 2. жатырдан тыс жүкт≥л≥к
 3. ювенильд≥ қан кету
 4. аборт

E. түс≥к

 

 1. ≈р к≥с≥ 45 жаста. Ќауқастың шағымдары жалпы әлс≥зд≥к, қан құсу. јйтылған шағымдары 2 сағат бұрын пайда болған. јнамнез≥нде: 5 жыл бұрын гепатит — мен ауырған, соңғы 2 жыл алкогольд≥ салынып ≥шу. Қарап тексеру кез≥нде: тәбет≥н≥ң төмендеу≥, тер≥ жабындысы субиктерилд≥.  еуде тұсының тер≥ жабындысында қан тамырлық жұлдыздар бар. ≤ш өлшем≥ ұлғайған, латеральд≥ бөл≥г≥нде перкуторлы дыбыс. Ѕауыры ұлғайған,нервт≥к доғалары тығыз.

≈ң мүмк≥н болатын қан жоғалту түр≥?

 1. өңеш венасының варикозды кеңею≥
 2. он ек≥ ≥шект≥ң пи€зшығың жарасы
 3. асқазан жедел ойық жарасы
 4. ћэллори-¬ейс синдромы
 5.  е€ ойық жарасы

 

 

11. ≈р к≥с≥ 38 жаста. √епатит ¬ мен ауырған, кездейсоқ кофе қойыртпағы тәр≥зд≥ құсық, мелена, әлс≥зд≥к, жүрек айну. Қаз≥рг≥ қарап тексеру кез≥нде тер≥ жабындысы бозғылт, пальпаци€ кез≥нде бауыр сол жақ бөл≥г≥н≥ң ұлғаюы, төмпеш≥к консистенци€сы тығыз, перкусси€ кез≥нде ≥ш қуысында аздаған мөлшердег≥ сұйықтық. јускультаци€ кез≥нде ≥шек перистальтикасының күшею≥. Ќәж≥с түс≥ қара түст≥.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. бауыр циррозы өңештен қан кетумен жүрет≥н
 2. асқазан ойық жарасы қан кетумен
 3. портальд≥ жүйе тромбозы
 4. геморроидальд≥ қан кету
 5. асқазандық қан кету

 

 1. Әйел 50 жас. ∆алпы әлс≥зд≥кке, бас айналуға, қара нәж≥ске шағымданады. 3 күннен бер≥ ауырады, психотравмадан кей≥н пайда болған эпигастридег≥ ауырсыну, сосын нәж≥с≥ қара түст≥. 5 жыл бұрын науқас жедел эрозивт≥ гастритпен емделген. Ѕ≥рақ қаз≥рг≥ уақытқа дей≥н өз≥н сау сез≥нген. “ер≥ жабындысы бозғылт. ∆үрек ұшынан систоликалық шу. ѕальпаци€ кез≥нде эпигастрий аймағында ауру сез≥м≥ анықталады.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. асқазан ойық жара ауруы қан кетумен
 2. бауыр циррозы қан кету≥мен
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазандық қан кету
 5. ≥шект≥к қан кету

 

 

 1. ≈р к≥с≥ 40 жаста. ∆едел жәрдем дәр≥гер≥ қарау барысында науқас жағдайы ауыр болды. 12 сағат бұрын мелена мен қанмен құсық пайда болды. ≈с≥ шатасқан. јҚ 60/40 мм.рт.ст. ѕульс 128 мин.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. анафилактикалық шок
 2. геморраги€лық шок
 3. малигнизаци€
 4. перфораци€
 5. қан жоғалту

 

 1. ≈р к≥с≥ 20 жас. Ўағымдары температура жоғарылауы 37,3 0, нәж≥с≥ сұйық малина тәр≥зд≥ желе. Ђ рон ауруыї мен Ђƒї есепте тұрады.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. асқазан ойық жарасы ауруы қан кетумен
 2. бауыр циррозы қан кетумен
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазанан қат кету
 5. ≥шектен қан кету

 

 

 1. ≈р 60 жаста. Ўағымдары жалпы әлс≥зд≥к, эпигастрий аймағында ауырсыну, жүрек айну, қара түст≥ нәж≥ске шағымдады. ≈к≥ апта бұрын ≥штег≥ ауру сез≥мен басталған. Үш күн бұрын жалпы әлс≥зд≥к және дегте тәр≥зд≥ нәж≥с. Ѕұдан кей≥н ауырсыну аздап басылған. ≈ртеректе аш қарынға және түнде ≥штег≥ ауру сез≥м≥ байқалған. ≤ш≥ желденбейд≥, симметри€лы, тыныс алуға қатысады. ѕальпаци€ кез≥нде жұмсақ, эпигастрий аймағы аздап ауырсынады. Ѕауыр қабырға доғасы бойымен, көкбауыр пальпаци€ланбайды.

“өмендег≥ болжам диагноздардың қайсысы ең мүмк≥н?

 

 1. асқазан ойық жарасы ауруы қан кетумен
 2. бауыр циррозы қан кетумен
 3. геморроидальд≥ қан кету
 4. асқазанан қат кету
 5. ≥шектен қан кету

 

 

є ≤штен қанкету (өңештен, асқазан Ц ≥шектен, жатырдан).√еморраги€лық шок.
  E
  D
  B
  A
  C
  E
  B
  B
  A
  D
  A
  A
  B
  E
  A

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 519 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1972 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.