Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤шт≥ң және көк≥рект≥ң тұйық жарақаты. Қосарланған және б≥рлескен жарақаты.
1. ∆едел жәрдем жол-көл≥к апаты болған орнына кел≥п жетт≥. Ќауқас, ер адам, 45 жаста, ≥ш≥н≥ң бүк≥л аймағында ауру сез≥м≥не шағымданды. Қарап тексергенде: к≥нд≥кт≥ң оң жағындағы алдыңғы құрсақ қабырғасында соғылған жара байқалады. Ќауқас т≥зес≥н ≥ш≥не көтер≥п бүй≥р≥мен қозғалмай жатыр, құрсақ қабырғасына ешк≥мд≥ жолатпайды. ≈гер ти≥п кетсе ауру сез≥м≥ күшейед≥, ал жең≥л қысым құрсақ қабырғасының кенетен тырысуына алып келед≥. ѕальпаци€ кез≥нде ≥ш тақта тәр≥зд≥ кернелген. ўеткина-Ѕлюмберг симптомы оң. ѕульс жи≥, нашар соғылады. “≥л≥ құрғақ, ақ дақпен қапталған.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. ≥шт≥ң ашық жарақаты

E. қуық жарақаты

 

2. ≈р адам 35 жаста, үйге қайтып бара жатты.  енеттен қатты соққыны сезд≥. Қысқа мерз≥мге ес≥нен таңды. ≈с≥н жиған кезде оң жақ ж≥л≥нш≥г≥нде б≥рнеше жерден жыртылғанын көрд≥, сол жерден қан бүрк≥лдеген ағынмен ағып жатыр, ал сол жақ жамбас жасанды қалыпта тұр. ј€қ-қол ұшында қатты ауру сез≥м≥н сезд≥, қозғала алмады. Қорқыныш, шарасыз сез≥м пайда болды. ќбъективно: науқас қозған, солғын, ∆∆∆ 1 миутта 110 соққы, јҚ 90/60 мм с.б, ек≥ ж≥л≥нш≥г≥нде де жыртылған жаралар бар.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. қосарланған жарақат

B. бас-ми жарақаты

C. *комбинирленген жарақат

D. балтыр сүйег≥н≥ң ашық сынығы

E. ашық бас-ми жарақаты

 

3. ≈р адам, 35 жаста, жең≥л автокөл≥к соғып кетт≥. Ѕас ауруына, бас айналуына, қысқа мерз≥мге ес≥нен тануына, жүрек айнуына, оң жақ бұғана аймағында ауру сез≥м≥не және оң жақ кеуде клеткасында терең тыныс алу кез≥нде ауру сез≥м≥ күшейет≥нд≥г≥не шағымданды. ќбъективно: бас сүйектер≥ бүт≥н. “ер≥ жамылғысы солғын. јҚ 120/70 мм.с.б. ќшақты неврологи€лық симптомдар жоқ. ќң жақ бұғана аймағында деформаци€, иық үст≥ қысқарған және сол жақ иыққа қарағанда төмен≥рек. —ау қолымен б≥лег≥н ұстап, денес≥не қарай қысып ұстап тұр. ѕальпаци€ кез≥нде зақымданған аймақ ≥с≥н≥п тұр, кенеттен ауру сез≥м≥ және содан сүйек ұштары сынықтарын анықтауға болады. ќң жақ иық буындарын қозғалтқан кезде ауру сез≥м≥ байқалады.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. қосарланған жарақат

B. *бұғана сүйег≥н≥ң сынығы

C. *иық сүйег≥н≥ң сынығы

D. *мықын сүйег≥н≥ң ашық сынығы

E. *бас-ми жарақаты

4. ‘утбол матчы кез≥нде спортсмен құлап, ≥ш≥нен қатты соққы алды. Әлс≥зд≥к, бас айналу және оң жақ қабырға астындағы ≥шт≥ң қатты ауыруы себеб≥нен ойынды жалғастыра алмады. —≥з, жедел жәрдем дәр≥гер≥ рет≥нде есеңг≥реуд≥ (шок) және оң жақ қабырға астындағы ≥шперде т≥т≥ркену≥н≥ң әлс≥з пальтапорлы белг≥лер≥н анықтап алдыңыз.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. бауырдың тұйық (тупа€) жарақаты

E. қуық жарақаты

 

5. ∆ас бала 24 жас, автокөл≥к апатынан 3 сағаттан кей≥н. Ќауқас ≥шт≥ң төменг≥ бөл≥г≥нде ауыруды сез≥нет≥нд≥г≥не, үзд≥кс≥з несеп шығудың болуына, несеп күшену кез≥нде б≥рнеше тамшылар түр≥нде шығатындығына шағым айтты. ѕеритонит белг≥лер≥ әлс≥з б≥л≥нед≥. “өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. қуықтың жарылуы

B. несепағардың жыртылуы

C. көкбауырдың жарылуы

D. асқазанның жыртылуы

E. буйрек жыртылуы

 

6. Ѕала 14 жаста, ≥шт≥ң және ұмаға, төменге жаңғырытын оң жақ бел аймағының ауыруына; әлс≥зд≥к, бас айналуға шағым айтты. —ырқатты жарақатпен байланыстырады (4 сағат ≥ш≥нде б≥лг≥с≥з адамдар ұрып соққан). “ексеру кез≥нде с≥з оң жақ бел аймағында гематоманы анықтадыңыз, перитонит белг≥лер≥ жоқ.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. ≥шт≥ң ашық жарақаты

E. қуық жарақаты

 

7. ≈р адам 36 жаста, сол жақ 10 және 11 қабырға сынығымен. ∆арақат алғаннан 4 күннен соң, сол қабырға астында ауру сез≥м≥, әлс≥зд≥к және бас айналу пайда болған. ќбъективт≥ симптомдар: тер≥ жабындысының бозғылттануы, пальпаторлы ауру сез≥м≥н≥ң эпицентр≥ сол жақ қабырға астында, осы жерде ≥шперде т≥т≥ркенд≥ру симтомы әлс≥з.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. қуықтың жыртылуы

B. несепағар жыртылуы

C. көкбауыр жыртылуы

D. асқазан жыртылуы

E. буйрек жарылуы

 

8. Ѕала 15 жаста, ≥ш≥н≥ң, к≥нд≥к аймағындағы ауру сез≥м≥не шағымданады. јуру сез≥м≥ жарақат алғаннан 3 сағаттан кей≥н пайда болған. ќбъективно: локальды жедел ауру сез≥м≥, құрсақ қабырғасының бұлшықет≥ айқын әлс≥з кернелген. ўеткина-Ѕлюмберг симптомы күмәнд≥. ƒене температурасы Ч 37,0.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. *асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. ≥шт≥ң ашық жарақаты

E. қуық жарақаты

 

9. 10 жасар ер бала, велосипед айдап жур≥п құлап, ≥ш≥мен рульге соққы алған. —ол жақ қабырға астында ауру сез≥м≥н сез≥нген. Ѕала өз бет≥мен үйге келген. Ѕ≥рер сағаттан кей≥н ≥штег≥ ауру сез≥м≥ сол жақ иық астына таралған. ≈к≥ мәрте құсқан. Ќауқас осы уақытқа дей≥н сол жақ қырымен мәжбүрл≥ қалыпта жатқан. “емпература - 37,6, тахикарди€, јҚ - 90/60 мм сб. Ќесеп жәнезәр шығару- қалыпты. Қарап тексергенде: сол қабырға астында ауру сез≥м≥, бұлшықет қатаңдығы және ўеткина-Ѕлюмберг симптомы анықталады. “өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. ≥шт≥ң ашық жарақаты

E. қуық жарақаты

 

10. ≈р адам 30 жастағы автокөл≥к апатынан 40 минуттан соң реанимаци€ бөл≥мшес≥не түст≥. ∆ағдайы өте ауырлықта, ес≥ жоқ, тер≥ жамылғысы солғын әр≥ мәрмәр тәр≥зд≥. ќң мұрын-ер≥н қатпары тег≥стелген, анизокари€. —ол жақ жамбас үштен б≥р≥ деңгей≥нде деформаци€ланған.  өптеген жаралар бар. Ўеке аймағында сол жағында гематома анықталады. —ол құлақ жарғағында Ц ликворе€. Ѕұлшықет гипотани€сы. “ыныс алуы жи≥, бетт≥ң ек≥ жағынан жүрг≥з≥лед≥. ∆үрек тондары бәсеңдеген, 1 минутта 140 соққы. “амыр толуы нашарлаған. јҚ 60/30 мм сб.б.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. қосарланған жарақат

B. ≥шт≥ң ашық жарақаты

C. самай сүйект≥ң сынығы

D. мықынның ашық сынығы

E. бас-ми жарақаты

 

11. ≈р адам 40 жаста. ∆ол-көл≥к апаты болған орнында жәдел жәрдем дәр≥гер≥ қарады.  еуде клеткасының жарақаты бар науқасты тексерген кезде трахе€ның зақымданған жақтан қарама-қарсы жаққа жылжуы байқалды, јҚ 100/80, “∆∆ Ц 106.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. тыныс жолдарының обструкци€сы

B. күштемел≥ (напр€женный) пневмоторакс

C. массивт≥ гемоторакс

D. жүрек тампонадасы

E. кең≥рдек сынығы

 

12. ћас адам көшеде жүру тиым салынған жерден өту барысында, келе жатқан автокөл≥ктен соққы алды. Ќауқас солжақ иығының қатты ауруына (симптом Kehr) шағымданады, физикальды қарағанда: гемоперитонеум анықталды.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. асқазанның жарақаттық перфораци€сы

B. ұйқы без≥ жарақаты

C. бауыр бұзылуы

D. көкбауыр жарылуы

E. бүйрек үз≥лу≥ отрыв

 

13. јвтокөл≥к жоғары жылдамдықта келе жатып, ғасырлық еменмен соқтығысты. ∆үрг≥зуш≥н≥ң кеуде клеткасы рөлд≥к колонка мен орындық арасында қысылып қалды.

 еуде клеткасының рөлд≥к зақымдануы (жарылған кеуде клеткасы) мынадан тұрады:

 

A. б≥р жағындағы көптеген екеул≥к қабырға сынулары

B. б≥р қабырғаның гематорокс пайда болуымен сынуы

C. ек≥ жағындағы көптеген екеул≥к қабырға сынулары

D. кеуден≥ң жарықшақты сынығы

E. кеуден≥ң ашық жарақаты

 

14. 8 жасар ер бала, мектепте а€ғымен ≥ш≥не соққы алған. ∆едел жәрдем бригадасы 20 минутта жетт≥. Ѕаланың жалпы жағдайы ауыр. ≈с≥ бар, б≥рақ тежелген. “ер≥ жабындысы солғын. “ыныс алу жи≥л≥г≥ минутына 44 рет. јҚ 70/20 ммс.б. јускультативт≥ симптоматикасында ерекшел≥к жоқ. ≤ш палпаци€сында шамалы кернелген, оң жақ қабырға астында айқын ауру сез≥м≥ байқалады. «әр≥ ақшыл.

“өменде көрсет≥лген диагноздардың ≈Ң дұрысы қайсысы?

 

A. ≥шек жарақаты

B. ≥шт≥ң тұйық (тупа€) жарақаты

C. асқазанның тұйық (тупа€) жарақаты

D. ≥шт≥ң ашық жарақаты

E. қуық жарақаты

 

15. Ќауқас 68 жаста, үй≥нде жуыну бөлмес≥нде сол қолын т≥реп құлаған. —ол жақ иық буынында кенет қатты ауру сез≥м≥н сезген, сол қолын қимылдата алмаған. Қатты ауру сез≥м≥нен түнде ұйықтай алмай, аналгетик қабылдаған. “аңертен 103 шақырған. Қарап тексергенде: сол жақ иық буыны аймағында, иықтық төменг≥ үштен б≥р бөл≥г≥нен кеуде торына дей≥н жайылған кенет ≥с≥ну мен ауқымды қанталау байқалады. —ол жақ иық б≥ршама қысқарған және сыртқы бұрыш жасап деформаци€ланған. —ол жақ иық буынын пальпаци€лағанда кенет ауру сез≥м≥ пайда болады. јуру сез≥м≥н≥ң әсер≥нен белсенд≥ қимыл жасау мүмк≥н емес, енжар қимыл жасауға тырысқанда ауру сез≥м≥ күшейед≥.

—≥зд≥ң ең алғашқы ≥с-әрекет≥ң≥з?

 

A. ауру сез≥м≥н басу

B. қаңқалық тарту

C. а€қ-қолдарын шинамен иммобилизаци€лау

D. а€қ-қолдарды орамалмен иммобилизаци€лау

E. а€қ-қолдарды қолда бар материалмен иммобилизаци€

є ≤шт≥ң және көк≥рект≥ң тұйық жарақаты. Қосарланған және б≥рлескен жарақаты.
  B
  A
  A
  B
  A
  B
  C
  B
  B
  A
  B
  D
  A
  B
  A
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 852 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2546 - | 2140 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.