Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кзистенц≥ал≥зм -це гуман≥зм
 

... ќтже, що таке екзистенц≥ал≥зм?..

... це виключно строге вченн€, менш всього претендуюче на скандальну попул€рн≥сть ≥ призначене перш за все дл€ спец≥ал≥ст≥в ≥ ф≥лософ≥в. ѕроте можна легко дати йому визначенн€.

—права, м≥ж ≥ншим, дещо ускладнюЇтьс€ тим, що ≥снують два р≥зновиди екзистенц≥ал≥ст≥в: по-перше, це христи€нськ≥ екзистенц≥ал≥сти, до котрих € в≥дношу ясперса та спов≥дуючого католицизм √абр≥ел€ ћарсел€; ≥, по-друге, екзистенц≥ал≥сти-атењсти, до €ких належать √айдеііер ≥ французьк≥ екзистенц≥ал≥сти, у тому числ≥ € сам. “их та ≥нших об'ЇднуЇ лише переконанн€ в тому, що ≥снуванн€ передуЇ сутност≥, або, €кщо хочете, що потр≥бно виходити з суб'Їкта. як це, власне, сл≥д розум≥ти?

¬≥зьмемо виготовлений людськими руками предмет, наприклад, книгу чи н≥ж дл€ розр≥занн€ паперу. ¬≥н був зроблений рем≥сником, котрий керувавс€ при його виготовленн≥ певним пон€тт€м, а саме: пон€тт€м ножа, а також ран≥ше в≥домою техн≥кою, що передбачаЇтьс€ цим пон€тт€м ≥ Ї, по сут≥, рецептом виготовленн€. “аким чином, н≥ж Ї предметом, €кий, з одного боку, виготовл€Їтьс€ певним способом, а з ≥ншого - приносить €кусь користь. Ќеможливо у€вити соб≥ людину, що виготовл€ла би н≥ж, не знаючи, нав≥що в≥н потр≥бен. ќтже, ми можемо сказати, що у ножа Ї сутн≥сть, тобто сума прийом≥в ≥ €костей, що дозвол€ють його виготовити ≥ визначити, котра передуЇ його ≥снуванню. ≤ це обумовлюЇ на€вн≥сть тут, перед≥ мною, даного ножа чи даноњ книги. ¬ цьому випадку ми маЇмо справу з техн≥чним погл€дом на св≥т, в≥дпов≥дно до €кого, виготовленн€ передуЇ ≥снуванню. [...]

јтењстичний екзистенц≥ал≥зм... учить, що €кщо нав≥ть бога немаЇ, то Ї в ус€кому раз≥ одне бутт€, у котрого ≥снуванн€ передуЇ сутност≥, бутт€, €ке ≥снуЇ перш, н≥ж його можна визначити €кимсь пон€тт€м, ≥ цим бутт€м Ї людина, або, за √айдеііером, людська реальн≥сть. ўо це означаЇ: "≥снуванн€ передуЇ сутност≥?" ÷е означаЇ, що людина спочатку ≥снуЇ, зустр≥чаЇтьс€ у св≥т≥, ≥ лише пот≥м вона визначаЇтьс€.

ƒл€ екзистенц≥ал≥ста людина тому не п≥ддаЇтьс€ визначенню, що з самого початку н≥чого собою не €вл€Ї. Ћюдиною вона стаЇ лише згодом, причому такою людиною, €кою вона зробить себе сама. “аким чином, немаЇ н≥€коњ природи людини, €к немаЇ ≥ бога, котрий би њњ задумав. Ћюдина просто ≥снуЇ, ≥ вона не т≥льки така, €кою себе €вл€Ї, а така, €кою вона прагне стати. ≤ поск≥льки вона €вл€Ї себе вже п≥сл€ того, €к починаЇ ≥снувати, ≥ про€вл€Ї волю вже п≥сл€ того, €к починаЇ ≥снувати ≥ п≥сл€ цього пориву дл€ ≥снуванн€, то вона Ї лише те, що сама ≥з себе робить. “акий перший принцип екзистенц≥ал≥зму. ÷е ≥ називаЇтьс€ суб'Їктивн≥стю, за €ку нам дор≥кають. јле що ми хочемо цим сказати, кр≥м того, що у людини достоњнства б≥льше, н≥ж у камен€ чи стола? Ѕо ми хочемо сказати, що людина перш за все ≥снуЇ, що людина - ≥стота, котра звернена до майбутнього ≥ усв≥домлюЇ, що вона проектуЇ себе у майбутнЇ. Ћюдина - це перш за все проект, €кий переживаЇтьс€ суб'Їктивно, а не мох, пл≥сн€ва ≥ не цв≥тна капуста. Ќ≥що не ≥снуЇ до цього проекту, немаЇ н≥чого на ос€гнутому неб≥, ≥ людина стане такою, €кий њњ проект бутт€. Ќе такою, €кою вона забажаЇ. ѕ≥д бажанн€м ми звично розум≥Їмо св≥доме р≥шенн€, що у б≥льшост≥ людей з'€вл€Їтьс€ вже п≥сл€ того, €к вони з себе щось зробили. я можу мати бажанн€ вступити до парт≥њ, написати книгу, одружитис€, однак все це лише про€в б≥льш. перв≥сного, б≥льш спонтанного вибору, ан≥ж той, що звично називають волею. јле €кщо ≥снуванн€ д≥йсно передуЇ сутност≥, то людина в≥дпов≥дальна за те, що вона Ї. ќтже, насамперед екзистенц≥ал≥зм в≥ддаЇ кожн≥й людин≥ у волод≥нн€ ѓѓ бутт€ ≥ покладаЇ на нењ повну в≥дпов≥дальн≥сть за ≥снуванн€.

јле коли ми кажемо, що людина в≥дпов≥дальна, то це не означаЇ, що вона в≥дпов≥дальна т≥льки за свою ≥ндив≥дуальн≥сть. ¬она в≥дпов≥даЇ за вс≥х людей. —лово "суб'Їктив≥зм" маЇ два смисли, ≥ наш≥ опоненти користуютьс€ ц≥Їю двозначн≥стю. —уб'Їктив≥зм означаЇ, з одного боку, що ≥ндив≥дуальний суб'Їкт сам себе вибираЇ, а з ≥ншого, що людина не може вийти за меж≥ людськоњ суб'Їктивност≥. —аме другий смисл ≥ Ї глибоким смислом екзистенц≥ал≥зму.  оли ми кажемо, що людина сама себе вибираЇ, ми маЇмо на уваз≥, що кожен з нас вибираЇ себе, але тим самим ми також хочемо сказати, що, вибираючи себе, ми вибираЇмо вс≥х людей. ƒ≥йсно, немаЇ жодноњ нашоњ д≥њ, котра, твор€чи з нас людину, €кою ми вол≥ли б бути, не створювала б в той же час образ людини, €кою вона, за нашими у€вленн€ми, повинна бути. ¬ибрати себе так чи ≥накше означаЇ одночасно стверджувати ц≥нн≥сть того, що ми вибираЇмо, поск≥льки ми н≥ в €кому раз≥ не можемо вибирати зло. “е, що ми вибираЇмо, - завжди благо. јле н≥що не може бути благом дл€ нас, не будучи благом дл€ вс≥х. якщо, з одного боку, ≥снуван€ передуЇ сутност≥ ≥ €кщо ми прагнемо ≥снувати, твор€чи одночасно наш образ, то цей образ значущий дл€ вс≥Їњ нашоњ епохи в ц≥лому. “аким чином, наша в≥дпов≥дальн≥сть набагато б≥льша, н≥ж ми могли б припустити, поск≥льки поширюЇтьс€ на все людство. якщо €, наприклад, роб≥тник ≥ вир≥шую вступити до христи€нськоњ профсп≥лки, а не до комун≥стичноњ парт≥њ, €кщо € цим вступом прагну показати, що пок≥рлив≥сть дол≥ -найб≥льш п≥дход€ще дл€ людини р≥шенн€, що царство людини не на земл≥, - то це не т≥льки мо€ особиста справа: € хочу бути пок≥рливим заради вс≥х, ≥, отже, м≥й вчинок зач≥паЇ все людство. ¬≥зьмемо б≥льш ≥ндив≥дуальний випадок. я хочу, наприклад, одружитис€ ≥ мати д≥тей. Ќав≥ть €кщо це одруженн€ залежить Їдино в≥д мого становища чи моЇњ пристраст≥, чи мого бажанн€, то тим самим € залучаю до шл€ху моногам≥њ не т≥льки себе самого, але й все людство. я в≥дпов≥дальний, таким чином, за себе самого ≥ за вс≥х ≥ створюю певний образ людини, котрий вибираю; вибираючи себе, € вибираю людину взагал≥.

÷е дозвол€Ї нам зрозум≥ти, що ховаЇтьс€ за такими гнучкими словами, €к "тривога", "закинут≥сть", "в≥дчай". як бачимо, в них закладений надзвичайно простий смисл. ѕо-перше, що розум≥Їтьс€ п≥д тривогою? ≈кзистенц≥ал≥ст охоче за€вить, що людина - це тривога. ј це означаЇ, що людина, котра на щось в≥дважуЇтьс€ ≥ усв≥домлюЇ, що вибираЇ не лише власне бутт€, але що вона ще й законодавець, €кий вибираЇ одночасно з собою ≥ все людство, не може уникнути в≥дчутт€ повноњ ≥ глибокоњ в≥дпов≥дальност≥. ўоправда, багато дехто не зв≥дуЇ н≥€коњ тривоги, хоча ми вважаЇмо, що ц≥ люди приховують дане в≥дчутт€, т≥кають в≥д нього. Ѕезперечно, чимало людей вважаЇ, що њхн≥ д≥њ стосуютьс€ лише њх самих, а коли њм кажеш: а що, €кби вс≥ так чинили? -вони стенають плечима ≥ в≥дпов≥дають: але ж ус≥ так не учинюють. ’оча насправд≥ завжди сл≥д питати: а що б сталос€, €кби вс≥ так робили? ÷≥Їњ, що непокоњть, думки можна уникнути лише при€вивши де€ку нечесн≥сть. “ой, хто бреше, виправдовуючись тим, що вс≥ так чин€ть, - не в ладах з≥ сов≥стю, так €к факт брехн≥ означаЇ, що њй надаЇтьс€ значенн€ ун≥версальноњ ц≥нност≥. “ривога Ї, нав≥ть €кщо њњ приховують. ÷е та тривога, котру  'Їркегор називав тривогою јвраама. ¬и знаЇте цю ≥стор≥ю. [...]. ћен≥ зовс≥м не обов'€зково бути јвраамом, а вт≥м на кожному кроц≥ € вимушений зд≥йснювати вчинки, що служать прикладом дл€ ≥нших. ƒл€ кожноњ людини все в≥дбуваЇтьс€ так, наче вс≥ погоджують своњ д≥њ з њњ вчинками. ≤ кожна людина повинна соб≥ сказати: чи д≥йсно € маю право д≥€ти так, щоб людство брало приклад з моњх вчинк≥в? якщо ж вона не каже соб≥ цього, виходить, приховуЇ в≥д себе свою тривогу. “ут йдетьс€ не про те почутт€, котре веде до... безд≥њ. ÷е - тривога, в≥дома вс≥м, хто брав на себе €ку-небудь в≥дпов≥дальн≥сть... “ака тривога знайома вс≥м кер≥вникам. ќднак вона не заважаЇ њм д≥€ти, навпаки, складаЇ умову д≥њ, оск≥льки передбачаЇ, що розгл€даЇтьс€ безл≥ч р≥зних можливостей. ≤ коли вони вибирають одну, то розум≥ють, що вона маЇ ц≥нн≥сть саме тому, що вона вибрана. ÷€ тривога, про €ку говорить екзистенц≥ал≥зм, по€снюЇтьс€, кр≥м того, пр€мою в≥дпов≥дальн≥стю за ≥нших людей. ÷е не бар'Їр, що в≥дд≥л€Ї нас в≥д д≥њ, а частина самоњ д≥њ.

 ажучи про "закинут≥сть" (улюблений вираз √айдеггера), ми хочемо сказати лише те, що бога немаЇ ≥ що зв≥дси необх≥дно зробити вс≥ висновки... ≈кзистенц≥ал≥сти... занепокоЇн≥ в≥дсутн≥стю бога, бо разом з богом зникаЇ ус€ка можлив≥сть знайти будь-€к≥ ц≥нност≥ в ос€гнутому св≥т≥. [...].

ƒостоЇвський €кось писав, що "€кщо бога немаЇ, то все дозволено". ÷е - в≥дправний пункт екзистенц≥ал≥зму. —правд≥, все дозволено, €кщо бога не ≥снуЇ, а тому людина покинута, њй н≥ на що обпертис€ н≥ у соб≥, н≥ зовн≥. ѕерш за все у нењ немаЇ виправдань. ƒ≥йсно, €кщо ≥снуванн€ передуЇ сутност≥, то посиланн€м на раз назавжди дану людську природу н≥чого не можна по€снити. ≤накше кажучи, немаЇ детерм≥н≥зму, людина в≥льна, людина - це свобода.

« ≥ншого боку, €кщо бога нема, то ми не маЇмо перед собою н≥€ких моральних ц≥нностей чи припис≥в, котр≥ виправдовували б наш≥ вчинки. “аким чином, н≥ за собою, н≥ перед собою - у св≥тлому царств≥ ц≥нностей - у нас немаЇ н≥ виправдань, н≥ пробачень. ћи сам≥тн≥, ≥ нам нема пробачень. ÷е ≥ Ї те, що € висловлюю словами: людина засуджена бути в≥льною. «асуджена, тому що не сама себе створила; ≥ все-таки в≥льна, бо, €кось закинута у св≥т, в≥дпов≥даЇ за все, що робить. [...].

... Ћюдина перебуваЇ пост≥йно поза самою собою. —аме проектуючи себе ≥ втрачаючи себе зовн≥, вона ≥снуЇ €к людина... ЌемаЇ н≥€кого ≥ншого св≥ту, кр≥м людського св≥ту, св≥ту людськоњ суб'Їктивност≥. ÷ей зв'€зок конституюючоњ людину трансцендентност≥ (не в тому смисл≥, в €кому трансцендентний бог, а в смисл≥ виходу за своњ меж≥) ≥ суб'Їктивност≥ - в тому смисл≥, що людина не замкнута в соб≥, а завжди присутн€ в людському св≥т≥, - ≥ Ї те, що ми називаЇмо екзистенц≥ал≥стським гуман≥змом. ÷е - гуман≥зм, поск≥льки ми нагадуЇмо людин≥, що немаЇ ≥ншого законодавц€, кр≥м нењ самоњ, в закинутост≥ вона вир≥шуватиме свою долю; поск≥льки ми показуЇмо, що реал≥зувати себе по-людськи людина може не шл€хом заглибленн€ в саму себе, а в пошуку ц≥л≥ зовн≥, котрою може бути зв≥льненн€ або ще €ке-небудь конкретне самозд≥йсненн€. [...].

... Ћюдина повинна знайти себе ≥ переконатис€, що н≥що не може њњ спасти в≥д самоњ себе, нав≥ть достов≥рний доказ ≥снуванн€ бога. ¬ цьому смисл≥ екзистенц≥ал≥зм - це оптим≥зм, ученн€ про д≥€нн€. [...].

ѕ≥дб≥р уривк≥в виконано за виданн€м: —умерки богов. -ћ.: ѕолитиздат, 1989. - —.319- 344.

 

ћ. Ў≈Ћ≈–

 

¬≥дскановано: Ўелер ћ. ѕоложение человека в  ос≠мосе // ћир философии. „. 2. Ц ћ.: ѕолитиздат, 1991., с. 81-86

 

≈сли спросить образованного европейца, о чем он думает при слове Ђчеловекї, то почти всегда в его сознании начнут стал≠киватьс€ три несовместимых между собой круга идей. ¬о-пер≠вых, это круг представлений иудейско-христианской традиции об јдаме и ≈ве, о творении, рае и грехопадении. ¬о-вторых, это греко-античный круг представлений, в котором самосознание человека впервые в мире возвысилось до пон€ти€ о его особом положении, о чем говорит тезис, что человек €вл€етс€ человеком благодар€ то≠му, что у него есть разум, логос, фронесис[48], mens, ratio[49] и т. д. (логос означает здесь и речь, и способность к постижению Ђчтойностиї всех вещей). — этим воззрением тесно св€зано учение о том, что и в основе всего универсума находитс€ надчеловеческий разум, которому причастен и человек, и только он один из всех существ. “ретий круг представлений Ч это тоже давно ставший традицион≠ным круг представлений современного естествознани€ и генетиче≠ской психологии, согласно которому человек есть достаточно позд≠ний итог развити€ «емли, существо, которое отличаетс€ от форм, предшествующих ему в животном мире, только степенью сложно≠сти соединени€ энергий и способностей, которые сами по себе уже встречаютс€ в низшей по сравнению с человеческой природе. ћежду этими трем€ кругами идей нет никакого единства. “аким образом, существуют естественнонаучна€, философска€ и теологи≠ческа€ антропологии, которые не интересуютс€ друг другом, еди≠ной же идеи человека у нас нет. —пециальные науки, занимающи≠ес€, человеком и все возрастающие в своем числе, скорее скры≠вают сущность человека, чем раскрывают ее. » если прин€ть во внимание, что названные три традиционных круга идей ныне повсюду подорваны, в особенности совершенно подорвано дар≠винистское решение проблемы происхождени€ человека, то можно сказать, что еще никогда в истории человек не становилс€ настоль≠ко проблематичным дл€ себ€, как в насто€щее врем€.

ѕоэтому € вз€лс€ за то, чтобы на самой широкой основе дать новый опыт философской антропологии. Ќиже излагаютс€ лишь некоторые моменты, касающиес€ сущности человека в сравнении с животным и растением и особого метафизического положени€ че≠ловека, и сообщаетс€ небольша€ часть результатов, к которым € пришел.

”же слово и пон€тие Ђчеловекї содержит коварную двусмыс≠ленность, без понимани€ которой даже нельз€ подойти к вопросу об особом положении человека. —лово это должно, во-первых, указывать на особые морфологические признаки, которыми чело≠век обладает как подгруппа рода позвоночных и млекопитающих. —амо собой разумеетс€, что, как бы ни выгл€дел результат такого образовании пон€ти€, живое существо, названное человеком, не только остаетс€ подчиненным пон€тию животного, но и составл€ет сравнительную малую область животного царства. “акое положе≠ние вещей сохран€етс€ и тогда, когда, вместе с Ћиннеем, чело≠века называют Ђвершиной р€да позвоночных млекопитающихї Ч что, впрочем, весьма спорно и с точки зрени€ реальности, и с точ≠ки зрени€ пон€ти€,Ч ибо ведь и эта вершина, как вс€ка€ вершина какой-то вещи, относитс€ еще к самой вещи, вершиной которой она €вл€етс€. Ќо совершенно независимо от такого пон€ти€, фик≠сирующего в качестве единства человека пр€мохождение, преобра≠зование позвоночника, уравновешение черепа, мощное развитие человеческого мозга и преобразование органов как следствие пр€мохождени€ (например, кисть с противопоставленным большим пальцем, уменьшение челюсти и зубов и т. д.), то же самое слово Ђчеловекї обозначает в обыденном €зыке всех культурных народов нечто столь совершенно иное, что едва ли найдетс€ другое слово человеческого €зыка, обладающее аналогичной двусмысленностью. ј именно слово Ђчеловекї должно означать совокупность ве≠щей, предельно противоположную пон€тию Ђживотного вообщеї, в том числе всем млекопитающим и позвоночным, и противополож≠ную им в том же самом смысле, что, например, и инфузории stentor[50], хот€ едва ли можно спорить, что живое существо, называе≠мое человеком, морфологически, физиологически и психологически несравненно больше похоже на шимпанзе, чем человек и шимпанзе похожи на инфузорию.

ясно, что это второе пон€тие человека должно иметь совершенно иной смысл, совершенно иное происхождение, чем первое пон€тие, означающее лишь малую область рода позво≠ночных животных[51]. я хочу назвать это второе пон€тие сущностным пон€тием человека, в противоположность первому пон€тию, относ€щемус€ к естественной систематике.

...¬озникает вопрос, имеющий решающее значение дл€ всей нашей проблемы; если животному присущ интеллект, то отли≠чаетс€ ли вообще человек от животного более, чем только по степе≠ни? ≈сть ли еще тогда сущностное различие? »ли же помимо до сих пор рассматривавшихс€ сущностных ступеней в человеке есть еще что-то совершенно иное, специфически ему присущее, что вообще не затрагиваетс€ и не исчерпываетс€ выбором и ин≠теллектом?..

я утверждаю: сущность человека и то, что можно назвать его особым положением, возвышаетс€ над тем, что называют ин≠теллектом и способностью к выбору, и не может быть достигнуто, даже если предположить, что интеллект и избирательна€ способ≠ность произвольно возросли до бесконечности[52]. Ќо неправильно было бы и мыслить себе то новое, что делает человека челове≠ком, только как новую сущностную ступень психических функций и способностей, добавл€ющуюс€ к прежним психическим ступе≠н€м,Ч чувственному порыву, инстинкту, ассоциативной пам€ти, интеллекту и выбору, так что познание этих психических функ≠ций и способностей, принадлежащих к витальной сфере, находи≠лось бы еще в компетенции психологии. Ќовый принцип, делающий человека человеком, лежит вне всего того, что в самом широком смысле, с внутренне-психической или внешне-витальной сторо≠ны мы можем назвать жизнью. “о, что делает человека чело≠веком, есть принцип, противоположный всей жизни вообще, он, как таковой, вообще несводим к Ђестественной эволюции жизниї, и если его к чему-то и можно возвести, то только к высшей осно≠ве самих вещей Ч к той основе, частной манифестацией которой €вл€етс€ и Ђжизньї. ”же греки отстаивали такой принцип и назы≠вали его Ђразумомї[53]. ћы. хотели бы употребить дл€ обозна≠чени€ этого X более широкое по смыслу слово, слово, которое заключает в себе и пон€тие разума, но нар€ду с мышлением в иде€х охватывает и определенный род созерцани€, созерцание первофеноменов или сущностных содержаний, далее опреде≠ленный класс эмоциональных и волевых актов, которые еще предстоит охарактеризовать, например доброту, любовь, рас≠ка€ние, почитание и т, д.,Ч слово дух. ƒе€тельный же центр, в котором дух €вл€етс€ внутри конечных сфер быти€, мы будем называть личностью, в отличие от всех функциональных Ђжизнен≠ныхї центров, которые, при рассмотрении и с внутренней сто≠роны, называютс€ также Ђдушевнымиї центрами.

Ќо что же такое этот Ђдухї, этот новый и столь решающий принцип? –едко с каким словом обходились так безобразно, и лишь немногие понимают под этим словом что-то определенное. ≈сли главным в пон€тии духа сделать особую познавательную функцию, род знани€, которое может дать только он, то тогда основным определением Ђдуховногої существа станет его Ч или его бытийственного центра Ч экзистенциальна€ независимость от органического, свобода, отрешенность от принуждени€ и давлени€, от Ђжизниї и всего, что относитс€ к Ђжизниї, то есть в том числе его собственного, св€занного с влечени€ми интеллекта. “акое Ђду≠ховноеї существо больше не прив€зано к влечени€м и окружа≠ющему миру, но Ђсвободно от окружающего мираї и, как мы будем это называть, Ђоткрыто мируї. ” такого существа есть Ђмирї. »з≠начально данные и ему центры Ђсопротивлени€ї и реакции окружающего мира, в котором экстатически раствор€етс€ живот≠ное, оно способно возвысить до Ђпредметовї, способно в принципе постигать само так-бытие этих Ђпредметовї, без тех ограниче≠ний, которые испытывает этот предметный мир или его данность из-за витальной системы влечений и ее чувственных функций и органов чувств.

ѕоэтому дух есть предметность (Sachlikeit), определимость так-бытием самих вещей (Sachen). » Ђносителемї духа €вл€≠етс€ такое существо, у которого принципиальное обращение с действительностью вне него пр€мо-таки перевернуто по сравнению с животным.

...” животного, в отличие от растени€, имеетс€, пожалуй, соз≠нание, но у него, как заметил уже Ћейбниц, нет самосознани€. ќно не владеет собой, а потому и не сознает себ€. —осредото≠чение, самосознание и способность и возможность опредмечивани€ изначального сопротивлени€ влечению образуют, таким об≠разом, одну- единственную неразрывную структуру, котора€, как такова€, свойственна лишь человеку. ¬месте с этим самосозна≠нием, этим новым отклонением и центрированием человеческого существовани€, возможными благодар€ духу, дан тотчас же и второй сущностный признак человека: человек способен не только распространить окружающий мир в измерение Ђмировогої быти€ исделать сопротивлени€ предметными, но также, и это самое при≠мечательное, вновь опредметить собственное физиологическое и психическое состо€ние и даже каждое отдельное психическое переживание. Ћишъ поэтому он может также свободно отвергнуть жизнь. ∆ивотное и слышит и видит Ч не зна€, что оно слышит и видит; чтобы отчасти погрузитьс€ в нормальное состо€ние живот≠ного, надо вспомнить о весьма редких экстатических состо€ни€х человека Ч мы встречаемс€ с ними при спадающем гипнозе, при приеме определенных наркотиков, далее при наличии известной техники активизации духа, например во вс€кого рода оргиастических культах. »мпульсы своих влечений животное переживает не как свои влечени€, но как динамическую т€гу и отталкивание, исход€щие от самих вещей окружающего мира. ƒаже примитив≠ный человек, который в р€де черт еще близок животному, не говорит: Ђ€ї испытываю отвращение к этой вещи,Ч но говорит: эта вещь Ч Ђтабуї. ” животного нет Ђволиї, котора€ существо≠вала бы независимо от импульсов мен€ющихс€ влечений, сохра≠н€€ непрерывность при изменении психофизических состо€ний. ∆ивотное, так сказать, всегда попадает в какое-то другое место, чем оно первоначально Ђхотелої. √лубоко и правильно говорит Ќицше: Ђ„еловек Ч это животное, способное обещатьї...

“олько человек Ч поскольку он личность Ч может возвысить≠с€ над собой как живым существом и, исход€ из одного центра как бы по ту сторону пространственно-временного мира, сделать предметом своего познани€ все, в том числе и себ€ самого.

Ќо этот центр человеческих актов опредмечивани€ мира, сво≠его тела и своей –syche[54] не может быть сам Ђчастьюї именно этого мира, то есть не может иметь никакого определенного Ђгдеї или Ђкогдаї,Ч он может находитьс€ только в высшем основании самого быти€. “аким образом, человек Ч это существо, превосхо≠д€щее само себ€ и мир. ¬ качестве такового оно способно на иронию и юмор, которые всегда включают в себ€ возвышение над собственным существованием. ”же ».  ант в существенных чертах про€снил в своем глубоком учении о трансцендентальной аппер≠цепции это новое единство cogitare[55] Ч Ђусловие всего возможно≠го опыта и потому также всех предметов опытаї Ч не только внеш≠него, но и того внутреннего опыта, благодар€ которому нам ста≠новитс€ доступна наша собственна€ внутренн€€ жизнь...

...—пособность к разделению существовани€ и сущности состав≠л€ет основной признак, человеческого духа, который только и фун≠дирует все остальные признаки. ƒл€ человека существенно не то, что он обладает знанием, как говорил уже Ћейбниц, но то, что он обладает сущностью а priori или способен овладеть ею. ѕри этом не существует, Ђпосто€ннойї организации разума, как ее предполагал  ант; напротив, она принципиально подверже≠на историческому изменению. ѕосто€нен только сам разум как спо≠собность образовывать и формировать Ч посредством функционализации таких сущностных усмотрений Ч все новые формы мыш≠лени€ и созерцани€, любви и оценки.

≈сли мы захотим глубже проникнуть отсюда в сущность че≠ловека, то нужно представить себе строение актов, ведущих, к акту идеации. —ознательно и бессознательно, человек пользуетс€ техникой, которую можно назвать пробным устранением-характера действительности. ∆ивотное целиком живет в конкретном и в действительности. —о вс€кой действительностью каждый раз св€зано место в пространстве и положение во времени, Ђтеперьї и Ђздесьї, а во-вторых, случайное так-бытие (sо-sein), даваемое в каком-нибудь Ђаспектеї чувственным воспри€тием. Ѕыть чело≠веком Ч значит бросить мощное Ђнетї этому виду действитель≠ности. Ёто знал Ѕудда, говор€: прекрасно созерцать вс€кую вещь, но страшно быть ею. Ёто знал ѕлатон, св€зывавший созер≠цание идей с отвращением души от чувственного содержани€ ве≠щей и обращением ее в себ€ самое, чтобы найти Ђистокиї вещей. » то же самое имеет в виду Ё. √уссерль, св€зывающий познание идей с Ђфеноменологической редукциейї, т. е. Ђзачеркиваниемї или Ђзаключением в скобкиї (случайного) коэффициента существо≠вани€ вещей в мире, чтобы достигнуть их Ђessentiaї. ѕравда, в частност€х € не могу согласитьс€ с теорией этой редукции у √ус≠серл€, но должен признать, что в ней имеетс€ в виду тот самый акт, который, собственно, и определ€ет человеческий дух...

“аким образом, человек есть то живое существо, которое может (подавл€€ и вытесн€€ импульсы собственных влечений, отказы≠ва€ им в питании образами воспри€ти€ и представлени€ми) от≠носитьс€ принципиально аскетически к своей жизни, всел€ющей в него ужас. ѕо сравнению с животным, которое всегда говорит Ђдаї действительному бытию, даже если пугаетс€ и бежит, чело≠век Ч это Ђтот, кто может сказать нетї, Ђаскет жизниї, вечный протестант против вс€кой только действительности. ќдновременно, по сравнению с животным, существование которого есть воплощен≠ное филистерство, человек Ч это вечный Ђ‘аустї, bestia cupidissima rerum novarum[56], никогда не успокаивающийс€ на окружаю≠щей действительности, всегда стрем€щийс€ прорвать пределы сво≠его здесь-и-теперь-так-быти€ и Ђокружающего мираї, в том числе и наличную действительность собственного я. ¬ этом смысле и 3. ‘рейд в книге Ђѕо ту сторону принципа удовольстви€ї ус≠матривает в человеке Ђвытеснител€ влеченийї. » лишь потому, что он таков, человек может надстроить над миром своего воспри€≠ти€ идеальное царство мыслей, а с другой стороны, именно бла≠годар€ этому во все большей мере доставл€ть живущему в нем духу дремлющую в вытесненных влечени€х энергию, т. е. может сублимировать энергию своих влечений в духовную де€тель≠ность...

«адача философской антропологии Ч точно показать, как из основной структуры человеческого быти€, кратко обрисованной в нашем предшествующем изложении, вытекают все специфические монополии, свершени€ и дела человека: €зык, совесть, инструмен≠ты, оружие, идеи праведного и неправедного, государство, руководство, изобразительные функции искусства, миф, религи€, нау≠ка,, историчность и общественность.

Ўелер ћ. ѕоложение человека в  ос≠мосе // ѕроблема человека в западной философии. ћ., 1988- —. 31Ч33, 51Ч54, 55Ч56, 6(1, 63Ч64, 65, 90

 

ѕ'™– “≈…я– ƒ≈ Ўј–ƒ≈Ќ

¬≥дскановано: “ей€р де Ўарден. ‘еномен людини // ‘≥лософ≥€. ’рестомат≥€. Ц с. 194-198

‘≈Ќќћ≈Ќ Ћёƒ»Ќ»

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 694 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

2285 - | 1996 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.