Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕередмова до другого виданн€. я не можу нав≥ть допустити ≥снуванн€ Ѕога, свободи ≥ безсмерт€ дл€ ц≥лей необх≥дного практичного застосуванн€ розуму
я не можу... нав≥ть допустити ≥снуванн€ Ѕога, свободибезсмерт€ дл€ ц≥лей необх≥дного практичного застосуванн€ розуму, €кщо не в≥дберу у спекул€тивного розуму також його претенз≥й на трансцендентальн≥ знанн€, так €к, домагаючись цих знань, розум повинен користуватись такими основополо≠женн€ми, €к≥, будучи в д≥йсност≥ прикладними т≥льки до предмет≥в можливого досв≥ду, все ж застосовуютьс€ до того, що не може бути предметом досв≥ду, ≥ в такому випадку насправд≥ перетворюють це в €вища, таким чином оголошуючи неможливе ус€ке практичне розширенн€ чистого розуму. “ому мен≥ довелось обмежити знанн€, щоби вив≥льнити м≥сце дл€ в≥ри, а догматизм метаф≥зики, тобто забобон, начебто в н≥й не можна дос€гти усп≥ху без критики чистого розуму, Ї справжн≥м джерелом ус€коњ суперечливоњ моральноњ нев≥ри, котра завжди вищою м≥рою догматична...

“≥льки такою критикою можна п≥др≥зати кор≥нн€ матер≥ал≥зму, фатал≥зму, атењзму, нев≥ри в≥льнодумства, фанатизмузабобонност≥, котр≥ можуть завдавати всезагальноњ шкоди, ≥, нак≥нець, ≥деал≥змускептицизму, котр≥ б≥льш небезпечн≥ дл€ шк≥л ≥ навр€д чи можуть поширюватись серед широкоњ публ≥ки.

[...] Ќе можна не визнати скандалом дл€ ф≥лософ≥њ ≥ загаль≠нолюдського розуму необх≥дн≥сть приймати лише на в≥ру ≥снуванн€ речей поза нами (в≥д €ких ми ж отримуЇмо весь матер≥ал знанн€ нав≥ть дл€ нашого внутр≥шнього чутт€) ≥ немож≠лив≥сть протиставити €кий би то не був задов≥льний доказ цього ≥снуванн€, €кби хто-небудь надумав п≥ддати це сумн≥ву. [...]

¬ступ

≤. ѕро в≥дм≥нн≥сть чистого й емп≥ричного п≥знанн€

[...] ћи будемо називати апр≥орними знанн€, безумовно незалежн≥ в≥д ус€кого досв≥ду, а не незалежн≥ в≥д того чи ≥ншого досв≥ду, њм протилежн≥ емп≥ричн≥ знанн€, чи знанн€, можлив≥ т≥льки а posteriori, тобто з допомогою досв≥ду. ¬ свого чергу з апр≥орних знань чистими називаютьс€ т≥ знанн€, до €ких зовс≥м не прим≥шуЇтьс€ н≥що емп≥ричне. “ак, наприклад, положенн€ Ђус€ка зм≥на маЇ свою причинуї Ї положенн€ апр≥орним, але не чистим, поск≥льки пон€тт€ зм≥ни може бути отриманим лише з досв≥ду...

II. ћи маЇмо де€к≥ п≥знанн€ ≥ нав≥ть звичайний розсудок н≥коли не буваЇ без них

…детьс€ про ознаку, за €кою ми можемо впевнено в≥др≥знити чисте знанн€ в≥д емп≥ричного. ’оча ми з досв≥ду д≥знаЇмос€, що об'Їкт маЇ т≥ чи ≥нш≥ властивост≥, але ми не д≥знаЇмос€ при цьому, що в≥н не може бути ≥ншим. “ому, по-перше, €кщо Ї положенн€, що мислитьс€ разом з його необх≥дн≥стю, то це - апр≥орне судженн€; €кщо до того ж це положенн€ виведене виключно з таких, €к≥ сам≥ в свою чергу необх≥дн≥, то воно, безумовно, апр≥орне положенн€. ѕо-друге, досв≥д н≥коли не надаЇ своњм судженн€м ≥стинноњ чи строгоњ всезагальност≥, в≥н пов≥домлюЇ њм т≥льки умовну ≥ пор≥вн€льну всезагальн≥сть (через ≥ндукц≥ю), так що це повинно, в≥дпов≥дно, означати наступне: наск≥льки нам дос≥ в≥домо, вин€тк≥в з того чи ≥ншого правила не зустр≥чаЇтьс€. ќтже, €кщо €ке-небудь судженн€ мислитьс€ €к строго всезагальне, тобто так, що не допускаЇтьс€ можливост≥ виключенн€, то воно не виведене з досв≥ду, а Ї безумовно апр≥орним судженн€м. ќтож, емп≥рична всезагальн≥сть Ї лише дов≥льним п≥двищенн€м значущост≥ судженн€ в≥д того ступен€, коли воно маЇ силу дл€ б≥льшост≥ випадк≥в, на той ступ≥нь, коли воно маЇ силу дл€ вс≥х випадк≥в, €к наприклад, в положенн≥ " вс≥ т≥ла мають т€жк≥сть". Ќавпаки, там, де строга всезагальн≥сть належить судженню по сут≥, вона вказуЇ на особливе п≥знавальне джерело судженн€, а саме: на здатн≥сть до апр≥орного знанн€. ќтже, необх≥дн≥сть ≥ строга всезагальн≥сть Ї в≥рними ознаками апр≥орного знанн€ ≥ нерозривно зв'€зан≥ одна з одною. [...]

III. ‘≥лософ≥€ потребуЇ науку, €ка визначила б можлив≥сть, принципи ≥ обс€г усього п≥знанн€ а priori

[...] Ќеминучими проблемами самого чистого розуму Ї Ѕог, свободабезсмерт€. ј наука, к≥нцевою метою €коњ Ї з допомогою вс≥х своњх засоб≥в домогтис€ лише вир≥шенн€ цих проблем, називаЇтьс€ метаф≥зикою; њњ метод спочатку Ї догматичним, тобто вона впевнено беретьс€ за вир≥шенн€ [ц≥Їњ проблеми] без попередньоњ перев≥рки здатност≥ чи нездатност≥ розуму до такого великого починанн€. [...]

VII. ≤де€ ≥ розд≥л особливоњ науки, що називаЇтьс€ критикою чистого розуму

« усього сказаного вит≥каЇ ≥де€ особливоњ науки, котру можна називати критикою чистого розуму. –озум Ї зд≥бн≥сть, €ка даЇ нам принципи апр≥орного знанн€. [...] ќрганоном чистого розуму повинна бути сукупн≥сть тих принцип≥в, на основ≥ €ких можна набути ≥ д≥йсно звершити вс≥ чист≥ апр≥орн≥ знанн€. ѕовне застосуванн€ такого органону дало б систему чистого розуму. јле поск≥льки ц€ система вкрай бажана ≥ ще не в≥домо, чи можливе ≥ тут взагал≥ €ке-небудь розширенн€ нашого знанн€ ≥ в €ких випадках воно можливе, то можемо назвати науку, €ка розгл€даЇ лише чистий розум, його джерела ≥ границ≥, пропедевтикою до системи чистого розуму. “ака пропедевтика повинна називатис€ не ученн€м, а т≥льки критикою чистого розуму, ≥ користь њњ в≥дносно спекул€ц≥њ д≥йсно може бути т≥льки негативною: вона може служити не дл€ розширенн€, а т≥льки дл€ очищенн€ нашого розуму ≥ зв≥льненн€ його в≥д заблуджень, що вже €вл€Ї собою значну вигоду. я називаю трансцендентальним ус€ке п≥знанн€, €ке займаЇтьс€ не ст≥льки предметом, ск≥льки видами нашого п≥знанн€ предмет≥в, поск≥льки це п≥знанн€ повинно бути можливим а priori. —истема таких пон€ть називалас€ би трансцендентальною ф≥лософ≥Їю.

[...] “рансцендентальна ф≥лософ≥€ Ї наукою одного лише чистого спекул€тивного розуму, так €к все практичне, поск≥льки воно м≥стить мотиви, пов'€зане з в≥дчутт€ми, котр≥ належать до емп≥ричних джерел п≥знанн€.

“рансцендентальне елементарне вченн€ «агальне зауваженн€ до трансцендентальноњ естетики

... як≥ реч≥ в соб≥ ≥ в≥дособлено в≥д ус≥Їњ сприйн€тливост≥ нашоњ чуттЇвост≥, нам ц≥лком нев≥домо. ћи не знаЇмо н≥чого, кр≥м властивого нам способу сприймати њх, котрий до того не Ї обов'€зковим дл€ вс€коњ ≥стоти, хоча ≥ повинен бути притаманним кожн≥й людин≥. ћи маЇмо справу т≥льки з цим способом сприйманн€. ѕрост≥р ≥ час Ї чистими формами його, а в≥дчутт€ взагал≥ Ї його матер≥Їю. ѕрост≥р ≥ час ми можемо п≥знавати т≥льки а priori, тобто до вс€кого д≥йсного сприйн€тт€, ≥ тому вони називаютьс€ чистим спогл€данн€м; в≥дчутт€ ж Ї тим у нашому п≥знанн≥, завд€ки чому воно називаЇтьс€ апостер≥орним п≥знанн€м, тобто емп≥ричним спогл€данн€м. ѕрост≥р ≥ час, безумовно, з необх≥дн≥стю належать наш≥й чуттЇвост≥, €кими б не були наш≥ в≥дчутт€; в≥дчутт€ можуть бути вельми р≥зними. якби це наше спогл€данн€ ми могли довести до найвищого ступен€ €сност≥, то цим ми все-таки не наблизились би до властивостей реч≥ в соб≥. ¬ ус€кому раз≥ ми знали б т≥льки повнотою наш спос≥б спогл€данн€, тобто нашу чуттЇв≥сть, та й то т≥льки за умови простору ≥ часу, €к≥ перв≥сно притаманн≥ суб'Їкту; але чим могли б бути реч≥ в соб≥, ми н≥коли не могли б д≥знатис€ шл€хом най€сн≥шого п≥знанн€ €вищ њх, котр≥ т≥льки нам ≥ даютьс€. [...]

 

 

√. ¬. ‘. √≈√≈Ћ№

¬≥дскановано: √. ¬. ‘. √егель. ‘еноменологи€ духа. —н-ѕетерб. ЂЌаукаї 1992, с. 20-21

‘еноменологи€ духа

»стинное и ложное относ€тс€ к тем определенным мысл€м, которые неизменно считаютс€ самосто€тельными (eigene) сущ≠ност€ми, из коих одна изолированно и прочно стоит по одну сторону, а друга€ Ч по другую, пе име€ ничего общего между собой. ¬опреки этому следует указать, что истина не есть отче≠каненна€ монета, котора€ может быть дана в готовом виде[76] (gegeben werden) и в таком же виде спр€тана в карман. Ќе дано (gibt es)ни ложного, ни злого. ѕравда, злое и ложное не так плохи, как дь€вол, ибо рассматривать их в качестве дь€вола значит пре≠вращать их в особый субъект; в качестве же ложного и злого они только всеобщее, хот€ и обладают по отношению друг к другу собственной существенностью. Ч Ћожное (ибо здесь речь идет только о нем) было бы Ђинымї, было бы Ђнегативнымї субстан≠ции, котора€, как содержание знани€, есть истинное. Ќо субстан≠ци€ сама есть но существу негативное, с одной стороны, как раз≠личие и определение содержани€, с другой стороны, как простое различение, т. е. как самость и знание вообще. »меть ложное зна≠ние, конечно, можно. Ћожное знание о чем-нибудь означает нера≠венство знани€ с его субстанцией. ќднако именно это неравенство есть различение вообще, которое есть существенный момент. »з этого различи€, конечно, возникает их равенство, и это возник≠шее равенство и есть истина. Ќо оно есть истина не так, будто неравенство отброшено, как отбрасываетс€ шлак от чистого ме≠талла, и даже не так, как инструмент отдел€етс€ от готового со≠суда; нет, неравенство как негативное, как самость непосред≠ственно еще само находитс€ в истинном как таковом. ќднако на этом основании нельз€ сказать, что ложное образует некоторый момент или даже некоторую составную часть истинного. ¬ вы≠ражении: Ђво вс€кой лжи есть дол€ правдыї, то и другое по≠добны маслу и воде, которые, не смешива€сь, только внешне соединены. »менно потому, что важно обозначать момент совершенного инобыти€, их выражени€ не должны больше упо≠требл€тьс€ там, где их инобытие сн€то. “ак же как выражени€: единство субъекта и объекта, конечного и бесконечного, быти€ и мышлени€ и т. д., Ч нескладны потому, что объект и субъект и т. д. означают то, что представл€ют они собой вне своего единства, и, следовательно, в единстве под ними под≠разумеваетс€ не то, что говоритс€ в их выражении, Ч точно так же и ложное составл€ет момент истины уже не в качестве ложного.

ƒогматический способ мышлени€ в знании и в изучении фи≠лософии есть не что иное, как мнение, будто истинное состоит в положении, которое есть прочный результат, или также в по≠ложении, которое знают непосредственно. Ќа вопросы вроде: ко≠гда родилс€ ÷езарь, сколько футов содержалось в стадии и т. д., Ч ответ должен быть дан безукоризненный, точно так же как опре≠деленно истинно, что квадрат гипотенузы равен сумме квадра≠тов двух других сторон пр€моугольного треугольника. Ќо при≠рода такой так называемой истины отличаетс€ от природы фило≠софских истин.

 

 

‘≈…≈–јЅ≈Ќƒ

 

¬≥дскановано: ‘ейерабенд. »збранные труды по методологии науки. Ц ћ.: 1986, с. 138-139, 477, 516-517

 

Екакова ценность науки? ќтвет €сен. ћы об€заны науке неве≠ро€тными открыти€ми. Ќаучные идеи про€сн€ют наш дух и улучшают нашу жизнь. ¬ то же врем€ наука вы≠тесн€ет позитивные достижени€ более ранних эпох и вследствие этого лишает нашу жизнь многих возмож≠ностей. —казанное о науке справедливо и в отношении известных нам сегодн€ мифов, религий, магических уче≠ний. ¬ свое врем€ они также приводили к неверо€тным открыти€м, также решали проблемы и улучшали жизнь людей. Ќельз€ забывать, сколькими изобретени€ми мы об€заны мифам! ќни помогли найти и сберечь огонь; они обеспечили выведение новых видов животных и растений, и часто более успешно, чем это делают современные научные селекционеры; они способствовали открытию основных фактов астрономии и географии и описали их в сжатой форме; они стимулировали упо≠требление полученных знаний дл€ путешествий и освое≠ни€ новых континентов; они оставили нам искусство, которое сравнимо с лучшими произведени€ми западно≠европейского искусства и обнаруживает необычайную техническую изощренность; они открыли богов, челове≠ческую душу[77], проблему добра и зла и пытались объ≠€снить трудности, св€занные с этими открыти€ми; они анализировали человеческое тело, не поврежда€ его[78], и создали медицинскую теорию, из которой мы еще и сегодн€ можем многое почерпнуть. ѕри этом люди далекого прошлого совершенно точно знали, что попыт≠ка рационалистического исследовани€ мира имеет свои границы и дает неполное знание. ¬ сравнении с этими достижени€ми наука и св€занна€ с ней рационалисти≠ческа€ философи€ сильно отстают, однако мы этого не замечаем. «апомним хот€ бы то, что имеетс€ много способов быти€-в-мире, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, и что все они нужны дл€ того, чтобы сделать нас людьми в полном смысле этого слова и решить проблемы нашего совместного существо≠вани€ в этом мире.

 

Еќднако наука не св€щенна. ќдного того, что она существует, вызывает восхищение, приносит результа≠ты, еще недостаточно дл€ обосновани€ ее превосходства. —овременна€ наука выросла из глобального отрицани€ того, что было прежде, и сам рационализм, т. е. мысль о том, что существуют некоторые общие правила и стандарты, которым подчин€етс€ наша де€тельность, включа€ познавательную, вырос из глобальной критики здравого смысла (пример:  сенофан против √омера). ƒолжны ли мы воздерживатьс€ от таких действий, ко≠торые положили начало науке и рационализму? ƒол≠жны ли нас удовлетвор€ть их результаты? ƒолжны ли мы считать, что все происшедшее после Ќьютона (или после фон Ќеймана) было безупречно? »ли можно до≠пустить, что современна€ наука страдает глубокими дефектами и 'нуждаетс€ в глобальном изменении?  ак нам следует действовать, признав это?  ак устанавли≠вать дефекты и осуществл€ть изменени€? Ќе нуждаем≠с€ ли мы дл€ подготовки тех изменений, которые хотим осуществить, в некотором критерии, который не зависит от науки и вступает с ней в противоречие? » не преградит ли нам путь к обнаружению такого критери€ отрицание правил и стандартов, вступающих в конфликт с наукой? ¬ то же врем€ разве не показало изучение конкретных эпизодов истории науки, что тупо≠умное применение Ђрациональныхї процедур приводит не к лучшей науке или лучшему миру, а вообще ничего не дает? » как оценивать сами результаты? ясно, что простого пути, который позволил бы с помощью пра≠вил руководить практикой или критиковать стандарты рациональности, опира€сь на практику, нет.

 

Еесли науку цен€т за ее достижени€, то миф мы должны ценить в сотни раз выше, поскольку его достижени€ несравненно более значительны. »зобретатели мифа положили нача≠ло культуре, в то врем€ как рационалисты и ученые только измен€ли ее, причем не всегда в лучшую сто≠рону[79].

—толь же легко можно опровергнуть допущение б) нет ни одной важной научной идеи, котора€ не была бы откуда-нибудь заимствована. ѕрекрасным примером может служить коперниканска€ революци€. ќткуда вз€л свои идеи  оперник?  ак он сам признаетс€, у древних авторитетов.  акие же авторитеты вли€ли на его мышление? —реди других также и ‘илолай, который был бестолковым пифагорейцем.  ак действовал  оперник, когда пыталс€ ввести идеи ‘илола€ в астрономию свое-то времени? Ќаруша€ наиболее разумные методологи≠ческие правила. Ђ...Ќет пределов моему изумлению тому, Ч пишет √алилей, Ч как мог разум јристарха и  оперника произвести такое насилие над их чувствами, чтобы вопреки последним восторжествовать и убедитьї[80]. «десь слово Ђчувстваї относитс€ к опыту, который јрис≠тотелем и другими мыслител€ми был использован дл€ доказательства того, что «емл€ должна покоитьс€. Ђ–а≠зумї, противопоставл€емый  оперником высказанным ими аргументам, был довольно-таки мистическим разу≠мом ‘илола€ (и последователей герметизма), соединен≠ным со столь же мистической верой в фундаментальный характер кругового движени€. —овременна€ астрономи€ и современна€ динамика не смогли бы двигатьс€ вперед без такого ненаучного использовани€ допотопных идей. ≈сли астрономи€ извлекала пользу из пифагорей≠ского учени€ и из пристрасти€ платоников к кругам, ме≠дицина широко заимствовала из психологии, метафизи≠ки, физиологии, учени€ о травах колдунов, повивальных бабок, шарлатанов и странствующих аптекарей. ’оро≠шо известно, что теоретически гипертрофированна€ ме≠дицинска€ наука XVI и XVII вв. была совершенно бес≠помощной перед лицом болезней (и оставалась таковой в течение значительного времени после Ђнаучной рево≠люцииї). Ќоваторы, подобные ѕарацельсу, отступали на позиции более ранних идей и тем самым улучшали медицину. Ќаука всегда обогащалась за счет вненаучных методов и результатов, в то врем€ как процессы, в которых нередко видели существенную сторону науки, тихо отмирали и забывались.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 550 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2269 - | 2014 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.