Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—тан культури ”крањни в 30-т≥ роки
—тановище у сфер≥ культури сл≥д розгл€дати в контекст≥ загальноњ економ≥чноњ та пол≥тичноњ ситуац≥њ в —–—– в ц≥лому ≥ в ”крањнськ≥й –—– зокрема. 30-т≥ роки Ч це пер≥од, коли давно вже була придушена Ќ≈ѕ, коли при≠пинилас€ украњн≥зац≥€, пер≥од, коли почавс€ Ђнаступ соц≥ал≥зму по всьому фронтуї, коли масов≥ репрес≥њ стали нев≥д'Їмною складовою рад€нсь≠ко-б≥льшовицькоњ пол≥тики. ÷е був пер≥од утвердженн€ стал≥нського тотал≥тарного режиму.

ЂЌаступ соц≥ал≥зму по всьому фронтуї не обминув ≥ украњнську культуру. ¬лада в тих межах, котр≥ њй були необх≥дн≥, ви€вл€ла турботу про њњ розвиток. ¬она розум≥ла, що розв'€занн€ завдань, пов'€заних з проми≠слов≥стю та с≥льським господарством, вимагало певноњ к≥лькост≥ осв≥чених спец≥ал≥ст≥в.  р≥м того, потр≥бн≥ були кадри дл€ роботи в парт≥йно-державному апарат≥, органах управл≥нн€. ¬≥дпов≥дно до цього зд≥йснювались заходи, спр€мован≥ на завершенн€ л≥кв≥дац≥њ неписьменност≥. Ќа к≥нець 30-х рок≥в осв≥чен≥сть населенн€ ”–—– у в≥ц≥ до 50 рок≥в становила майже 95%. «апроваджуЇтьс€ Їдина структура загальноосв≥тньоњ школи: початкова, неповна середн€ ≥ середн€. —тандартизац≥€ торкнулас€ й навчаль≠них програм. ”чител≥ у виклад≥ матер≥алу мали дотри≠муватис€ тексту п≥дручника. ≈талоном дл€ розробки шк≥≠льного курсу в≥тчизн€ноњ ≥стор≥њ слугував стал≥нський Ђ ороткий курс ≥стор≥њ ¬ ѕ(б)ї. ѕонад 80% д≥тей навча≠лос€ в украњнських школах. « 1938 p., однак, почалос€ згортанн€ мереж≥ шк≥л, ор≥Їнтованих на обслуговуванн€ нац≥ональних меншин.

 

¬≥дбулис€ певн≥ зрушенн€ в галуз≥ вищоњ школи. «а першу ≥ другу п'€тир≥чки украњнськ≥ вузи за скороченою програмою п≥дготували майже таку ж к≥льк≥сть спец≥а≠л≥ст≥в, €ка була в ус≥й дореволюц≥йн≥й –ос≥њ. Ѕуло, однак, чимало в≥дм≥нностей в њхн≥й фахов≥й п≥дготовц≥: на пер≠ший план висувалис€ пол≥тико-≥деолог≥чний б≥к справи, в≥ддан≥сть режиму. “отальна ≥деолог≥зац≥€ навчального процесу стала визначальною рисою осв≥ти того часу. ƒо того ж адм≥н≥стративна система вс≥л€ко культивувала непри€знь до ≥нтел≥генц≥њ. Ѕ≥льше того, йшов масовий Ђв≥дстр≥лї ≥нтел≥генц≥њ. ўе у вересн≥ 1929 р. в≥дбулис€ арешти визначних д≥€ч≥в украњнськоњ науки, культури, рел≥г≥њ Ч €к член≥в вигаданоњ ќƒѕ” Ђ—п≥лки визволенн€ ”крањниї. ” 1930 р. в≥дбувс€ процес над 45 Ђкер≥в≠никамиї —¬”. —еред них Ч академ≥к —. ™фремов, про≠фесори …. √ермайзе, ћ. —лабченко, письменники ћ. ≤вченко, Ћ. —тарицька-„ерн€х≥вська та ≥н. ¬ 1931 р. в≥дбувс€ ще один процес Ч так званого Ђ”крањнського нац≥онального центруї, за €ким були репресован≥ 50 представник≥в украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ, в тому числ≥ ака≠дем≥к ћ. √рушевський, в≥домий ≥сторик-марксист ћ. яворський та ≥н. ” стал≥нських заст≥нках загинули украњнськ≥ академ≥ки Ч геолог Ќ. —в≥тальський, генетик ≤. јголь, ф≥лософ —. —емк≥вський. ќднак нав≥ть за цих умов украњнськ≥ науковц≥ встигли зробити чимало кори≠сного. ¬изнанн€ набули прац≥ ќ.ѕаллад≥на, ћ. —тра-жеска, ќ. ƒинника, ћ. Ћуговцева, ё.  ондратюка та ≥н.

 

ѕрес ≥деолог≥зац≥њ особливоњ шкоди завдавав сфер≥ культури. ¬она була ц≥лком п≥дпор€дкована командно-адм≥н≥стративн≥й систем≥, €ка використовувала њњ дл€ зм≥цненн€ позиц≥й правл€чого режиму. ƒл€ запроваджен≠н€ тотального контролю над творч≥стю митц≥в у середин≥ 30-х рок≥в було утворено Їдин≥ контрольован≥ ћосквою сп≥лки Ч письменник≥в, художник≥в, композитор≥в тощо. «а њхньою допомогою держава придушувала будь-€ке в≥дхиленн€ в≥д Ђл≥н≥њ парт≥њї.

Ќаступ на украњнську культуру особливо посиливс€ з приходом у 1932 р. на посаду секретар€ ÷  украњнськоњ компарт≥њ ѕ. ѕостишева. —аме тод≥ була остаточно при≠пинена украњн≥зац≥€. –озпочалас€ неприхована русиф≥≠кац≥€ вс≥х сфер житт€. Ќа знак протесту наклали на себе руки ћ. ’вильовий, ћ. —крипник. «а фальшивими звинуваченн€ми були засуджен≥ та розстр≥л€н≥ √.  о≠синка,  . Ѕурев≥й, ƒ. ‘альк≥вський, ќ. Ѕлизько, ≤.  рушельницький та багато ≥нших украњнських поет≥в та пи≠сьменник≥в. –епрес≥њ не обминули й театр. ” 1933 р. було заарештовано видатного режисера Ћ.  урбаса, а орган≥зований ним театр ЂЅерез≥льї закрито. ” грудн≥ 1934 р. у справ≥ так званого Ђ”крањнського центру б≥логвард≥йц≥в-терорист≥вї було засуджено до розстр≥лу 28 представник≥в украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ. ѕрот€гом 1933 р. в≥д науковоњ роботи за пол≥тичними звинувачен≠н€ми було усунуто 1649 науковц≥в, тобто 16% њхнього загального складу. „ерговими жертвами репрес≥й стали /.  ул≥ш, ћ. «еров, ™. ѕлужник та багато ≥нших. ” ц≥лому за ц≥ роки ”крањна втратила близько 500 тала≠новитих письменник≥в. ¬лада сто€ла на завад≥ творчост≥ таких видатних к≥норежисер≥в, €к ќ. ƒовженко, ≤.  а-валер≥дзе, ≤. —авченко, ≤. ѕир'Їв, Ћ. Ћуков та ≥н. ” 30-х роках ќ. ƒовженко не з власноњ вол≥ вимушений був залишити ”крањну ≥ перењхати до ћоскви.

 

“аким чином, стан украњнськоњ культури в 30-т≥ роки повн≥стю в≥ддзеркалював загальнопол≥тичну ситуац≥ю в крањн≥. ƒос€гши значних усп≥х≥в у 20-х роках, украњнська культура потрапила п≥д жорсткий ≥деолог≥чний прес ре≠жиму, €кий дедал≥ б≥льше ви€вл€в себе €к тотал≥тарний, антинародний. Ђ–озстр≥л€не в≥дродженн€ї Ч це, мабуть, найб≥льш точна характеристика стану украњнськоњ куль≠тури в цей пер≥од.

Ќайтипов≥ш≥ запитанн€ на вступних ≥спитах:

Х яка структура загальноосв≥тньоњ школи впроваджуЇ≠тьс€ в —–—– у 30-т≥ роки?

Х ’то з видатних украњнських учених був репресований у справ≥ Ђ—п≥лки визволенн€ ”крањниї?

Х ўо таке Ђ–озстр≥л€не в≥дродженн€ї?


Ћ€х

7. "–озстр≥л€не в≥дродженн€"

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 503 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2072 - | 1930 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.