Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги безпеки перед початком роботи. 2.1.«аборонено заходити до класу у верхньому од€з≥ чи прино≠сити його з собою
2.1.«аборонено заходити до класу у верхньому од€з≥ чи прино≠сити його з собою.

2.2.«аборонено приносити на робоче м≥сце особист≥ реч≥, диске≠ти тощо, кр≥м ручки ≥ зошита.

2.3.Ќа робочому м≥сц≥ сл≥д сид≥ти так, щоб можна було, не на≠хил€ючись, користуватис€ клав≥атурою ≥ водночас повн≥стю бачити зображенн€ на екран≥ диспле€.

2.4.ѕочинати роботу можна лише за вказ≥вкою вчител€ або ла≠боранта.

3. ¬имоги безпеки п≥д час роботи

3.1.«аборонено ходити по комп'ютерному класу, голосно роз≠мовл€ти.

3.2.¬иконувати сл≥д т≥льки зазначене вчителем завданн€.  ате≠горично заборонено виконувати ≥нш≥ роботи.

3.3.Ќа клав≥ш≥ клав≥атури потр≥бно натискати плавно, не при≠пускати удар≥в.

3.4. ористуватис€ друкувальним пристроЇм дозвол€Їтьс€ т≥льки в присутност≥ викладача або лаборанта.

3.5.«аборонено самост≥йно перем≥щувати апаратуру.

3.6.«аборонено запускати ≥гров≥ програми.

3.7.” випадку виникненн€ неполадок треба пов≥домити викла≠дача або лаборанта.

3.8.Ќе намагатис€ самост≥йно в≥дрегулювати апаратуру або усу≠вати в н≥й неполадки.

4. ¬имоги безпеки п≥сл€ зак≥нченн€ роботи

4.1.ѕро хиби та неполадки, пом≥чен≥ п≥д час роботи, сл≥д зроби≠ти записи у в≥дпов≥дних журналах.

4.2.Ќа робочому м≥сц≥ не потр≥бно залишати зайвих предмет≥в.

5. ¬имоги безпеки в авар≥йних ситуац≥€х

5.1.«а по€ви незвичайного звуку або вимкненн€ апаратури по≠тр≥бно негайно припинити роботу й довести це до в≥дома вчител€ або лаборанта.

5.2.«а по€ви запаху паленого сл≥д припинити роботу, вимкнути апаратуру й пов≥домити про це вчител€ чи лаборанта.  оли це необх≥дно, допомогти гасити пожежу.

5.3.” раз≥ потрапл€нн€ людини п≥д напругу необх≥дно знеструмити в≥дпов≥дне робоче м≥сце, надати першу дол≥карську допомогу йвикликати Ђшвидкуї.

5.4.” раз≥ виникненн€ пожеж≥ необх≥дно знеструмити клас, викликати пожежну команду й приступити до гас≥нн€ пожеж≥ на≠€вними засобами.

5.5.” раз≥ недотриманн€ учн€ми вимог з охорони прац≥ та по≠жежноњ безпеки адм≥н≥страц≥€ школи може прит€гти њх до дисци≠пл≥нарноњ та адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

Ќеохайн≥сть, неуважн≥сть, недостатнЇ вм≥нн€ працювати з при≠ладами, невиконанн€ правил охорони прац≥ та пожежноњ безпеки можуть призвести до нещасного випадку.

 

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

Ќаказ є________

в≥д ____201____ р.

ћ.ѕ.______/______

(ѕ≥дпис директора школи)

 

ѕравила техн≥ки безпеки в каб≥нет≥ ≥нформатики

та ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й

 

1. аб≥нет обладнано складними ≥ дорогими техн≥чними засоба≠ми, €к≥ вимагають охайност≥ та дбайливост≥, тому, заход€чи до каб≥≠нету, сл≥д одразу займати в≥дведене м≥сце, не виконувати н≥€ких д≥й з обладнанн€м без дозволу вчител€.

2.Ќа робочих м≥сц€х розташовано обладнанн€, €ке маЇ скла≠дов≥, що працюють п≥д високою напругою. Ќеобережне поводженн€ з апаратурою може призвести до травм.

“ому суворо заборонено:

- вмикати ≥ вимикати апаратуру без вказ≥вки вчител€;

- торкатис€ роз'Їм≥в з'Їднувальних кабел≥в та самих кабел≥в;

- торкатис€ екрана та тильноњ частини мон≥тора;

- перем≥щувати ув≥мкнен≥ складов≥ обчислювальноњ системи (системний блок, мон≥тор тощо);

- класти будь-€к≥ предмети на системний блок, мон≥тор, кла≠в≥атуру;

- приносити та використовувати нос≥њ даних (дискети, ком≠пакт-диски) без дозволу вчител€.

3.Ќе дозвол€Їтьс€ знаходитись у каб≥нет≥ ≥ викопувати будь-€к≥ роботи (прибиранн€ прим≥щенн€ також) без присутност≥ в≥дпов≥≠дальноњ особи - зав≥дувача каб≥нету, вчител€, лаборанта.

4.Ќе дозвол€Їтьс€ працювати зклав≥атурою та ман≥пул€тором Ђмишаї брудними або вологими руками.

5.«апам'€тайте, де знаходитьс€ вогнегасник, аптечка. ” раз≥ по€ви запаху гор≥лого одразу ж спов≥ст≥ть про це викладача.

6.ƒо початку роботи ≥ вв≥мкненн€ апаратури:

- переконайтесь у в≥дсутност≥ видимих пошкоджень облад≠нанн€ робочого м≥сц€;

- с€дьте так, щоб л≥н≥€ погл€ду проходила приблизно через центр екрана, в≥дстань в≥д очей до екрана повинна бути не менше н≥ж 50 см, учн≥, €к≥ мають окул€ри дл€ пост≥йного нос≥нн€, повинн≥ працювати за комп'ютером у них, €кщо л≥карем не рекомендовано ≥ншого;

- розташуйте зошит, ручку, навчальн≥ пос≥бники на стол≥ у в≥дведених м≥сц€х, поправте розм≥щенн€ клав≥атури, ман≥пул€≠тор≥в (Ђмишкиї, джойстика) таким чином, щоб було зручно працю≠вати;

- д≥њ по вмиканню апаратури виконуйте т≥льки за командою викладача ≥ т≥льки в посл≥довност≥, передбачен≥й в≥дпов≥дними ≥нструкц≥€ми.

7. –обота на комп'ютер≥ вимагаЇ пост≥йноњ зосередженост≥, ч≥тких д≥й, самоконтролю, напруженн€ зору, тому не можна розпо≠чинати роботу за недостатнього осв≥тленн€ та поганого самопочутт€.

8.ѕрот€гом роботи за комп'ютером суворо дотримуйтесь викла≠дених вище правил, сл≥дкуйте за вказ≥вками вчител€. якщо п≥д час роботи виникаЇ:

- авар≥йна зупинка, €ка супроводжуЇтьс€ виведенн€м на ек≠ран пов≥домленн€ про несправн≥сть, сл≥д це пов≥домленн€ запам'€≠тати (або записати) ≥ пов≥домити викладача (лаборанта);

- €кщо робота апаратури починаЇ супроводжуватис€ незвич≠ними звуками, св≥т≥нн€м авар≥йних ≥ндикатор≥в тощо, сл≥д припи≠нити роботу ≥ пов≥домити викладача.

9. ѕ≥д час роботи за комп'ютеризованими робочими м≥сц€ми
учн≥ не повинн≥ вставати, €кщо до класу заходить будь-€кий
в≥дв≥дувач.

10. «авершенн€ роботи з апаратурою:

- вимикати апаратуру дозвол€Їтьс€ т≥льки в посл≥довност≥, передбачен≥й в≥дпов≥дними ≥нструкц≥€ми ≥ за вказ≥вкою викладача;

- п≥сл€ вивантаженн€ операц≥йноњ системи ≥ зупинки роботи комп'ютера сл≥д вимкнути живленн€ системного блоку або переко≠натись у його автоматичному вимкненн≥, вимкнути ≥нш≥ складов≥ апаратного забезпеченн€.

11. ” каб≥нет≥ категорично заборонено приймати њжу, користу≠ватис€ розпилювачами парфум≥в, лак≥в дл€ волосс€ тощо. Ќе сл≥д користуватис€ моб≥льними телефонами.

12. —уворе дотриманн€ цих правил дозволить уникнути шкоди здоров'ю, зберегти обладнанн€.

¬и особисто в≥дпов≥даЇте за стан робочого м≥сц€ ≥ розташовано≠го на ньому обладнанн€! Ќевиконанн€ правил - найгруб≥ше пору≠шенн€ пор€дку ≥ дисципл≥ни!

 

 

«ав≥дувач каб≥нетом: ≠≠≠≠___________________ /_______________

ћатер≥ально-техн≥чне забезпеченн€ каб≥нету

≥нформатики та ≤ “ (зг≥дно вимог техн≥ки безпеки ≥ охорони прац≥)

 

¬≥дпов≥дно до ѕоложенн€ про навчальн≥ каб≥нети загально≠осв≥тн≥х навчальних заклад≥в (затвердженого наказом ћќЌ ”крањ≠ни 20.07.2004 є 601) каб≥нети ≥нформатики та ≥нформац≥йно-ко≠мун≥кац≥йних технолог≥й мають бути забезпечен≥:

- первинними засобами пожежогас≥нн€ в≥дпов≥дно до ѕра≠вил пожежноњ безпеки дл€ заклад≥в, установ ≥ орган≥зац≥й системи осв≥ти ”крањни (z0800-98);

- Ђ...каб≥нети ≥нформатики та обчислювальноњ техн≥ки пло≠щею до 100кв. м мають бути забезпечен≥ не менше €к 1 п≥нним та 1 вуглекислотним вогнегасником на прим≥щенн€ї (вит€г з ѕравил);

- аптечкою з набором медикамент≥в дл€ наданн€ першоњ ме≠дичноњ допомоги зг≥дно з перел≥ком.


ќр≥Їнтовний перел≥к медикамент≥в, перев'€зувальних

засоб≥в ≥ приладд€ дл€ аптечки каб≥нету

≥нформатики та ≥нформац≥йно-комуп≥кац≥йних технолог≥й

 

є Ќазва  ≥льк≥сть
  Ѕинт стерильний ≥ нестерильний по 1 шт.
  —ерветки стерильн≥ 1 уп.
  ¬ата г≥гроскоп≥чна (у банц≥ з притертою пробкою) 50 г
  —пирт етиловий 30-50 мл
  ћазь в≥д оп≥к≥в (з анестезином тощо) 1 уп.
  ѕерманганат кал≥ю 15-20 г
  –озчин йоду спиртовий 1 фл.
  –озчин борноњ кислоти 5% -й спиртовий 1 фл.
  –озчин оцтовоњ кислоти 2%-й 100-150 мл
  –озчин ам≥аку 10%-й 1 фл.
  ¬ал≥дол 1 уп.
  ¬азел≥н борний 1 уп.
  –озчин перекису водню 3% -й 50 мл
  јктивоване вуг≥лл€ в таблетках 4 уп.
  —ульфацил-натр≥ю 30%-й у тюбиках по 1,5 мл 5 шт.
  —ода питна 1 пачка
  Ќожиц≥ медичн≥ 1 шт.
  ѕ≥нцет 1 шт.
   лей Ѕ‘-6 (або лейкопластир) 25 мл (3 пак.)
  ƒжгут 1 шт.
       

 омплектуванн€ аптечки й складанн€ ≥нструкц≥њ з поданн€ пер≠шоњ медичноњ допомоги робл€ть за погодженн€м з персоналом мед≠пункту навчального закладу.

Ќа дверц€х аптечки сл≥д записати адресу ≥ телефон найближ≠чоњ л≥кувальноњ установи, де можуть надати першу медичну до≠помогу.

¬≥дпов≥дальн≥сть за на€вн≥сть медикамент≥в, перев'€зувальних засоб≥в, а також за належний стан аптечки покладаЇтьс€ на лабо≠ранта каб≥нету.

 онтроль за станом аптечки зд≥йснюЇ персонал медпункту.

ѕравила ≤нтернет - безпеки та ≤нтернет - етики

дл€ д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в

- Ќ≥коли не давайте особистоњ ≥нформац≥њ про себе (пр≥зви≠ще, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьк≥в.

- якщо ви в≥днайшли в мереж≥ щось, що бентежить вас, не намагайтес€ роз≥братис€ в цьому самост≥йно. «верн≥тьс€ до батьк≥в або вчител≥в вони знають, що треба робити.

- «устр≥ч≥ в реальному житт≥ з≥ знайомими по ≤нтернет - сп≥лкуванню не Ї дуже гарною ≥деЇю, оск≥льки люди можуть бути дуже р≥зними в електронному сп≥лкуванн≥ ≥ п≥д час реальноњ зустр≥ч≥. якщо жви все-таки хочете зустр≥тис€ з ними, пов≥дом≠те про це батьк≥в, ≥ нехай вони п≥дуть на першу зустр≥ч разом ≥з вами.

- Ќе в≥дкривайте листи електронноњ пошти, файли або web-стор≥нки, отриман≥ в≥д людей, €ких ви реально не знаЇте або €ким не дов≥р€Їте.

- Ќ≥кому не давайте св≥й пароль, за вин€тком дорослих ва≠шоњ родини.

- «авжди дотримуйтес€ с≥мейних правил ≤нтернет - безпеки: вони розроблен≥ дл€ того, щоб ви почувалис€ комфортно й безпечно в мереж≥. - - - Ќ≥коли не роб≥ть того, що може призвести до грошових витрат у ваш≥й родин≥, окр≥м випадк≥в, коли поруч ≥з вами батьки.

- «авжди будьте вв≥чливими в електронному листуванн≥, ≥ ваш≥ респонденти будуть вв≥чливими з вами.

- ¬ електронних листах не користуйтес€ верхн≥м рег≥стром, це сприймаЇтьс€ в мереж≥ €к крик ≥ може прикро вразити вашого сп≥врозмовника.

- Ќе надсилайте в лист≥ ≥нформац≥ю великого обс€гу (кар≠тинки, фотограф≥њ тощо) без попередньоњ домовленост≥ з вашим сп≥врозмовником.

- Ќе розсилайте листи з будь-€кою ≥нформац≥Їю незнайо≠мим люд€м без њхнього проханн€, це сприймаЇтьс€ €к спам ≥, зви≠чайно, засмучуЇ користувач≥в мереж≥.

- «авжди поводьтес€ в мереж≥ так, €к би ви хот≥ли, щоб по≠водилис€ з вами.

 

 


ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” », ћќЋќƒ≤ “ј —ѕќ–“” ” –јѓЌ»
¬≥дд≥л осв≥ти _________ райдержадм≥н≥страц≥њ

_____________________________________________________________

(назва навчального закладу)

 

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

ƒиректор школи

___________/_____

ѕ≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али
паказ є_____в≥д____

 

ѕосадова ≥нструкц≥€ вчител€ ≥нформатики

______________________________

ѕр≥звище, ≥м'€, по батьков≥

«агальноосв≥тн€ школа ≤-III ст.

м. / с. _____________________

1. «агальн≥ положенн€

1.1.ѕосадова ≥нструкц≥€ розроблена на п≥дстав≥:

- “арифно-квал≥ф≥кац≥йноњ характеристики вчител€, затвердже≠ноњ наказом ћќЌ ”крањни в≥д 31.08.1995 р. є 463/1268;

- «акону ”крањни Ђѕро осв≥туї;

- «акону ”крањни Ђѕро охорону прац≥ї;

- “ипового положенн€ про службу охорони прац≥, затверджено≠го наказом ƒержком≥тету ”крањни з нагл€ду за охороною прац≥ в≥д 15.11.2004 р. є 255;

- ѕоложенн€ про пор€док розсл≥дуванн€ нещасних випадк≥в, що сталис€ п≥д час навчально-виховного процесу у навчальних закла≠дах, затвердженого наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ”крањни є 616 в≥д 31.08.2001 р.;

- ѕоложенн€ про орган≥зац≥ю роботи з охорони прац≥ учасник≥в навчально-виховного процесу в установах ≥ закладах осв≥ти, затвер≠дженого наказом ћќЌ ”крањни в≥д 01.08.2001 р. є 563.

1.2. ”читель повинен мати осв≥ту на р≥вн≥ бакалавра, спец≥а≠л≥ста або маг≥стра без вимог до стажу педагог≥чноњ роботи.

1.3. ”читель п≥дпор€дкований безпосередньо заступнику дирек≠тора з навчально-виховноњ роботи.

1.4.”читель ≥нформатики призначаЇтьс€ ≥ зв≥льн€Їтьс€ з поса≠ди директором школи.

1.5.” своњй д≥€льност≥ вчитель керуЇтьс€  онституц≥Їю та зако≠нами ”крањни, указами ѕрезидента ”крањни, р≥шенн€ми ”р€ду ”крањни, р≥шенн€ми та розпор€дженн€ми орган≥в управл≥нн€ осв≥ти вс≥х р≥вн≥в з питань осв≥ти та вихованн€ молод≥, правилами ≥ нормами охорони прац≥, техн≥ки безпеки та протипожежного за≠хисту, а також статутом ≥ локальними правовими актами школи (у тому числ≥ ѕравилами внутр≥шнього розпор€дку, наказами та розпор€дженн€ми директора, посадовою ≥нструкц≥Їю), трудовим договором.

1.6.”читель дотримуЇтьс€  онвенц≥њ про права дитини.

2. ‘ункц≥њ вчител€ ≥нформатики

ќсновними напр€мками д≥€льност≥ вчител€ ≥нформатики Ї:

2.1. Ќавчанн€ та вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€ з ураху≠ванн€м специф≥ки навчального предмета та в≥ку учн≥в.

2.2. —при€нн€ соц≥ал≥зац≥њ д≥тей, формуванн€ в них загальноњ культури, нац≥ональноњ самосв≥домост≥, св≥домого вибору ними та подальшого засвоЇнн€ профес≥йних осв≥тн≥х програм.

2.3.«абезпеченн€ режиму дотриманн€ норм ≥ правил техн≥ки безпеки в навчальному процес≥.

2.4.¬олод≥нн€ сучасними формами, методами орган≥зац≥њ на≠вчально-виховного процесу, забезпеченн€ результативност≥ та €кос≠т≥ своЇњ прац≥.

2.5. ѕост≥йне п≥двищенн€ педагог≥чноњ майстерност≥ ≥ фахового р≥вн€. –аз на 5 рок≥в проходити навчанн€ на курсах п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ ≥ раз на 3 роки з безпеки життЇд≥€льност≥.

 

3. ѕосадов≥ обов'€зки вчител€ ≥нформатики

”читель ≥нформатики виконуЇ так≥ посадов≥ обов'€зки:

3.1.«д≥йснюЇ навчанн€ та вихованн€ учн≥в зг≥дно з програмою та методикою ≥нформатики, проводить уроки та ≥нш≥ зан€тт€ в за≠кр≥плених за ним за розпод≥лом навчального навантаженн€ класах, забезпечуЇ п≥д час зан€ть належний пор€док ≥ дисципл≥ну.

3.2.–еал≥зуЇ осв≥тн≥ програми в≥дпов≥дно до навчального плану, власних поурочних план≥в, розкладу зан€ть; використовуЇ при цьо≠му р≥зн≥ прийоми, методи ≥ засоби навчанн€.

3.3.«абезпечуЇ р≥вень п≥дготовки учн≥в, €кий в≥дпов≥даЇ вимо≠гам державного осв≥тнього стандарту.

3.4.¬иконуЇ правила ≥ норми охорони прац≥, техн≥ки безпеки та протипожежного захисту, забезпечуЇ охорону житт€ ≥ здоров'€ учн≥в у пер≥од осв≥тнього процесу:

- проводить ≥нструктаж учн≥в ≥з безпеки прац≥ на навчальних за≠н€тт€х з обов'€зковою реЇстрац≥Їю в спец≥альному журнал≥;

- орган≥зовуЇ вивченн€ учн€ми правил з охорони прац≥;

- зд≥йснюЇ контроль за дотриманн€м правил з охорони прац≥ та усуваЇ в≥д роботи учн≥в, €к≥ порушують техн≥ку безпеки;

- п≥дключаЇ ≥ в≥дключаЇ обладнанн€ в≥д струму, а в раз≥ ушкодженн€ вилучаЇ його ≥з використанн€ ≥ передаЇ майстру дл€ ремон≠ту, про що ф≥ксуЇ в спец≥альному журнал≥;

- у раз≥ в≥зуального пошкодженн€ заземленн€, електричноњ про≠водки, рубильника, €кий вимикаЇ струм з усього обладнанн€, те≠рм≥ново пов≥домл€Ї адм≥н≥страц≥ю ≥ не допускаЇ н≥€ких роб≥т з об≠ладнанн€м до усуненн€ пошкоджень електриком, про що ф≥ксуЇ в спец≥альному журнал≥;

- про пошкодженн€ охоронноњ сигнал≥зац≥њ ≥ недол≥ки ≥з засоб≥в збер≥ганн€ обладнанн€ пов≥домл€Ї адм≥н≥страц≥ю;

- у раз≥ по€ви незвичайного звуку, запаху чаду, полум'€, диму терм≥ново в≥дключаЇ обладнанн€, а €кщо це неможливо - забезпе≠чуЇ вих≥д ус≥х учн≥в ≥з каб≥нету, пов≥домл€Ї адм≥н≥страц≥ю, викли≠каЇ пожежну охорону;

- у раз≥ нещасного випадку оперативно пов≥домл€Ї кер≥вництво школи, вживаЇ заходи по наданню першоњ допомоги, викликаЇ швидку допомогу. «аборон€Їтьс€ в каб≥нет≥ ≥нформатики:

1. «алишати працююче обладнанн€ без догл€ду.

2. ѕрацювати па пошкодженому обладнанн≥, у раз≥ ушкоджен≠н€ проводки, рубильника, заземленн€.

3. «н≥мати захисн≥ кожухи з обладнанн€ ≥ самост≥йно усувати пошкодженн€.

4. ѕрацювати вологими руками й у вологому од€з≥.

5. ѕрацювати на в≥дстан≥ в≥д мон≥тора менше н≥ж 60-70 см.

6.  ласти р≥зн≥ предмети, од€г на мон≥тор, клав≥атуру, зовн≥шн≥ пристроњ.

7. ѕрикладати зусилл€, натискуючи на клав≥ш≥ ѕ .

8. ¬ставл€ти авторучки, л≥н≥йки тощо у вентил€ц≥йн≥ отвори прилад≥в, розетки електроструму тощо.

9. ористуватис€ крейдою дл€ письма або малюванн€ на дошц≥, митт€ в≥кон, поб≥лки, а також натирати п≥длогу мастикою будь-€ко≠го типу.

10. «д≥йснювати вологе прибиранн€, €кщо включено рубильник.

11.  ористуватис€ нагр≥вальними приладами, кр≥м тих, €к≥ пе≠редбачен≥ дл€ використанн€ в каб≥нет≥ ≥нформатики, користуватис€ в≥дкритим вогнем.

12. ¬≥дкривати б≥л€ прилад≥в посудини з розчинами й легкозай≠мистими речовинами.

13. ¬носити в каб≥нет магн≥ти, посудини з кислотами, хлоро-вм≥щувальними речовинами, €к≥ можуть викликати короз≥ю внутр≥шн≥х вузл≥в обладнанн€.

3.5.¬носитись пропозиц≥њ з покращенн€ та оздоровленн€ умов проведенн€ навчального процесу, а також доводить до в≥дома ке≠р≥вництва про вс≥ недол≥ки в забезпеченн≥ навчального процесу, €к≥ знижують життЇд≥€льн≥сть та працездатн≥сть орган≥зму учн€.

3.6. ¬еде у встановленому пор€дку класну документац≥ю, зд≥й≠снюЇ поточний контроль за в≥дв≥дуванн€м та усп≥шн≥стю учн≥в за прийн€тою в школ≥ системою, виставл€Ї оц≥нки в класний журнал ≥ щоденник учн€, своЇчасно надаЇ адм≥н≥страц≥њ школи зв≥тн≥ дан≥.

3.7.Ѕере участь у встановленому пор€дку в п≥дсумков≥й атес≠тац≥њ учн≥в.

3.8.ƒопускаЇ у встановленому пор€дку на зан€тт€ представ≥шк≥в адм≥н≥страц≥њ школи з метою контролю та оц≥нки д≥€льност≥ педагога.

«ам≥н€Ї на уроках тимчасово в≥дсутн≥х учител≥в за розпо≠р€дженн€м заступника директора з навчально-виховноњ роботи.

3.10. ƒотримуЇтьс€ —татуту та ѕравил внутр≥шнього трудового
розпор€дку школи, ≥нших локальних правових акт≥в школи.

3.11.ƒотримуЇтьс€ законних правил та свобод учн≥в.

3.12.√отуЇтьс€ до зан€ть, систематично п≥двищуЇ свою профес≥йну квал≥ф≥кац≥ю, бере участь у д≥€льност≥ методичних об'Їднань та ≥нших формах методичноњ роботи, прийн€тих у школ≥.

3.13.Ѕере участь у робот≥ педагог≥чноњ ради школи та нарадах, €к≥ проводить адм≥н≥страц≥€ школи.

3.14.„ергуЇ по школ≥ в≥дпов≥дно до граф≥ка чергуванн€ на, пере≠рвах м≥ж зан€тт€ми, а також за 20 хвилин до початку ≥ 20 хвилин по зак≥нченню урок≥в.

3.15.ѕ≥дтримуЇ пост≥йний зв'€зок з батьками (особами, €к≥ њх зам≥н€ють) учн≥в.

3.16.ѕроходить пер≥одичн≥ медичн≥ обстеженн€.

3.17.ƒотримуЇтьс€ етичних норм повед≥нки в школ≥, побут≥, громадських м≥сц€х.

3.18.як зав≥дуючий каб≥нетом:

- керуЇ роботою лаборанта, €кий закр≥плений за каб≥нетом;

- контролюЇ ц≥льове використанн€ каб≥нету;

- орган≥зовуЇ поповненн€ каб≥нету обладнанн€м, приладами та ≥ншим майном, приймаЇ матер≥альн≥ ц≥нност≥ (кр≥м мебл≥в) на в≥дпов≥дне збер≥ганн€ за одноразовими документами, забезпечуЇ збереженн€ зв≥тного майна, бере участь у встановленому пор€дку в ≥нвентаризац≥њ та списанн≥ майна каб≥нету;

- розробл€Ї та пер≥одично перегл€даЇ (не р≥дше 1 разу на 3 роки) ≥нструкц≥њ з охорони прац≥, подаЇ њх на затвердженн€ директору;

- контролюЇ оснащенн€ навчального каб≥нету протипожежним майном, медичними та ≥ндив≥дуальними засобами захисту, а також наочною аг≥тац≥Їю з питань забезпеченн€ безпеки життЇд≥€льност≥;

- проводить сам та орган≥зовуЇ проведенн€ ≥ншими педагогами ≥нструктажу з охорони прац≥ учн≥в з обов'€зковою реЇстрац≥Їю в класному журнал≥ або журнал≥ встановленого зразка;

- не допускаЇ проведенн€ зан€ть, €к≥ несуть загрозу дл€ житт€ та здоров'€ учн≥в та прац≥вник≥в школи з пов≥домленн€м про це за≠ступника директора з навчально-виховноњ роботи;

- вносить пропозиц≥њ щодо умов прац≥ та навчанн€ з метою вклю≠ченн€ њх в угоду з охорони прац≥.

ѕрава

”читель ≥нформатики маЇ право:

4.1Ѕрати участь в управл≥нн≥ школою в пор€дку, €кий визна≠чено —татутом школи.

4.2. Ќа захист профес≥йноњ чест≥ та г≥дност≥.

4.3. ќзнайомлюватис€ з≥ скаргами та ≥ншими документами, €к≥ м≥ст€ть оц≥нку його роботи, даЇ за ними по€сненн€.

4.4. «ахищати своњ ≥нтереси самост≥йно або через представника, у тому числ≥ й адвоката, у випадку дисципл≥нарного або службового розсл≥дуванн€, пов'€заного з порушенн€м учителем норм профе≠с≥йноњ етики.

4.5.Ќа конф≥денц≥йн≥сть дисципл≥нарного (службового) розсл≥≠дуванн€, за вин€тком випадк≥в, передбачених законом.

4.6.¬≥льно вибирати та використовувати методики навчанн€ та вихованн€, навчальн≥ пос≥бники та матер≥али, п≥дручники, методи оц≥нюванн€ знань учн≥в.

4.7.ѕ≥двищувати квал≥ф≥кац≥ю.

4.8.јтестуватис€ на в≥дпов≥дну ква≠л≥ф≥кац≥йну категор≥ю та отримати њњ у випадку усп≥шного прохо≠дженн€ атестац≥њ.

4.9.ƒавати учн€м п≥д час зан€ть ≥ перерви обов'€зков≥ розпо≠р€дженн€, €к≥ в≥днос€тьс€ до орган≥зац≥њ зан€ть ≥ дотриманню дис≠ципл≥ни, та забезпечувати њх виконанн€, прит€гувати учн≥в до дис≠ципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥ у випадках порушенн€ пор€дку встановлених —татутом школи.

5. ¬≥дпов≥дальн≥сть

5.1. ¬ установленому законодавством ”крањни пор€дку вчитель
несе в≥дпов≥дальн≥сть за:

- реал≥зац≥ю не в повному обс€з≥ осв≥тн≥х програм в≥дпов≥дно до навчального плану ≥ граф≥ку навчального процесу;

- житт€ та здоров'€ учн≥в п≥д час навчального процесу;

- порушенн€ прав та свобод учн≥в.

5.2. «а невиконанн€ або неналежне виконанн€ без поважних причин —татуту та ѕравил внутр≥шнього трудового розпор€дку школи, законних розпор€джень директора школи та ≥нших локаль≠них нормативних акт≥в, посадових обов'€зк≥в, установлених ц≥Їю ≥нструкц≥Їю, вчитель несе дисципл≥нарну в≥дпов≥дальн≥сть у пор€д≠ку, встановленому трудовим законодавством.

5.3.«а застосуванн€, в тому числ≥ неодноразове, метод≥в вихо≠ванн€, пов'€заних ≥з ф≥зичним або псих≥чним насилл€м над особи≠ст≥стю учн€, а також ≥нший аморальний учинок учитель може бути зв≥льнений ≥з посади в≥дпов≥дно до трудового законодавства ≥ «акону ”крањни Ђѕро осв≥туї. «в≥льненн€ за вказаний проступок не Ї засо≠бом дисципл≥нарноњ в≥дпов≥дальност≥.

5.4. «а нанесенн€ школ≥ та учасникам навчального процесу шкоди у зв'€зку з виконанн€м (невиконанн€м) своњх посадових об≠ов'€зк≥в учитель несе матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть у пор€дку та межах, встановлених трудовим ≥ громад€нським законодавством.

5.5.—л≥дкуЇ за справн≥стю електричноњ проводки (в≥дсутн≥сть оголених дрот≥в), справн≥стю роботи вимикач≥в, розеток. ” раз≥ ви≠никненн€ пожеж≥ використовуЇ первинн≥ засоби гас≥нн€ пожеж≥ (вогнегасник, п≥сок).

6. ¬заЇмов≥дносини

”читель ≥нформатики:

6.1.ѕрацюЇ в режим≥ виконанн€ обс€гу встановленого йому на≠вчального навантаженн€ в≥дпов≥дно до розкладу зан€ть, участ≥ в обо≠в'€зкових планових загальношк≥льних заходах ≥ самоплануванн≥ обо≠в'€зковоњ д≥€льност≥, на €ку не встановлен≥ норми вироб≥тку.

6.2.” пер≥од кан≥кул, €кий не зб≥гаЇтьс€ з в≥дпусткою, залу≠чаЇтьс€ адм≥н≥страц≥Їю школи до педагог≥чноњ, методичноњ або орган≥зац≥йноњ роботи в межах часу, €кий не перевищуЇ навчально≠го навантаженн€ до початку кан≥кул. √раф≥к роботи вчител€ в кан≥≠кули затверджуЇтьс€ наказом директора школи.

6.3.«ам≥н€Ї у встановленому пор€дку тимчасово в≥дсутн≥х учи≠тел≥в на умовах погодинноњ оплати ≥ по тариф≥кац≥њ, в≥дпов≥дно до терм≥ну зам≥ни.

6.4.«ам≥н€Їтьс€ на пер≥од тимчасовоњ в≥дсутност≥ вчител€ми т≥Їњ ж спец≥альност≥ вчител€ми, €к≥ мають в≥дставанн€ з навчального плану у викладанн≥ свого предмета в цьому клас≥.

6.5.ќтримуЇ в≥д адм≥н≥страц≥њ школи матер≥али норматив≠но-правового та орган≥зац≥йно-методичного характеру, знайомитьс€ п≥д розписку з в≥дпов≥дними документами.

6.6.—истематично обм≥нюЇтьс€ ≥нформац≥Їю з питань, €к≥ вхо≠д€ть до його компетенц≥њ, з адм≥н≥страц≥Їю та педагог≥чними пра≠ц≥вниками школи.

6.7.ѕрипин€Ї проведенн€ роботи або зан€ть, пов'€заних з не≠безпекою дл€ житт€ ≥ допов≥даЇ про це директору школи.

 

 ер≥вник структурного п≥дрозд≥лу _____________

ѕосадову ≥нструкц≥ю отримав _________________

 

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

ƒиректор школи

________ /______

ѕ≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али
наказ є____ в≥д____

 

 

‘ункц≥ональн≥ обов'€зки вчител€ ≥нформатики

та ≥нформац≥йно - комун≥кац≥йних технолог≥й навчанн€

(зав≥дувача каб≥нет) з охорони прац≥

¬читель ≥ зав≥дувач каб≥нету в≥дпов≥дають за орган≥зац≥ю ≥ про≠веденн€ зан€ть ≥ роб≥т в≥дпов≥дно до вимог охорони прац≥ з ≥нформа≠тики й ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й:

- навчають учн≥в безпечного поводженн€ з на€вним у каб≥≠нет≥ обладнанн€м, а також безпечних метод≥в виконанн€ роб≥т;

- Ї в≥дпов≥дальними за збереженн€ обладнанн€ каб≥нету, справн≥сть засоб≥в пожежогас≥нн€;

- щодн€ провод€ть реЇстрац≥ю в журнал≥ використанн€ ѕ  каб≥нету початку та зак≥нченн€ зан€тт€, вмиканн€ та вимиканн€ електроживленн€;

- провод€ть реЇстрац≥ю випадк≥в зупинки машин та орган≥≠зац≥ю њх ремонту;

- стежать за своЇчасним проведенн€м техн≥чного обслугову≠ванн€ та ремонту обладнанн€ каб≥нету;

- стежать за своЇчасним проведенн€м техн≥чного обслуговуванн€ та ремонту обладнанн€ каб≥нету;

- зд≥йснюють навчанн€ та ≥нструктаж учн≥в з охорони прац≥ з реЇстрац≥Їю в журнал≥ обл≥ку навчальних зан€ть та в журнал≥ реЇстрац≥њ ≥нструктаж≥в з охорони прац≥ зг≥дно з ѕоложенн€м про проведенн€ навчанн€ з питань охорони прац≥, що розробл€Їтьс€ ≥ затверджуЇтьс€ кер≥вником навчального закладу. Ќавчанн€ учн≥в безпечному поводженню проводитьс€ в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й з охорони прац≥, €к≥ розробл€ють учител≥ навчальних заклад≥в;

- зд≥йснюють першу допомогу в раз≥ нещасних випадк≥в, що сталис€ з учн€ми в каб≥нет≥.

 

 

¬≤ƒƒ≤Ћ ќ—¬≤“»

≠≠≠≠≠≠≠≠≠______________ –ј…ќЌЌќѓ ƒ≈–∆ј¬Ќќѓ јƒћ≤Ќ≤—“–ј÷≤ѓ

___________загальноосв≥тн€ школа ≤-III ступен≥в

__________ с≥льськоњ ради

____________району ___ област≥

 

«ј“¬≈–ƒ∆”ё

ƒиректор школи

___________________

ѕ≥дпис, пр≥звище, ≥н≥ц≥али
наказ є___в≥д __

 

 

≤нструкц≥€ з охорони прац≥ є

п≥д час роботи на ≈ќћ

 

1. «агальн≥ вимоги безпеки прац≥

1.1.ƒо самост≥йноњ роботи на персональних електронно-обчислювальних машинах (ѕ ) допускаютьс€ особи, що дос€гли 18-р≥чного в≥ку, пройшли медичний огл€д, ≥нструктаж з охорони прац≥ ≥ навчанн€ за спец≥альною програмою.

1.2.ѕ≥д час роботи на ѕ  та ≥нших пристро€х, €к≥ вход€ть до ѕ , на прац≥вника можуть впливати так≥ небезпечн≥ та шк≥длив≥ фактори:

1.2.1. ≈лектрострум. ¬ипром≥нюванн€.

1.2.2.ѕеренапруга зору п≥д час роботи з екранними пристро€≠ми, особливо за нерац≥онального розташуванн€ екрана по в≥дношен≠ню до очей.

1.3.ќсв≥тлювальн≥ установки повн≥ш≥ забезпечувати р≥вном≥рну осв≥тлен≥сть ≥ не повинн≥ утворювати засл≥плювальних в≥дблиск≥в на клав≥атур≥ й ≥нших частинах пульту, а також на екран≥ диспле€ в напр€мку очей оператора.

1.4.ƒисплењ повинн≥ розташовуватис€ за однор€дного њх ро≠зм≥щенн€ на в≥дстан≥ не менш≥й н≥ж 1 м в≥д ст≥н; в≥дстань м≥ж робо≠чими м≥сц€ми повинна бути не менша н≥ж 1,5 м. «аборон€Їтьс€ встановлювати дисплењ екранами один проти одного.

1.5. ут нахилу екрана диспле€ по в≥дношенню до вертикал≥ по≠винен складати 10-15 градус≥в, а в≥дстань до екрана - 400-500 мм.

1.6.” прим≥щенн€х ≥ на робочому м≥сц≥ необх≥дно п≥дтримувати чистоту ≥ пор€док, проводити систематичне пров≥трюванн€.

1.7.ѕро вс≥ ви€влен≥ п≥д час роботи несправност≥ обладнанн€ не≠обх≥дно допов≥сти кер≥внику, у випадку авар≥њ сл≥д негайно припи≠нити роботу дл€ усуненн€ авар≥йних обставин.

1.8.ѕро кожний нещасний випадок очевидець, прац≥вник, €кий його ви€вив, або сам потерп≥лий повинн≥ допов≥сти безпосеред≠ньому кер≥вников≥ роб≥т ≥ вжити заход≥в щодо л≥карськоњ допомоги.

1.9. ер≥вники, €к≥ не забезпечили дотриманн€ вимог ц≥Їњ ≥нструкц≥њ, а також особи, €к≥ допустили порушенн€ цих вимог, прит€гуютьс€ до в≥дпов≥дальност≥, зг≥дно з чиннимзаконодавством.

 

2. ¬имоги безпеки прац≥ перед початком роботи

2.1.ѕерев≥рити на€вн≥сть та над≥йн≥сть захисного заземленн€ устаткуванн€.

2.2.ѕерев≥рити стан електричного шнура та вилки.

2.3.ѕерев≥рити справн≥сть вимикач≥в та ≥нших орган≥в керуван≠н€ ѕ .

2.4.ѕерев≥рити на€вн≥сть та стан захисного екрана на дисплењ.

2.5.” раз≥ ви€вленн€ будь-€ких несправностей ѕ  не вмика≠ти ≥ негайно пов≥домити про це кер≥вника.

3. ¬имоги безпеки прац≥ п≥д час роботи

3.1.¬икопувати т≥льки ту роботу, €ка входить в обов'€зки пра≠ц≥вника.

3.2.¬микати ≥ вимикати ѕ  т≥льки вимикачами, заборо≠н€Їтьс€ проводити вимкненн€ вийманн€м вилки з розетки.

3.3.«аборон€Їтьс€ оператору зн≥мати захисн≥ кожухи з облад≠нанн€ ≥ працювати без них.

3.4.Ќе допускати до ѕ  сторонн≥х ос≥б, €к≥ не беруть участ≥ в робот≥.

3.5.«аборон€Їтьс€ перем≥щати ≥ переносити блоки, обладнанн€, €к≥ знаход€тьс€ п≥д напругою.

3.6. Ќе палити па робочому м≥сц≥.

3.7.—уворо виконувати загальн≥ вимоги щодо електробезпеки та пожежноњ безпеки.

3.8.—амост≥йно розбирати та проводити ремонт електронноњ та електронно-механ≥чпоњ частини ѕ  категорично заборон€Їтьс€. ÷≥ роботи можуть виконувати лише фах≥вц≥ з техн≥чного обслугову≠ванн€ ѕ .

3.9.ѕ  необх≥дно використовувати в сувор≥й в≥дпов≥дност≥ з експлуатац≥йною документац≥Їю на нењ.

3.10.ѕ≥д час виконанн€ роботи сл≥д бути уважним, не звертати уваги на сторонн≥ реч≥.

3.11.ѕро вс≥ ви€влен≥ несправност≥ та збоњ в робот≥ апаратури
необх≥дно пов≥домити безпосереднього кер≥вника.

–ежим прац≥ та в≥дпочинку

3.12.Ќеобх≥дно ч≥тко виконувати встановлений режим прац≥ та в≥дпочинку, що враховуЇ функц≥ональну напружен≥сть прац≥, ди≠нам≥ку систем орган≥зму та працездатност≥ ≥ передбачаЇ обов'€зкове виконанн€ регламентованих перерв.

3.13.ќсновною перервою Ї перерва па об≥д.  р≥м того, в≥дпо≠в≥дно до особливостей трудовоњ д≥€льност≥ прац≥вник≥в на ѕ , у режим≥ прац≥ повинн≥ бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв, а через 2 год - на 15хв.

3.14. ≥льк≥сть знак≥в, €к≥ опрацьовуютьс€, не повинна переви≠щувати 30-ти тис€ч за 4 години роботи.

3.15.ѕ≥д час роботи зтекстовою ≥нформац≥Їю (у режим≥ введен≠н€ даних, редагуванн€ тексту та читанн€ з екрана диспле€) най≠б≥льш ф≥з≥олог≥чним Ї по€ва чорних знак≥в на св≥тлому фон≥.

4. ¬имоги безпеки прац≥ п≥сл€ зак≥нченн€ роботи

4.1.¬≥дключити ѕ  в≥д електромереж≥, дл€ чого необх≥дно вимкнути тумблери, а пот≥м вит€гнути штепсельну вилку з розетки.

4.2.ѕротерти зовн≥шню поверхню ѕ  чистою вологою тка≠ниною. ѕри цьому не допускаЇтьс€ використанн€ розчинник≥в, оде≠колону, препарат≥в дл€ чищенн€ в аерозольн≥й упаковц≥.

4.3.ѕрибрати робоче м≥сце. —класти дискети у в≥дпов≥дн≥ м≥сц€ збер≥ганн€.

¬≥дпов≥дальн≥сть. «а порушенн€ пункт≥в ≥нструкц≥њ винн≥ прит€≠гуютьс€ до матер≥альноњ, адм≥н≥стративноњ ≥ крим≥нальноњ в≥дпов≥≠дальност≥ зг≥дно з чинним «аконом ”крањни про охорону прац≥.

5. ¬имоги безпеки життЇд≥€льност≥ в авар≥йних ситуац≥€х

раз≥ по€ви незвичного звуку, запаху паленого, самов≥льного вимкненн€ машини негайно припин≥ть роботу ≥ пов≥домте про це безпосереднього кер≥вника.

_______________________________________________________________

(посада кер≥вника п≥дрозд≥лу/ орган≥зац≥њ / розробника) (особистий п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ:

 ер≥вник служби охорони прац≥ установи, закладу осв≥ти (заступник директора)

______________________________________

(особистий п≥дпис) (пр≥звище, ≥н≥ц≥али)

 

 

√олова профкому _____________________________

 


«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ

Ќаказ директора школи

є _______ в≥д___201__р.

ћ.ѕ.________/ _______

≤нструкц≥€ з охорони прац≥ є

п≥д час роботи в каб≥нет≥ ≥нформатики та ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й навчанн€

1. «агальн≥ положенн€

1.1.≤нструкц≥€ з охорони прац≥ п≥д час роботи в каб≥нет≥ ≥нфор≠матики та ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й навчанн€ Ї обов'€зковою дл€ виконанн€ учн€ми, вчител€ми, кер≥вниками на≠вчальних заклад≥в.

1.2.” каб≥нет≥ ≥нформатики провод€тьс€:

- навчальн≥ зан€тт€ з ≥нформатики та ≥нших навчальних предмет≥в з використанн€м засоб≥в ≥нформац≥йних та комун≥ка≠ц≥йних технолог≥й;

- позакласн≥ (позаурочн≥) групов≥ та ≥ндив≥дуальн≥ зан€тт€ з використанн€м засоб≥в ≥нформац≥йних та комун≥кац≥йних техно≠лог≥й;

- розробка учн€ми програмних засоб≥в за завданн€ми вчите≠л€ або кер≥вника навчального закладу.

1.3. ƒо роботи па ѕ  допускаютьс€ учн≥, €к≥ пройшли первин≠ний ≥нструктаж з охорони прац≥ (безпеки життЇд≥€льност≥).

1.4.ќсновн≥ небезпечн≥ та шк≥длив≥ чинники в робот≥:

- травмуванн€ електричним струмом;

- перевтома орган≥в зору;

- випром≥нюванн€;

- навантаженн€ на опорну систему.

1.5.Ќа початку вивченн€ предмет≥в з ≥нформатики вчитель за≠кр≥плюЇ учн≥в за робочими м≥сц€ми з урахуванн€м зросту, стану зору та слуху. ” випадку навчальноњ потреби допускаЇтьс€ тимчасо≠ва зм≥на розташуванн€ учн≥в у каб≥нет≥ ≥нформатики.

1.6.«ан€тт€ з ѕ  повинн≥ проводитис€ лише в присутност≥ пе≠дагога. ѕедагог, €кий маЇ вищу педагог≥чну осв≥ту ≥ пройшов ≥нструктаж з техн≥ки безпеки, за пер≥од роботи з ѕ  несе в≥дпов≥≠дальн≥сть за безпеку д≥тей.

1.7.ѕозакласн≥ зан€тт€ з ≥нформатики провод€тьс€ в присут≠ност≥ вчител≥в. 1.8.ƒопуск сторонн≥х ос≥б у каб≥нет дозвол€Їтьс€ т≥льки з в≥до≠ма вчител€ ≥нформатики.

1.9.Ќавчанн€ на ѕ  маЇ проводитис€ з урахуванн€м можливос≠тей кожного учн€ в ≥ндив≥дуальному режим≥, €кий визначаЇ вчи≠тель. ѕочаток ≥ зак≥нченн€ зан€ть з кожною групою учн≥в ф≥ксу≠Їтьс€ в журнал≥ обл≥ку використанн€ ѕ  в≥дпов≥дно до в≥ку.

1.10.ѕоказанн€ до зан€ть з ѕ  ≥ режиму роботи д≥т€м шк≥льно≠го в≥ку з аномал≥€ми рефракц≥њ повинн≥ встановлюватись офтальмо≠логом.

1.11.«агальна тривал≥сть позакласних та факультативних за≠н€ть з основ ≥нформатики не повинна перевищувати 2 годин на тиж≠день, а безпосередньоњ роботи на ѕ  - не б≥льше 1 години.

1.12.«агальна тривал≥сть п≥д час проф≥льного навчанн€ учн≥в па ѕ  не повинна перевищувати 2 годин на день.

1.13.ѕ≥д час роботи в каб≥нет≥ учн≥ зобов'€зан≥ п≥дтримувати по≠р€док ≥ чистоту на робочому м≥сц≥.

1.14.” раз≥ несправност≥ електрообладнанн€, його складових частин сл≥д звернутис€ до прац≥вник≥в серв≥с-центр≥в, не починати повторне вмиканн€ або ремонт самост≥йно.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 810 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

2009 - | 1948 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.169 с.