Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—оц≥ально-педагог≥чна адаптац≥€ - це
o засвоЇнн€ молодою людиною норм студентського житт€, включенн€ в систему м≥ж особових стосунк≥в групи. ѓњ сл≥д розгл€дати €к комплексну проблему, вид≥л€ючи в н≥й р≥зн≥ окрем≥ р≥вн≥ ≥ ланки, кожна з €ких маЇ специф≥чн≥ механ≥зми, зумовлен≥ р≥внем розвитку студента, групи ≥ колективу.

o основа, що визначаЇ психолог≥чний зм≥ст без виключенн€ властивостей особистост≥, це своЇр≥дний стрижень особистост≥

o це той пров≥дний напр€м, у €кому людина себе стверджуЇ, розвиваЇ зд≥бност≥.

ѕризначенн€м вихованн€

o забезпеченн€ взаЇмод≥њ м≥ж покол≥нн€ми, спри€нн€ становленню ≥н≠див≥дуума суб'Їктом конкретно-≥сторичного процесу, що передбачаЇ безбол≥сне входженн€ та адаптац≥ю п≥дростаючих покол≥нь до житт€ в певних соц≥ально-економ≥чних реал≥€х.

o в≥льний розвиток особистост≥ студента, його мисленн€ ≥ загальноњ культури, шл€хом залученн€ до р≥з≠номан≥тних вид≥в творчоњ д≥€льност≥ (науково-досл≥дноњ, техн≥чноњ, культу≠рно-просв≥тницькоњ, правоохоронноњ та ≥н.);

o узгодженн€ вплив≥в орган≥зованоњ виховноњ роботи ≥ об'Їктивних умов.

“еор≥€ осв≥ти - це

o система ≥дей, обірунтоване кер≥вництво до д≥њ, прогнозуванн€ шл€х≥в удосконаленн€ системи вищоњ осв≥ти; упор€дкуванн€ пон€ть ≥ категор≥й науки; прогнозуванн€ наукового розвитку, вибору метод≥в ≥ засоб≥в наукових досл≥джень; визначенн€ засоб≥в розповсюдженн€ наукових положень.

o визначенн€ зм≥сту навчанн€ ≥ квал≥ф≥кац≥йних р≥вн≥в випускник≥в, виход€чи з передбаченого розвитку науки ≥ техн≥ки у навчальному процес≥ зростаючоњ рол≥ науки у розвитку сусп≥льства ≥ матер≥ального виробництва, з урахуванн€м масового характеру вищоњ осв≥ти ≥ науковоњ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в;

o посл≥довне вт≥ленн€ у навчальний процес б≥льш досконалих способ≥в ≥ засоб≥в навчанн€, що п≥двищують €к≥сть ≥ ефективн≥сть;перех≥д навчанн€ на б≥льш висок≥й шабель ≥нтелектуального ≥ творчого розвитку студент≥в, виход€чи з сучасних вимог безпосереднього процесу навчанн€.

15. ќсновними категор≥€ми дидактики вищоњ школи Ї:

o Фосв≥таФ, Фзакони та законом≥рност≥Ф, ФпринципиФ, Фпроцес навчанн€Ф, Фзм≥ст осв≥тиФ, Фформи орган≥зац≥њ та метод≥в навчанн€Ф, Фпрофес≥йна п≥дготовкаФ.

o система, процес ≥ результат процесу п≥знанн€;

o гуман≥зац≥€, гуман≥таризац≥€, етн≥зац≥€ зм≥сту осв≥ти;

«м≥ст осв≥ти - це

o певний обс€г ≥ характер систематичних наукових знань, практичних ум≥нь ≥ навичок, а також св≥тогл€дних ≥ морально-етичних ≥дей, €кими маЇ оволод≥ти людина, в даному випадку - студент у процес≥ навчанн€.

o визначенн€ шл€х≥в зд≥йсненн€ ус≥х вид≥в ≥ форм навчанн€ у вищому навчальному заклад;

o актив≥зац≥њ навчально-п≥знавальноњ д≥€льност≥ слухач≥в.

17. ѕров≥дною формою навчанн€ у ¬Ќ« Ї:

o лекц≥€

o практичн≥ зан€тт€

o сем≥нарськ≥ зан€тт€

o колокв≥уми

o зал≥ки

o ≥спити

—ем≥нарськ≥ зан€тт€

o забезпечують розвиток творчого профес≥йного мисленн€, п≥знавальноњ мотивац≥њ ≥ профес≥йного використанн€ знань у навчальних умовах.

o визначають шл€хи зд≥йсненн€ ус≥х вид≥в ≥ форм навчанн€ у вищому навчальному заклад≥.;

o в≥дносно самост≥йна частина навчального процесу, €ка м≥стить насамперед одне або к≥лька близьких за зм≥стом ≥ фундаментальних за значенн€м пон€ть, закон≥в, принцип≥в;

 онцептуальними основами ≥грових технолог≥й Ї

o психолог≥чн≥ механ≥зми ≥гровоњ д≥€льност≥, що спираютьс€ на фундаментальн≥ потреби особистост≥ у самовираженн≥, самовизначенн≥, саморегул€ц≥њ, самореал≥зац≥њ.

o оптим≥зац≥€ навчального процесу, посиленн€ самост≥йноњ роботи студент≥в, встановленн€ ч≥ткоњ ≥ндив≥дуальноњ траЇктор≥њ здобутт€ вищоњ осв≥ти;

o розробка сценар≥ю, план д≥ловоњ гри, загальний опис гри, зм≥ст ≥нструктажу, п≥дготовка матер≥ального забезпеченн€.

 онтроль - це

o нагл€д, спостереженн€ ≥ перев≥рку усп≥шност≥ студент≥в;

o ви€вленн€ знань, ум≥нь ≥ навичок, утруднень, недол≥к≥в, неусп≥шност≥; забезпеченн€ зворотного зв'€зку у р≥зновидах: Фстудент Ц викладачФ ≥ Фстудент Ц студентФ);

o збережен≠н€ оперативного (безпосередньо у процес≥ навчанн€) зовн≥шнього (Фвикладач Ц студент Ц викладачФ) ≥ внутр≥шнього (Фвикладач Ц студент -студентФ) зворотного зв'€зку.

21.  ритер≥њ оц≥нки:

o це т≥ положенн€, урахуванн€ €ких Ї обов'€зко≠вим при виставленн≥ т≥Їњ чи ≥ншоњ оц≥нки;

o це опис умов, на €к≥ маЇ спиратис€ педагог, виставл€ючи студентов≥ оц≥нку;

o €к≥сть оволод≥нн€ студентом досв≥дом творчоњ д≥€льност≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 555 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

2027 - | 1889 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.