Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќбТЇкт педагог≥ки вищоњ школи
o система вищоњ осв≥ти ≥ педагог≥чн≥ процеси в н≥й

o система науково-педагог≥чних знань, €ка описуЇ ≥ по€снюЇ елементи педагог≥чноњ д≥€льност≥ у вищому навчальному заклад≥

o розвиток р≥зноман≥тних форм сп≥вроб≥тництва, встановленн€ дов≥ри м≥ж викладачем ≥ студентом, взаЇмоповага, розум≥нн€ запит≥в та ≥нтерес≥в студент≥в;

3. ѕредмет педагог≥ки вищоњ школи Ц

o навчально-виховний процес та процес профес≥йноњ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в, культурноњ ел≥ти сучасного сусп≥льства; вивченн€ законом≥рних звТ€зк≥в, €к≥ ≥снують м≥ж розвитком, вихованн€м та навчанн€ студент≥в у ¬Ќ«;

o досл≥дженн€ законом≥рностей розвитку вихованн€ ≥ навчанн€ студент≥в ≥ розробка на ц≥й основ≥ шл€х≥в удосконаленн€ процесу п≥дготовки квал≥ф≥кованого спец≥ал≥ста.

o система вимог ≥ положень педагог≥ки дотриманн€ €ких забезпечуЇ продуктивн≥сть навчально-виховного процесу.

4. ѕроцесуальн≥ категор≥њ педагог≥ки вищоњ школи:

o вихованн€, навчанн€, осв≥та, розвиток, формуванн€ особистост≥; навчально-виховний процес;

o концепц≥њ, методики, класиф≥кац≥њ, законом≥рност≥, методичн≥ рекомендац≥њ, дидактичн≥ пропозиц≥њ, форми виховноњ роботи;

5. √≥потеза досл≥дженн€-

o передбачаЇ визначенн€, €к на основ≥ на€вних знань сформулювати знанн€, достов≥рн≥сть €ких необх≥дно досл≥дити ≥ п≥дтвердити. «м≥ст г≥потези повинен бути конкретним, в≥дпов≥дним до мети, обТЇкта ≥ предмета досл≥дженн€.

o в≥дображаЇ спр€мован≥сть наукового пошуку на одержанн€ нових знань та њх експериментальну апробац≥ю;

o ви€вленн€м сутност≥, природи, ≥ структури обТЇкту, що вивчаЇтьс€, розкритт€м загальних способ≥в його перетворенн€ та розробкою конкретних методик, педагог≥чних д≥й ≥ практичних рекомендац≥й.

6. ќбТЇкт наукового досл≥дженн€ -

o це сукупн≥сть спор≥днених елемент≥в, серед €ких вид≥л€Їтьс€ один €к предмет досл≥дженн€;

o вир≥зненн€ певного ФракурсуФ досл≥дженн€, €к припущенн€ про найсуттЇв≥ш≥ дл€ вивченн€ обраноњ проблеми характеристики обТЇкта.

o визначенн€ р≥вн€ новизни отриманого результату, його м≥сц€ серед в≥домих наукових факт≥в. ” з≥ставлен≥ з ними нова ≥нформац≥€ може виконувати р≥зн≥ функц≥њ: уточнювати, конкретизувати ≥снуючи в≥домост≥, розширювати ≥ доповнювати њх або суттЇво перетворювати.

7. ћетодолог≥€ Ц

o це сукупн≥сть способ≥в досл≥дженн€, вченн€ про методи наукового п≥знанн€;

o система прийом≥в, що застосовуютьс€ дл€ дос€гненн€ мети ≥ завдань досл≥дженн€, ≥ схему, €кою керуЇтьс€ досл≥дник у ход≥ орган≥зац≥њ науковоњ роботи на њњ окремих етапах;

o сукупн≥сть засоб≥в, умов, ≥ повТ€заних у систему лог≥кою процесу дос€гненн€, потр≥бного результату.

8. ѕедагог≥чний експеримент -

o це науково визначений досл≥д або спостереженн€ досл≥джуваного €вища у спец≥ально створених умовах, що дають змогу стежити за його переб≥гом, керувати ним, в≥дтворювати щоразу при повторенн≥ цих умов;

o це особливий вид експерименту, п≥д час €кого досл≥дник не знаЇ фактор≥в, що впливають на педагог≥чний процес, ≥ проводить його розв≥дку дл€ одержанн€ первинноњ ≥нформац≥њ.

o це основний вид досл≥дженн€ реальних педагог≥чних €вищ, мета котрого пол€гаЇ в тому, щоб довести, завд€ки впливу €ких активних фактор≥в можна дос€гти потр≥бних результат≥в навчально-виховного процесу.

Ўкала найменувань -

o складаЇтьс€ шл€хом наданн€ обТЇктам вивченн€ цифрових значень.

o даЇ можлив≥сть вир≥зн€ти ступ≥нь ви€вленн€ певних властивостей чи ознак обТЇкт≥в, њх сп≥вв≥дношенн€ типу Фб≥льше-меньшеФ, Фкраще-г≥ршеФ.

o це градац≥€ (пор€док) властивостей чи ознак обТЇкта, та њх в≥дм≥нност≥ в однакових ≥нтервалах, тобто встановлюЇ одиницю вим≥ру

10. ѕрофес≥йна педагог≥чна д≥€льн≥сть Ц

o ц≥л≥сна динам≥чна система у €к≥й можуть виокремлюватис€ структурн≥ ≥ функц≥ональн≥ компоненти: субТЇкт педагог≥чного впливу, обТЇкт педагог≥чного впливу, предмет њх сусп≥льноњ д≥€льност≥, ц≥л≥ навчанн€, засоби педагог≥чноњ комун≥кац≥њ;

o це висококвал≥ф≥кована розумова прац€ щодо п≥дготовки кадр≥в спец≥ал≥ст≥в вищоњ квал≥ф≥кац≥њ з ус≥х галузей народного господарства, ≥нтелектуальноњ ел≥ти сусп≥льства, украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ. ¬ н≥й орган≥чно поЇднан≥ знанн€ та ерудиц≥€ вченого ≥ мистецтво педагога, висока культура та ≥нтелектуальна, моральна зр≥л≥сть, усв≥домленн€ обовТ€зку ≥ почутт€ в≥дпов≥дальност≥.

11.  омун≥кативний компонент структури д≥€льност≥ педагога вм≥щуЇ:

o встановленн€ педагог≥чно доц≥льних стосунк≥в з тими, на кого спр€мований вплив; установка правильних взаЇмин з тими, хто виступаЇ в рол≥ кер≥вника даноњ системи; сп≥вв≥днесенн€ своЇњ д≥€льност≥ з державними завданн€ми, що ставитьс€ до кер≥вника €к громад€нина своЇњ держави.

o це вм≥нн€ ч≥тко сформулювати мету, проблему, г≥потезу, задач≥ досл≥дженн€, знаходити найб≥льш ефективн≥ методи вивченн€ €вищ та анал≥зу даних, добирати ≥нформац≥йний матер≥ал дл€ наукового пошуку, передбачати ≥ попередньо оц≥нювати результати досл≥дженн€ тощо.

o доб≥р ≥ композиц≥ю зм≥сту ≥нформац≥њ, €ка стаЇ надбанн€м студент≥в; проектуванн€ д≥€льност≥ студент≥в, в €к≥й необх≥дна ≥нформац≥€ може бути засвоЇна; проектуванн€ власноњ майбутньоњ д≥€льност≥ ≥ повед≥нки, €кими вони мають бути в процес≥ взаЇмод≥њ з≥ студентами.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 892 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2297 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.