Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒайте в≥дпов≥дь ДтакФ чи Дн≥Ф. 20. ¬идача дозволу на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ клопотанн€
 

20. ¬идача дозволу на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ клопотанн€.

21. Ћ≥м≥ти на видобуванн€ корисних копалин затверджуютьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

22. ƒержавний контроль за використанн€м та охороною земель зд≥йснюЇтьс€ уповноваженими органами ¬ерховноњ ради.

23. ѕор€док проведенн€ мон≥торингу земель встановлюЇтьс€  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

24. ѕлата за забрудненн€ довк≥лл€ провод€ть в безсп≥рному пор€дку.

25. ѕор€док встановленн€ розм≥р≥в ст€гненн€ платеж≥в за забрудненн€ довк≥лл€ поширюЇтьс€ на вс≥ об'Їкти, що зд≥йснюють на територ≥њ ”крањни свою д≥€льн≥сть.

26. ќсновним завданн€м ƒержавноњ еколог≥чноњ ≥нспекц≥њ Ї зд≥йсненн€ державного контролю у галуз≥ охорони довк≥лл€ ≥ використанн€ природних ресурс≥в.

27. —трок д≥њ дозволу на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в зд≥йснюЇтьс€ у плановому пор€дку встановлюютьс€ м≥сцевими органами влади.

28. ƒ≥€льн≥сть ус≥х орган≥в з експлуатац≥њ та охорони вод на ”крањн≥ регулюЇтьс€ водним законодавством.

29. ¬идача дозвол≥в на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в зд≥йснюЇтьс€ м≥сцевими радами народних депутат≥в.

30. √оловне завданн€ рац≥онального використанн€ водних ресурс≥в Ч це њх комплексне використанн€ ≥ охорона в≥д забрудненн€ засм≥ченн€, вичерпанн€.

31.  ризов≥ €вища Ї насл≥дком порушенн€ б≥олог≥чного кругооб≥гу.

32.  адастр - систематизоване зведенн€ даних про об'Їкт чи €вище.

33. Ћ≥м≥ти на видобуванн€ корисних копалин затверджуЇтьс€ ƒержкомгеолог≥Їю.

34. ƒозв≥л на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в - це оф≥ц≥йний документ €кий засв≥дчуЇ право п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, громад€н на використанн€ конкретних природних ресурс≥в у межах затверджених л≥м≥т≥в.

35. —трок д≥њ дозволу на спец≥альне використанн€ природних ресурс≥в, встановлюЇ орган, €кий його видаЇ.

36. ƒл€ веденн€ особистого сел€нського господарства громад€нам ”крањни надаЇтьс€ 5,0 га земель

37. Ѕезв≥дходною технолог≥Їю називають такий спос≥б виробництва продукц≥њ при €кому найб≥льш рац≥онально ≥ комплексно використовуЇтьс€ сировина ≥ енерг≥€.

—ан≥тарно-захисн≥ зони створюютьс€ навколо об'Їкт≥в, €к≥ Ї джерелом

вид≥ленн€:

а)шуму,

б) запах≥в,

в) шк≥дливих речовин,

г) електромагн≥тних хвиль,

д) ≥он≥зуючих випром≥нювань.

39. –ац≥ональне природокористуванн€ включаЇ:

а) вивченн€,

б) охорона,

в) засвоЇнн€.

40. ≈колог≥чна осв≥та под≥л€Їтьс€ на:

а) всеб≥чну,

б) перех≥дну,

в) формальну,

г) неформальну,

д) публ≥цистичну.

41. Ќайб≥льш поширений спос≥б знезаражуванн€ питноњ води:

а) хлоруванн€,

б) ≥он≥зац≥€,

в) коагул€ц≥€.

42. ƒ≥брова - це у групуванн€:

а) дубу,

б) буку,

в) клену.

43. –еш≥тки при очистц≥ ст≥чних вод служать дл€ затримки:

а) п≥ску,

б) жиру,

в) великого бруду.

44. ¬иди еколог≥чних п≥рам≥д:

а) енерг≥њ,

б) чисел,

в) б≥омаси,

г) продукц≥њ,

д) репродукц≥њ.

45. ¬ичерпн≥ природн≥ ресурси бувають:

а) нев≥дтворн≥,

б) в≥дносн≥,

в) перех≥дн≥,

г) в≥дтворн≥.

46. ’≥м≥чне забрудненн€ вод в≥дбуваЇтьс€:

а) орган≥чними речовинами,

б) неорган≥чними речовинами,

в) м≥кроорган≥змами.

47. ƒо нев≥дтворних природних ресурс≥в в≥днос€ть:

а) нафта,

б) пр≥сна вода,

в) чисте пов≥тр€,

г) глина,

д) зал≥зо.

48. ѕромислове виробництво вимагаЇ три етапи:

а) освоЇнн€ природних ресурс≥в,

б) переробка ресурс≥в,

в) накопиченн€ в≥дход≥в,

г) буд≥вництво,

д) реутил≥зац≥€.

ѕовторне використанн€ в≥дход≥в дл€ виробництва корисноњ продукц≥њ

отримало назву:

а) рекуперац≥€,

б) рецикл≥нг,

в) реЇстрац≥€,

г) дамп≥нг.

50 ѕричини виникненн€ проблеми пр≥сноњ води:

а) засушлив≥сть кл≥мату,

б) зб≥льшенн€ потреб у вод≥,

в) скороченн€ водност≥ р≥чок,

г) аридизац≥€ суходолу,

д) забрудненн€ води.

 

 

Ћ≥тература

1.Ѕорисюк Ѕ ¬ та ≥н. ≈колог≥€.- ∆итомир,2003

2. Ѕатлук ¬ ј. ќснови еколог≥њ.ѕ≥дручник. -  ињв. «нанн€,2007.

3. «лоб≥н ё ј,  очубей Ќ ¬. «агальна еколог≥€.- —уми,2003.

4. Ѕ≥л€вськ≥й √ ќ.,‘урдуй –—. ќснови еколог≥чних знань. -  ињв: Ћиб≥дь,2000.

5. Ѕойчук ё ƒ.,—олошенко ” ћ., Ѕугай ќ ¬. ≈колог≥€ ≥ охорона навколишнього середовища.- —уми.: ”н≥верситетська книга,2002.

6. ƒжигирей ¬ —. ≈колог≥€ та охорона навколишнього середовища.- Ќавч. ѕос≥б.-  ињв.

“-во знанн€  —ќ,2006.

7.«апольський ј  ., —алюк ј ≤ ќснови еколог≥њ.-  ињв.: Ћ≥бра, 1998.

8.«лоб≥н ё ј ќснови еколог≥њ.- ињв.: ¬ища школа,2001.

9. ап≥нос ѕ ≤, ѕанасенко Ќ ј. ќхорона природи.-  ињв.: ¬ища школа 1983.

10.  онституц≥€ ”крањни.-  ињв,1996

11.Ћук€нова Ћ Ѕ. ќснови еколог≥њ, ињв.:¬ища школа 2000.

12. Ќегруца Ќ ј. ≈коном≥ка природокористуванн€: Ќавч.пос≥б.-  ињв.: јграрна осв≥та,2001.

13. ѕисаренко ¬ ћ.,ѕисаренко ¬ ѕ. “а ≥н. јгроеколог≥€ теор≥€ та практикум: Ќавч.пос≥б.-¬идавництво Ђ≤нтер √раф≥каї, 2003.

14.ѕот≥ш ј ‘., ћедв≥дь ¬ “., √воздецький ќ √.,  озак « я. ≈колог≥€: основи теор≥њ ≥ практикум: Ќавч.пос≥б.- Ћьв≥в: Ќовий св≥т,2000,2003.

15. ÷аренко ќ ћ., «лоб≥н ё ј. ЌавколишнЇ середовище та економ≥ка природокористуванн€: Ќавч.пос≥б.- ињв.: ¬ища школа,1993.

16. „ервона книга ”крањни. –≥дк≥сн≥ ≥ так≥, що знаход€тьс€ п≥д загрозою зникненн€ види тварин ≥ рослин.-  ињв.:Ќаукова думка, 1980.

17. √ородн≥й ћ ћ. та ≥н. јгроеколог≥€.- ињв.:¬ища школа,1993.

18.ƒер≥й — ≤., ≤люха ¬ ќ. ≈колог≥€.-  ињв.:‘≥тосоц≥оцентр,1998.

19.«апов≥дники ≥ нац≥ональн≥ природн≥ парки ”крањни // ћ≥некобезпеки ”крањни.- ињв.:¬ища школа,1999.

20. ѕанасенко Ќ ј. ќхрана природы.- ињв.: ¬ища школа,1989.

21. учер€вий ¬ ќ. ≈колог≥€.- Ћьв≥в: —в≥т,2000.

22.ћ€кушов ¬  . —≥льськогосподарська еколог≥€.-Ћьв≥в: јф≥ша,2000.

23. Ќазарук ћ ћ ќснови еколог≥њ та соц≥оеколог≥њ.-Ћьв≥в: јф≥шша,2000.

24.–уснак ѕ ѕ. ≈коном≥ка природокористуванн€.- ињв

25.—еребр€ков ¬ ¬. ќснови еколог≥њ.-  ињв.: «нанн€-ѕрогрес,2001.

 

 

 оди правильних в≥дпов≥дей на тестов≥ завданн€

 

Ќомер питанн€ “ести(модуль 1) “ести(модуль 2) “ести (модуль 3)
  ¬ ¬
  ¬ Ѕ ¬
  Ѕ
  Ѕ Ѕ Ѕ
  Ѕ ј ¬
  ¬ Ѕ ¬
  Ѕ Ѕ
  Ѕ ј Ѕ
  ¬ ¬
  ¬ Ѕ
  ¬ Ѕ,¬,√
  ¬
  Ѕ ¬
  ¬ ј
  ¬ ¬
  Ќ≥ ¬ Ѕ
  “ак Ѕ ј
  “ак ј.Ѕ.√
  “ак ¬ Ѕ
  Ќ≥ ¬ “ак
  “ак Ќ≥ Ќ≥
  “ак “ак Ќ≥
  “ак Ќ≥ “ак
  “ак Ќ≥ “ак
  “ак Ќ≥ “ак
  “ак “ак “ак
  “ак “ак Ќ≥
  “ак “ак “ак
  “ак Ќ≥ “ак
  Ќ≥ Ќ≥ “ак
  “ак “ак “ак
  “ак “ак “ак
  ¬ “ак “ак
  ј,¬ Ќ≥ “ак
  ¬ Ќ≥ “ак
  Ѕ “ак Ќ≥
  Ѕ Ќ≥ “ак
  ј,¬ “ак ј.¬.√.ƒ
  Ѕ “ак ј.Ѕ.
  ј,√ Ѕ.¬ ¬.√
  ј ј ј
  ј ј.¬ ј
  Ѕ ј.¬ ј.¬
  Ѕ,¬,ƒ ј.¬ ј.Ѕ.¬.√
  ј,Ѕ,¬,√,ƒ ј.¬.≈ ј.√
  ј,√,ƒ ј.Ѕ,¬.√.™ ј.Ѕ
  ј.¬ ¬ ј.ƒ
  Ѕ ј.Ѕ.ƒ ј.Ѕ.¬
  ј ј.¬ ј
  ј ј Ѕ.¬.ƒ

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 737 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1968 - | 1932 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.