Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈колог≥чний менеджмент. ≈колог≥чний маркетинг
 

≈колог≥чний менеджмент Ц це система ефективного управл≥нн€ природоохоронною д≥€льн≥стю з використанн€м нових п≥дход≥в, на баз≥ адм≥н≥стративних механ≥зм≥в управл≥нн€ (додержанн€ еколог≥чних норм, стандарт≥в, правил, затверджених дл€ галуз≥) та економ≥чного стимулюванн€.

Ѕ≥льш≥сть украњнських п≥дприЇмц≥в не знайом≥ з ц≥Їю д≥€льн≥стю, але ж, за на€вними в≥домост€ми, у св≥т≥ щор≥чно виробл€Їтьс€ продукц≥њ ≥ послуг в галуз≥ еколог≥њ на 200 млрд. дол. ÷е один з найб≥льших глобальних ринк≥в, на €кий мають вийти украњнськ≥ п≥дприЇмства, ≥ шл€х до нього лежить лише через п≥двищенн€ р≥вн€ еколог≥чноњ осв≥ти б≥знесмен≥в.  ожний украњнський п≥дприЇмець повинен мотивувати своњ д≥њ через розум≥нн€ основ природоохоронного ≥нвестуванн€, п≥льги УзеленогоФ оподатковуванн€, еколог≥чну культуру, розум≥ти м≥сце еколог≥чного менеджменту серед ≥нших наук.

¬ажливими кроками у розвитку еколог≥чного св≥тогл€ду п≥дприЇмц≥в ”крањни мають стати заходи щодо становленн€ в крањн≥ еколог≥чного менеджменту п≥дготовки п≥дприЇмницького загалу до використанн€ у своњй д≥€льност≥ Ївропейських норм, техн≥чних директив ≥ стандарт≥в у сфер≥ охорони природи. ѕотр≥бно мати на уваз≥, що норми EU в галуз≥ охорони навколишнього середовища ор≥Їнтуютьс€ переважно на методи випробувань, а не на норми, €к≥ визначають величини л≥м≥т≥в речовин, що забруднюють.

ƒо нових сфер п≥дприЇмництва можна в≥днести й еколог≥чний серв≥с. Ѕез участ≥ компан≥й, €к≥ спец≥ал≥зуютьс€ на наданн≥ послуг у сфер≥ еколог≥чного серв≥су, не можлива реал≥зац≥€ сучасних проект≥в. Ќапр€ми роботи ф≥рм цього проф≥лю можуть бути вкрай р≥зноман≥тн≥: проведенн€ аудиту ≥ оформленн€ еколог≥чних паспорт≥в, проведенн€ дезактивац≥њ ірунту, нейтрал≥зац≥€ вилив≥в нафти у мор≥ або на суш≥, проведенн€ експертизи проект≥в, утил≥зац≥€ в≥дход≥в, викид≥в, бурильних розчин≥в.

ƒосв≥д останн≥х дес€тил≥ть особливо ч≥тко показав, що поЇднанн€ сучасних технолог≥й в умовах фактично Їдиноњ форми власност≥ Ц державноњ, або Ун≥чиЇњФ, при в≥дсутност≥ в сусп≥льств≥ еколог≥чноњ етики та б≥летики веде до неминучих еколог≥чних катакл≥зм≥в ≥ глибокого застою не т≥льки в сфер≥ матер≥ального виробництва, а й в культур≥ управл≥нськоњ д≥€льност≥ взагал≥.

–еал≥зац≥€ концепц≥њ ст≥йкого демократичного розвитку повинна бути направлена на зд≥йсненн€ програм гармон≥зац≥њ €к в≥дносин сусп≥льства з природою, так ≥ консол≥дац≥њ на принципах моральноњ в≥дпов≥дальност≥ член≥в сусп≥льства €к фундаменту його самоорган≥зац≥њ.

≈колог≥чний маркетинг Цце досл≥дженн€ еколог≥чного стану довк≥лл€, ресурсу, п≥дприЇмства, продукц≥њ ≥ т.д.

≈колог≥чний аудит Ц це перев≥рка еколог≥чного стану (контроль) середовища ≥ т.д.

≈колог≥чна експертиза Ч це оц≥нка вплив≥в на довк≥лл€ й здоров'€ людей ус≥х вид≥в господарськоњ д≥€льност≥ та в≥дпов≥дност≥ ц≥Їњ д≥€льност≥ чинним нормам ≥ законам з охорони навколишнього природного середо≠вища, вимогам еколог≥чноњ безпеки сусп≥льства. «а украњнським природоохоронним законодавством, проведенн€ експертизи обов'€зкове дл€ будь-€коњ д≥€льност≥, що впливаЇ на довк≥лл€, дл€ будь-€кого проекту нововведень технолог≥й, дл€ буд≥вництва, рекон≠струкц≥й ≥ т. д.

ќсновн≥ завданн€ експертизи Ч спри€ти додержанню природо≠охоронних закон≥в та оц≥нювати р≥шенн€ щодо п≥дтриманн€ й в≥днов≠ленн€ довк≥лл€.

ƒ≥ють еколог≥чн≥ експертизи к≥лькох тип≥в: державн≥, громадськ≥, в≥домч≥, зм≥шан≥. «а призначенн€м вони бувають первинн≥ й вторинн≥, за масштабами Ч локальн≥ {об'Їктн≥), районн≥, рег≥ональн≥ {обласн≥ й м≥ж≠обласн≥), державн≥, м≥ждержавн≥. ѕроцес експертизи передбачаЇ оц≥нку й анал≥з технолог≥й, техн≥ки, проект≥в п≥дприЇмств, —початку скористайтес€ принципом
проект≥в перетворенн€ природи, стану „истого ¬иробництва, а пот≥м
здоров'€ людей, €кост≥ пов≥тр€ного середо- виймайте р≥шенн€ про
вища, води, продукт≥в харчуванн€, впровадженн€ будь-€ких технолог≥й.
ви€вленн€ аномал≥й ф≥зичних пол≥в тощо.

ƒержавна еколог≥чна експертиза маЇ спиратис€ на принципи обов'€зковост≥ њњ проведенн€, науковоњ обгрунтованост≥, законност≥ висновк≥в, незалежност≥, об'Їктивност≥, позав≥домчост≥, широкоњ гласност≥ та участ≥ громадськост≥.

ƒержавна еколог≥чна експертиза зд≥йснюЇтьс€ експертними ком≥с≥€≠ми ћ≥н≥стерства охорони навколишнього природного середовища та €дерноњ безпеки ”крањни та його п≥дрозд≥лами на м≥сц€х, м≥жгалузевими ком≥с≥€ми, а громадська експертиза Ч громадськими ком≥с≥€ми ≥з залу≠ченн€м спец≥ал≥ст≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 995 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2313 - | 2154 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.