Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”сний переказ iз творчим завданн€м
 

„ерепаха

 

” сиву давнину до матерi природи прийшли всi слабкi й скривдженi звiрi прохати захисту вiд сильних i хижих. ўедро роздала вона кому швидкi ноги, кому довгу шию, кому гострий зiр, кому тонкий слух, кому чутливий нiс.

ј коли в нењ вже нiчого не залишилось, приповзла припорошена пилом, зранена, гола черепаха. ∆аль стало природi беззахисноњ тварини. ѕiдн€ла вона з землi кремiнь, вз€ла з дерева клейкоњ смоли, все це розiмТ€ла в своњх могутнiх руках, облiпила черепаху тим камТ€ним тiстом i всунула в гар€чу пiч, наче горщик.

 оли вит€гла мати природа черепаху з печi, то побачила...

I сказали природа черепасi: "ѕовзи, куди хочеш. “епер тобi нiхто не страшний..."(«а  .Ќарiжним, 106 сл.)

 

«авданн€

o ѕо€снити значенн€ слова кремiнь (дуже твердий мiнерал, вживаний у давнину дл€ добуванн€ вогню).

o –озкрити переносне значенн€ видiлених слiв у словосполученн€х: сива давнина, гострий зiр, тонкий слух.

o ƒiбрати синонiми до слiв хижий, беззахисний, могутнiй, розiмТ€ти, облiпити.

o ”сно переказати текст, увiвши самостiйно складений опис черепахи (2-4 реченн€).

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. —лабкi та скривдженi прос€ть захисту в природи.

2. «ранена й гола черепаха.

3.  амТ€не тiсто й гар€ча пiч.

4. якою стала черепаха.

5. "“епер тобi нiхто не страшний".

 

 озак ћамай

 

ѕрошелестiла трава пiд копитами коника. Ќа груд€х вершника висiла бандура, на струнах €коњ сидiв сiрий соловейко. ѕооддаль за конем котивс€, перестрибував через пеньки та баюри, надовго зникав у гущавинi й по€вл€вс€ знову маленький меткий песик.

 iнь зупинивс€, пот€гнувс€ губами до трави.  озак спiшивс€, увiгнав у землю списа й привТ€зав до нього кон€. √епнув об землю високою, €к церковна бан€, шапкою. „орною блискавкою майнув на виголеному черепi довгий оселедець.

 озак пiдморгнув соловейковi, той перелетiв iз бандури на його плече, почистив пiрТ€чко i стиха защебетав господаревi у вухо.

—онце сипнуло вогню в козакову люльку, з нењ повивс€ сизий димок. —обачка радiсно чхнув i замолотив хвостом по землi. —оловейко ображено вiдвернувс€ вiд тютюнового диму, обережно дзьобнув козака в щоку.

ћамай уз€в бандуру. «абринiла давн€, €к свiт, пiсн€, €кiй годилос€ б звучати в широкому степу на високiй могилi. («а ¬.яворiвським, 135 сл.)

 

«авданн€

o Ќазвати вжитi в текстi слова, €кi мають омонiми. ѕо€снити значенн€ цих слiв. (Ѕан€, оселедець, люлька, свiт).

o ѕо€снити, омонiмами чи багатозначними словами Ї слова могила, повитис€ (про димок), пот€гнутис€ (губами)? —вою думку довести.

o ƒiбрати синонiми до слiв забринiти, гепнути, меткий, стиха, дзьобнути, баюра.

o ”сно переказати текст, увiвши самостiйно складений опис соловейка, собачки або кон€ за власним вибором (обс€г опису - 2-3 реченн€).

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. ¬ершник з бандурою, соловейком та песиком.

2.  озак спiшивс€.

3. —оловейко на плечi ћама€.

4. « люльки повивс€дим.

5. –адiсний собачка та ображений соловейко.

6. «абринiла давн€ пiсн€.

 

ѕiрат

 

ѕроживав у нас довго собака ѕiрат. Ќiчого казати, розумний був, гарний пес. ¬iн був не просто вiрним сторожем, вiн був труд€ка. Ћюбив допомагати в господарствi. Ќосив з городу огiрки в зубах i складав у саду в одну купку, випивав зайвi кур€чi €йц€.

” нього пiдростав уже син, теж ѕiрат. “ой був собачим артистом. √рав з курми й гусьми нашими й чужими. „асом удвох iз батьком вони догравались до такого, що обидва ховалис€ в тютюн, щоб пересидiти, поки люди не позбирають пiрТ€ i не поњд€ть засмаженi жертви мистецтва.

якось ѕiрат загубивс€ на €рмарку, де батько продавав дьоготь. ” недiлю, тижнiв через пТ€ть прибiг собака. ”пав додолу i повз до нас крокiв, може, сто на животi. ¬iн перекидавс€ на спину i голосно плакав вiд повноти щаст€.

¬iн так зворушив нас слiзьми, що навiть батько i той мало не сплакнув. («а ќ.ƒовженком, 138 сл.)

 

«авданн€

o ƒiбрати синонiми до слiв вiрний, повзти, перекидатис€, зворушити.

o ƒiбрати антонiми до слiв труд€ка, знайтис€, радiти.

o ”сно переказати текст, увiвши самостiйно складенi описи ѕiрата до того, €к вiн загубивс€, i пiсл€ того, €к повернувс€. (ќбс€г кожного з описiв - по 1-2 реченн€).

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. –озумний i добрий пес-труд€ка.

2. "ƒопомога" в господарствi.

3. ƒва собачих артисти.

4. ѕiрат загубивс€ на €рмарку.

5. ѕоверненн€ щасливого пса.

 

 

¬есна

 

ѕр€мо над нашою хатою пролiтають лебедi. ќт коли б вони зробили круг над селом i знову пролетiли над нашою хатою!

ј в цей час знову над нашою хатою пролiтають лебедi! „и вони обкружл€ли навколо села й повернулись до мене, чи це новий ключ?

ƒо моЇњ ноги притираЇтьс€ стара, з перебитим крилом качка. ѓй щось дуже важливе хочетьс€ сказати менi, та вона не знаЇ слiв.

—воЇю смiливiстю й т€мущiстю качка дивуЇ всiх вуличан. ¬она вмiЇ розбиратись у люд€х.  оли бiл€ нашоњ хвiртки зТ€вл€Їтьс€ добра людина, качка хильцем супроводжуЇ њњ, немовби статечна господин€. “а досить зТ€витис€ хитрюзi й пестомолоту, €к птиц€ нагогошуЇтьс€ i починаЇ застужено репетувати.

- ќт i принесли нам лебедi на крилах житт€, - говорить мiй дiд ƒемТ€н. - “епер все почне оживати. –озмерзнетьс€ сiк у деревах, прокинетьс€ грiм у хмарах, а сонце своњми ключами вiдiмкне землю. («а ћ.—тельмахом, 135 сл.)

 

«авданн€

o «вернути увагу на вжите в текстi слово ключ. який ще буваЇ ключ? («олотий ключ). ўо це - омонiм чи багатозначне слово? —вою думку довести, при потребi звернувшись до словника. ” €кому ще значеннi може вживатис€ слово? (ƒжерело). „и Ї омонiмами слова ключ (металевий стержень дл€ вiдмиканн€) та ключ (джерело)?

o ƒiбрати синонiми до слiв нагогошуватис€, репетувати, хильцем, статечний, притиратис€ (до ноги).

o ƒiбрати антонiми до слiв повернутис€, т€мущiсть, смiливiсть.

o ”сно переказати текст вiд третьоњ особи, ввiвши самостiйно складений опис качки (2-3 реченн€).

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. Ћебедi лет€ть над хатою.

2. ѕовернулись чи це новий ключ?

3. ƒо ноги хлопчика притираЇтьс€ качка.

4. —мiливiсть i т€мущiсть однокрилоњ.

5. Ћебедi принесли на крилах житт€.

 

ѕастух

 

ƒень був похмурий. Ѕатько звелiв випустити корову пастис€. я одчинив хвiртку на город, i корова повiльно побрела на озимину. ƒорогу вона знала.

я згадав, що мiй товариш ¬олод€ застудивс€, хворiЇ. ѕобiг до нього.

ѕо глин€нiй долiвцi хатою бiгав болот€ний кулик. —лiдом за собою вiн т€гав поламане крило. ’лопцi спiймали влiтку калiчку в очеретах, вiдтодi вiн тут i жив.

я полiз до ¬олодi на пiч. ћи майстрували паперовi лiтачки, пускали з печi, кулик ловив њх на долiвцi, шматував на клаптi дзьобом i кiгтиками лап.

ѕро корову € згадав увечерi. ѕобiг додому.  орови в дворi не було. Ќе було в саду й у полi. Ќевже вовки?

я подавс€ до рiвчака. Ѕiг, ковзавс€ по змерзлому полю. “одi вернувс€, побiг у вуличку.  орова терлас€ об тинок напасеним боком.

¬ернувс€ батько, дав менi бублика. бублик був солоний вiд моњх слiз. («а ¬.ƒроздом, 135 сл.)

 

«авданн€

o ѕо€снити значенн€ слiв озимина (злаки, €кi сi€ють восени i збирають наступного року), рiвчак.

o ƒiбрати синонiми до слiв хворiти, спiймати, майструвати, шматувати, шукати, бiгти.

o ”сно переказати текст вiд третьоњ особи, ввiвши самостiйно складений опис кулика або корови (обс€г 2-3 реченн€).

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. Ѕатькiв наказ пасти корову.

2.  орова знала дорогу.

3. ” хворого товариша.

4.  алiчка куличок.

5.  орови нiде не було.

6. Ќевже вовки?

7. —олоний вiд слiз бублик.

 

як тигр кота захищав

 

ѕоњхав сел€нин за село орати, а за плугом кiт поплентавс€. „оловiк уз€вс€ до роботи, а кiт плиг до лiсу ловити коникiв та метеликiв.

” лiсi надибав кота тигр. ѕобачив його i остовпiв.

- Ѕрате, ти ж нашоњ породи! „ому ж такий дрiбний та миршавий? ’то тебе висушив?

ѕерел€каний кiт показав свого хаз€њна. як пiдскочить до нього тигр!

- «а те, що ти над моњм родичем збиткуЇшс€, € тебе зараз покараю! ƒавай битис€!

- √аразд,- каже чоловiк.- “iльки € свою силу дома забув. ј щоб ти мене не обдурив i не втiк, поки € по нењ пiду, € тебе мотузз€м привТ€жу.

ѕрикрутив сел€нин тигра до дерева, виламав дрючка i вчив хвостатого, аж руки заболiли. “одi випустив.

«аповз тигр у лiс i каже котовi:

- “и ще молодець, що в такоњ сатани хоч такий вирiс... (√рузинська казка, 133 сл.)

 

«авданн€

o ƒiбрати синонiми до слiв плентатис€, надибати, миршавий, збиткуватис€, повзти.

o ”сно переказати текст, ввiвши самостiйно складенi описи тигра до спiлкуванн€ з сел€нином i пiсл€ того. (ќбс€г кожного з описiв - 2-3 реченн€). ѕереказ "проговорити" за особами.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5068 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2210 - | 2145 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.019 с.