Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”сний докладний переказ оповiданн€
 

–обота над переказом оповiданн€ - пiдготовка до передбаченоњ програмою роботи пТ€тикласникiв над складанн€м оповiданн€ про випадок з житт€.

ѕеред читанн€м тексту оповiданн€ слiд повторити з учн€ми визначенн€ оповiданн€ €к жанру художньоњ лiтератури (засвоЇне пТ€тикласниками на уроках лiтератури), звернути увагу дiтей на те, що в основу тексту оповiданн€ завжди покладено розповiдь, хоч текст оповiданн€ збедiльшого вмiщуЇ й описи (портрети персонажiв, пейзажi тощо) та роздуми - авторськi або ж котрогось iз героњв твору. ќскiльки оповiданн€ Ї жанром художньоњ лiтератури, створюЇтьс€ воно в художньому стилi.

Ќеобхiдно звернути увагу на те, що кожне оповiданн€ маЇ завТ€зку, кульмiнацiю та розвТ€зку, проiлюструвавши своЇ по€сненн€ прикладами з котрогось iз нещодавно вивчених на уроках лiтератури оповiдань.

ѕрочитавши школ€рам текст пропонованого дл€ переказу оповiданн€, вчитель запропонуЇ пТ€тикласникам помiркувати, €кi Ї пiдстави вiднести прослухане ними висловлюванн€ до жанру оповiданн€. «апропонуЇ визначити, €кi типи мовленн€ поЇднано в текстi, €кий з типiв переважаЇ. Ўкол€рi зТ€сують стиль прослуханого висловлюванн€ й доведуть свою думку. ” текстi оповiданн€ необхiдно визначити завТ€зку, кульмiнацiю та розвТ€зку. ѕотрiбно зТ€сувати тему оповiданн€ та його основну думку.

 

Ќосорiг

 

¬дарило так, нiби на машину зваливс€ вагон iз камiнн€м. "∆и- гулик" присiв на заднi колеса й вкл€к. « одного боку вiд нього загуркотiв униз спуском  амј«, а з другого шелеснула величезна коробка, €ка щойно була вантажем  амј«у.

 оробка трiснула, з нењ вискочила гiгантська iстота.

¬елетенська голова потвори мала два поставленi одиин за одним роги та кiлькатонну тушу. —траховисько галопом побiгло до районного украњнського мiста.

¬одiй розвернув покарьожений "∆игулик" i помчав слiдом.

Ќа ринковiй площi був переполох. Ќосорiг рознiс вiтрину овочевого магазину й доњдав картоплю.

“ут на площу увiрвалось те, що залишилось вiд  амј«у. « кабiни вистрибнув чоловiк з дивною рушницею.

- я директор пересувного звiринц€, - вигукнув вiн.- ƒе мiлiцiонер... я стрiл€ти не вмiю...

- ƒавайте вашу пукалку! -вiдгукнувс€ водiй.

¬iн уз€в рушницю, натиснув на спуск. Ўприц упТ€вс€ носороговi в спину.

«вiр дурнувато наставив вуха, пiдн€в кумедно тоненького хвостика i мовчки перекинувс€.

¬одiй полегшено зiтхнув. ¬се-таки прекрасно жити в отакому маленькому мiстечку, в €кому не може загубитись нi африканський носорiг, нi людська особистiсть. («а ѕ.«агребельним, 160 сл.

 

«авданн€

o ƒiбрати синонiми до слiв потвора, кумедний, покарьожений.

o ”сно переказати оповiданн€.

 

ќрiЇнтовний план переказу.

1. ѕригода на дорозi.

2. —траховисько з розчахнутоњ коробки.

3. ѕотвора суне до мiста.

4. ¬одiй поспiшаЇ навздогiн.

5. ѕереполох на ринковiй площi.

6. «алишки  амјзу вриваютьс€ на площу.

7. ƒиректор звiринц€ з рушницею.

8. Ўприц влучив у носорога.

9. ѕрекрасно жити в маленькому мiстечку!

 

Ј Ќа дошцi записати:  амј«, "∆игулик", африканський носорiг, людська особистiсть.

 

«устрiч у степу

 

¬овчиц€ повела своњх дiтей у степ. ÷е було троЇ довгоногих щен€т. ¬они тримали вуха сторч, мiцно сто€ли на ногах, i кожне вже ви€вл€ло свiй характер.

¬овчиц€ розл€глас€ в затiнку кущiв. ¬овчен€та бiгали неподалiк.

–аптом вони побачили людину. ѓм захотiлос€ погратись з цим голошкiрим двоногим звiром. ¬овчен€та грайливо притиснулись до землi й поплазували до людини.

Ћюдина теж помiтила вовчен€т. ¬они були гостромордi, з настовбурченими вухами, iз запитливими й довiрливими очен€тами.

“а тут вискочила вовчиц€. Ћюдина побачили њњ бiлий вишкiр, незрiвн€нно жорстокi очi. Ћюдина отетерiла, присiла з остраху й схопилас€ за голову. ¬овчицi нiчого не варто було полоснути людину iклами, але вже на бiгу вона перемiнила свiй намiр. ¬она перескочила через голу й беззахисну людину раз, вдруге, кинулась до вовчен€т i погнала њх геть.

I тут тiльки людина кинулас€ тiкати. ¬она бiгла степом, i страх виходив з нењ криком. («а „.јйтматовим, 140 сл.)

 

«авданн€

Ј ѕо€снити значенн€ слiв вишкiр, iкла.

Ј ƒiбрати синонiми до слiв отетерiти, сторч, поплазувати.

Ј ”сно переказати оповiданн€.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. “роЇ дiтей вовчицi.

2. ” степу.

3. √олошкiрий двоногий звiр.

4. Ћюдина побачила вовчен€т.

5. ¬искочила вовчиц€.

6. Ћюдина кинулась тiкати.

 

ћушка

 

 оли —виридон «айченко повертавс€ з роботи до гуртожитку, вiн мивс€ до по€са пiд краном. “ого дн€ вiн прийшов розгар€чений, не помiтив вiдчиненого вiкна, а надвечiр вiдчув, €к горить йому все всерединi.

’лопц€ вiдвезли до лiкарнi. I тут тiльки помiтили собачен€, €ке крутилос€ пiд ногами. —обачен€ викинули геть, й воно почало оббiгати будинок, щоб зТ€сувати, де його хаз€њн. ѕочуло стогiн —виридонiв i подало голос.

÷е була ћушка, невiдомоњ породи бiленька собачка з одрубаним хвостом, з лахматими вухами i великими карими очима. ¬она була схожа на щен€, хоч i була цiлком доросла.

—виридон стогнав частiше й голоснiше, серце ћушки стискалось од болю. ¬она жалiсно пiдгавкувала пiд вiкном.

ѕрийшов хлопцiв батько, але його не пустили, вiн тiльки загл€нув крiзь вiкно. Ѕатько сховав ћушку пiд теплий пiджак, але вона вислизнула i майнула назад пiд вiкно.

“а прийшов день, коли лiкарi вир€джали хлопц€. —виридон легенько чухав поза вухом свою ћушку, €кiй радiсть забивала памороки.(«а ё.яновським, 150 сл.)

 

«авданн€

o ѕо€снити значенн€ вислову радiсть забивала памороки.

o ƒiбрати синонiми до слiв майнути, вир€джати, зТ€сувати.

o ”сно переказати оповiданн€.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. Ќеобачнiсть —виридона «айченка.

2. ’лопц€ вiдвезли до лiкарнi.

3. —обачен€ пiд вiкном.

4. Ѕiла собачка невiдомоњ породи.

5. —ерце ћушки стискалось од болю.

6. —обачка повернулась пiд вiкно.

7. –адiсть забивала памороки.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1099 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2047 - | 1861 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.