Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕiдготовка до твору-опису тварини за власним спостереженн€м у художньому стилi
 

Ќа уроцi слiд повторити й закрiпити всi набутi пТ€тикласниками вмiнн€ щодо складанн€ опису тварини, повправл€ти в описi тварини за iлюстрацiЇю, пiдготувавши њх таким чином до самостiйноњ домашньоњ роботи над описом тварини на основi власних спостережень.

 

ѕрочитати текст, визначити його стиль, свою думку довести. якi типи мовленн€ поЇднано в текстi? ¬иписати реченн€, €кi описують тварину. ¬казати в цих реченн€х "вiдоме" та "нове".

 

ѕл€мистi оленi живуть на ƒалекому —ходi. “ам iснують останнi природнi розплiдники цих тварин.

ѕл€мистий олень Ї Їдиним представником хвостатих оленiв. ЋiтнЇ забарвленн€ тварини дуже строкате. «агальний тон шерстi червоний з цегл€ним вiдтiнком, по боках тулуба - сiм р€дiв бiлих пл€м завбiльшки з €блуко. ѕо синi проходить смуга. ’вiст олен€ прикрашений довгим чорним волосс€м. ¬зимку тварина стаЇ буро-сiрою, i пл€ми майже зовсiм зникають.

ћускул€ста ши€ олен€ вкрита довгою шерстю. —переду й на груд€х вона темнiша, нiж у iнших мiсц€х. –оги самцiв не мають нижнiх вiдросткiв.

ѕлоща, де живуть пл€мистi оленi, безперервно скорочуЇтьс€, тому варто подбати про охорону цих рiдкiсних тварин.

« довiдника.

 

ѕрочитати висловлюванн€, визначити його стиль, свою думку довести. ¬икориставши вмiщенi у висловлюваннi iнформацiю, усно скласти художнiй опис тварини. яка мета наукового опису, €ка - художнього? якi художнi засоби варто використати в описi? яка роль художнiх засобiв у такому описi?

 

 абарга

 

 абарга - це двокопитна тварина, схожа на антилопу, висотою з пiвметра, довжина њњ тiла - приблизно метр. «аднi ноги кабарги довшi за переднi.  оли тварина стоњть, зад њњ трохи пiдн€то. Ўи€ у кабарги довга, голова невелика. “варина маЇ темнi виразнi очi та рухливi нiздрi.

–огiв кабарга не маЇ. «ате природа надiлила њњ iклами. ” самиць iкла маленькi, а в самцiв довгi, гострi i стирчать з рота униз на 5-6 сантиметрiв.

Ўерсть тварини груба i ламка, загальне забарвленн€ - буре. –ухи кабарги рвучкi й енергiйнi.  рик пронизливий.

«а ¬.јрсеньЇвим.

 

ѕереписати. ¬ реченн€х опису позначити "вiдоме" i "нове". ƒовести, що опис складено в художньому стилi. як ставитьс€ автор до описаноњ iстоти? « чого ви зробили такий висновок? ƒодати самостiйно складене реченн€-кiнцiвку, €ке увиразнювало б ставленн€ до тварини.

 

÷е був сiрий волохань з довгими, гнутими, €к дужки, ногами, великим круглим черевцем i маленькою голiвкою. ¬iн мав восьмеро блискучих очей, i всi вони зорили в рiзнi боки. ѕавучок погойдувавс€ на струнi павутини i бринькав по нiй одною лапкою.

«а √ригором “ютюнником.

 

 

ƒо прикметника в кожному з словосполучень дiбрати антонiм. 2-3 утворених словосполученн€ ввести до самостiйно складених речень описового характеру.

 

“улуб короткий. ѕисок приплюснутий. Ќоги кривi. «рiст низький. Ўерсть жорстка. ћасть бл€кла. ’утро облiзле. ѕл€ми тьм€нi. —муги невиразнi. ’вiст куций.  iгтi тупi. «уби дрiбнi. Ќiс сухий. ќчi порожнi. ¬уса обвислi.

 

 

ѕрочитати. ¬казати слова з≥ значенн€м пестливостi, визначити в них суфiкси. ¬казати синонiми. яка роль у художнiх описах синонiмiв, антонiмiв, слiв iз зменшувально-пестливим або згрубiлим вiдтiнком значенн€, а також слiв, вжитих у переносному значеннi?

 

≤.Ѕекас - невеличкий болотний птах, сiренький з бiленьким на пузцi пiрТ€чком, дуже меткий. ¬iн маЇ вит€гнутий, дуже довгий дзьоб, довгенькi, цибатi ноги. «риваЇтьс€ з характерним дл€ нього криком i летить, €к навiжений, загзагами.

«а ќстапом ¬ишнею.

 

≤≤. ÷е була молода i напрочуд дужа iстота. ѕишнотою своЇњ золотавоњ шкурки вона могла б позмагатис€ з вивiркою. Ўкура лиснiла, чорнi очки свiтилис€.  оли б щур був людиною, то подививс€ б на себе в дзеркало i неодмiнно здивувавс€ б.

«а ё.ћушкетиком.

 

ћј“≈–IјЋ ƒЋя ¬„»“≈Ћя

Ќа уроцi потрiбно попрацювати над колективним складанн€м усного художнього твору-опису тварини за iлюстрацiЇю. —лiд нагадати учн€м, що текст твору обовТ€зково повинен мати зачин (вступ) та кiнцiвку. ћожна запропонувати (або колективно скласти) план такого твору, де вступовi та кiнцiвцi вiдповiдатимуть перший та останнiй пункти.

 

ќрiЇнтовний план твору-опису тварини

1. ƒе мешкаЇ тварина, њњ порода, кличка.

2. якого вона розмiру (зросту)? ("в"-"н")

3. якоњ мастi (забарвленн€)?

4. яка в нењ шерсть (хутро, шкiра)?

5. якоњ форми в нењ тулуб?

6. який у нењ писок? ќчi? Ќiс? ¬уса i т.iн.?

7. якi основнi особливостi њњ вдачi?

8. „им приваблюЇ мене ц€ iстота.

 

ƒомашнЇ завданн€: скласти твiр-опис

 

І улюбленоњ хатньоњ тваринки;

І хатньоњ тварини, про €ку школ€р мрiЇ;

І тварини, виступ €коњ запамТ€тавс€

І пiд час перегл€ду цирковоњ вистави;

І тварини, €ка вразила його пiд час вiдвiдин зоопарку.

 

¬арто ще раз нагадати учн€м про основнi особливостi художнього опису, про те, що опис у такому творi маЇ бути основним типом мовленн€ (хоч це не виключаЇ на€вностi в текстi елементiв розповiдi та роздуму). “екст твору обовТ€зково повинен мати зачин та кiнцiвку. I, нарештi, текст повинен розкривати тему (моЇ кошен€; рибки, розведенн€м €ких захоплюЇтьс€ мо€ сестра; улюбленець вiдвiдувачiв зоосаду i т.iн.) та пiдпор€дковуватись основнiй думцi (ставленн€ автора до описуваноњ тварини; його впевненiсть у тому, що "брати меншi" потребують пiклуванн€ тощо).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1029 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

2124 - | 1894 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.