Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќсобливостi будови елементарного роздуму
 

ѕрочитати казку. «вернути увагу: кожен з њњ персонажiв не просто висловлюЇ свою думку, а й по€снюЇ, чому вiн вважаЇ так, тобто наводить доказ своЇњ слушностi.

 

¬овк та Ћисиц€ побачили ѓжака, котрий лежав, згорнувшись у клубок. ¬овк обiйшов навколо, подумав i сказав:

- “о бiда - мати такий вигл€д, тому що на весь лiс немаЇ нiкого потворнiшого. ќтже, ѓжак - найнещаснiша тварина.

- “о велике щаст€ - бути таким, €к вiн, бо саме це р€туЇ його вiд твоњх i моњх зубiв,- заперечила Ћисиц€.- ќтже, не в красi щаст€.

 

ћј“≈–IјЋ ƒЋя ¬„»“≈Ћя

—лiд по€снити учн€м, що в основу роздуму покладено звТ€зки мiж предметами, €вищами та подi€ми, €кi встановлюЇ сама людина.

ƒо елементарного роздуму можна поставити питанн€ чому?

–оздум буваЇ розгорнутий та ст€гнений.

–озгорнутий роздум складаЇтьс€ з трьох частин. ” першiй висловлюЇтьс€ певна думка, €ку потрiбно довести, - теза. ” другiй частинi наводитьс€ доказ (або кiлька доказiв) на пiдтвердженн€ тези. ” третiй мiститьс€ висновок.

 

 

—хема розгорнутого роздуму
  чому?   що з того?  
“≈«ј   ƒќ ј«   ¬»—Ќќ¬ќ 
  тому що... через те, що...   ќтже,... таким чином,...  

 

ѕо€сненн€ слiд обовТ€зково проiлюструвати прикладом (скажiмо, з тексту поданоњ у попереднiй вправi казки). Ќайкраще, €кщо учнi самi вкажуть у текстi тезу, доказ та висновок.

—т€гнений роздум складаЇтьс€ з двох частин: тези та доказу (або доказiв).

 

—хема ст€гненого роздуму
  чому?  
“≈«ј   ƒќ ј«
  тому що... через те, що...  

 

–озгорнутий елементарний роздум уживаЇтьс€ найчастiше в текстах наукового та дiлового стилiв. —т€гнений роздум використовуЇтьс€ в художньому та розмовному стил€х.

 

 

ѕрочитати байку, вказати в њњ текстi роздум розгорнутий та роздум ст€гнений. ” кожному з роздумiв визначити складовi частини. ” разi потреби скористатис€ схемою побудови роздуму.

 

ќрел i „ерепаха

Ќа дубi, що похиливс€ до води, сидiв ќрел. „ерепаха говорила своњм сестрам:

-ѕокiйна наша прабаба загинула, тому що почала навчатис€ в ќрла лiтати. ќтже, погубило њњ, бiдолашну, лiтанн€.

-—лухай-но, „ерепахо! -обуривс€ ќрел. - “во€ премудра прабаба загинула, тому що вз€лас€ не за свою справу.

«а √.—ковородою.

 

ѕрочитати. ƒо €кого типу мовленн€ слiд вiднести висловлюванн€? —вою думку довести. —кiльки тез мiстить висловлюванн€? ¬казати докази на пiдтвердженн€ кожноњ з тез. –озгорнутими чи ст€гненими Ї роздуми?

 

—вiйський кiт - друг людини i, за народним повiрТ€м, тварина божественна, тому що зробивс€ вiн з рукавицi Ѕожоњ ћатерi. ќтже, ставились до кота в ”крањнi завжди поважливо.

ћиша ж вважалась твариною нечистою, тому що, за легендою, вона прогризла дiрку в днi ЌоЇвого ковчега. “аким чином, мишу сприймали €к посланц€ ди€вола. Ћюдський рiд вр€тувавс€, тому що кiт задушив мишу й затулив дiру своњм хвостом.

« етнографiчного довiдника.

 

¬iльний диктант. ” записаному з памТ€тi текстi вказати тезу та докази.

 

Ѕджола здавна була улюбленою комахою украњнцiв, тому що походить вона з раю. Ѕджолиний мед у народнiй медицинi посiдав особливе мiсце. Ћiкувальнi властивостi мав i бджолиний вiск. ѕовагу викликала працьовитiсть бджоли. “аким чином, скривдити бджолу вважалос€ просто неприпустимим.

« етнографiчного довiдника.

 

”сно скласти роздум на одну з поданих тем. ” складеному висловлюваннi вказати тезу й доказ (або докази).

 

o ”люблене в нашiй родинi св€то.

(Ќаприклад: Ќаша сiмТ€ найбiльше любить св€ткувати день народженн€ бабусi, тому що...)

o ћоЇ улюблене зан€тт€.

(Ќаприклад: Ќад усе € люблю читати художню лiтературу, тому що...)

o „им вiдрiзн€Їтьс€ друг вiд при€тел€.

(Ќаприклад: ѕри€тель - це просто хороший знайомий. « ним цiкаво спiлкуватис€, з ним можна пiти на прогул€нку або поган€ти у дворi мТ€ч. “а при€тел€ не можна вважати другом, тому що справжнiй друг...)

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 797 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаглость Ц это ругатьс€ с преподавателем по поводу четверки, хот€ перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2440 - | 2023 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.022 с.