Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ексти дл€ контрольних переказiв
 

Ќессi

 

ћабуть, жодна з земних iстот не знала такоњ уваги. ÷ей загадковий звiр живе в глибинах шотландського озера Ћох-Ќесс.

Ќайпершi записи про тварину зробленi у I” столiттi. ¬же тодi очевидцi стверджували, що в озерi живе велика риба iз змiњною шиЇю й головою. «Т€вились легенди про "пiдводного ди€вола". Ќевiдому тварину назвали Ќессi.

” тридц€тих роках нашого столiтт€ уздовж берега озера почали прокладати залiзницю. ћайже щотижн€ "ди€вол" потрапл€в комусь на очi. „утки ширилис€.

„удовиськом зацiкавилась наука. Ќа пiдставi фотознiмкiв та зiбраних свiдчень вдалос€ змалювати зовнiшнiй вигл€д тварини. ƒовжина њњ тулуба приблизно двадц€ть метрiв, з них ши€ та змiЇвидна голова - близько трьох метрiв. Ќа тулубi один чи кiлька горбiв. Ќессi маЇ чотири ноги та округлий куций хвiст.

“акий опис нагадуЇ доiсторичного рибо€щера. ѕодiбнi велетенськi хижаки жили в мор€х.

“овариство захисту тварин уз€ло Ќессi пiд опiку. ѕоки науковцi провад€ть дослiдженн€, тварина перебуваЇ у безпецi.(«а ¬.ћезенцевим, 140 сл.)

 

«авданн€

Ј ƒiбрати синонiми до слiв очевидець, чудовисько, фотознiмок.

Ј Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. «агадкова iстота з озера Ћох-Ќесс.

2. ўо стверджували очевидцi.

3. „ому твариною зацiкавилась наука.

4. «овнiшнiй вигл€д iстоти.

5. “акими були доiсторичнi рибо€щери.

6. ѕiд опiкою товариства захисту тварин.

 

Ј Ќа дошцi записати: шотландське озеро Ћох-Ќесс, доiсторичний рибо€щер, товариство захисту тварин.

«озулинi черевички

 

ƒовго не знали птахи, що зозул€ своњ €йц€ њм у гнiзда кладе.  оли ж спiймали лиходiйку на гар€чому, то прогнали з лiсу.

Ќикала зозул€ луками й пол€ми, а душа додому рветьс€. як перехитрити птаство? ¬ирiшила такi черевички знайти, щоб по слiду нiхто про њњ поверненн€ до лiсу не здогадавс€.

—томилас€ зозул€, зголоднiла. —iла в чагарник i побачила великого павука з €скравим черевцем. “iльки намiрилась його дзьобнути, аж тут роздивилась, що не павук це, а квiтка химерна. ј одна з њњ пелюсток нагадуЇ черевичок! «радiла зозул€, хутко знайшла ще одну такi квiтку, взулас€ та гайнула до лiсу... “ак витлумачуЇ назву лiсовоњ орхiдењ народна легенда.

„отири верхнi пелюстки квiточки утворюють хрест. ¬они мають червонувате забарвленн€. Ќа мiсцi њх перетину прикрiплено подiбну до губи пТ€ту пелюстку, €ка нагадуЇ передню частину черевика схiдних народiв. ÷€ здута жовта губа всерединi порожн€.

 вiтки зiбранi по 2-3, пахнуть ванiллю. ¬они довго залишаютьс€ свiжими й €скравими.(«а ј.ƒавидовим, 150 сл.)

 

«авданн€

o ƒiбрати синонiми до слiв никати, гайнути, лиходiйка, химерний.

o Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. ѕтахи виган€ють зозулю з лiсу.

2. ƒуша додому рветьс€.

3. Ќе павук, а химерна квiтка.

4. ¬зулас€ зозул€ i майнула до лiсу.

5. „отири пелюстки утворюють хрест.

6. ѕодiбна до губи пелюстка.

7. јроматнi квiти довго лишаютьс€ свiжими.

 

o Ќа дошцi записати: лiсова орхiде€, на мiсцi перетину, червонувате забарвленн€.

 

 улики-сороки

 

„ервневий ранок. ѕопереду, скiльки бачить око, стелитьс€ сiре, щойно зоране поле. Ќа одноманiтнiй рiвнинi добре помiтнi двi пташини.

ќдин з птахiв бродить, час вiд часу встромл€Ї в пухку землю свiй довгий дзьоб. ƒругий сидить на землi, iнколи пiдводитьс€, робить легкi рухи й знову сiдаЇ. ÷е означаЇ, що сидить вiн на гнiздi.

Ќавколо нi кущика, нi бадилинки. як, на чому можна звити тут гнiздечко? ” чому тут таЇмниц€?

ќсь у чому. √нiзда немаЇ. яЇчка лежать на голiсiнькiй землi. ¬они нiчим не вiдрiзн€ютьс€ вiд грудок землi. ѕомiтити њх неможливо.

 оли пташен€та вийдуть з €Їць, родина куликiв переселитьс€ на пiдготовленi пiд сiвбу озимих паровi пол€. “ам малим куличатам легко сховатис€.

ѕташен€ незграбне, вкрите пухом, €кий стирчить в рiзнi боки. ћаЇ величезну голову на тонкiй шињ та довгi, схожi на диби ноги. «авд€ки землистому забарвленню малий куличок зливаЇтьс€ з грунтом i стаЇ невидимкою. («а ћ.Ѕубновим, 140 сл.)

 

«авданн€

Ј ѕо€снити значенн€ слiв озимина (злаки, €кi сiють восени i збирають наступного року), паровi пол€ (залишенi без посiву на €кийсь час пол€ з метою полiпшенн€ €костi землi дл€ посiву озимих).

Ј ƒiбрати синонiми до слiв бродити, встромл€ти, пiдводитись, незграбний.

Ј Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. ƒвi пташини на щойно зораному полi.

2. ќдин кулик бродить, другий сидить на гнiздi.

3. Ќа чому можна звити тут гнiздечко?

4. ѕодiбнi до грудок землi €Їчка.

5. –одина з пташен€тами переселитьс€ на

паровi пол€.

6. Ќезграбне головате пташен€.

7. „ому в полi малий куличок стаЇ невидимкою.

 

«устрiч

 

“атарський хан переправл€вс€ через ƒнiпро. вiн плив i тримавс€ за коневу гриву. ¬оњни пливли за ним.

ѕопереду почулись голоси. «даЇтьс€, на березi були козаки. ќрдинцi њх не бо€лис€, мали з ними союзницьку угоду.

 iнь вiдчув пiд копитами землю, дозволив хановi злiзти з себе i пiшов до берега.

÷е був чудовий, витривалий жеребець арабськоњ породи. ¬iн був красивий, стрункий, тонконогий. Ѕiгав кiнь прудко. Ўерсть у нього була коротка, гладенька, немов шовкова.

 iлька вершникiв сто€ли на березi. ѕостатi козакiв та коней вирiзьблювались на тлi неба.

’ан по€снив козакам, що вони поспiшають. ¬iн не сказав про погоню, але козаки, певно, зрозумiли. ќдин з козакiв татарською мовою сказав, що њхнiй табiр неподалiк, що вони можуть допомогти татарам њжею та зброЇю.

 озаки були жорстокими до тих, хто порушував угоду, хто нападав на њхнi землi i брав €сир. јле з тими, хто угоди дотримувавс€, вони були чеснi. „еснi з друз€ми й ворогами.(«а —.“ельнюком, 149 сл.)

 

«авданн€

o ѕо€снити значенн€ слiв €сир, ординець.

o ƒiбрати синонiми до слiв жорстокий, витривалий, поспiшати.

o ƒiбрати антонiми до слiв чесний, вороги.

o Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план переказу

1. ѕереправа через ƒнiстер.

2. “атари не бо€лис€ козакiв.

3. „удовий кiнь татарського хана.

4. ¬ершники на березi.

5.  озаки здогадалис€ про погоню.

6. «апропонована допомога.

7. „еснi з друз€ми й ворогами.

 

o Ќа дошцi записати: жеребець арабськоњ породи, вирiзьблювалис€ на тлi.

 

 


[1] ƒл€ шк≥л з рос≥йською мовою навчанн€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1219 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2091 - | 1947 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.