Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕереказ тексту розповiдного характеру
 

–обота над переказом розпочинаЇтьс€ з виразного читанн€ вчителем тексту та по€сненн€ значенн€ таких ужитих у ньому слiв, €кi перебувають у пасивному словнику учнiв (незнайомих дл€ дiтей слiв текст умiщувати не повинен). “акi слова найкраще записати на дошцi, варто усно дiбрати до них синонiми або антонiми.

ѕiсл€ того, €к учнi визначать тему та основну думку прослуханого тексту, слiд звернути њхню увагу на те, що вiдбиваЇ заголовок тексту. якщо текст не маЇ заголовка, не буде зайвим його дiбрати.

ѕри повторному читаннi тексту частинами школ€рi колективно складають його план (простий). ѕлан необхiдно записати на дошцi, учнi перепишуть його до зошитiв.

¬арто звернути увагу пТ€тикласникiв на те, що опрацьовуваний текст маЇ зачин (початок, €кий готуЇ до сприйн€тт€ того, про що йтиметьс€ далi) та кiнцiвку (завершенн€, своЇрiдний пiдсумок).

"ѕроговорювати" текст перед самостiйною письмовою роботою учнiв недоцiльно, оскiльки це забере чимало часу й вiддалить пТ€тикласникiв вiд вихiдного тексту-зразка.

 

«асновники  иЇва

 

’то з нас не знаЇ, що це прекрасне мiсто на ƒнiпрi було засноване  иЇм, ўеком i ’оривом?

–озповiдь про легендарних братiв тривалий час вважалас€ вигадкою лiтописц€. “а коли вченi розпочали розкопки у  иЇвi, вони ви€вили, що на трьох сусiднiх горах на ѕодолi справдi було три словТ€нських поселенн€. ¬иникли вони у глибокiй давнинi i пiзнiше злилис€ в одне мiсто.

Ћегенда про засновникiв  иЇва Ї надзвичайно цiнною. « нењ ми дiзнаЇмось, що на чолi словТ€нських племен сто€ли кн€зi. ¬же в тi прадавнi часи у словТ€н була власна державнiсть. («а ¬.Ѕлизнецем, 88 сл.)

 

«авданн€.

o ѕо€снити значенн€ слова лiтописець.

o ƒiбрати синонiми до слiв заснований, поселенн€, власний.

o Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план

1. «асновники  иЇва -  ий, ўек та ’орив.

2. –озповiдь вважалас€ вигадкою лiтописц€.

3. ¬исновки вчених пiсл€ розкопок.

4. Ћегенда Ї надзвичайно цiнною.

5. ” прадавнi часи словТ€ни мали державнiсть.

 

 

 ињвське вiче

 

ќсобливу вагу в життi словТ€н мали ради громади, €кi називалис€ вiче. ѕраво прийти туди i висловитись мали всi громад€ни.

якщо кн€зь приймав важливе рiшенн€, то мав одержати на нього згоду вiча. ¬iче могло прогнати кн€з€, запросити на його мiсце бiльш гiдного. Iсторики пiдрахували, що в  иЇвi таким способом громада помiн€ла чотирнадц€ть кн€зiв.

ѕодекуди кн€зi захоплювали владу силомiць, але рано чи пiзно шукали пiдтримки вiча, намагались завоювати прихильнiсть громади. Ѕез цього жоден не мiг утриматис€ на престолi.

¬iче пiдтримувало кн€зiв мудрих, далекогл€дних i справедливих. “ака була тодiшн€ форма народовладд€. («а ћ.—лабошпицьким, 90 сл.)

 

«авданн€.

o ѕо€снити значенн€ слова престол.

o ƒiбрати синонiми до слiв гiднiсть, прихильнiсть, подекуди, силомiць.

o Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план

1. ќсоблива вага вiче в життi словТ€н.

2. —тосунки мiж вiче та кн€зем.

3. Ѕез прихильностi громади не втримати влади.

4. яких правителiв пiдтримувало вiче.

 

 

ћатеринськi сльози

¬ одному селi жила бiдна вдова. ћала вона трьох синiв. Ѕули вони добрими й мужнiми.

„орною хмарою посунула на ”крањну татарська орда. ѕопросили вдовинi сини в матерi благословiнн€, поклонилис€ громадi та пiшли з побратимами рiдну землю боронити.

ѕоверталис€ козаки з перемогою по бiлому снiгу, що випав пiсл€ битви. “а удовi принесли гiрку звiстку про загибель синiв.

Ѕоса й простоволоса бiгла мати по снiгу й голосила. –€сним дощем падали з њњ очей сльози. ¬iн них танув снiг. ƒе впала сльозина, там розцвiтала квiтка.

Ќазвали люди тi квiтки материнськими сльозами. ј ще њх називають маргаритками. (Ќародна легенда, 95 сл.)

 

«авданн€.

o ѕо€снити значенн€ слiв орда, побратим, простоволосий.

o ƒiбрати синонiми до слiв боронити, голосити.

o Ќаписати докладний переказ.

 

ќрiЇнтовний план

1. ћала вдова трьох синiв.

2. ѕiшли брати рiдну землю боронити.

3. √iрка звiстка про загибель синiв.

4. ƒе впала сльоза, розцвiтала квiтка.

5. як назвали квiти.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 780 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2134 - | 1860 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.