Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Iменникiв I прикметникiв, що мають
Ѕ” ¬ќ—ѕќЋ”„≈ЌЌя - „Ќ-(-ЎЌ-)

 

¬iд поданих слiв утворити прикметники. якi змiни приголосних вiдбулис€?

 

ћолоко, мiс€ць, пшениц€, столиц€.

 

ѕереписати, на мiсцi крапок вставл€ючи пропущенi букви. ѕозначити орфограми.

 

—он€..ний, сон€..ник, ру..ний, ру..ник, ру..ниц€.

 

ѕереписати. ƒо видiлених слiв дiбрати слова з твiрними основами. якi змiни вiдбулис€ при твореннi слiв? ѕозначити орфограму.

 

¬iчна мудрiсть простоњ людини в пал€ницi звичайнiй живе (¬.—имоненко). Ќоворiчний стiл мусив ломитис€ вiд страв, аби прот€гом майбутнього року не знати голодноњ скрути (« довiдника). ƒе ж €к не на сон€чному пiвднi вирощувати сон€шники! (¬.„емерис). Ќад селом вибiлюЇтьс€ мiс€чна повiнь (ћ.—тельмах). ѕригадалас€ осiнь торiшн€(Ѕ.Ћепкий).

 

«аписати утворенi вiд поданих слiв прикметники. ѕозначити орфограми.

 

«вук, д€ка, криниц€, залiзниц€, вулиц€, штука, рука, медик, комiк, математик, електрика, бiблiотека, аптека, безпека, рука, сонце, серце.

 

ѕо€снити значенн€ слiв сердечний, сердешний, серцевий при потребi звернувшись до словника. ¬вести обидва слова до самостiйно складених речень.

 

—≈–ƒ≈„Ќ»… - —≈–ƒ≈ЎЌ»… - —≈–÷≈¬»…. –озрiзн€ютьс€ значенн€м.

—≈–ƒ≈„Ќ»… ужив. у значенн€х: 1. ѕовТ€щаний iз почутт€ми, переживанн€ми людини. —ердечна туга. 2. ƒобрий, чулий. —ердечна людина. 3. ѕовТ€заний iз почутт€м коханн€, закоханостi. —ердечнi тайни.

—≈–ƒ≈ЎЌ»… ужив. у знач.Т€кий викликаЇ спiвчутт€, бiдолашний". ¬iтер осiннiй реве i лютуЇ. ƒивлюс€: пiд тином сердешна дитина, хлопТ€тко маленьке, - вс€ в латках свитина. (√рiнченко.)

—≈–÷≈¬»… ужив. у знач. "€кий стосуЇтьс€ серц€, повТ€заний з хворобами серц€, призначений дл€ лiкуванн€ серц€". —ерцевi лiки. —ерцевi мТ€зи. —ерцева дi€льнiсть.

—ловник-довiдник з культури

украњнськоњ мови

ѕопереджувальний диктант.

 

якби ти знав, €к много важить слово, одно сердечне, теплеЇ слiвце! (I.‘ранко.) «амкнули сердешну дiвчину у гарем на плач та тугу за своЇю рiдною ”крањною (—.¬оробкевич). «а ставом бiлiла пiд соломТ€ною покрiвлею мiрошникова хата з городом, з €кого визирало багато золотих сон€шникiв... (ѕ. улiш). I тихо плакала у золотих житах сон€чна пiсн€... (√. осинка). ¬ода i рушник стирають з мене останнi клаптi сну (ћ.—тельмах).

 

¬ибiрковий диктант. ¬иписати слова з орфограмою "буквосполученн€ - чн- у прикметниках iз суфiксом - н-".

 

 утю готували з пшеничного зерна або з €чменю, заправл€ли маком, медом та узваром. «а звичаЇм цю смачну страву ставили на рушник, пiдмостивши трохи сiна. —имволiчний змiст кутi нинi майже втративс€, але в народнiй кухнi вона посiдаЇ значне мiсце. (« довiдн.). ћоЇ дiло мiрошницьке: запустив та й мовчи. ƒворушник -то гадюка мiж квiтками. « свин€чою мордою не ходити в бубличний р€д. ∆алко, €к торiшнього снiгу (Ќар.творч.).

 

ѕоданi словосполученн€ увести до самостiйно складених речень.

 

—мачна кринична вода; сердечна вд€чнiсть; сердешнi подорожнi.

 

ƒиктант з коментуванн€м.

 

ћов сонце, заходь, пал€нице, в господу на щаст€, на долю, на вiчнiсть народу! (Ћ.«абашта). –ушники були своЇрiдною осв€тою початку справи чи њњ закiнченн€. ѕри зведеннi хати рушниками застел€ли пiдвалини, рушниками перевТ€зували сватiв, на рушниках опускалась домовина. («а ќ. овальчуком.) ћисливська рушниц€, €к i вс€ка вогнепальна збро€, - рiч небезпечна, i бiл€ нењ треба ходити обережно. (ќстап ¬ишн€).

 

« байок Ћеонiда √лiбова виписати реченн€ з≥ словами: мiрошник, пасiчник, сердешне. ѕо€снити написанн€ цих слiв.

 

Ќавчальний диктант.

 

”лiтку 1510 року iз заокеанських колонiй до Iспанiњ прибули кораблi. яких тiльки екзотичних плодiв та злакiв не було в њхнiх трюмах!

ќдин з невеличких пакуночкiв значивс€ пiд назвою "—он€чна квiтка". ƒрiбне чорне насiнн€ з пакунка висi€ли в ботанiчному саду ћадрiда. –ослина не просто прижилас€ в грунтi, вона усiх полонила золотавою голiвкою. “ак потрапив до ™вропи сон€шник.

—еред сон€шникiв Ї види багаторiчнi й однорiчнi.  рiм усiм звичних жовтих квiток трапл€ютьс€ червонуватi та брунатнi. («а —.Iвченком; 72 сл.).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 630 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

2033 - | 1882 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.