Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќаписанн€ слiв iншомовного походженн€
 

ѕрочитати. «наченн€ €ких видiлених слiв вам вiдоме? ƒо €кого словника слiд звернутис€, щоб зТ€сувати значенн€ та походженн€ незнайомих видiлених слiв? «а допомогою словника iншомовних слiв зТ€сувати походженн€ та значенн€ цих слiв.

 

ћи прилетiли вранцi у ™вропу. Ѕлискучий лайнер випустив шасi.. (Ћ. остенко.) ¬≥зьм≥ть мене на дуж≥ крила, хмаринок каравели, та понес≥ть в крањну милу з Ѕосфору й ƒарданелл≥в! (Ћ.“ендюк.) ћаркiз де Ўампiньйон, у вас жабо чудове, та, пардон, ви все одно потрапите в бульйон. (¬.—торожук.) «а ворож≥нн€ й забобони почесним доктором —орбонни ягу обрали, дали папку, червону мант≥ю ≥ шапку. (ќ.Ћупул.)

 

¬ибiрковий диктант. ¬иписати слова iншомовного походженн€. «Т€сувати њх значенн€ та походженн€, за потреби звернувшись до словника.

 

” в≥кно зазираЇ жоржина (Ѕ.—писаренко.) ўось говорило рад≥о у хат≥ (≤.√натюк). ѕро справжню демократiю чимало говор€ть на трибунi свiтовiй. (ћ.–ильський.) Ќе в≥рю € в апат≥ю ≥ втому. (ћ.ƒьом≥н.) јх, обридли тi автомобiлi, що течуть в Ќью-…орку, €к рiка! (ћ.–ильський.) ѕриход€ть до фiнiшу тiльки надiйнi та справжнi. (Ѕ.ќлiйник.)

 

ѕереписати. ¬идiлити орфограму - букви и-i, по€снити, €ким правилом по€снюЇтьс€ написанн€ слiв. ѕо€снити лексичне значенн€ кожного слова, за потреби звернувшись до словника.

 

ƒиректор, циферблат, система, шифр, ритм, бензин, жирафа, iнкубатор, iнститут, Iспанi€, Iндi€, радiус, дiЇта, президi€, вiзит, мiтинг, нiкель, понi, журi, пенальтi, ÷ицерон, Ќагасакi, ƒiзель, дизель.

 

ѕереписати, вставл€ючи замiсть крапок пропущенi букви и або i. ѕо€снити написанн€ слiв.

 

—..лует, б..знес, ст..ль, ц..стерна, арх..в, сп..рт, к..лограм, ф..олетовий, пенс..онер, кл..Їнт, г..дролог..€, б..ограф..€, каз-..но, регб.., жалюз.., брати √р..мм, спiвачка ¬..ардо, поет Ў..ллер.

 

«аписати слова, вибравши з дужок потрiбну букву.

 

(I,и)де€, (i,и)нженер, (i,и)нжир, (i,и)ндекс, (i,и)нвестор, (i,и)дол, (i,и)люстрацi€, (i,и)нтерес.

 

«аписати слова, що вiдповiдають поданим значенн€м. ѕо€снити њх написанн€. ѕозначити мiсце наголосу.

 

1. ƒоказ непричетностi особи до злочину, оскiльки вона в момент вчиненн€ його перебувала в iншому мiсцi. 2. “рубочки, на €кi накручують волосс€ дл€ завивки. 3. ≈легантно од€гнений чоловiк, франт, чепурун. 4.¬iконницi, штори або пластини дл€ регулюванн€ свiтла в примiщеннi. 5. Ќайменшi птахи на землi. 6.  омплекснi спортивнi змаганн€ на автомобiл€х або мотоциклах за заданим режимом руху. 7. Iнша назва шотландськоњ вiвчарки. 8. ћузична пТЇса, складена з попул€рних мотивiв (опер, оперет, пiсень тощо). 9. √рупа експертiв-спецiалiстiв, €ка розвТ€зуЇ питанн€ про розподiл мiсць i врученн€ нагород на конкурсах, змаганн€х, виставках тощо.

 

ƒл€ довiдок. 1. јлiбi. 2.Ѕiгудi. 3.ƒендi. 4.∆алюзi. 5. олiбрi. 6.–алi (авторалi, моторалi). 7.  олi. 8. ѕопурi. 9.∆урi.

 

ѕереписати, на мiсцi крапок уставл€ючи пропущенi букви.

 

—вiт увесь крiзь тайфуни й цунам.. до р€тунку шука свою путь. (ћ.–епТ€х.) Ћетить слiпучий сонц€ д..ск, мов кимось кинутий до хмари. (я. амiнецький.) ƒельф..ни јтлант..чним океаном лет€ть, €к бiлих коней табуни до √..бралтару. ћчать куди вони у р..тмi болеро? (ё.¬олощак.) ўе, може, десь живе срашний ≥хт..озавр, мерзотний рибо-гад, дракон ср≥бл€столуский. (Ѕ.-≤. јнтонич.)  рiзь роси митими руб..нами шипшина зрiла на зорi. (Ѕ.ћозолевський.) “ам, де ти колись ≥шла, тиха стежка зацв≥ла вечоровою мат..олоюЕ (Ѕ.ќл≥йник.) як же гарно! √л€нь ти...  раплi падають з весла, наче д..аманти.(¬.—осюра.)  раплини першi вдарили об шибку, кард..ограма блиснула крива. —то€ли сосни в бiлих к..моно. (Ћ. остенко.) √н≥дий батогов≥ доводив до сл≥з: Ђѕора б зрозум≥ти! “и Ц анахрон..зм!ї (Ѕ.—люсар.)

 

«аписати слова, запамТ€тати њх написанн€. «наченн€ незнайомих слiв зТ€сувати за словником.

 

Ѕароко, лiбрето, пiанiсимо, бравiсимо, беладона, iнтермецо, колектив, тонна, ванна, вiлла, нетто, брутто, манна, мадонна, панна.

 

ѕрочитати. ¬иписати слова iншомовного походженн€, по€снити на€внiсть або вiдсутнiсть подвоЇнн€ приголосних. ѕо€снити лексичне значенн€ виписаних слiв, за потреби звернувшись до словника.

 

—ироко з ћарокко сушить пустел≥, приносить св≥й подих над хвил≥ ≥ скел≥. (ћ.√аско.) ¬ долон≥ в≥тер туго бТЇ, але€ми кружл€Е (¬.—осюра.) I знову панна вийде на балкон i кине квiтку. ј дл€ кого квiтка? (Ќ.ѕоклад.) I ти була, ћадонна Ћiтта, мов юне лiто, молода. ¬ мене свiтла нинi, €к у бога. “онни сонц€ сиплють у вiкно. (I.ƒрач.)...¬и вiллу не шукайте межи хат. (ƒ. ремiнь.)

 

ѕо€снювальний диктант. ѕiдкреслити слова iншомовного походженн€, по€снити њх написанн€.

 

ћанна була, мабуть, њжею ангелiв, а не людей, бо походила з неба, а не виростала на полi. Ѕог посилав њњ люд€м уранцi, i належало збирати њњ ранесенько, тому що вона розтавала на сонцi. (« ƒит€чоњ Ѕiблiњ.) Ќе менш €к пТ€тнадц€ть картин iз зображенн€м ћадонни написав iталiйський художник –афаель —антi. (ј.¬аршавський.) "Ќародженн€ ¬енери" - одна з найкращих картин —андро Ѕоттiчеллi. ” сiмнадц€тому солiттi собор —в€тоњ —офiњ в  иЇвi було обновлено в стилi бароко.(« довiдника.) –оман "ќлiвер “вiст" написав англiйський письменник „арльз ƒiккенс. јвтор пТЇси "–озбiйники"- ‘рiдрiх Ўiллер.

 

«аписати власнi назви в такiй послiдовностi: назви крањн, назви мiст, назви рiчок. ѕоставити наголос.

 

ћiссiсiпi, ћiссурi, Ћiсабон,  алькутта, √олландi€, …оганнесбург, ‘iлiппiни, ћарокко, Ќiцца, Ћюксембург, √рецi€, ‘ранцi€, јндорра.

 

ѕрочитати. ѕо€снити лексичне значенн€ та написанн€ слiв, за потреби звернувшись до словника. 1-2 слова ввести в самостiйно складенi словосполученн€ або реченн€.

 

 онтрреволюцi€, iннервацi€, iрреальний.

 

ѕереписати слова. ѕо€снити вживанн€ та невживанн€ апострофа й мТ€кого знака.

 

ѕТ€ченца, –iвТЇра, пТЇдестал, премТЇра, iнтервТю, торфТ€ний, компТютер, ‘урТЇ, ћюллер, рюш, Ѕарбюс, пюпiтр, б€зь, мiльйон, мiль€рд, ательЇ, портьЇра, бульйон, каньйон, ћольЇр, Ќьютон, √отьЇ, дюна, тюль, тюбик, ƒюма, ÷юрих.

 

* ѕереписати слова, уставл€ючи, де потр≥бно, апостроф. ѕерев≥рити себе за словником.

ћ..юнхен, ѕ..€ченца, комп..ютер, куп..юра, ман≥к..юр, сек..юрит≥, ф..юзел€ж, ф..ючерс.

 

Ќавчальнi диктанти. ѕiдкреслити слова iншомовного походженн€.

 

≤. ¬они сто€ли перед картинами, а iталiЇць по€снював, що художник Ћiппi брав за моделi дл€ €нгол€т хлопчисьок з вулицi, а ћадонну писав iз своЇњ жiнки. ѕевне, художник був дуже життЇрадiсною людиною.

«араз Ѕогдась сидить за столом i щось виводить на паперi. ¬iн попросив у мами красивий аркушик з вiньЇточкою в куточку, щоб було вiдомо, що лист надiслано аж з ‘лоренцiњ. ћарi€ ќлександрiвна бере купку листiв, €кi одержала в –имi, коли повернулась з Ќеапол€. ” ‘лоренцiњ њй подобалось. ј де в Iталiњ не подобалось?

 оли ж додому? «автра до ћiлану. ѕотiм ѕариж. ј там „ернiгiв i ѕетребург. («а ќ.Iваненко; 95 сл.)

 

≤≤. якось у ‘лоренцiњ виступав вiдомий комiк. ¬iн звичайно виходив на сцену з €кимось предметом, що служив йому обТЇктом дл€ дотепiв. ÷ього разу вiн вийшов iз пл€шкою. јле дотепи й реплiки не вдалис€, публiка освистала актора.

ѕл€шка iталiйською мовою фiаско. јктор жбурнув пл€шку об землю й вигукнув: "÷е ти, фiаско, винна в усьому!" ÷ей епiзод став сенсацiЇю. ” ‘лоренцiњ, а потiм у “осканi, Ѕолоньњ, ¬енецiњ, де виступав знаменитий арлекiн, слово фiаско почали вживати на позначенн€ провалу, поразки.

ћинають роки. «абуваютьс€ фiаско, надходить ювiлей артиста. ¬се бiльше стаЇ аплодисментiв, вигукiв "браво" та "бравiсимо". («а ј. оваль; 91 сл.)

 

Ћ≈ —» ќЋќ√Iя

Ћ≈ —»„Ќ≈ «Ќј„≈ЌЌя —Ћќ¬ј.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1028 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2222 - | 2166 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.