Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«вуки мовленн€. √олоснi та приголоснi звуки
 

ѕрослухати слова. якими звуками вони рiзн€тьс€?

 

син - сон

вулики - волики

сила - мила

казан - качан

луг Ц лук

погана - догана

гнiт - rнiт

 

ѕрослухати пари слiв. як замiна одного звуку iншим змiнила значенн€ слова?

 

√риб - грип, жити - жати, грати - брати, гай - рай.

 

” поданих словах замiнити окремi звуки так, щоб утворилис€ новi слова.

 

ѕiч, кора, рiк, гул€, каша, пирiг.

 

ƒодаючи або вiднiмаючи один звук на початку або в кiнцi слова, утворити iнше слово.

 

 урок, пора, буквар, пара, окомiр, рука.

 

ѕереписати, на м≥сц≥ крапок уставл€ючи пропущену букву. який звук позначаЇ буква? як впливаЇ зам≥на звуку на значенн€ слова?

 

≤. Ѕ≥г л..сок у л..сок, н≥с в торбин≥ колосок. (¬.Ћадижець.) —ердитий в≥тер п≥сл€..ливи трусив щосили вишню й..ливу. (ј. ачан.) Ѕук бундючивсь перед..убом, тр€с над..убом бурим..убом. (¬.Ћадижець.) ѕом≥н€в..ило на..ило. ∆ен€тьс€ не на..≥к, а на..≥к.  омусь €к..олото, а комусь €к..олото. Ќе слухав..ата, то послухаЇш..ата (Ќар.творч.)

≤≤. ’то на п..р≥г, тому п..р≥г, а хто в≥д порогу, тому щаслива дорога (Ќар.творч)...≥лка з..≥лки радо Ц стриб! Ѕ≥л€ гр..ба Ц б≥лий гр..б. Ѕ≥л€ нього ще гр..би, грабельками хоч греби. (Ћ. ул≥ш-«≥ньк≥в.) √нат п≥д см≥х усього класу вив≥в крейдою, що к..т в мор≥ плаваЇ, а ласий до мишей ≥ сала к..т. (™.Ѕандуренко.)

 

” поданих словах назвати звуки голоснi та приголоснi.

 

ћати, школа, книга, домiвка, кiмната.

 

ѕоданi слова записати в двi колонки: у першу тi, що починаютьс€ з приголосного, у другу - з голосного.

 

Ѕатько, орел, аркуш, око, небесний, учитель, вулиц€, мiський.

 

«амiнивши голосний звук, утворити нове слово.

 

–iчка, липа, село, сад.

 

ѕерегрупувавши приголоснi звуки, утворити новi слова.

 

√ороди, лiто, ручка, рамка.

 

ѕо€снювальний диктант. ” видiлених словах назвати звуки голоснi та приголоснi.

 

«оре мо€ вечiрн€€, зiйди над горою, поговорим тихесенько в неволi з тобою. –озкажи, €к за горою сонечко сiдаЇ, €к у ƒнiпра веселочка воду позичаЇ. як широка сокорина вiти розпустила... ј над самою водою верба похилилась...

“.Ўевченко.

ѕ–»√ќЋќ—ЌI “¬≈–ƒI … ћТя I, ƒ«¬IЌ I … √Ћ”’I; ¬»ћќ¬ј «¬” I¬, ўќ ѕќ«Ќј„јё“№—я Ѕ” ¬јћ» √ “ј •

¬имовити звуки, €кими вiдрiзн€ютьс€ слова.

 

—ин - синь, лаз - лазь, рад - р€д, сад - с€дь.

 

ƒо поданих дiбрати слова, €кi вiдрiзн€ютьс€ парним мТ€ким звуком твердому приголосному звуку.

 

Ћук, стан, сiл,

 

ѕереписати, вставл€ючи пропущенi букви. ” видiлених словах назвати спочатку твердi, потiм мТ€кi та помТ€кшенi приголоснi.

 

“..хесенький вечiр на землю спадаЇ, i сонце сiдаЇ в т..мнесенький гай. ќй сонечко €сне! Ќевже ти втомилось? „и ти розгнiвилось? Iще не л€гай! (¬.—амiйленко.) ¬..чiрнЇ сонце! ƒ€кую за день! (Ћ. остенко.)

 

” поданi слова вставити по черзi букви, поданi в дужках. ѕо€снити, €к змiнюЇтьс€ значенн€ слiв. ќхарактеризувати звуки, що позначаютьс€ поданими в дужках буквами.

 

 i(з,с)ка, ка(з,с)ка, га(д,т)ка, гру(б,п)ка, ве(з,с)ти.

 

ѕо€снювальний диктант. ¬казати звуки, €кими р≥зн€тьс€ вид≥лен≥ слова. ќхарактеризувати ц≥ звуки.

 

’валивс€-вихвал€всь «ахар, €кий в нього чорний загар. «апитав у «≥ни √л≥б: Ђ«в≥дк≥л€ беретьс€ хл≥б?ї –озвела руками «≥на: Ђ«в≥дк≥л€ ж? ≤з магазину!ї (™.Ѕандуренко.) √ава дуже любить каву Ц чорна гава чорну каву. (ќ.ќрач.)

 

«аписати поданi слова в двi колонки: в першу тi, що починаютьс€ на дзвiнкий, в другу - на глухий.

 

Ѕерег, порада, липа, кора, роса, хор, море, золото, скарб, шелест, гудзик, журба, тiнь, факт, день.

 

ƒиктант з коментуванн€м. ” видiлених словах назвати приголоснi дзвiнкi та глухi, твердi та мТ€кi.

 

” тiм лузi €вiр зелененький, пiд €вором коник вороненький, а на конi козак молоденький. —идить же вiн, на скрипочку граЇ, струна струнi стиха промовл€Ї. „орна хмара вгорi зашумiла, а в козака шабл€ задзвенiла.

Ќародна творч≥сть.

 

ѕрочитати. «вернути увагу на вимову звукiв г та і у видiлених словах.

 

Ѕратт€, бандури i кобзи берiть, будемо грати... ўе вчора йшли вони за ірати, терпiли мовчки глум катiв. (ќлександр ќлесь.) √нiт мовчанн€ розчавлюЇ простiр. (√.¬iвчар.) ’рист€ засвiтила невеличкий каганець. ѕiдслiпо чадiючи на всю хату, горiв його інiт. (ѕанас ћирний.)

 

¬ибiрковий диктант. ¬иписати слова з≥ звуком і.

 

Ќар€дилас€, €к пава, а кричить, €к іава. Ќасмi€лась ворона з грака, роздивилась - сама така. —вого не хвали, чужого не гудь. Ѕезрогий вiл i іулею бТЇ. ўо за галас галасаЇ? ћати сина викликаЇ. ќй, івалт! —ама в хатi - не дам ради й кошен€тi!

Ќародна творч≥сть.

–озподiльний диктант. —лова з г та і записати в двi колонки.

 

√орох, іедзь, іатунок, груша, гусiнь, густий, ірунтiвка, гусен€, інотик, гуркiт, іумка, губа, іратований.

 

«аписати слова, що вiдповiдають поданим значенн€м. 2 - 3 слова ввести у самостiйно складенi реченн€ (усно).

 

¬ерхнiй шар земноњ кори, на €кому розвиваютьс€ рослини. ¬ишневий клей. ¬ада, недолiк. —орт виробу за €кiсними ознаками. ѕрибудова з площадкою i схiдц€ми перед входом у будинок. ƒит€ча iграшка у вигл€дi кола або кулi на осi, €ка при швидкому обертаннi утримуЇтьс€ у вертикальному положеннi.

 

ƒл€ довiдок. •рунт. •лей. •андж. •атунок. •анок. ƒзиіа.

 

ѕо€снювальний диктант.

 

Ќе вечiр ще, та день мов пригаса. ” мр€цi тане іеліанн€ гусине... I все це, друзi, провесна й краса. (ћ.–ильський.) ћати сивенька угледiла сина на іанку, наче завмерла, схопилас€ за оберiг. (ќ.Ћупiй.)

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 978 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

2103 - | 1839 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.