Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬) Ќац≥ональна ≥де€ в д≥€льност≥ зах≥дноукрањнських пол≥тичних парт≥й молод≥жних орган≥зац≥й (к≥н. XIX- поч.. XXст.)
–озгл€д третього питанн€ розпочн≥ть з того, що зг≥дно 1-го под≥лу (1772р.) ѕольщ≥ √аличина, Ѕуковина та «акарпатт€ були загарбан≥ јвстр≥Їю, покаж≥ть пол≥тику ¬≥дн€ стосовно украњнського населенн€ окупованих земель. ѕ≥дкресл≥ть, що в тих умовах будителем нац≥онального житт€ та нос≥Їм украњнськоњ нац≥ональноњ ≥дењ виступало греко-католицьке духовенство. Ќавед≥ть конкретн≥ приклади пробудженн€ нац≥онального житт€ в √аличин≥:

- 1816р. - утворенн€ "“овариства галицьких св€щенник≥в" у ѕеремишл≥; орган≥затор ≥ кер≥вник Їпископ ≤.ћогильницький.

- 30-т≥р.р. XIX ст. - утворенн€ ≥ д≥€льн≥сть орган≥зац≥њ "–уська тр≥йц€ " (ћ.Ўашкевич, ≤.¬агилевич, я.√оловацький). ѕроанал≥зуйте альманах "–усалка ƒн≥строва". ƒайте оц≥нку дан≥й орган≥зацњ≥

ƒал≥ перечисл≥ть та проанал≥зуйте головн≥ здобутки украњнц≥в в революц≥њ 1848р.:

- скасуванн€ панщини (15.05. 1848р.) створенн€ у Ћьвов≥ (2.05.1848р.) першоњ украњнськоњ пол≥тичноњ орган≥зац≥њ √оловноњ –уськоњ –ади (√––, тобто украњнськоњ). ѕроанал≥зуйте њњ програмн≥ ц≥л≥. ј головна з них зводилась до сл≥дуючого: в≥докремленн€ «ах≥дноњ √аличини (польськоњ) в≥д √аличини сх≥дноњ (украњнськоњ) ≥ об'Їднанн€ њњ з Ѕуковиною ≥ «акарпатт€ в окремий руський (тобто украњнський) автономний край з власним сеймом (парламентом) ≥ самовр€дуванн€м у склад≥ австр≥йськоњ федерац≥њ. ÷е вимога не зникала в пол≥тичних програмах галицьких украњнц≥в аж до 1918р. ≥. т.д.

- 15.05.1848р. - по€ва у Ћьвов≥ першоњ украњнськоњ газети "«ор€ галицька ";

- формуванн€ збройних формувань Ч –уський кур≥нь г≥рських стр≥льц≥в;

- запровадженн€ нац≥ональноњ символ≥ки;

- участь представник≥в √–– у слов'€нському конгрес≥ у ѕраз≥;

- перш≥ вибори до австр≥йського парламенту (украњнц≥ здобули тут 37 депутатських м≥сць);

- дозв≥л навчанн€ украњнською мовою в народних школах;

- в≥дкритт€ кафедри украњнськоњ мови та л≥тератури у Ћьв≥вському ун≥верситет≥; вистави украњнського театру; початок театрального руху в √аличин≥ поклала  оломи€;

- д≥€льн≥сть √оловноњ –уськоњ ћатиц≥ (украњнського видавництва попул€рних ≥ дешевих книг);

- проведенн€ з'њзду д≥€ч≥в украњнського культурно-просв≥тницького руху "—обору руських (тобто украњнських) вчених ≥ т. д.

Ќа завершенн€ зроб≥ть висновок - √–– зробила спробу в≥дновити украњнську державн≥сть на зах≥дноукрањнських земл€х в склад≥ јвстр≥њ.

ƒал≥ прокоментуйте подальш≥ под≥њ, окремо розкрийте суть москвоф≥льства. –оль "ѕросв≥ти".

Ќа завершенн€ розгл€ду 3-го питанн€ проанал≥зуйте програмн≥ ц≥л≥ та практичну д≥€льн≥сть украњнських пол≥тичних парт≥й та молод≥жних орган≥зац≥й на зах≥дноукрањнських земл€х на рубеж≥ XIX - XX ст.:

а) –усько - украњнська радикальна парт≥€ (––”ѕ, 1890р.) «асновники ≥ нер≥вними: ≤.‘ранко, ћ.ѕавлик. ћета парт≥њ-у 1-йред. програми - автоном≥€, у 2-й ред. 1895р. незалежна ”крањна. ¬перше ≥де€ незалежноњ ”крањни була проголошена в 1895р. ё.Ѕачинськиму брошур≥ "”крањна нескорена"

б) ”крањнська нац≥онально-демократична парт≥€ (1900р.) засновники - ≤. ‘ранко ≥ ћ. “рушевський. ¬ програм≥ ”Ќƒѕ п≥дкреслювалось - ≤деалом нашим повинна бути незалежна –усь-”крањна... "÷е була - наймасов≥ша ≥ найвпливов≥ша парт≥€, €ка стала дом≥нуючим чинником украњнського житт€ в јвстро-”горщин≥;

в) ”крањна соц≥ал - демократична парт≥€ (”—ƒѕ, 1899р. кер≥вники ћ. √анкевич, ё. Ѕачинський) ћета самост≥йна ”крањна.

ƒальше покаж≥ть процес утворенн€ та д≥€льн≥сть украњнських молод≥жних орган≥зац≥й "—ок≥л" (засновник на поч. 90-х р.р. XIX ст.) "—≥ч". 1-шу "—≥ч" створив коломийський адвокат  . “рильовський в травн≥ 1900р. в с. «авалл€ —н€тинського р-ну). ѕокаж≥ть роль цих орган≥зац≥й в нац≥онально-патр≥отичному вихованн≥ молод≥. Ќаголос≥ть на тому, що це була орган≥зована сила, €ка в≥дродивши пам'€ть про украњнське в≥йсько, дала поштовх подальшому розвитков≥ в≥йськових традиц≥й. —аме в середовищ≥ передовоњ частини молод≥, €ка пройшла духовний ≥ ф≥зичний гарт у "—≥чах" ≥ "—околах", зародилась думка про збройне виборенн€ власноњ державност≥.

≤ на завершенн€ вкаж≥ть, що характерною ознакою пол≥тичного житт€ ≥ √аличин≥ було те, що тут на в≥дм≥ну в≥д —х≥дноњ ”крањни ≥де€ пол≥тичноњ самост≥йност≥ була пров≥дною, вона стала основним лозунгом змагань. “од≥ €к б≥льш≥сть сх≥дноукрањнських парт≥й сто€ли на позиц≥€х автоном≥стичних ≥ федерал≥стичних засадах пол≥тичного розвитку ”крањни.

„ому √аличину на злам≥ XIX - XX ст. називали украњнським ѕ'Їмонтом?

ѕитанн€ 4. ”крањнськ≥ земл≥ в роки 1-оњ св≥товоњ в≥йни.

¬≥дпов≥дь на четверте питанн€ потр≥бно побудувати за сл≥дуючим планом:

а) ”крањна в планах воюючих стор≥н. „ому рос≥йська влада про€вл€ла надзвичайно великий ≥нтерес до √аличини?

б) утворенн€ у Ћьвов≥ √оловноњ ”крањнськоњ –ади (√”–), та њњ д≥€льн≥сть. „ому украњнц≥ зах≥дного рег≥ону в роки в≥йни виступили на сторон≥ јвстро - ”горщини, а не –ос≥њ?

в) в чому пол€гав траг≥зм украњнц≥в в роки 1-оњ св≥товоњ в≥йни. “ут сл≥д сказати ≥ те, що Їдиним позитивним аспектам ц≥Їњ в≥йни пол€гав в тому, вона послабл€ла воююч≥ ≥мпер≥њ ≥ таким чином давала поневоленим народам шанси на визволенн€. “ак воно ≥ сталос€.

г) проанал≥зуйте пол≥тику рос≥йського царизму на окупованих районах √аличини ≥ Ѕуковини в 1914-1915р.р. „ому в≥домий ≥сторик ƒорошенко назвав д≥њ рос≥йських властей "галицькою руњною "?;

д) утворенн€ та бойовий шл€х ”——; Ї) насл≥дки в≥йни дл€ украњнц≥в.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. ѕол≥тичний та соц≥ально-економ≥чний розвиток украњнських земель склад≥ –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥њ в XIX - поч. XX ст.

2. «ах≥дноукрањнськ≥ земл≥ в роки 1-оњ св≥товоњ в≥йни.

3. ”творенн€ та бойовий шл€х ”——.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2212 - | 2148 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.