Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодична рекомендац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ є4
 

“≈ћј: ”крањнськ≥ земл≥ п≥д владою ≥ноземних держав

(к≥Ќ. ’VIII- поч. X’)

ѕлан:

1. ”крањнське нац≥ональне в≥дродженн€ на украњнських земл€х в склад≥ –ос≥њ (к≥н. XVIII - XIX ст.)

2. ”творенн€ украњнських пол≥тичних парт≥й (у п≥дрос≥йськ≥й ”крањн≥) та розвиток ними ≥дењ украњнськоњ державност≥ (к≥н. XIX - поч. XX ст.)

3. —усп≥льно-пол≥тичне житт€ на зах≥дноукрањнських земл€х:

а) перша хвил€ Ќац≥онального в≥дродженн€. "–уська тр≥йц€ ";

б) Ѕоротьба за нац≥онально-пол≥тичну автоном≥ю украњнц≥в √аличини в 1848-

1849р.р., здобутки ≥ втрати;

в) Ќац≥ональна ≥де€ в д≥€льност≥ зах≥дноукрањнських пол≥тичних парт≥й молод≥жних орган≥зац≥й (к≥н. XIX- поч.. XXст.).

4. ”крањнськ≥ земл≥ в роки 1-оњ св≥товоњ в≥йни.

_________

јнотац≥њ

 

ѕитанн€ 1. ”крањнське нац≥ональне в≥дродженн€ на украњнських земл€х в склад≥ –ос≥њ (к≥н. XVIII - XIX ст.)

–озгл€д першого питанн€ розпочн≥ть з анал≥зу пол≥тичного становища украњнських земель в склад≥ –ос≥њ XVIII ст. «окрема п≥дкресл≥ть, що царизм не визнавав украњнського народу окремим народом, зд≥йснював в ”крањн≥ колон≥альну пол≥тику, складовими частинами €коњ були: нац≥ональний гн≥т (русиф≥кац≥€, нищенн€ усього украњнського, зм≥цненн€ кр≥посноњ системи, пол≥тичне безправ'€, рекрутська повинн≥сть (терм≥н 25р.) л≥кв≥дац≥€ (на ѕравобережж≥) греко-католицькоњ церкви. јле така колон≥заторська пол≥тика рос≥йського царизму не змогла вбити живу душу украњнського народу-його нац≥ональну св≥дом≥сть. ѕокаж≥ть, що пол≥тика царизму викликала протид≥ю патр≥отичних сил украњнського народу. Ќа к≥нець XVIII ст. припадаЇ початок украњнського нац≥онального в≥дродженн€, пров≥дну роль в €кому з≥грало патр≥отично налаштоване украњнське двор€нство, а згодом (з по€вою) ≥нтел≥генц≥€. ¬каж≥ть на те, що саме украњнська ≥нтел≥генц≥€ виступала нос≥Їм нац≥ональноњ св≥домост≥. ¬каж≥ть на роль наступних фактор≥в у нац≥ональному пробудженн≥ украњнського народу:

- вих≥д у св≥т ≥сторичних праць про героњчне ≥сторичне минуле нашого народу;

- украњнською мовою "≈нењди" (1798р.) та "Ќаталки ѕолтавки ≥  отл€ревського ".

ѕокаж≥ть, що цими художн≥ми творами автор спростував твердженн€ рос≥йських шов≥н≥ст≥в про те, що украњнськоњ мови, €к ≥ самоњ украњнськоњ нац≥њ не ≥снуЇ.

ƒальше проанал≥зуйте знамениту "≤стор≥ю –ус≥в" нев≥домого автора, твор≥в, що з'€вивс€ на рубеж≥ XVIII - XIX ст. ≥ прот€гом к≥лькох дес€тк≥в таЇмно поширювавс€ у середовищ≥ украњнського двор€нства. ѕ≥дкресл≥ть важливу думку анон≥много автора про те, що саме ”крањна, а не –ос≥€ Ї пр€мою наступницею  ињвськоњ –ус≥, що украњнц≥ Ї окремим, в≥дм≥нним в≥д рос≥€н народом з≥ своњми традиц≥€ми, а тому ”крањна маЇ вс≥ права на в≥дновленн€ самовр€дуванн€.

ќкремо охарактеризуйте програмн≥ ц≥л≥  ирило - ћефод≥Ївського братства, роль “.Ўевченка. ѕ≥дкресл≥ть що це була перша украњнська пол≥тична орган≥зац≥€ в XIX ст. «верн≥ть увагу на д≥€льн≥сть культурно-осв≥тн≥х громад. Ќа зак≥нченн€ дайте оц≥нку указу м≥н≥стра внутр≥шн≥х справ –ос≥њ ¬алуЇва (1863р.): «аборона друкувати шк≥льн≥ п≥дручники, науково-попул€рн≥ та рел≥г≥йн≥ виданн€ украњнською мовою, заборона викладанн€ украњнською мовою у школах, оск≥льки "н≥€кого малорос≥йського €зика не" було, нема ≥ бути не може"1.

ѕродовж≥ть анал≥з нац≥ональноњ пол≥тики царизму щодо ”крањни ≈мським (1876р.) указом ќлександра II, €ким було заборонено друкувати украњнською мовою твори л≥тератури, в т. ч музичн≥ тексти й народн≥ п≥сн≥, були заборонен≥ театральн≥ виставки й читанн€ украњнського мовою. ћетою царизму було тримати украњнський народ у темр€в≥, або в≥д≥брати в нього почутт€ нац≥ональноњ св≥домост≥ ≥ нав'€зати йому рос≥йську мову ≥ культуру.

ѕитанн€ 2. ”творенн€ украњнських пол≥тичних парт≥й (у п≥дрос≥йськ≥й ”крањн≥) та розвиток ними ≥дењ украњнськоњ державност≥ (к≥н. XIX - поч. XX ст.)

” розпов≥д≥ другого питанн€ потр≥бно п≥дкреслити той факт, що украњнська пол≥тична думка у XIX ст. зациклилась на ≥дењ федерал≥зму та автоном≥зму.

” 90-х р.р. XIX на арену пол≥тичного житт€ ”крањна вступаЇ нова сила-нац≥онал≥зм ≥ тим самим нац≥ональна ≥де€ перем≥щаЇтьс€ з площини думки в площину ≥дењ, практики.

¬каж≥ть, що украњнське пол≥тичне житт€ у —х≥дн≥й ”крањн≥ було т≥сно пов'€зане з утворенн€м та д≥€льн≥стю пол≥тичних орган≥зац≥й та парт≥й. ѕроанал≥зуйте програмн≥ ц≥л≥ та практичну д≥€льн≥сть:

Ѕратство “арас≥вц≥в (1891р.)

–еволюц≥йна ”крањнська ѕарт≥€ (–”ѕ, 1900р. м. ’арк≥в) перша украњнська парт≥€, €ка проголосила своЇю програмною метою-соборна самост≥йна ”крањна;

ѕокаж≥ть роль ћ.ћ≥хновського; назв≥ть, причини розколу парт≥њ:

”крањнська Ќародна парт≥€ (”Ќѕ, 1902р.)

”крањнська соц≥ал-демократична парт≥€ (”—ƒ–ѕ, 1905р.)

- ”крањнська парт≥€ соц≥ал≥ст≥в-революц≥онер≥в (”ѕ—–, 1904р.) “овариство украњнських поступовц≥в (“”ѕ, 1908р.) та ≥н.

Ќаголос≥ть на тому, що вс≥ украњнськ≥ пол≥тичн≥ парт≥њ, за вин€тком ”Ќѕ (ћ.ћ≥хновський) та –”ѕ на 1-му етап≥ свого розвитку, виступали за автоном≥ю ”крањни у склад≥ майбутньоњ демократичноњ –ос≥њ. ўодо рос≥йських ≥ нерос≥йських парт≥й, в т.ч. ≥ парт≥€ б≥льшовик≥в (створена ¬.Ћен≥ним на 2-му з'њзд≥ –—ƒ–ѕ в 1903р.), що д≥€ли на територ≥њ —х≥дноњ ”крањни на поч. XX ст. -украњнського питанн€ взагал≥ не визнавали. ≤ т≥льки ”Ќѕ ћ.ћ≥хновського до к≥нц€ була в≥ддана ≥де€ми самост≥йництва.

ѕитанн€ 3. —усп≥льно-пол≥тичне житт€ на зах≥дноукрањнських земл€х:

а) перша хвил€ Ќац≥онального в≥дродженн€. "–уська тр≥йц€ ";

б) Ѕоротьба за нац≥онально-пол≥тичну автоном≥ю украњнц≥в √аличини в 1848-

1849р.р., здобутки ≥ втрати;

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 457 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

2018 - | 1998 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.