Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодична рекомендац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ є3
 

“≈ћј:  озацько-гетьманська держава в друг≥й пол. XVII-XVIII спи нищенн€ украњнськоњ державност≥ рос≥йським царизмом.

ѕлан:

1. –уњна - њњ причини, характерн≥ ознаки та пол≥тичн≥ насл≥дки дл€ украњнського народу. √етьмани доби –уњни (≤. ¬иговський, ё. ’мельницький, ѕ.“етер€, ≤.Ѕрюховецький).

2. √етьманство ≤.ћазепи. —проба визволенн€ ”крањни в≥д гн≥ту рос≥йського царизму та причини њњ невдач≥.

3. ќстаточна л≥кв≥дац≥€ украњнськоњ державност≥ в др. пол. XVIII ст.

4. ѕод≥ли ѕольщ≥ ≥ нове пол≥тичне розчленуванн€ ”крањни м≥ж –ос≥йською та јвстр≥йською монарх≥€ми.

_________

јнотац≥њ

 

ѕитанн€ 1. –уњна - њњ причини, характерн≥ ознаки та пол≥тичн≥ насл≥дки дл€ украњнського народу. √етьмани доби –уњни (≤. ¬иговський, ё. ’мельницький, ѕ.“етер€, ≤.Ѕрюховецький).

–озгл€д першого питанн€ розпочн≥ть з того, що «ќ рок≥в п≥сл€ смерт≥ Ѕ.’мельницького (1657р.) то був пер≥од глибокоњ кризи украњнськоњ державност≥, фактичноњ громад€нськоњ в≥йни, або €к њњ назвали - –уњна. —мерть Ѕ.’мельницького п≥д≥рвала п≥двалини ”крањнськоњ держави. Ќа жаль, його наступники не лише не зум≥ли довершити започатковану ним справу державотворенн€, але своњми безрозсудними вчинками занапастити њњ. ќхарактеризуйте добу нашоњ ≥стор≥њ пер≥оду –уњни.

Ќазвемо головн≥ причини –уњни:

а) розкол украњнськоњ старшини на протилежн≥ ор≥Їнтац≥њ. —таршинськ≥ кола ѕравобережноњ ”крањни ор≥Їнтуванн€ на ѕольщу, Ћ≥вобережноњ - на самодержавну ћоскву;

б) загостренн€ суперечностей м≥ж р≥зними станалми украњнського сусп≥льства;

в) серйозн≥ помилки ё.’мельн≥цького, €к мали дл€ ”крањни траг≥чн≥ насл≥дки, зокрема, заключенн€ ним договору з ћосквою (1659р. Уѕере€славськ≥ статт≥") та „удн≥вський догов≥р з ѕольщею 1160 р. (в≥домий також €к —лободищенський), що ≥ привило до розколу ”крањни на дв≥ частини;

г) р≥шенн€ „орноњ ради 1663р., де п≥д тиском московського в≥йська гетьманом Ћ≥вобережноњ ”крањни був обраний ≤в. Ѕрюховецький - демагог.

палкий прихильник московськоњ ор≥Їнтац≥њ. …ого суперники були ув'€зненн≥, а згодом страчен≥. —тавши гетьманом, ≤.Ѕрюховецький зарекомендував себе в≥рним слугою ћоскви. ¬≥н перший з украњнських гетьман≥в погодивс€ поњхати до ћоскви (1665р.) де п≥дписав так зван≥ ћосковськ≥ статт≥, €к≥ значно обмежували пол≥тичн≥ права ”крањни. ÷ей догов≥р став страшним ударом дл€ ”крањнськоњ державност≥. „ому?

д) јндрус≥вський догов≥р)667р. «а €ким представники ћоскви ≥ ѕольщ≥, без участ≥ украњнських представник≥в, домовилис€ про под≥л ”крањни по ƒн≥пру на дв≥ частини - Ћ≥вобережна залишилас€ у склад≥ ћосков≥њ, ѕравобережна переходила п≥д владу ѕольщ≥. ƒал≥ коротенько проанал≥зуйте пол≥тику гетьмана ѕравобережноњ ”крањни - ѕ. “етер≥.

ѕ≥дсумовуючи сказане, п≥дкресл≥ть, що в результат≥ д≥€льност≥ гетьман≥в ё.’мельницького, ѕ.“етер≥ та Ѕрюховецького ”крањнська держава, €к Їдиний орган≥зм перестав ≥снувати. ÷е була катастрофа.

ѕитанн€ 2. √етьманство ≤.ћазепи. —проба визволенн€ ”крањни в≥д гн≥ту рос≥йського царизму та причини њњ невдач≥.

–озпов≥дь другого питанн€ розпочн≥ть з того, що ≤ван ћазепа - один найвидатн≥ших ≥ найб≥льш суперечливих пол≥тичних д≥€ч≥в ”крањни, ув≥йшов у пол≥тичне житт€ в т€жку дл€ нењ годину. Ќа рубеж≥ XVII - XVIII ст. московський царизм крок за кроком обмежував самост≥йне житт€ ”крањни, намагаючись перетворити њњ в колон≥альну пров≥нц≥ю.

ѕроанал≥зуйте У оломацьк≥ статт≥Ф (1687р.), дайте њм оц≥нку.

—тавши гетьманом (1687р.), ћазепа прагнув обТЇднати в одн≥й держав≥ вс≥ земл≥. ¬≥н передбачав побудову в ”крањн≥ держави Ївропейського зразка ≥з збереженн€м традиц≥йного козацького укладу. ¬ цих в край неспри€тливих умовах ћазепа зум≥в вивести ”крањну ≥з стану зат€жноњ У–уњниФ, пол≥тичного безладд€, громад€нськоњ в≥йни, в≥дновити престиж та авторитет гетьманськоњ влади.  оротко проанал≥зуйте його внутр≥шню пол≥тику, особливо п≥дкресл≥ть культурно-просв≥тницьку д≥€льн≥сть гетьмана.

ƒал≥ покаж≥ть позитивн≥ ≥ негативн≥ сторони його д≥€льност≥. ѕокаж≥ть причини, €к≥ спонукали ћазепу зрадити ѕетра 1 ≥ його спробу зв≥льнити ”крањну в≥д €рма московського царизму. ѕроанал≥зуйте результати ѕолтавськоњ битви (1709р.) „ому у боротьб≥ з царизмом ћазепа не знайшов широкоњ п≥дтримки украњнського сусп≥льства. ≤ на завершенн€ дайте пол≥тичну оц≥нку гетьману

≤.ћазеп≥.

ѕитанн€ 3. ќстаточна л≥кв≥дац≥€ украњнськоњ державност≥ в др. пол. XVIII ст.

–озгл€д третього питанн€ розпочн≥ть з того, що прот€гом всього XVIII ст. рос≥йський царизм проводить р≥шучу ≥ ц≥леспр€мовану пол≥тику по остаточному знищенн≥ украњнськоњ державност≥. ÷ей процес повн≥стю завершила  атерина II. ѕроанал≥зуйте основн≥ етапи процесу нищенн€ украњнськоњ державност≥:

- ≤ 764р. - скасуванн€ √етьманату;

- 1775р. - знищенн€ «апорозькоњ —≥ч≥. Ќазв≥ть причини;

- 1781р. - скасуванн€ адм≥н≥стративного под≥лу Ћ≥вобережноњ ”крањни (на полки ≥ сотн≥) та запровадженн€ губерн≥й за прикладом –ос≥њ;

- 1783р. - л≥кв≥дац≥€ козацьких полк≥в Ћ≥вобережж€, створенн€ зам≥сть них регул€рних полк≥в п≥д командуванн€м рос≥йських оф≥цер≥в;

- 1783р. - закр≥паченн€ сел€н на Ћ≥вобережн≥й ”крањн≥;

- 1785р. - ур≥вн€нн€ в правах украњнськоњ старшини з рос≥йським двор€нством.

¬насл≥док цих заход≥в царизму  озацька ”крањна була поглинута –ос≥йською ≥мпер≥Їю ≥ перетворена в њњ колон≥альну пров≥нц≥ю. ѕокаж≥ть причини пад≥нн€ √етьманськоњ держави. ќдн≥Їю з головних причин 2-го пад≥нн€ украњнськоњ держави пол€гаЇ у в≥дсутност≥ сильноњ нац≥ональноњ ел≥ти та в≥дсутност≥ Їдност≥ в њњ середовищ≥.

ѕитанн€ 4. ѕод≥ли ѕольщ≥ ≥ нове пол≥тичне розчленуванн€ ”крањни м≥ж –ос≥йською та јвстр≥йською монарх≥€ми.

–озкриваючи четверте питанн€ сем≥нару наголос≥ть, що у 2-й пол. XVIII ст. в≥дбуваЇтьс€ спершу занепад, а пот≥м ≥ руйнац≥€ польськоњ держави. ¬изнач≥ть причини цього процесу (слабк≥сть корол≥вськоњ влади, хаос в робот≥ парламенту, необмежен≥ права шл€хти, втрата економ≥чного та воЇнного потенц≥алу внасл≥док неприпин€ючоњ боротьби з украњнським насланн€м (у 2-й половин≥ XVIII ст. гайдамацький рух.. ол≥њвщина;2 в зах≥дн≥й ”крањн≥ рух опришк≥в; ≥ т.д. “ут дуже важливо п≥дкреслити, що безперервне нац≥онально - визвольна в≥йна украњнського народу на правобережних ≥ зах≥дноукрањнських земл€х розхитали п≥двалини –еч≥ ѕосполитоњ, що ≥ привело до њњ занепаду. ÷им скористались сус≥дн≥ держави –ос≥€, јвстр≥€ ≥ ѕрус≥€ €к≥ зд≥йснили три под≥ли ѕольщ≥.

” 1772р. згадан≥ держави уклали угоду про перший под≥л ѕольщ≥. «а ц≥Їю угодою до складу –ос≥њ в≥д≥йшла сх≥дна частина Ѕ≥лорус≥њ.

” 1793р. ѕрус≥€ ≥ –ос≥€ провели 2-й пох≥д ѕольщ≥ - д0 –ос≥њ в≥д≥йшла —х≥дна ¬олинь ≥ ѕравобережна ”крањна ≥ —х≥дна Ѕ≥лорусь з ћ≥нськом

” 1795р. був проведений трет≥й, останн≥й под≥л ѕольщ≥, за €ким до –ос≥њ в≥д≥йшли решта територ≥њ Ѕ≥лорус≥њ ≥ ¬олин≥. Ѕ≥льш≥сть польських земель опинилась п≥д владою ѕрус≥њ. јвстр≥€ утворила на захоплених земл€х  орол≥вство √аличини ≥ Ћюдомер≥њ. ѕольська держава перестала ≥снувати. 62% територ≥њ та 45% населенн€ колишньоњ –еч≥ ѕосполитоњ д≥сталос€ –ос≥њ (вс≥ украњнськ≥ земл≥ за вин€тком √аличини Ѕуковини ≥ «акарпатт€). 18% земл≥ та 32 % населенн€ - јвстр≥њ.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€:

1. „им ¬и по€снюЇте пол≥тичну опозиц≥ю в ”крањн≥ ≤в. ¬иговському.

2. Ќаступ рос≥йського царизму на украњнську державн≥сть п≥сл€ ≤.ћазепи у XVIII ст.

3. ѕол≥тичний та соц≥ально-економ≥чний розвиток украњнських земель у склад≥ –ос≥йськоњ та јвстро-”горськоњ ≥мпер≥њ в XIX - поч. XX ст.

4. «ах≥дноукрањнськ≥ земл≥ в роки 1-оњ св≥товоњ в≥йни. ”творенн€ та бойовий шл€х ”——.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 621 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

2284 - | 2095 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.