Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетодична рекомендац≥€ до сем≥нарського зан€тт€ є9
 

“≈ћј: —тановленн€ незалежноњ ”крањни (1992-2013 р.р.)

ѕлан:

1. —тановленн€ ≥ розбудова демократичноњ держави в ”крањн≥.  онституц≥йний процес ≥ його завершенн€.

2. ќсобливост≥ економ≥чноњ пол≥тики, проблеми радикальних реформ, причини призових €вищ в сусп≥льно-економ≥чному житт≥ ”крањни в 90-х p.p. поч. XXI ст.

3. «овн≥шн€ пол≥тика ”крањнськоњ держави в к≥н. XX - поч. XXI ст.

4. ѕарламентськ≥ ≥ президентськ≥ вибори в 2004р. ѕомаранчева революц≥€ та њњ насл≥дки. —уть пол≥тичноњ реформи.

_________

јнотац≥њ

 

ѕитанн€ 1. —тановленн€ ≥ розбудова демократичноњ держави в ”крањн≥.  онституц≥йний процес ≥ його завершенн€.

–озгл€д першого питанн€ доц≥льно розпочати з того, що проголошенн€ незалежност≥ ”крањни, заборона д≥€льност≥  ѕ” та припиненн€ ≥снуванн€ —–—– створило в ”крањн≥ нову соц≥ально-пол≥тичну ситуац≥ю, €ка поставила перед сусп≥льством нов≥ завданн€, €к≥ ран≥ше не виникали ≥ не могли виникати, бо за нас все вир≥шувала ћосква. ѕершочерговим завданн€м виступало державотворенн€, а саме-буд≥вництво державних структур, формуванн€ трьох основних г≥лок влади-законодавчоњ, виконавчоњ та судовоњ, що Ї неодм≥нним атрибутом правовоњ демократичноњ держави. ѕроанал≥зуйте цей процес.

ƒал≥ проанал≥зуйте роботу ¬ерховноњ –ади в 90-х p.p., покаж≥ть розстановку пол≥тичних сил. ѕокаж≥ть причини гострого пол≥тичного протисто€нн€ м≥ж виконавчою ≥ законодавчою г≥лками влади, що в≥дсутн≥сть Їдност≥ та глибоких економ≥чних ≥ пол≥тичних реформ ≥ привело до пол≥тичноњ ≥ економ≥чноњ кризи в сусп≥льств≥. —кладн≥сть нин≥шнього пол≥тичного становища в ”крањн≥ по€сн≥ть в≥дсутн≥стю масовоњ консол≥дуючоњ державницькоњ нац≥онально-демократичноњ парт≥њ, Їдиноњ нац≥ональноњ церкви та нац≥ональноњ ел≥ти з загально визнаним л≥дером-здатним ≥стотно впливати на х≥д под≥й в сусп≥льств≥.

ѕри розгл€д≥ проблеми конституц≥йного процесу вкаж≥ть, в≥н розпочавс€ восени 1990р. ≥ проходив в з великими труднощами 5 рок≥в. ”крањна була останньою з республ≥к колишнього —–—–, €ка прийн€ла свою  онституц≥ю. ¬каж≥ть сили, €к≥ гальмували цей процес ≥ чому? ƒал≥ коротко опиш≥ть сам процес прийн€тт€ ¬ерховною –адою 28 червн€ 1996р.  онституц≥њ та проанал≥зуйте њњ основн≥ положенн€. „ому потр≥бн≥ зм≥ни в дан≥й конституц≥њ.

ѕитанн€ 2. ќсобливост≥ економ≥чноњ пол≥тики, проблеми радикальних реформ, причини призових €вищ в сусп≥льно-економ≥чному житт≥ ”крањни в 90-х p.p. поч. XXI ст.

–озгл€д другого питанн€ сл≥д почати з того, що дл€ тих громад€н ”крањни головним мотивом голосуванн€ на референдум≥ ≥ грудн≥ 1991р. за незалежн≥сть була над≥€, що незалежна держава забезпечить своњм жител€м високий р≥вень матер≥ального добробуту. јле роки незалежност≥ принесли розчаруванн€. –≥вень житт€ р≥зко пог≥ршивс€. ≈коном≥чна криза переросла у справжню катастрофу. ѕроанал≥зуйте причини кризового становища соц≥ально-економ≥чного розвитку ”крањни (особливо у 90-х p.p.). “ут мають м≥сце причини обТЇктивного ≥ субТЇктивного характеру. √оловна причина обТЇктивного характеру - це спадщина тотал≥тарного режиму. –озкрийте њњ та вкаж≥ть на ≥нш≥ причини цього зм≥сту.

ѕри розгл€д≥ субТЇктивних причин вс≥х наших негаразд≥в в першу чергу назв≥ть ≥ проанал≥зуйте головн≥ з них - в≥дсутн≥сть у вищих владних структур обірунтованоњ концепц≥њ (програми) стратег≥њ нашого розвитку. јдже н≥хто ≥з кер≥вник≥в в ”крањнськоњ держави н≥ до, н≥ п≥сл€ проголошенн€ незалежност≥ не виступав з такою концепц≥Їю розвитку. ќсобливо не стосуЇтьс€ Ћ. равчука ≥ Ћ. учми, останн≥й на прот€з≥ 2-х терм≥н≥в перебуванн€ на посту ѕрезидента держави, так ≥ не знав - а €ку ж ”крањну ми будуЇмо? ” нашоњ влади в≥дсутн€ ≥деолог≥€ державотворенн€.

”р€ди у р≥зних складах (за роки незалежност≥ - нин≥шн≥й премТЇр - м≥н≥стр ¬.янукович - 13-й (станом на кв≥тень 2007р.) ви€вилис€ неспроможними (за вин€тком ¬.ёщенка (2000-2001 p.p.) забезпечити управл≥нн€ економ≥чними процесами, були мало≥н≥ц≥ативними. Ѕезд≥€льн≥сть владних структур привела до зростанн€ т≥ньовоњ економ≥ки, колосального зростанн€ корупц≥њ (п≥дкупу) в державному апарат≥ та зрощенн€ владних структур з ол≥гарх≥чними силами.

ƒал≥ покаж≥ть, що небажанн€ владних структур йти шл€хом активних ≥ результативних з≥ сторони держави економ≥чних реформ привело до р≥зкого спаду виробництва, до закритт€ сотень промислових п≥дприЇмств, що в свою чергу породило масове безроб≥тт€. ѕокаж≥ть провал аграрноњ реформи Ћ. учми. √ака пол≥тика влади дискредитувала в очах зб≥дн≥лого народу ≥дею украњнськоњ державност≥ ≥ ринковоњ економ≥ки. Ќамаганн€ зд≥йснити радикальн≥ реформи руками бюрократично - корумпованих структур, проти €ких ц≥ реформи спр€мован≥, були приречен≥ на невдачу. ѕрезидент Ћ. учма не створив в моногамноњ ≥ високопрофес≥йноњ виконавчоњ команди, в €к≥й було б сильне €дро нац≥онально-патр≥отичних кадр≥в, €к≥ щиро вбол≥вали б за ”крањну. ƒругий терм≥н президентства  учми був, з одного боку, посиленн€м його особистоњ влади, а з другого - наростанн€м пол≥тичноњ кризи. ѕрокоментуйте цей висновок.

ѕокаж≥ть, що трагед≥€ ”крањни пол€гаЇ в тому, що в н≥й в≥дсутн€ могутн€ нац≥ональна ел≥та, тому сьогодн≥ л≥в≥ сили разом рег≥оналами в≥дкрито наступають проти украњнськоњ державност≥. њм потр≥бна ”крањна - не ”крањнська.

ѕитанн€ 3. «овн≥шн€ пол≥тика ”крањнськоњ держави в к≥н. XX - поч. XXI ст.

–озгл€д третього питанн€ доц≥льно розпочати з того, що з встановленн€м незалежност≥ перед ”крањнською державою в галуз≥ зовн≥шньоњ пол≥тики постали завданн€, €к≥ в час ≥снуванн€ —–—– були њй не в≥дом≥. ” звТ€зку з цим зверн≥ть увагу на сл≥дуючи моменти:

ѕо-перше, утвердженн€ незалежноњ ”крањни, €к незаперечного факту, бо про ”крањну в св≥т≥ знали здеб≥льшого по кињвському УƒинамоФ та „орнобилю.

ѕо-друге, налагодити дипломатичн≥ ≥ економ≥чн≥ звТ€зки з крањнами св≥ту, €к≥ ран≥ше п≥дтримували союзн≥ органи.

ѕо - третЇ, проблема €дерного розброЇнн€.

ѕо - четверте, взаЇмов≥дносини з –ос≥Їю, крањнами —Ќƒ.

ѕо - пТ€те, проблема участ≥ ”крањни в загальноЇвропейському процес≥.

ѕ≥дкресл≥ть, що ”крањна Ї ™вропейська держава. ќкремо вид≥л≥ть питанн€ ”крањна ≥ Ќј“ќ, покаж≥ть нормал≥зац≥ю (шл€хом укладанн€ двохсторонн≥х договор≥в) в≥дносин ”крањни з найближчими сус≥дами - ћолдав≥Їю, –умун≥Їю, ѕольщею та Ѕ≥лорус≥Їю. ¬изначте головн≥ пр≥оритети у зовн≥шн≥й пол≥тиц≥ ”крањни на сучасному етап≥.

ѕитанн€ 4. ѕарламентськ≥ ≥ президентськ≥ вибори в 2004р. ѕомаранчева революц≥€ та њњ насл≥дки. —уть пол≥тичноњ реформи.

” четвертому питанн≥ коротко проанал≥зуйте парламентськ≥ ≥ президентськ≥ вироби в 2004р. „ому ц≥ вибори «ћ≤ назвали найбрудн≥шими виборами в ≥стор≥њ самост≥йноњ ”крањни. –озкрийте суть ѕомаранчевоњ революц≥њ (ос≥нь - зима 2004-2005р.р.) та њњ насл≥дки. Ќовообраний ѕрезидент ¬.ёщенко однозначно за€вив про Ївропейський виб≥р ”крањни, –ос≥€ продовжуЇ залишатись нашим найближчим сус≥дом ≥ партнером, але шл€х ”крањни - до вступу у Ќј“ќ ≥ ™вросоюз.

–езультати парламентських вибор≥в в березн≥ 2004р. були сл≥дуючи: —клад ¬ерховноњ –ади Ї таким:

ѕарт≥€ рег≥он≥в - 186 депутат≥в (32,14%)

Ѕлок ё. “имошенко (Ѕё“) -129 (22, з%)

Ѕлок "Ќаша ”крањна"-81 (14%)

—ѕ”-33 (5,7%)

 ѕ”-21 (3,66%)

Ќа завершенн€ покаж≥ть методи Уформуванн€Ф б≥льшост≥ у склад≥ ¬ерховноњ –ади (весною 2007р.) кер≥вництвом рег≥онал≥в та соц≥ал≥ст≥в та розкрийте суть пол≥тичноњ реформи. „ому кер≥вництво цих парт≥й так зац≥кавлено у њњ зд≥йсненн≥?

” п≥дсумку необх≥дно дати в≥дпов≥дь на питанн€: хто сьогодн≥ найдужче загрожуЇ ”крањн≥, однозначно - в≥дпов≥дь може бути одна - рос≥йський шов≥н≥зм, з одного боку, та с≥он≥зм - з другого. Ќа раз≥ вони д≥ють сп≥льно. «маганн€ м≥ж ними розпочнутьс€ тод≥, коли вони дос€гнуть сп≥льноњ мети - задушать, а в≥дтак почнуть д≥лити. «в≥сно, €кщо вдастьс€ задушити... ѕрокоментуйте цей висновок.

ѕитанн€ дл€ самост≥йного вивченн€:

1. ѕитанн€ дл€ самост≥йного опрацюванн€

2. —тановленн€ багатопарт≥йноњ системи в ”крањн≥.

3. ѕарламентськ≥ ≥ президентськ≥ вибори 2004р. та њх насл≥дки.

4. «м≥ст пол≥тичноњ реформи в ”крањн≥ (2006-2007р.р.).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 376 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1995 - | 1921 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.