Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўл€хи музичного вихованн€ школ€р≥в
 

ѕочинаючи працювати ≥з першокласниками, учитель задумуЇтьс€ над тим, €кий шл€х навчанн€ д≥тей обрати, €к дос€гти ефективного впливу музики на учн≥в, €кими програмами ≥ пос≥бниками користуватис€.  ожен педагог нин≥ маЇ право обирати таку програму, €ка найкраще спри€Ї розкриттю його творчих задум≥в ≥ можливостей. ¬≥н може також створювати власну програ≠му, керуватис€ ≥де€ми, €к≥ найб≥льше сп≥впадають з його погл€дами на роль мистецтва у вихованн≥ школ€р≥в, на сутн≥сть учительськоњ прац≥.

ќднак творча свобода вчител€ маЇ грунтуватис€ на правильних у€влен≠н€х про природу музики, про њњ соц≥альн≥ функц≥њ та можливост≥ естетичного впливу на д≥тей, на глибокому знанн≥ дос€гнень сучасноњ науки ≥ передовоњ педагог≥чноњ практики, на в≥дпов≥дальному ставленн≥ до дорученоњ справи.

ўоб дати правильну оц≥нку здобуткам музичноњ педагог≥ки, замисли≠мось над такими питанн€ми: "яка к≥нцева мета урок≥в музики у загальноос≠в≥тн≥й школ≥? ” тому, щоб навчити д≥тей сп≥вати ≥ читати ноти? ћузи≠кувати й ≥мпров≥зувати на музичних ≥нструментах? –озвивати музичний слух ≥ почутт€ ритму? ќзброювати музично-теоретичними знанн€ми?" Ѕез сумн≥ву, все це вельми важливе ≥ необх≥дне дл€ музичного розвитку учн≥в, але не забезпечуЇ прилученн€ њх до скарбниц≥ музичного мистецтва, його благодатного впливу на формуванн€ особистост≥. ѕрактика ж засв≥д≠чуЇ, що на вир≥шенн€ цих та ≥нших часткових завдань, залежно в≥д педаго≠г≥чних переконань ≥ ор≥Їнтац≥й учител≥в музики, насамперед спр€мовують≠с€ њхн≥ зусилл€. ” цьому, на наш погл€д, пол€гаЇ найб≥льший недол≥к тради≠ц≥йноњ музичноњ педагог≥ки.

«вичайно, допитливий ≥ талановитий вчитель, працюючи з д≥тьми ≥н≥ц≥а≠тивно й творчо, нав≥ть на основ≥ застар≥лих п≥дход≥в зможе дос€гти пом≥тних результат≥в своЇњ прац≥. ѕроте чи буде цей шл€х найдоц≥льн≥шим ≥ ефектив≠ним? „и стануть при цьому уроки музики уроками формуванн€ духовност≥ особистост≥? ѕереконливу в≥дпов≥дь на ц≥ питанн€ даЇ шк≥льна практика: €кщо зм≥ст ≥ методи музично-виховноњ роботи не визначаютьс€ передбачен≠н€м подальшого розвитку д≥тей, €сним розум≥нн€м того, €ких €костей вони мають набувати у процес≥ музичноњ д≥€льност≥, така педагог≥чна робота ви€в≠л€Їтьс€ неефективною. Ќе можна вчити д≥тей "взагал≥", не задумуючись про к≥нцеву мету вихованн€, той ≥деальний стан, до €кого сл≥д п≥двести учн€.

якщо у€вити к≥нцевий результат музичного навчанн€ у загальноосв≥тн≥й школ≥ теоретично, оск≥льки цей процес неск≥нченний, то в св≥тл≥ сучасних наукових погл€д≥в у д≥тей маЇ формуватис€ музична культура €к нев≥д'Їм≠на частина духовноњ культури особистост≥. ѕ≥д музичною культурою сл≥д розум≥ти ≥ндив≥дуальний соц≥ально-художн≥й досв≥д особистост≥ у царин≥ музичного мистецтва.

Ќавчально-виховна мета Ч це той загальний ор≥Їнтир, що визначаЇ на≠пр€м д≥€льност≥ вчител€, а не перел≥к знань, ум≥нь ≥ навичок, €кими маЇ оволод≥ти учень у першому, другому ≥ подальших класах, або встановлений р≥вень розвитку, €кого в≥н маЇ дос€гти на певному етап≥ навчанн€. јдже кожна дитина потребуЇ ≥ндив≥дуальних п≥дход≥в вихованн€. ¬т≥м, важко зв≥льнитис€ в≥д стереотип≥в застар≥лого мисленн€. ўе й дос≥ де€к≥ вчител≥ не усв≥домлюють той факт, що метою процесу навчанн€ виступаЇ саме розвиток особистост≥ учн€, а не набутт€ знань, ум≥нь ≥ навичок, за €кими залишаЇтьс€ роль (дуже важлива!) бути засобом цього розвитку.

Ѕезперечно, озброњти д≥тей певною сумою знань, ум≥нь ≥ навичок знач≠но легше, н≥ж виховати (хоча й з цим завданн€м школа не завжди може впоратись). јле нин≥, коли гуман≥зац≥€ стала пров≥дним критер≥Їм усп≥ш≠ност≥ навчально-виховного процесу, розкритт€ загальнолюдських ц≥ннос≠тей, в музиц≥, на ц≥й основ≥, формуванн€ особистост≥ стаЇ головною метою музично-виховноњ роботи.

Ћ≈ ÷≤я є 4

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 869 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

2152 - | 1900 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.