Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћорально-трудове вихованн€ школ€р≥в (УЌародженн€ громад€нинаФ)
” робот≥ Уѕроблеми вихованн€ всеб≥чно розвиненоњ особистост≥ Ф ¬.ќ.—ухомлинський пише: Уѕрац€ ≥ т≥льки прац€ Ц основа всеб≥чного розвитку особистост≥. Ќе може бути й мови про всеб≥чний розвиток, €кщо людина не п≥знала радост≥ прац≥Ф. «аслугою вченого Ї розробка ним у книз≥ У ѕавлиська середн€ школа Ф принцип≥в трудового вихованн€: Їдн≥сть трудового вихованн€ ≥ загального розвитку особистост≥ Ц морального, ≥нтелектуального, естетичного, ф≥зичного; розкритт€ та розвиток ≥ндив≥дуальност≥ в прац≥; раннЇ включенн€ у продуктивну працю; р≥зноман≥тн≥сть вид≥в прац≥; пост≥йн≥сть, неперервн≥сть прац≥; елементи продуктивноњ прац≥ дорослих у дит€ч≥й прац≥; творчий характер прац≥, поЇднанн€ зусиль розуму ≥ рук; спадкоЇмн≥сть зм≥сту трудовоњ д≥€льност≥; ц≥л≥сний характер продуктивноњ прац≥; посильн≥сть трудовоњ д≥€льност≥; Їдн≥сть прац≥ та багатогранного духовного житт€.

” процес≥ орган≥зац≥њ продуктивноњ прац≥ педагог≥чний колектив враховував особливост≥ об¢Їктивних (зм≥ст прац≥, њњ характер та ц≥л≥ п≥дготовки, час виконанн€ трудових завдань) та суб¢Їктивних (р≥вень усв≥домленн€ учн€ми необх≥дност≥ участ≥ в трудов≥й д≥€льност≥, в≥дпов≥дний емоц≥йний настр≥й) фактор≥в. ¬раховуючи особливост≥ даних фактор≥в, у школ≥ прагнули, щоб виконанн€ завдань пов¢€зувалос€ з включенн€м у повний цикл с≥льськогосподарських роб≥т (колективно або невеликою групою), щоб потижнево кожен учень трудивс€ 4Ц6 годин, а трудов≥ процеси зд≥йснювалис€ п≥д кер≥вництвом вчител≥в, кращих спец≥ал≥ст≥в чи колгоспник≥в.

÷ентральною у педагог≥чн≥й систем≥ ¬.ќ.—ухомлинського Ї ≥де€ всеб≥чно розвиненоњ особистост≥. Ќезадовго до в≥дходу у небутт€ вчений п≥дготував допов≥дь дл€ захисту докторськоњ дисертац≥њ за сукупн≥стю роб≥т п≥д назвою У ѕроблеми вихованн€ всеб≥чно розвиненоњ особистост≥ Ф. —аме тут вчений розкриваЇ складники всеб≥чного розвитку особистост≥ учн€ у пер≥од його навчанн€. «а традиц≥йного п≥дходу до компонент≥в всеб≥чного розвитку вчений, разом з тим, по-новому окреслюЇ власне розум≥нн€ зм≥сту вихованн€ та шл€х≥в його реал≥зац≥њ.

” всеб≥чному розвитку особистост≥ першор€дного значенн€ в≥н надавав розумовому вихованню. ≤деалом школи Ї те, щоб у житт€ не вступала жодна невихована у розумовому в≥дношенн≥ людина. Ќев≥гласи небезпечн≥ дл€ сусп≥льства, незалежно в≥д того, осв≥чен≥ вони чи н≥. Ќев≥глас не може бути щасливим сам ≥ завдаЇ нещаст€ ≥ншим. “ой, хто вийшов з≥ ст≥н школи, може чогось ≥ не знати, але в≥н маЇ бути розумною людиною. –озумова вихован≥сть, на думку —ухомлинського, нер≥внозначна обс€гу набутих знань: У¬с€ суть у тому, €к в≥дбуваЇтьс€ житт€ знань у складн≥й ≥ багатогранн≥й д≥€льност≥ людиниФ.

¬ажливе завданн€ школи педагог вбачав у формуванн≥ ст≥йких переконань вихованц≥в. «нанн€ стають переконанн€ми за умови, коли у школ≥ живуть ц≥ переконанн€ Ц у взаЇмов≥дносинах м≥ж вихованц€ми ≥ педагогами, в њхн≥х вчинках, прагненн€х, радощах ≥ прикрощах. ћоральний розвиток, писав педагог, Ї складне житт€ переконань Ц њх народженн€, розвиток, зм≥цненн€, вираженн€ у вчинках.

÷ентральним у всеб≥чному розвитку особистост≥, на думку вченого, Ї трудове вихованн€. ќсобливого значенн€, у зв¢€зку з цим, в≥н надавав Їдност≥ трудовоњ культури ≥ загального розвитку Ц морального, розумового, естетичного, ф≥зичного; розкриттю, ви€вленню ≥ розвитку ≥ндив≥дуальност≥ в прац≥, висок≥й моральн≥й сутност≥ прац≥, њњ сусп≥льно-корисн≥й спр€мованост≥. ѕедагог вважав за необх≥дне в пер≥од дитинства ≥ отроцтва широко залучати учн≥в до р≥зноман≥тних вид≥в продуктивноњ прац≥. ѕриродно, що трудове вихованн€ розпочинаЇтьс€ за шк≥льною партою, оск≥льки навчанн€ Ї найважчою працею дл€ школ€ра.

«агалом, розкриваючи особливост≥ формуванн€ всеб≥чно розвиненоњ особистост≥, вчений розкриваЇ наступну педагог≥чну законом≥рн≥сть: м≥ж виховними впливами ≥снують дес€тки, сотн≥, тис€ч≥ залежностей ≥ зумовленостей, й ефективн≥сть вихованн€ визначаЇтьс€ тим, €к ц≥ залежност≥ й зумовленост≥ враховуютьс€ ≥ реал≥зуютьс€ на практиц≥.

—еред шл€х≥в ≥ засоб≥в формуванн€ всеб≥чно розвиненоњ особистост≥ у школ≥ педагог вир≥зн€в: навчанн€, р≥дну природу, працю, слово, традиц≥њ, експериментуванн€, багате духовне житт€ вихованц≥в. «а словами вченого, школа стаЇ колискою народу, €кщо в н≥й панують культ ћатер≥, Ѕатьк≥вщини, Ћюдини, культ —лова. —аме за цих умов ≥ можливе формуванн€ юного громад€нина.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 604 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2311 - | 2154 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.