Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


–озвиток осв≥ти й педагог≥ки у 60-т≥ роки
¬ажливим завданн€м у галуз≥ народноњ осв≥ти у 60-т≥ роки було зд≥йсненн€ в крањн≥ загальноњ обов'€зковоњ середньоњ осв≥ти, перех≥д школи на новий зм≥ст осв≥ти, удосконаленн€ навчального процесу ≥ вихованн€ учн≥в.

ѕроцес введенн€ загальноњ обов'€зковоњ середньоњ осв≥ти вир≥шено було зд≥йснити в к≥лька етап≥в. « ц≥Їю метою ÷ентральний  ом≥тет парт≥њ ≥ –ада ћ≥н≥стр≥в —–—– прийн€ли р€д постанов.

ѕостановою ÷   ѕ–— ≥ –ади ћ≥н≥стр≥в в≥д 10 серпн€ 1964 р. У ѕро зм≥ни терм≥ну навчанн€ в середн≥х загальноосв≥тн≥х трудових пол≥техн≥чних школах з виробничим навчанн€м Ф було встановлено зам≥сть 3-р≥чного Ц 2-р≥чний терм≥н навчанн€ в середн≥й школ≥ на баз≥ 8-го класу.

Ўкола знову ж ставала 10-р≥чною. ѕричинами в≥дходу в≥д 11-р≥чноњ школи були: перша демограф≥чна криза (школу зак≥нчували д≥ти в≥йни, €ких було мало, ≥ тому тримати молодь зайвий р≥к в школ≥ було невиправдано); незначний процент випускник≥в 11-х клас≥в йшов у виробництво за отриманим фахом; слабка матер≥ально-техн≥чна база виробничого навчанн€; у багатьох школах виробниче навчанн€ не було орган≥чно пов'€зане з вивченн€м основ наук. ” зв'€зку з цим, у 1966 р. в У «акон про школу Ф було внесено частков≥ зм≥ни, у в≥дпов≥дност≥ з €кими скасовано обов'€зкову профес≥йну п≥дготовку в загальноосв≥тн≥х школах.

10 листопада 1966 року ÷   ѕ–— ≥ –ада ћ≥н≥стр≥в —–—– прийн€ли постанову У ѕро заходи дальшого вдосконаленн€ роботи середньоњ загальноосв≥тньоњ школи Ф. Ќайважлив≥шим завданн€м в галуз≥ народноњ осв≥ти постанова вважала зд≥йсненн€, в основному до 1970 р., у крањн≥ загальноњ обов'€зковоњ середньоњ осв≥ти дл€ п≥дростаючого покол≥нн€.

” ц≥ роки серед вчител≥в шк≥л ≥ прац≥вник≥в орган≥в народноњ осв≥ти вид≥л€Їтьс€ багато ентуз≥аст≥в, добрих орган≥затор≥в, справжн≥х майстр≥в педагог≥чноњ справи.

Ќа зазначений пер≥од припадаЇ д≥€льн≥сть видатного украњнського педагога ¬асил€ ќлександровича —ухомлинського. …ого теоретичн≥ висновки, досл≥дженн€, особистий досв≥д роботи з д≥тьми, л≥тературна спадщина Ї безц≥нним вкладом у в≥тчизн€ну педагог≥чну науку.

5. Ўкола ≥ педагог≥ка ”крањни у пер≥од застою (70Ц80 роки)

” 1970 роц≥ був прийн€тий новий —татут середньоњ загальноосв≥тньоњ школи. Ќа основ≥ цього державного документу випускники восьмир≥чних шк≥л могли продовжити осв≥ту в загальноосв≥тн≥х повних середн≥х (дес€тир≥чних) школах (9Ц10 класи), середн≥х спец≥альних навчальних закладах Ц техн≥кумах (3Ц4 роки навчанн€), а також в школах роб≥тничоњ ≥ сел€нськоњ молод≥ (9Ц11 класи). ¬с≥ ц≥ навчальн≥ заклади давали повну середню осв≥ту ≥ атестат зр≥лост≥.

¬важалось, що таким чином буде вир≥шена проблема одержанн€ повноњ середньоњ осв≥ти в поЇднанн≥ з профес≥йною п≥дготовкою молод≥ до прац≥.

20 червн€ 1972 року було прийн€то постанову У ѕро завершенн€ переходу до загальноњ середньоњ осв≥ти молод≥ та дальший розвиток загальноосв≥тньоњ школи Ф. ѕеред органами народноњ осв≥ти висувалось завданн€ завершити до 1975 року зд≥йсненн€ середнього всеобучу, переходу на нов≥ навчальн≥ плани ≥ програми.

Ўкола ор≥Їнтувалась на створенн€ каб≥нетноњ системи навчанн€, ефективне використанн€ “«Ќ, к≥но, рад≥о ≥ телебаченн€. « метою стимулюванн€ пост≥йного росту квал≥ф≥кац≥њ, педагог≥чноњ майстерност≥ ≥ творчоњ ≥н≥ц≥ативи викладацьких кадр≥в запроваджувалась атестац≥€ учител≥в. «а результатами атестац≥њ вчител€м, €к≥ найб≥льш усп≥шно працювали, присвоювались званн€ У старший вчитель Ф, У вчитель-методист Ф.

” постанов≥ ÷   ѕ–— ≥ –ади ћ≥н≥стр≥в У ѕро дальше покращенн€ навчанн€, вихованн€ учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л ≥ п≥дготовки њх до прац≥ Ф в≥д 22 грудн€ 1977 року вказувалос€, що школа зобов'€зана допомогти учн€м оволод≥ти глибокими знанн€ми основ наук ≥ трудовими навичками. ѕостанова п≥дкреслювала важлив≥сть Їдност≥ навчанн€ ≥ вихованн€, т≥сного взаЇмозвТ€зку розумового, трудового ≥ морального вихованн€, а також поЇднанн€ навчанн€ з участю у виробнич≥й прац≥. ќсоблива увага прид≥л€лась питанн€м зм≥сту ≥ методам навчанн€, удосконаленню навчально-виховного процесу, позакласноњ ≥ позашк≥льноњ роботи, €ка повинна враховувати ≥нтереси ≥ бажанн€ школ€р≥в.

ќдночасно з даною постановою була прийн€та постанова про безплатне користуванн€ п≥дручниками ≥ про створенн€ шк≥льних б≥бл≥отечних фонд≥в п≥дручник≥в.

Ќа жаль, вищезгадан≥ постанови не працювали, ≥ рад€нська влада поступово входила в кризовий пер≥од, п≥ддавалась Узаст≥йнимФ впливам, характерним дл€ всього сусп≥льства. ¬ 1984 р. була зроблена спроба вивести школу з кризи, накреслено заходи по проведенню реформи загальноосв≥тньоњ ≥ профес≥йноњ школи, €ка мала на мет≥ подоланн€ на€вних недол≥к≥в в систем≥ осв≥ти, в зм≥ст≥ ≥ методах навчанн€ ≥ вихованн€.

“ворч≥ завданн€ ≥ реферати

1. ѕор≥вн€льний анал≥з загальноњ осв≥ти ”–—– ≥ –—‘—– (20-т≥ роки).

2. ѕедолог≥€ €к наука про дитину.

3. ’арактеристика нових метод≥в навчанн€ (60-т≥ роки).

4. “рудове навчанн€ школ€р≥в (ретроспектива 20Ц80-х рок≥в).

ѕитанн€ дл€ роздум≥в ≥ проблемн≥ запитанн€

1. ѕереваги та недол≥ки комплексноњ системи навчанн€ (20-т≥ роки).

2. „ому досв≥д д≥€льност≥ в осв≥т≥ 20-х рок≥в ќ. —убтельний називаЇ етапом Укомун≥стичного нац≥онального в≥дродженн€Ф?

3. ƒовед≥ть, що у 60-т≥ роки досить в≥дчутною Ї тенденц≥€ пожвавленн€ д≥€льност≥ у галуз≥ осв≥ти.

4. ” чому у 70Ц80 роках школа в ”–—– набуваЇ ознак застою?

“ест

1. ќсновною ланкою осв≥тньоњ системи в ”крањн≥, починаючи з 1920 р., була: а) Їдина трудова школа; б) дит€чий будинок; в) школа повного дн€.

2.  омплексна система навчанн€ Ц це: а) трудове ознайомленн€ д≥тей з природою ≥ сусп≥льним середовищем; б) ≥ндив≥дуал≥зоване навчанн€, не пов'€зане з загальною класною роботою,€ке базуЇтьс€ на в≥льному вибор≥ дитиною зан€ть, дов≥льному використанн≥ свого навчального часу; в) система навчанн€, за €кою учн≥ набувають ум≥нь ≥ навичок в процес≥ плануванн€ й використанн€ практичних завдань-проект≥в.

3. ѕедолог≥€ Ц це: а) наука про дитину; б) наука про вихованн€; в) наука про розвиток вихованн€, школи ≥ педагог≥чних теор≥й в р≥зн≥ ≥сторичн≥ пер≥оди.

4. ”н≥ф≥кац≥€ системи народноњ осв≥ти була закр≥плена: а) Уƒекларац≥Їю про соц≥альне вихованн€ д≥тейФ; б) ѕостановою ÷  ¬ ѕ(б) Уѕро навчальн≥ програми ≥ режим в початков≥й ≥ середн≥й школ≥Ф; в) «аконом Уѕро зм≥цненн€ зв'€зку школи з житт€м та про дальший розвиток системи народноњ осв≥тиФ.


“≈ћј ’≤’

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 657 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

2071 - | 1808 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.