Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”твердженн€ осв≥ти в ”крањн≥ на сучасному етап≥ духовного ≥ нац≥онального в≥дродженн€
 

1. ”твердженн€ демократичних державно-громадських засад осв≥ти й вихованн€ молод≥.

2. –еформуванн€ осв≥ти на сучасному етап≥ розвитку украњнського сусп≥льства.

3. ”твердженн€ шл€х≥в та засоб≥в нац≥онального вихованн€ д≥тей та молод≥.

4. ќсобливост≥ реформуванн€ профес≥йноњ, вищоњ й педагог≥чноњ осв≥ти.

 

Ћ≥тература:

1. Ћевк≥вський ћ.¬. ≤стор≥€ педагог≥ки Ц  .: ÷ентр навч.л-ри, 2003.

2. «акон ”крањни Уѕро осв≥туФ //√олос ”крањни. Ц 1996. Ц 25 кв≥тн€.

3. ƒержавна нац≥ональна програма Уќсв≥таФ (У”крањна ’’≤ стол≥тт€Ф) //ќсв≥таЦ 1993. Цє 44, 45, 46.

4. ѕоложенн€ про середн≥й загальноосв≥тн≥й навчально-виховний заклад // ќсв≥та. Ц 1993 Ц 3 вересн€.

5. ѕоложенн€ про дошк≥льний виховний заклад ”крањни //ќсв≥та. Ц 1993. Ц 10 вересн€.

6. ѕоложенн€ про профес≥йний навчально-виховний заклад ”крањни //ќсв≥та, 1993. Ц 17 вересн€.

7.  онцепц≥€ середньоњ загальноосв≥тньоњ школи ”крањни. // ≤нформац≥йний зб≥рник ћ≥н≥стерства осв≥ти. єє 1Ц2, 1992.

8.  онцепц≥€ нац≥онального вихованн€ //ќсв≥та. Ц 1996. Ц 7 серпн€.

9.  онцепц≥€ вихованн€ у нац≥ональн≥й систем≥ осв≥ти //ќсв≥та ”крањни, 1996.

10.  онцепц≥€ позакласноњ виховноњ роботи загальноосв≥тньоњ школи. //ѕочаткова школа. Ц 1992. Ц є 5Ц6.

11. ≤стор≥€ педагог≥ки /за ред. ћ. ¬. Ћевк≥вскього, ќ. ј. ƒубасенюк/. Ц ∆итомир, 1999.

12. Ћюбар ќ. ќ. та ≥н. ≤стор≥€ украњнськоњ педагог≥ки /за ред. ћ. √. —тельмаховича. Ц  .: ≤«ћЌ, 2000.

13. —бруЇва ј. ј., –ис≥на ћ. ё. ≤стор≥€ педагог≥ки у схемах, картах, д≥аграмах: Ќавчальний пос≥бник. Ц —уми: —умƒѕ”, 2000.

 

 лючов≥ слова та терм≥ни

≥нтелектуальний, творчий, культурний потенц≥ал народу, моральна, художньо-естетична, правова, трудова, еколог≥чна культура, народн≥сть; природов≥дпов≥дн≥сть; культуров≥дпов≥дн≥сть; гуман≥зац≥€; демократизац≥€; безперервн≥сть; етн≥зац≥€; диференц≥ац≥€ та ≥ндив≥дуал≥зац≥€ виховного процесу; св≥дом≥сть, активн≥сть, самод≥€льн≥сть ≥ творча ≥н≥ц≥атива учн≥вськоњ молод≥.


”твердженн€ демократичних державно-громадських засад осв≥ти й вихованн€ молод≥

ќсв≥та в ”крањн≥ ірунтуЇтьс€ на засадах гуман≥зму, демократ≥њ, нац≥ональноњ св≥домост≥, взаЇмоповаги м≥ж нац≥€ми ≥ народами. ” сучасн≥й школ≥ суверенноњ ”крањни навчально-виховний процес спр€мований на всеб≥чний розвиток людини €к особистост≥ та найвищоњ ц≥нност≥ сусп≥льства, розвиток њњ талант≥в, розумових ≥ ф≥зичних зд≥бностей, вихованн€ високих моральних €костей, формуванн€ громад€н, здатних до св≥домого сусп≥льного вибору, збагаченн€ на ц≥й основ≥ ≥нтелектуального, творчого, культурного потенц≥алу народу, забезпеченн€ народного господарства квал≥ф≥кованими кадрами.

¬ажливим аспектом демократизац≥њ сучасноњ школи Ї розвиток системи самовр€дуванн€, реформуванн€ управл≥нськоњ сфери. «аконом ”крањни У ѕро осв≥ту Ф в украњнськ≥й нац≥ональн≥й школ≥ створено органи самовр€дуванн€, до складу €ких вход€ть насамперед загальн≥ збори (конференц≥€) колективу закладу осв≥ти; районна, м≥ська, обласна конференц≥њ педагог≥чних прац≥вник≥в, зТњзд прац≥вник≥в осв≥ти јвтономноњ республ≥ки  рим, ¬сеукрањнський з'њзд прац≥вник≥в осв≥ти.

” сучасному украњнському сусп≥льств≥, €к ≥ в ≥нших демократичних державах, розвиваютьс€ так≥ основн≥ види людських в≥дносин: дружн≥, товариськ≥, високоморальн≥, правов≥, в≥дпов≥дн≥ встановленим етичним нормам; негативн≥, недружелюбн≥. «авданн€ школи, сучасного вчител€-виховател€ пол€гаЇ в тому, щоб формувати у своњх вихованц≥в саме дружн≥, високоморальн≥, товариськ≥ морально-естетичн≥ в≥дносини.

”сп≥шн≥сть д≥€льност≥ сучасноњ школи в значн≥й м≥р≥ залежатиме в≥д того, чи в≥дмовитьс€ в ц≥лому сусп≥льство в≥д стереотип≥в минулих час≥в, чи готове воно перейти до перебудови взаЇмов≥дносин, чи готова сама школа до зам≥ни педагог≥ки вимог ≥ заборон, авторитарност≥ на педагог≥ку сп≥вроб≥тництва ≥ сп≥вдружност≥, науковоњ виховноњ мудрост≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 768 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

2092 - | 1900 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.