Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ворч≥ завданн€ та реферати
1. ќсобливост≥ навчально-виховноњ д≥€льност≥ у закладах нового типу.

2. Ќовац≥њ ≥ нов≥тн≥ технолог≥њ особист≥сно-ор≥Їнованого навчанн€.

3. «агальн≥ тенденц≥њ утвердженн€ нац≥онального вихованн€.

4. ќсобливост≥ формуванн€ громад€нськост≥ школ€р≥в (за бажанн€м студента: молодших школ€р≥в, п≥дл≥тк≥в, старшокласник≥в).

ѕитанн€ дл€ роздум≥в, проблемн≥ запитанн€.

1. ¬ид≥л≥ть головн≥ ознаки особист≥сно ор≥Їнтованого вихованн€.

2. ” чому пол€гаЇ сутн≥сть неперервноњ осв≥ти?

3. ѕо€сн≥ть, €к ¬и розум≥Їте терм≥н Удержавно-громадське управл≥нн€Ф осв≥тою.

4. ѕерерахуйте головн≥ критер≥њ, за €кими визначаютьс€ €кост≥ сучасноњ осв≥ти.

“ест

1. Ќетрадиц≥йний шл€х здобутт€ вищоњ осв≥ти в ”крањн≥: а) заочна форма навчанн€;б) екстернат; в) дистанц≥йне навчанн€.

2. “ип управл≥нн€ розвитком школ€р≥в на етап≥ нац≥онального духовного в≥дродженн€: а) деспотичний; б) авторитарний; в) л≥берально-попустительский; г) демократичний.

3. √рамотна украњнська людина ’’≤ стол≥тт€ вм≥Ї: а) читати, писати, рахувати; б) читати ≥ плавати; в) маЇ загальн≥ ≥ компТютерн≥ навички; г) маЇ загальноосв≥тн≥ ≥ профес≥йн≥ навички.

4. Ќавчальний загальноосв≥тн≥й заклад нового типу: а) школа-дит€чий садок; б) колег≥ум; в) малокомплектна школа; г) академ≥€.

5. Ќов≥тн≥ технолог≥њ навчанн€: а) сенектика; б) екскурс≥€; в) вправи;

г) метод проект≥в.

 онтрольн≥ завданн€ дл€ студент≥в дистанц≥йноњ форми навчанн€:

–озв€зуванн€ тесту.

¬ар≥ант 1. јнал≥з зм≥сту нац≥ональноњ осв≥ти початку ’’≤ ст. в ”крањн≥ (за матер≥алами державних документ≥в).

¬ар≥ант 2. ’арактеристика зм≥сту нац≥онального вихованн€ у дит€чих садках, початков≥й, середн≥й ≥ вищ≥й школах.

¬ар≥ант 3. ’арактеристика зм≥сту вищоњ осв≥ти (державн≥ та недержавн≥ вищ≥ навчальн≥ заклади ≤ Ц ≤V р≥вн≥в акредитац≥њ).


ƒодаток ј

—писок першоджерел класик≥в св≥товоњ й в≥тчизн€ноњ педагог≥ки,

як≥ Ї обовТ€зковими дл€ опрацюванн€.

1.  оменський я. ј. ¬елика дидактика (розд≥ли V≤; ’V≤; ’V≤≤; ’≤’) // ’рестомат≥€ з ≥стор≥њ заруб≥жноњ педагог≥ки. Ц ћ., 1971.

2. –уссо ∆.-∆. ≈м≥ль або вихованн€ // ’рестомат≥€ з ≥стор≥њ заруб≥жноњ педагог≥ки. Ц ћ., 1971.

3. ”шинський  . ƒ. Ћюдина €к предмет вихованн€ // “вори. Ц “. 8. Ц ћ., 1952.

4. ”шинський  . ƒ. ѕро народн≥сть у громадському вихованн≥ // “вори. Ц “. 2. Ц ћ., 1952.

5. ”шинський  . ƒ. ѕрац€ в њњ психолог≥чному ≥ виховному значенн€ // “вори. Ц “. 2. Ц ћ., 1952.

6. ћакаренко ј. —. ѕрапори на баштах // “вори в 7 т. Ц “. 3. Ц  ., 1954.

7. ћакаренко ј. —. ѕроблеми шк≥льного рад€нського вихованн€ // “вори в 7 т. Ц “. 5. Ц  ., 1955.

8. ћакаренко ј. —. ѕедагог≥чна поема // “вори в 7 т. Ц “. 1. Ц  ., 1953.

9. ћакаренко ј. —.  нига дл€ батьк≥в // “вори в 7 т. Ц “. 4. Ц  ., 1954.

10. —ухомлинський ¬. ќ. —ерце в≥ддаю д≥т€м // ¬ибран≥ твори в 5 т. Ц “. 3. Ц  ., 1977.

11. —ухомлинський ¬. ќ. Ќародженн€ громад€нина // ¬ибран≥ твори в 5 т. Ц “. 3. Ц  ., 1977.

12. —ухомлинський ¬. ќ. ѕавлиська середн€ школа // ¬ибран≥ твори в 5 т. Ц “. 4. Ц  ., 1977.

13. —ухомлинський ¬. ќ. —то порад вчителев≥ // ¬ибран≥ твори в 5 т. Ц “. 2. Ц  ., 1976.

14. —ухомлинський ¬. ќ. –озмова з молодим директором школи // ¬ибран≥ твори в 5 т. Ц “. 4. Ц  ., 1977.

15. —ухомлинський ¬. ќ. Ѕатьк≥вська педагог≥ка. Ц  .: –ад.шк., 1980.

ƒодаток Ѕ

 люч до тест≥в

(I) 1в; 2в; 3б; 4а; 5б; 6в; 7в; 8б; 9б; 10б; 11а; 12г; 13б; 14а; 15б. (≤≤) 1г; 2г;3б; 4г; 5 г. (II≤) 1д; 2г; 3б; 4г; 5г; 6б; 7г. (IV) 1б; 2б; 3в; 4г; 5б; 6г; 7в; 8г; 9б; 10г. (V) 1а; 1в; 3б; 4г; 5б.   (V≤) 1а; 2б; 3в; 4б; 5б; 6в; 7а. (VI≤) 1 б; 2б; 3а; 4а; 5б; 6а. (VII≤) 1а 2б; 3в; 4в; 5в. (IX) 1в; 2в; 3а; 4б; 5а; 6б; 7б; 8а. (X) 1а; 2а; 3в; 4в; 5а.   (X≤) 1в; 2б; 3в; 4а; 5в; 6а; 7в; 8б; 9в; 10в. (XI≤) 1в; 2г; 3а; 4б. (XII≤) 1г; 2в; 3в; 4б; 5в. (XIV) 1б; 2б; 3в; 4б; 5в. (XV) 1а; 2б; 3а; 4б; 5в. (XV≤) 1в; 2в; 3в; 4а.   (XV≤I) 1б; 2б; 3в; 4б; 5б. (XV≤II) 1в; 2б; 3б; 4а; 5б. (XIX) 1а; 2в; 4б; 5б. (XX) 1в; 2б; 3в; 4в; 5в; 6а; 7б; 8в; 9б; 10а. (XX≤) 1в; 2г; 3в; 4б; 5а. (’’≤≤) 1 а; 2в; 3б; 4а; 5в; 6в; 7в; 1а; 9в; 10а

ƒќдаток ¬

“ематика творчих роб≥т дл€ студент≥в з проблеми У¬елика ¬олинь: ≥стор≥€ осв≥ти У (з опрацюванн€м та подальшим анал≥зом матер≥ал≥в ∆итомирського обласного та ≥нших державних арх≥в≥в)

1. —тановленн€ ж≥ночоњ осв≥ти на ¬олин≥ (перша половина ’I’ ст.).

2. ¬иховн≥ аспекти д≥€льност≥ класних наставник≥в (’I’ Ц поч.’’ ст.).

3. —тановленн€ початковоњ осв≥ти на ¬олин≥ (1850-1900).

4. —тановленн€ ≥ розвиток початковоњ осв≥ти на ¬олин≥ (1900-1917).

5. –оль церковних братств в орган≥зац≥њ початкового навчанн€ д≥тей ≥ дорослих (друга половина ’IX ст.).

6. ѕросв≥тницько-педагог≥чна д≥€льн≥сть ≤. рашевського.

7. Ќавчанн€ ≥ вихованн€ д≥тей у родин≥  осач≥в.

8. ѕедагог≥чн≥ погл€ди ≤вана ќг≥Їнка.

9. —тановленн€ Їврейського шк≥льництва на ¬олин≥ (1850-1900).

10. —тановленн€ Їврейськоњ нац≥ональноњ осв≥ти й вихованн€ на ¬олин≥ (1900-1923).

11. —тановленн€ чеського шк≥льництва на ¬олин≥ (1860-!900).

12. —тановленн€ ≥ розвиток чеського шк≥льництва на ¬олин≥ (1900-1941).

13. —тановленн€ польського шк≥льництва на ¬олин≥ (1800-1862).

14. —тановленн€ ≥ розвиток польського шк≥льництва на ¬олин≥ (1900-1932).

15. —тановленн€ н≥мецького шк≥льництва на ¬олин≥ (1850-1932).

16. ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть ж≥ночих навчальних заклад≥в на ¬олин≥ (друга половина ’≤’ ст.).

17. —тановленн€ музичноњ осв≥ти у навчальних закладах ¬олин≥ (друга половина ’≤’ ст.).

18. ‘≥зичне вихованн€ у навчальних закладах ¬олин≥ (1850-1905).

19. —тановленн€ початковоњ осв≥ти на ¬олин≥ (1800-1850).

20. —тановленн€ ≥ розвиток початковоњ осв≥ти на ¬олин≥ (1850-1900).

21. —тановленн€ ≥ розвиток початковоњ осв≥ти на ¬олин≥ (1900-1932).

22. ƒ≥€льн≥сть  ременецького л≥цею.(1800-1825).

23. ƒ≥€льн≥сть ∆итомирського Їпарх≥ального ж≥ночого училища (1850-1900).

24. ƒ≥€льн≥сть медичноњ осв≥ти на ¬олин≥ (1800-1900).

25. ƒ≥€льн≥сть Ќаукового товариства досл≥дник≥в ¬олин≥ (1900-1917).

26. –озвиток шк≥льного краЇзнавства на ¬олин≥ (1917-1932).

27. ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть громадських товариств на ¬олин≥ (1850-1900).

28. ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть громадських товариств на ¬олин≥ (1900-1917).

29. ѕроблеми осв≥ти ≥ вихованн€ на стор≥нках газет У¬олынь Ф ≥ У¬олынские губернские ведомости Ф (1800-1850).

30. ѕроблеми осв≥ти ≥ вихованн€ на стор≥нках газет У¬олынь Ф ≥ У¬олынские губернские ведомости Ф (1850-1900).

31. ѕроблеми осв≥ти ≥ вихованн€ на стор≥нках газет У¬олынь Ф ≥ У¬олынские губернские ведомости Ф (1900-1917).

ƒодаток √

ѕрограма екзамену з ≥стор≥њ педагог≥ки

ѕредмет, завданн€ та джерела вивченн€ ≥стор≥њ педагог≥ки.

ѕ≥дходи до виникненн€ вихованн€ в людському сусп≥льств≥. ¬ихованн€ у перв≥сному сусп≥льств≥.

¬иникненн€ перших шк≥л та орган≥зац≥€ вихованн€ в них у св≥тов≥й цив≥л≥зац≥њ.

¬ихованн€ у ƒревн≥й √рец≥њ (—парта, јф≥ни).

ƒавньогрецьк≥ ф≥лософи про шл€хи формуванн€ людськоњ особистост≥ (—ократ, ѕлатон, јристотель, ƒемокрит).

Ўкола ≥ педагог≥ка в —тародавньому –им≥.

¬ихованн€ у сх≥дних словТ€н.

«агальна характеристика культури ≥ осв≥ти епохи —ередньов≥чч€. —истема шк≥л у «ах≥дн≥й Ївроп≥ цього пер≥оду.

¬иникненн€ перших ун≥верситет≥в у «ах≥дн≥й Ївроп≥. ќрган≥зац≥€ та методика навчанн€ в них.

 ультура епохи Ївропейського ¬≥дродженн€. УЅудинок радост≥Ф ¬≥тторино да ‘ельтре.

ѕоЇднанн€ навчанн€ з продуктивною працею в утоп≥€х “омаса ћора й “омазо  ампанелли.

ѕедагог≥чн≥ ≥дењ гуман≥стичного вихованн€ (‘. –абле, ≈. –оттердамський, ћ. ћонтень).

∆итт€ та педагог≥чна д≥€льн≥сть я.ј. оменського.

—в≥тогл€д я.ј.  оменського та завданн€ вихованн€ особистост≥.

ѕринцип природов≥дпов≥дност≥. ¬≥кова пер≥одизац≥€ та система шк≥л за  оменським.

 оменський про моральне вихованн€ д≥тей.

 ласно-урочна система я. ј.  оменського (Ф¬елика дидактикаФ).

 оменський про школу ≥ вчител€ (У¬елика дидактикаФ).

ѕ≥дручники я. ј.  оменського.

ƒидактичн≥ погл€ди я. ј.  оменського (У¬елика дидактикаФ).

ѕедагог≥чн≥ ≥дењ ƒ.Ћокка.

≤де€ природов≥дпов≥дност≥ та Ув≥льного вихованн€Ф ∆.-∆.–уссо.

¬≥кова пер≥одизац≥€ та система вихованн€ д≥тей за ∆.-∆. –уссо.

ѕедагог≥чн≥ погл€ди французьких ф≥лософ≥в-матер≥ал≥ст≥в  .√ельвец≥€ та ƒ.ƒ≥дро.

ќсв≥тн≥ ≥дењ н≥мецьких педагог≥в-ф≥лантроп≥ст≥в ≤. Ѕазедова та ¬. ’р. «альцмана.

∆итт€ та педагог≥чна д≥€льн≥сть ….√.ѕесталоцц≥.

≤де€ гармон≥йного вихованн€ ѕесталоцц≥.

“еор≥€ елементарноњ осв≥ти ѕесталоцц≥ та методика початкового навчанн€.

Ќеогуман≥зм ¬. √умбольдта, його план класичноњ г≥мназ≥њ.

ѕедагог≥чн≥ думки ‘.ƒ≥стервега та ¬. ¬андера.

“еор≥€ навчанн€ й вихованн€ …. √ербарта.

–.ќуен про формуванн€ особистост≥.

Ќ≥мецьк≥ педагоги √.  ершенштейнер та ¬. Ћай про осв≥ту та вихованн€.

≈кспериментальна та прагматична педагог≥ка про осв≥ту та вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€ (≈. ћейман, ƒ. ƒьюњ, Ѕ≥не).

ѕедагог≥чна теор≥€ ≥ практика ћ.ћонтессор≥.

ѕедагог≥чн≥ напр€мки в крањнах «ах≥дноњ Ївропи в к≥нц≥ X≤X на початку ’’ ст. (Ќеотом≥зм, екзистенц≥ал≥зм та ≥н.).

—учасна система осв≥ти в розвинених крањнах (јнгл≥€, ‘ранц≥€, Ќ≥меччина, —Ўј).

—оц≥альн≥ умови становленн€ писемност≥ та виникненн€ перших шк≥л у  ињвськ≥й –ус≥.

ќрган≥зац≥€ та зм≥ст навчанн€ у перших школах  ињвськоњ –ус≥.

ѕерекладна л≥тература та перш≥ педагог≥чн≥ памТ€тки  ињвськоњ –ус≥.

¬иникненн€ братських шк≥л в ”крањн≥.

ќстрозька школа-академ≥€ та њњ вплив на формуванн€ культури украњнського народу.

ќрган≥зац≥€ та методи навчан€ в  иЇво-ћогил€нськ≥й јкадем≥њ.

”крањнська педагог≥чна думка епохи ¬≥дродженн€ (√. —мотрицький, ѕ. Ѕеринда, ≥. √ал€товський, брати «изан≥њ та ≥н.)

ƒ≥€льн≥сть козацьких шк≥л в ”крањн≥ (с≥чов≥, полков≥, музичн≥ та ≥н.). —истема вихованн€ лицар€-козака.

ѕедагог≥чна думка у ”крањн≥ в к≥нц≥ XV≤≤ на початку XV≤≤≤ ст. (Ї.—лавинецький, —. ѕолоцький, —.яворський)

ѕедагог≥чн≥ погл€ди √. —ковороди.

ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть ћ. Ћомоносова.

ќсв≥тн≥ реформи в ”крањн≥ в к≥нц≥ XV≤≤≤ на початку X≤X ст. —татути ун≥верситет≥в.

ѕедагог≥чн≥ погл€ди ќ.¬.ƒухновича.

ѕросв≥тницька д≥€льн≥сть ѕ. ул≥ша та ћ. остомарова.

≥де€ нац≥онального вихованн€ ћ.ѕ.ƒрагоманова.

ѕедагог≥чн≥ погл€ди “.√.Ўевченка.

∆итт€ та педагог≥чна д≥€льн≥сть  .ƒ.”шинського. —в≥тогл€д педагога.

≤де€ народност≥ вихованн€  .ƒ.”шинського (Уѕро народн≥сть у громадському вихованн≥Ф).

 .”шинський про гармон≥йний розвиток особистост≥ (УЋюдина €к предмет вихованн€Ф).

 .”шинський про значенн€ прац≥ у вихованн≥ людини (Уѕрац€ в њњ психолог≥чному ≥ виховному значенн≥Ф).

ƒидактика  .”шинського. ћетодика початкового навчанн€ (У–≥дне словоФ, Уƒит€чий св≥тФ).

 .”шинський про п≥дготовку вчител€ (Уѕроект вчительськоњ сем≥нар≥њФ).

—тан осв≥ти в ”крањн≥ у 60-т≥ роки X≤X ст. ’арактеристика громадсько-педагог≥чних рух≥в цього пер≥оду.

ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть ћ. ≥. ѕирогова.

ќсв≥тн€ д≥€льн≥сть ћ. ќ.  орфа.

“еор≥€ в≥льного вихованн€ Ћ. ћ. “олстого.

«агальна характеристика стану осв≥ти в ”крањн≥ в к≥нц≥ X≤X на початку ’’ стол≥тт€.

ѕросв≥тницька д≥€льн≥сть ¬. ƒ. √р≥нченка та “. √. Ћубенц€.

≥де€ вихованн€ особистост≥ у творчост≥ ≤. ‘ранка та Ћ. ”крањнки.

ƒуховна та педагог≥чна д≥€льн≥сть ‘. ѕрокоповича.

¬идатн≥ культурно-осв≥тн≥ д≥€ч≥ ћ.—.Ўашкевич, ≥.ћ.¬аг≥левич, я.‘. √оловацький та …. Ћевицький.

≤де€ нац≥онального вихованн€ —. –усовоњ.

ѕедагог≥чна д≥€льн≥сть ’. ƒ. јлчевськоњ.

ѕедагог≥чна спадщина √. ¬ащенка.

≥сторико-педагог≥чна концепц≥€ ћ. —. √рушевського.

”крањнська школа в перш≥ роки –ад€нськоњ влади (1918Ц1930 рр.)

∆итт€ та педагог≥чна д≥€льн≥сть ј. —. ћакаренка.

ѕедагог≥ка ј. —. ћакаренка €к наука про формуванн€ людини.

“еор≥€ та практика колективу ј. —. ћакаренка.

ћакаренко про поЇднанн€ навчанн€ з продуктивноњ працею (Уѕедагог≥чна поемаФ, Уѕрапори на баштахФ).

ј.ћакаренко про с≥мейне вихованн€ д≥тей (У нига дл€ батьк≥вФ, УЋекц≥њ про вихованн€ д≥тейФ).

ј.ћакаренко про формуванн€ вчител€-виховател€ та його педагог≥чну майстерн≥сть.

ј.ћакаренко про естетичне вихованн€ д≥тей (Уѕедагог≥чна поемаФ, Уѕрапори на баштахФ).

—тановленн€ та розвиток осв≥ти в ”крањн≥ у рад€нський пер≥од (30Ц80 роки ’’ ст.)

∆итт€ та педагог≥чна д≥€льн≥сть ¬. ќ. —ухомлинського.

¬.—ухомлинський про навчанн€ та вихованн€ д≥тей 6-р≥чного в≥ку (У—ерце в≥ддаю д≥т€мФ)

≥де€ ¬.—ухомлинського про вихованн€ вчител€-виховател€ (У—то порад вчителюФ, У–озмова з молодим директором школиФ).

¬.—ухомлинський про формуванн€ гуман≥стичноњ особистост≥ (Уѕавлиська середн€ школаФ).

¬.—ухомлинський про морально-трудове вихованн€ д≥тей п≥дл≥ткового в≥ку (УЌародженн€ громад€нинаФ).

≈тн≥чн≥ засади родинного вихованн€ ¬.—ухомлинського (УЅатьк≥вська педагог≥каФ).

¬.—ухомлинський про патр≥отичне вихованн€ п≥дростаючого покол≥нн€.

Ўл€хи формуванн€ осв≥ти на сучасному етап≥ розвитку украњнського сусп≥льства («акон Уѕро осв≥туФ та «акон про загальноосв≥тню середню школуФ).

”твердженн€ нац≥онального вихованн€ в ”крањн≥ на сучасному етап≥ (У онцепц≥€ нац≥онального вихованн€).

ѕор≥вн€льний анал≥з дидактичних систем я. оменьского ≥  . ”шиньского.

’арактеристика урок≥в серед природи ∆.-∆.–уссо, Ћ. “олстого ≥ ¬.—ухомлинського (пор≥вн€льний анал≥з).

√уман≥стичн≥ засади вихованн€ ¬.да ‘ельтре, Ћ.“олстого ≥ ¬.—ухомлинського (принцип наступност≥).


«м≥ст

 

¬—“”ѕ.... 3

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ѕќ–јƒ» —“”ƒ≈Ќ“јћ ≤ ¬» Ћјƒј„јћ щодо –≈…“»Ќ√ќ¬оњ —»—“≈ћи ќ÷≤Ќ » «ЌјЌ№ ≤ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» ћј…Ѕ”“Ќ≤’ ¬„»“≈Ћ≤¬.. 4

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 468 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќаука Ч это организованные знани€, мудрость Ч это организованна€ жизнь. © »ммануил  ант
==> читать все изречени€...

2042 - | 1854 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.038 с.