Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагог≥чна система ¬. —ухомлинського
 

1. ∆итт€ ≥ педагог≥чна д≥€льн≥сть ¬. —ухомлинського.

2. Ќавчанн€ й вихованн€ д≥тей 6-р≥чного в≥ку

3. ¬. —ухомлинський про формуванн€ гуманноњ особистост≥ ( У ѕавлиська середн€ школа Ф ).

4. ћорально-трудове вихованн€ школ€р≥в ( У Ќародженн€ громад€нина Ф ).

5. ≈тн≥чн≥ засади родинного вихованн€ ( У Ѕатьк≥вська педагог≥ка Ф ).

6. ≤дењ становленн€ вчител€-виховател€ ( У —то порад вчителю Ф, У –озмова з молодим директором школи Ф ).

Ћ≥тература:

1. —ухомлинський ¬.ќ. ¬ибр.тв.: ¬ 5-ти т. Ц“т. ≤Ц5. Ц  .:–ад.шк,!976Ц1977.

2. ƒзевер≥н ќ. ¬идатний рад€нський педагог. Ц ” кн.: —ухомлинський ¬.ќ. ¬ибр.тв. ¬ 5-ти т.“.≤. Ц  .:–ад.шк, 1976.

3. —ухомлинський ¬. ќ. Ѕ≥бл≥ограф≥€ твор≥в /¬ступ. ст. ¬.3. —мал€. ѕок. пр. склали √.≤. та ќ.¬. —ухомлинська. Ц  .:–ад.шк, 1978.

4. Ћевк≥вський ћ.¬. ћетодичн≥ рекомендац≥њ з використанн€ творчоњ спадщини ¬. ќ. —ухомлинського. Ц ∆итомир,1980.

5.  равець ¬.ѕ. ≤стор≥€ украњнськоњ школи ≥ педагог≥ки:  урс лекц≥й. Ц“ерноп≥ль, 1994.

6. ≤стор≥€ педагог≥ки /за ред. ћ. ¬. Ћевк≥вскього, ќ. ј. ƒубасенюк/. Ц ∆итомир, 1999.

7. Ћюбар ќ. ќ. та ≥н. ≤стор≥€ украњнськоњ педагог≥ки /за ред. ћ. √. —тельмаховича. Ц  .: ≤«ћЌ, 2000.

8. —бруЇва ј. ј., –ис≥на ћ. ё. ≤стор≥€ педагог≥ки у схемах, картах, д≥аграмах: Ќавчальний пос≥бник. Ц —уми: —умƒѕ”, 2000.

 лючов≥ слова та терм≥ни

ƒовготривалий експеримент, Узелений класФ, Ушкола радост≥Ф, дит€ча к≥мната казки, продуктивна прац€.

∆итт€ та педаго√≥чна д≥€льн≥сть

¬. —ухомлинського

 оротк≥ б≥ограф≥чн≥ дан≥.

¬асиль ќлександрович —ухомлинський народивс€ 28 вересн€ 1918 року в с. ¬асил≥вка ќнуфр≥њвського району  ≥ровоградськоњ област≥ у незаможн≥й родин≥. Ќавчавс€ —ухомлинський у ¬асил≥вськ≥й семир≥чц≥ (1926Ц1933).

¬л≥тку 1934 р. в≥н розпочав навчанн€ у  ременчуцькому педагог≥чному ≥нститут≥, проте через хворобу мусив залишити навчанн€. « 1935 року працював вчителем украњнськоњ мови й л≥тератури у школах ќнуфр≥њвського району. 1936Ц1938 р.р. навчавс€ на заочному в≥дд≥л≥ ѕолтавського педагог≥чного ≥нституту, де здобув квал≥ф≥кац≥ю вчител€ украњнськоњ мови та л≥тератури. « 1938 року ≥ до початку ¬еликоњ ¬≥тчизн€ноњ в≥йни —ухомлинський працюЇ вчителем украњнськоњ мови й л≥тератури ≥ зав≥дуючим навчальною частиною ќнуфр≥њвськоњ середньоњ школи.

” липн≥ 1941 року в≥н був призваний до лав „ервоноњ јрм≥њ.

9.02.1942 року в бою п≥д –жевом був т€жко поранений ≥ понад чотири м≥с€ц≥ л≥кувавс€ в евакогосп≥тал€х. « червн€ 1942 року по березень 1944 року —ухомлинський працюЇ директором ≥ вчителем рос≥йськоњ мови та л≥тератури в смт. ”ва ”дмурськоњ ј–—–.

Ќавесн≥ 1944 року —ухомлинський разом з дружиною перењжджаЇ до смт. ќнуфр≥њвка  ≥ровоградськоњ област≥, де прот€гом чотирьох рок≥в очолюЇ ќнуфр≥њвський районний в≥дд≥л народноњ осв≥ти та викладаЇ у школ≥ за сум≥сництвом.

1948 року його призначають, у звТ€зку з особистими клопотанн€ми, директором ѕавлиськоњ середньоњ школи. ѕочинаючи з 1949 р., в≥н пер≥одично виступаЇ з≥ статт€ми на стор≥нках республ≥канських та всесоюзних журнал≥в.

” 1955 р. ¬.—ухомлинський захищаЇ кандидатську дисертац≥ю У ƒиректор школи Ц кер≥вник навчально-виховноњ роботи Ф у  ињвському ун≥верситет≥ ≥м. “. Ўевченка. „ерез р≥к виходить з друку його перша монограф≥€ У ¬ихованн€ колектив≥зму у школ€р≥в Ф.

” 50-х роках ¬.—ухомлинський написав ще к≥лька монограф≥й: Уѕедагог≥чний колектив середньоњ школиФ, У¬ихованн€ патр≥отизму у школ€р≥вФ, У¬ихованн€ комун≥стичного ставленн€ до прац≥Ф.

ѕочинаючи з 1960 р., виход€ть з друку його прац≥: Уƒуховний св≥т школ€раФ, Уѕрац€ ≥ моральне вихованн€Ф, Уяк ми виховали мужнЇ покол≥нн€Ф, У¬ихованн€ особистост≥ в рад€нськ≥й школ≥Ф, Уѕавлиська середн€ школаФ.

” 1957 р. його обирають членом-кореспондентом јѕЌ –—‘—–, а в 1958 р. ћ≥н≥стерство осв≥ти ”–—– присвоњло йому званн€ заслуженого вчител€ школи ”–—–.

” друг≥й половин≥ 60-х ¬асиль ќлександрович готуЇ трилог≥ю з проблем формуванн€ особистост≥ у загальноосв≥тн≥й школ≥: У—ерце в≥ддаю д≥т€мФ, УЌародженн€ громад€нинаФ, УЋисти до синаФ. ўодо першоњ частини трилог≥њ, то вона була вперше надрукована в тод≥шн≥й Ќ≥мецьк≥й ƒемократичн≥й –еспубл≥ц≥, а у 1969 р. Ц в ”крањн≥. ѕ≥зн≥ше (1974) книга була удостоЇна ƒержавноњ прем≥њ ”–—–.

” 1968 р. ¬.—ухомлинського обирають делегатом ¬сесоюзного з¢њзду вчител≥в ≥ присвоюють званн€ √еро€ —оц≥ал≥стичноњ прац≥. ќстанн≥ми роботами вченого стали У Ѕатьк≥вщина в серц≥ Ф та У Ѕатьк≥вська педагог≥ка Ф, €к≥ вийшли друком у 70-т≥ роки.

2 вересн€ 1970 року ¬асил€ ќлександровича не стало.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 707 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

2180 - | 2000 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.