Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


”н≥ф≥кац≥€ загальноњ осв≥ти в 30-т≥ роки
—истема осв≥ти в ”крањн≥ в 20-т≥ роки докор≥нно в≥др≥зн€лась в≥д рос≥йськоњ. як уже було сказано, на ”крањн≥ затвердили систему осв≥ти, €ка складалась з семир≥чноњ школи двох концентр≥в (1-го Ц чотири роки навчанн€, 2-го Ц три) й профшколи. ” цей час у –ос≥њ склалас€ така система осв≥ти: початкова школа (≤ ступ≥нь) Ц 4 роки навчанн€; семир≥чна школа €к фундамент вс≥Їњ шк≥льноњ системи; школа ≤≤ ступен€ (дев'€тир≥чна середн€ школа); фабрично-заводськ≥ семир≥чки; школи сел€нськоњ молод≥; школи фабрично-заводського учн≥вства; роб≥тничий факультет.

” середин≥ 20-х рок≥в ур€д –ад€нськоњ –ос≥њ р≥шуче зм≥нюЇ свою тактику щодо ≥нших рад€нських республ≥к. ¬ кв≥тн≥ 1930 р. на ¬сесоюзн≥й парт≥йн≥й нарад≥ нарком осв≥ти ”крањни ћ.—крипник виступив з пропозиц≥Їю ун≥ф≥кац≥њ системи народноњ осв≥ти —–—–, обірунтовуючи це тим, що Уцього вимагаЇ Їдиний план господарськоњ перебудови —–—–Ф. “аким чином, поступово сформований наприк≥нц≥ 20-х рок≥в тотал≥тарний режим л≥кв≥дував украњнську осв≥тню специф≥ку в рамках загальносоюзноњ ун≥ф≥кац≥њ системи осв≥ти. ѕри цьому за вз≥рець було вз€то, звичайно, рос≥йську систему народноњ осв≥ти.

“аким зм≥нам також спри€ли постанови ÷  ¬ ѕ (б) про орган≥зац≥ю ≥ зм≥ст роботи рад€нськоњ школи. 5 вересн€ 1931 року ÷  ¬ ѕ (б) прийн€в постанову У ѕро початкову ≥ середню школу Ф, в €к≥й зобов'€зав наркомоси республ≥к негайно розпочати роботу по складанню нових навчальних план≥в ≥ програм, що забезпечили б засвоЇнн€ учн€ми основ наук ≥ в≥дпов≥дали б завданн€м пол≥техн≥чного навчанн€, €ке повинно зд≥йснюватись на основ≥ опануванн€ учн€ми загальноосв≥тн≥х дисципл≥н, зв'€зку теор≥њ з практикою, вивченн€ основ виробництва.

Ќевдовз≥ п≥сл€ ц≥Їњ постанови були затверджен≥ нов≥ навчальн≥ плани, побудован≥ на основ≥ предметного викладанн€, ≥ введен≥ нов≥ програми з основних навчальних предмет≥в, в €ких ще було багато серйозних недол≥к≥в.

25 серпн€ 1932 року ÷  ¬ ѕ(б) прийн€в постанову У ѕро навчальн≥ програми та режим у початков≥й ≥ середн≥й школ≥ Ф. ƒаною постановою було засуджено комплексну систему навчанн€, бригадно-лабораторний метод, метод Уц≥лих сл≥вФ у навчанн≥ грамоти, недооц≥нку класно-урочноњ системи навчанн€. ¬имагалось, щоб основною формою навчальноњ роботи став урок з≥ сталим складом учн≥в ≥ стаб≥льним розкладом; при навчанн≥ повинен використовуватись систематичний виклад учителем матер≥алу, самост≥йн≥ та лабораторн≥ роботи, екскурс≥њ. ¬ постанов≥ давались принципов≥ вказ≥вки щодо обл≥ку знань учн≥в. –екомендувалось проводити ≥ндив≥дуальний систематичний обл≥к знань.

÷  ¬ ѕ(б) рекомендував Ќаркомосу переробити навчальн≥ програми до 1 с≥чн€ 1933 року дл€ того, щоб забезпечити Уд≥йсно м≥цне ≥ систематичне засвоЇнн€ д≥тьми основ наук.Ф

як уже зазначалось, у 20-т≥ роки на ”крањн≥ в≥дбувавс€ ≥нтенсивний розвиток педолог≥њ. ÷  ¬ ѕ(б) в постанов≥ в≥д 4 липн€ 1936 року У ѕро педолог≥чн≥ перекрученн€ в систем≥ Ќаркомосу Ф викрив педолог≥ю ≥ шк≥дливу д≥€льн≥сть педолог≥в, вказав, що вони базуютьс€ на антинаукових, антимарксистських положенн€х. «асудивши педолог≥чн≥ перекрученн€, ÷  ¬ ѕ(б) в своњй постанов≥ вимагав Ув≥дновити повн≥стю в правах педагог≥ку ≥ педагог≥вФ, вказав на необх≥дн≥сть розвитку марксистськоњ науки про д≥тей.

ќтже, 1936 роком датуЇтьс€ останн€ згадка про педолог≥ю. ¬она зникаЇ з педагог≥чного небосхилу, а разом з нею припин€ютьс€ будь-€к≥ вивченн€ в≥кових та ≥ндив≥дуальних особливостей д≥тей взагал≥.

3. ќсобливост≥ становленн€ осв≥ти у п≥сл€воЇнний час (к≥нець 40Ц50-т≥ роки)

Ќепрост≥ випробуванн€ пройшла в≥тчизн€на школа в роки другоњ св≥товоњ в≥йни. « самого початку в≥йни дес€тки тис€ч вчител≥в ≥ учн≥в старших клас≥в добров≥льно п≥шли на фронт з≥ зброЇю в руках захищати ¬≥тчизну.

¬ т€жких умовах воЇнного часу почалас€ п≥дготовка до початку 194142 н.р. 1-го вересн€ 1941 року почались зан€тт€ в районах ”крањни, €к≥ не були окупован≥ (де€к≥ р-ни ƒонбасу, ќдеса, —евастополь, де€к≥ райони „ерн≥г≥вськоњ ≥ —умськоњ областей). ”чн≥ шк≥л ”крањни, €к≥ евакуювалис€ на сх≥д, почали 194142 н.р. у школах ≥нших республ≥к Ц –ос≥њ, “уркмен≥њ,  азахстан≥, √руз≥њ.

23 с≥чн€ 1942 року виходить ѕостанова –аднаркому —–—– У ѕро заходи по боротьб≥ з безпритульн≥стю серед д≥тей Ф. ѕри обласних ≥ крайових виконкомах створювались ком≥с≥њ дл€ боротьби з безпритульн≥стю, притулки ≥ розпод≥льники дл€ д≥тей-сир≥т ≥ безпритульних, дит€ч≥ будинки. ƒл€ п≥дл≥тк≥в, €к≥ в роки в≥йни залишили навчанн€ ≥ п≥шли працювати, в 1943 роц≥ були створен≥ веч≥рн≥ школи.

« 1943 року почалось в≥дновленн€ роботи шк≥л в районах ”крањни, визволених в≥д окупант≥в. 31 грудн€ 1943 року –аднарком ”–—– прийн€в постанову У ѕро орган≥зац≥ю обл≥ку д≥тей ≥ п≥дл≥тк≥в в≥ком 7 Ц 15 рок≥в ≥ про пор€док контролю за виконанн€м закону про обов'€зкове загальне навчанн€ Ф. 31 вересн€ 1944 року на переважн≥й б≥льшост≥ територ≥њ ”крањни в≥дновилась робота шк≥л. ” 194344 н.р. на ”крањн≥ було 12802 школи, в €ких навчалось 1770179 учн≥в. « 194445 н.р. було запроваджено обов'€зкове навчанн€ д≥тей у школах, починаючи з семир≥чного в≥ку, що спри€ло л≥кв≥дац≥њ розриву м≥ж дошк≥льними установами ≥ школою. ” серпн≥ 1943 року були прийн€т≥ У ѕравила дл€ учн≥в Ф, в €ких визначались њх обов'€зки ≥ правила повед≥нки. « 194344 н.р. в школах було запроваджено цифрову п'€тибальну систему оц≥нки усп≥шност≥ та повед≥нки учн≥в.

21 червн€ 1944 року –аднарком —–—– прийн€в постанову У ѕро заходи пол≥пшенн€ €кост≥ навчанн€ в школ≥ Ф, зг≥дно з €кою дл€ учн≥в, €к≥ зак≥нчили початков≥ ≥ семир≥чн≥ школи, вводились випускн≥ екзамени, а також екзамени на атестат зр≥лост≥ дл€ тих учн≥в, €к≥ зак≥нчили середню школу. ÷≥Їю постановою також було запроваджено нагородженн€ випускник≥в середньоњ школи золотими ≥ ср≥бними медал€ми.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ в≥йни в ”крањн≥ розпочалас€ в≥дбудова народного господарства, в≥дновленн€ роботи загальноосв≥тньоњ школи. ” 1949 роц≥ було запроваджено обов'€зкове загальне семир≥чне навчанн€. ” 1956 роц≥ був створений новий тип школи Ц школа-≥нтернат, куди приймались д≥ти одиноких матер≥в, ≥нвал≥д≥в, сироти.

¬ерховна –ада —–—– 24 грудн€ 1958 року прийн€ла закон У ѕро зм≥цненн€ зв'€зку школи з житт€м та про дальший розвиток системи осв≥ти в —–—– Ф. «аконом запроваджувалась загальна обов'€зкова восьмир≥чна осв≥та. «г≥дно з цим законом встановлено нову систему шк≥льноњ осв≥ти: загальна обов'€зкова восьмир≥чна школа дл€ д≥тей в≥ком в≥д 7 до 15Ц16 рок≥в; повна середн€ дл€ п≥дл≥тк≥в ≥ молод≥ 15Ц18-р≥чного в≥ку (денн≥ середн≥ школи, веч≥рн≥ зм≥нн≥ й заочн≥ середн≥ школи працюючоњ молод≥); школи-≥нтернати, спец≥альн≥ школи-≥нтернати дл€ д≥тей з вадами ф≥зичного ≥ розумового розвитку; техн≥куми та ≥нш≥ середн≥ ≥ вищ≥ навчальн≥ заклади.

√оловним в перебудов≥ системи народноњ осв≥ти було поЇднанн€ навчанн€ з продуктивною працею. « 15Ц16 рок≥в вс€ молодь повинна була включатис€ в посильну сусп≥льно-корисну працю.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 748 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент всегда отча€нный романтик! ’оть может сдать на двойку романтизм. © Ёдуард ј. јсадов
==> читать все изречени€...

2224 - | 1986 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.