Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—инкопальды жағдай, балалардағы ерекшел≥ктер≥.
#1*!Ѕалаларда жи≥ дамитын шоктың ерекше түр≥:

 

ј.инфекционды-токсикалық

¬.анафилактикалық

—.травматикалық

ƒ.кардиогенд≥

≈.күй≥кт≥к

 

 

#2*!—инкопальды жағдай сипатталады:

 

ј.кенеттен артери€лдық қан қысымының төмендеу≥

¬.уақыт пен кең≥ст≥кт≥ бағдарлаудың бұзылысы

—.постуральды тонустың бұзылуымен құлауы

ƒ.кенеттен бұлшық ет тонусның төмендеу≥

≈.летарги€лық жағдай

 

#3*!Ѕлокададағы аритмогенд≥ синкопальды жағдай Ќ≈ҒҰ–Ћџћ кездесед≥:

 

ј.AV I дәрежес≥

¬.AV II дәрежес≥

—.√ис шоғырының оң а€қшасы

ƒ.√ис шоғырының сол а€қшасы

≈.√ис шоғырының сол а€қшасының алдыңғы тармағы

 

#4*!≈рте жастағы балаларда кездесет≥н оң жақ қарынша лақтырысының төмендеу≥нен пайда болатын синкопальдық жағдайдың кардиальдық себеб≥:

 

ј.тетрада ‘алло

¬.аортальдық қақпақшаның стенозы

—.митральдық қақпақшаның стенозы

ƒ.митральдық қақпақшаның пролапсы

≈.сол жақ атриовентрикул€рлық тес≥кт≥ң стенозы

 

#5*!Ѕалалардағы Ќ≈ҒҰ–Ћџћ жи≥ кездесет≥н синкопальдық жағдайлар:

 

ј.эпилепси€

¬.катаплекси€

—.интоксикаци€

ƒ.нейрокардиальдық естен тану

≈.вертобробазил€рлық транзиторлық ишеми€лық атака

 

#6*!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бұлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

ј.эпилептиформалық синдром

¬.синкопальд≥ жағдай

—.коллапс

ƒ.кома

≈.шок

#7*!13 жасар қыз балада саусағынан қан алғаннан соң, көз≥н≥ң қарауытууы, құлағында шу, тер≥н≥ң бозаруы, жүрек айнуы, јҚҚ төмендеу≥ байқалды. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

ј.—икстинск капелла синдромы

¬.ортостатикалық синкоп

—.вазовагальд≥ синкоп

ƒ.депрессивт≥ синдром

≈.аритми€лық синкоп

 

#8*!16 жасар қыз бала ғимарат ≥ш≥нде ес≥нен танып қалған. Ѕұл жағдайға дей≥н қорқыныш сез≥м≥, бұлшық еттер≥ндег≥ жалпы әлс≥зд≥к, бас айналуы, жалпы әлс≥зд≥к, көз≥н≥ң қарауытуы болған. јнамнез≥нде: 3 айда 2 естен тану қайталанған. —инкопальд≥ жағдайдың Ќ≈ҒҰ–Ћџћ мүмк≥н болатын себеб≥:

 

ј.жалпы перифери€лық қарсылықтың жедел төмендеу≥

¬.жүрект≥ң минуттық көлем≥н≥ң жедел төмендеу≥

—.қан ағысының механикалық қарсыласуы

ƒ.гипогликеми€

≈.гипоксеми€

 

#9*!45 жастағы әйел адам, төсектен тұрған соң ес≥н жоғалтқан, бұл жағдай 1 жыл ≥ш≥нде қайталанған, естен тан уақыты 15 минутқа дей≥н созылады. ∆едел жәрдем бригадасын шақыртқан, дәр≥герд≥ң қарауынан кей≥н науқаста тер≥ жабындыларының бозаруы, бұлшық ет тонусының төмендеу≥, јҚҚ 90/60 мм.с.б. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

ј.эпилептиформалық синдром

¬.синкопальд≥ жағдай

—.коллапс

ƒ.кома

≈.шок

 

#10*!14 жасар жасөсп≥р≥м белг≥л≥ б≥р жағдайға байланысты пайда болатын эмоци€лық стресстен кей≥н естен тану пайда болған.Ќ≈ҒҰ–Ћџћ џҚ“»ћјЋ диагноз қандай:

 

ј.√ийен-Ѕарр синдромы

¬.ассоциативт≥ синкопе

—.жүрект≥ң ревматикалық ауруы

ƒ.вертебробазил€рлы жет≥спеуш≥л≥к

≈.вазовагальд≥ синкопальд≥ жағдай

 

#11*!16 жасар қыз бөлмеде ес≥н жоғалтты.Ѕұған дей≥н қорқыныш сез≥м≥,жалпы және бұлшық еттердег≥ әлс≥зд≥к,бас айналу,әлс≥зд≥к,көз алдында қарауыту пайда болды.јнамнез≥нде:ауасы тар бөлмеде 3ай бұрын 2ш≥ рет ұстама пайда болған. Ќ≈ҒҰ–Ћџћ дұрыс тактиканы таңдаңыз.

 

ј.дезинтоксикаци€лық терапи€

¬.жүрек-өкпел≥к реанимаци€

—.медикаментозды терапи€

ƒ.жалпы тәрт≥п шарасы

≈.инфузиондық терапи€

 

#12*!32 жастағы ер адам,үй≥нде кенеттен ес≥нен танған.∆ћ  шақыртқан.“аң ертен жұмысқа жиналған,бұл жағдай алғаш пайда болған.Қай зерттеу әд≥с≥ Ќ≈ҒҰ–Ћџћ информативт≥ әд≥с?

 

ј.сұрау

¬.јҚ өлшеу

—.тропонинд≥ тест

ƒ.электрокардиографи€

≈.физикалық қарап тексеру

 

#13*!32 жастағы ер адам,үй≥нде кенеттен ес≥нен танған.∆ћ  шақыртқан.“аң ертен жұмысқа жиналған,бұл жағдай алғаш пайда болған.ќсы жағдайға Ќ≈ҒҰ–Ћџћ тән себеп?

ј.алькогольд≥ қабылдау

¬.галстукты қатты қысып байлау

—.құсқанда пайда болатын ∆Қј төмендеу≥

ƒ.гипотензивт≥ препараттарды қолдану

≈.жедел бас-ми қан айналымның бұзылысы

 

#14*!—»Ќ ќѕ≈ ‘ќЌџЌƒјҒџ ∆Ү–≈  Қџ«ћ≈“≤Ќ≤Ң “ќҚ“ј”џЌƒј Ұ—џЌџЋјƒџ

 

ј.∆Ө–ны бастау

¬.гутрон 5 мг ≥шке

—.глюкоза 40%-50 мл көктамырға

ƒ.атропин 0,1%-0,5-1 мл көктамырға тамшылатып

≈.фенилэфрин 1%-0,1-0,5мл физ.ерт. араластырып ба€у

 

#15*!ЅјЋјЋј–ƒјҒџ ќ–“јЋџҚ √≈ћќƒ»Ќјћ» јƒјҒџ ЅјҒƒј–ЋџҚ ќ…Ћј– Ѕ≈–≈ƒ≤

ј.ес≥ жағдайы

¬.пульс пальпаци€сы

—.ќ∆∆ құлдырауының дәрежес≥

ƒ.тер≥ жамылғысның түс≥н≥ң өзгеру≥

≈.тахикарди€ның брадикарди€ға ауысуы

F.артериальды қан қысымының дәрежес≥

 

 

∆ауап эталондары

 

                             
ƒ   ¬ ј ƒ ¬ ј ¬ ¬ ƒ ¬ A.ƒ ¬.F

 

 оматозды жағдай. √лазго шкаласы бойынша кома.  омалар: церебральды, диабетикалық (гипергликеми€лық,гипогликеми€лық),токсикалық (алкогольды, наркотикалық, уреми€лық, бауырлық).

#1*! оманың қай түр≥нде науқаста ацетон и≥с≥ Ќ≈ҒҰ–Ћџћ тән:

 

ј.гипергликеми€лық кома

¬.гипогликеми€лық кома

—.гиперосмол€рлық кома

ƒ.уреми€лық кома

≈.алкогольд≥к кома

 

#2*! ома жағдайындағы науқастың тыныс алу жолының обструкци€сында Ќ≈ҒҰ–Ћџћ  Өѕ таралуының себеб≥:

 

ј.эпиглоттит

¬.ларингоспазм

—.т≥лд≥ң түб≥р≥н≥ң түсу≥

ƒ.көмей жұтұыншаққа бөгде дене тұрып қалуы

≈.ауыз жұтқыншақта трахеобронхтальды сөлд≥ң кептелу≥

#3*!√ипотерми€лық команы шақыратын температураның дәрежес≥:

 

ј.31∞—

¬.32∞—

—.33∞—

ƒ.34∞—

≈.35∞—

 

#4*!”реми€лық кома кез≥нде ауыздан шығатын и≥с

 

ј.алма

¬.ацетон

—.ш≥р≥к

ƒ.қышқыл

≈.қыша дәм≥

 

#5*!√еморраги€лық инсульт кез≥ндег≥ науқастың санасы

ј.ұзақ уақытқа жоғалған
¬.қысқа уақытқа жоғалған

—.бұлыңғыр

ƒ.сақталған

≈.ес≥ анық

 

#6*!46 жасар ер адамда отырған қалыпта жүрек аймағындағы ауру сез≥м≥, жүрек соғысының жеделдеу≥, науқас қозғыш, қобалжулы. Ё √ көр≥н≥с≥ ритм≥ жи≥леген 160 рет 1 мин, QRS комплекс≥н≥ң ұзарып, деформаци€сы, жүрекше мен қарыншаның диссоциаци€сы. јталған жағдайдың мүмк≥н болатын себеб≥?

 

ј.нейрорефлекторлы

¬.цереброваскул€рл≥

—.ортостатикалық

ƒ.ваготони€лық

≈.аритми€лық

 

#7*!52 жастағы ер адам.  енеттен ес≥нен танып қалған. ∆ақындарының айтуы бойынша, қант диабет≥мен ауырады, сол себепт≥ тер≥ ≥ш≥не инсулин қабылдайды. ∆алпы жағдайы ауыр, тер≥ жабындылары бозарған, тершеңд≥к. Өкпес≥нде везикул€рлы тыныс. ∆үрек тондары анық, ритм дұрыс, ∆—∆ 90 рет мин, јҚҚ 100/60 мм. с.б. ≤ш≥ жұмсақ, ауру сез≥м≥нс≥з, бауыры қабырға доғасы бойымен. ћүмк≥н болатын болжама диагноз:

 

ј.гипергликеми€лық кома

¬.геморраги€лық инсульт

—.гипогликеми€лық кома

ƒ.ишеми€лық инсульт

≈.кардиогенд≥ шок

 

#8*!«ардап шегуш≥ ауруханаға бас-ми жарақатымен және мүлдем болмауы:сөйлеуд≥ң, көз≥н ауру сез≥мд≥ т≥т≥ркенг≥шт≥кке, координирленген қорғаныш қимылдарының сақталуы, зәр≥н ұстай алмауы. Ќауқаста ест≥ң бұзылысының қай сатысы?

 

ј.салыстырмалы естен тану

¬.терең естен тану

—.беткей кома

ƒ.терең кома

≈.сопор

 

 

#9*!47 жастағы ер адам, ес түсс≥з жағдайда. Қызының айтуы бойынша, соңғы 2 күнде тер≥дег≥ қышынуға, бас ауруына, ест≥ң және сананың төмендеу≥не, көруд≥ң төмендеу≥не, жүрек айнуына, құсуға шағымданады. јнамнезден —Ѕ∆ 3 дәр. ауырады. ќбъективт≥: нуқас ес түсс≥з. “≥т≥ркенг≥ш.“ер≥с≥ бозгылт, құрғақ, тараған си€қты ≥здер бар. Қандай кома дамуы мүмк≥н?

 

ј.гипогликеми€лық

¬.гиперосмол€рлы

—.кетоацедозды

ƒ.уреми€лық

≈.бауырлық

#10*!8 жасар балада кенет әлс≥зд≥к, қатты қарнының ашу сез≥м≥, салқын терд≥ң болуы, басында д≥р≥л, тахикарди€, содан соң бала ұйқышыл болған, ес≥нен танып қалған. Ѕалада пайда болуы мүмк≥н критикалық жағдай?

 

ј.коллапс

¬.анафилактикалық шок

—.гипогликеми€лық кома

ƒ.синдром талма синдромы

≈.гепаторенальд≥ жет≥спеуш≥л≥к

 

 

#11*!48 жастағы ер адам.ƒене температурасының жоғарылауына,оң жақ қабырға астындағы сыздаған ауру сез≥м≥,әлс≥зд≥кке, а€қтардағы және ≥штег≥ ≥с≥ктерге,қорқыныш сез≥м≥не шағымданды. ќбъективт≥: тер≥ мен шырышты қабаттардың субиктери€лығы, бүк≥л денедег≥ дақтар, ауыздағы бауырлық и≥с. —≥ң≥рл≥к рефлекстер жоғарылаған,жоғарға ұстамаға бей≥мд≥л≥к байқалады.∆и≥ нистагмдар,а€қ-қолдың және беттег≥ тырысулық тартылулар анықталды.ќйлаудың ба€улауы,ориентаци€,ұйқысы бұзылған,Ушапалақтаушы Ф тремор бар Ќауқаста қандай кома дамыды?

 

ј.уреми€лық

¬.бауырлық

—.кетоацидоздық

ƒ.гиперосмол€рлық

≈.гипогликеми€лық

#12*!√»ѕќ√Ћ» ≈ћ»яЋџҚ  ќћјҒј “ӘЌ

 

ј.көз алмасы бұлшықеттер≥н≥ң тонусының төмендеу≥

¬.тер≥ жамылғысының бозаруы

—.ауыздан ацетон и≥с≥н≥ң шығуы

ƒ.артық тершеңд≥к

≈.бет гипереми€сы

F.тер≥н≥ң құрғауы

 

#13*!Ѕј”џ–ЋџҚ  ќћјҒј “ӘЌ

 

ј.тромбоэмболи€лық синдром

¬.дене температурасының жоғарылауы

—.ауыздан бауырлық и≥ст≥ң шығуы

ƒ.бет≥ жер түстес

≈.сарғаю

F.анури€

 

#14*!”–≈ћ»яЋџҚ  ќћјҒј “ӘЌ

 

ј.тромбоэмболи€лық синдром

¬.дене температурасының жоғарылауы

—.ауыздан бауырлық и≥ст≥ң шығуы

ƒ.бет≥ жер түстес

≈.сарғаю

F.анури€

#15*!Ќј– ќ“» јЋџҚ  ќћјҒј “ӘЌ

 

ј.сарғаю

¬.бет≥ жер түстес

—.қарашықтың кеңею≥

ƒ.тер≥с≥ цианоз болуы

≈.қарашықтың тарылуы

F.ауыздан бауырлық и≥ст≥ң шығуы

 

 

∆ауап эталондары

 

                             
ј   ј ј ƒ ¬ ¬,ƒ —,≈ ƒ.F ƒ,≈

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-12; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1010 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

1979 - | 1887 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.037 с.