Мектепке дейінгі педагогика курсының міндеттері. Балаларға жан-жақты тәрбие берудің мазмұны мен әдістерін таныстыру
Лекции.Орг

Поиск:


Мектепке дейінгі педагогика курсының міндеттері. Балаларға жан-жақты тәрбие берудің мазмұны мен әдістерін таныстыру
Мектепке дейінгі педагогика курсының міндеттері. Балаларға жан-жақты тәрбие берудің мазмұны мен әдістерін таныстыру

Мектепке дейінгі педагогика курсының міндеттері.Балаларға жан-жақты тәрбие берудің мазмұны мен әдістерін таныстыру

Мектепке дейінгі педагогика:Білім-тәрбие жұмысының заңдылықтарын зерттейді

Мектепке дейінгі педагогиканың әдіснамасы

Мектепке дейінгі педагогиканың әдістері*Педагогикалық эксперимент

Мектепке дейінгі педагогиканың басқа ғылым салаларымен байланысы.Халық педагогикасы, этнопедагогика

Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу әдістері:Баланы іс-әрекет үстінде бақылау

Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу объектісі-Туғаннан 6 жасқа дейінгі баланың дамуы мен тәрбиесінің заңдылықтары мен ғылыми негіздері

Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу объектісі-Туғаннан 6 жасқа дейінгі баланың дамуы мен тәрбиесінің заңдылықтары мен ғылыми негіздері

Мектепке дейінгі педагогиканың зерттеу объектісі-Туғаннан 6 жасқа дейінгі баланың дамуы мен тәрбиесінің заңдылықтары мен ғылыми негіздері

Мектепке дейінгі ұйым мен мектептің байланыс формалары:бағдарлама, оқулық мазмұны арасындағы сабақтастық;стандарттар арасындағы сабақтастық; педагогикалық процес арасындағы сабақтастық

Мектепке дейінгі ұйым мен мектептің байланыс формалары:педагогикалық процес арасындағы сабақтастық;стандарттар арасындағы сабақтастық;бағдарлама, оқулық мазмұны арасындағы сабақтастық

Мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісінің кәсіби іс-әрекетінің эстетикалық аспектілері:Оқу-тәрбие үдерісінің мазмұны, құралдарының эстетикалық талғамы, талаптарға сай болуыОқытудың мақсаты, құралдарының эстетикалық талғамға сай болуы тәрбиенің мазмұны, мақсаты, мазмұны, құралдарының эстетикалық

Мектепке дейінгі шақтың екі кезеңі: Сәбилік шақ, нағыз мектепке дейінгі шақ

Мектеппен отбасының ынтымақтастық әрекеттері:баланың оқу үлгерімімен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар;ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс

Мектептану педагогиканың саласы ретінде зерттейді:білім беру мен мектепті басқару мәселелерін

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды: *Мектеп кеңесі

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыру формасына жатпайды:Белгіленген күн; Ойын - сауық ұйымдастыру;Зерттеу

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етед:Білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар;Оқыту әдістері

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді*білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар*ұжымдағы моральдық – психологиялық жағдай*мұғалімдер саны

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді: ұжымдағы моральдық психологиялық жағдай

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді:Білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар*Оқыту әдістері

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді:мұғалімдердің пед.қ мәдениетінің деңгейі,білім саласындағы мемлекеттік саясат,заңдық актілер мен құжаттар,ұжымдағы моральдық психологиялық жағдай

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді:мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі;білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілермен құжаттар;ұжымдағы моральді-психологиялық жағдай
Мектептегі педагогикалық кадрлардың инновациялық әлеуетін дамытудың негізгі педагогикалық шарттары ( А.А. Тихомиров бойынша):Өз дамуын ұйымдастырушы субъект ретінде педагогқа қызметтін кеңейтуге өкілеттік бер; «Еркін кеңістік»принципін құрумен сәйкес педагогпен басқаратын өзара әркеттестікті жүзеге асыру;Педагогқа өзгерісті өзі ұйымдастыруды үйрету

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді:мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі;білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілермен құжаттар;ұжымдағы моральді-психологиялық жағдай

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер етеді:ұжымдағы моральдық психологиялық жағдай

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар*білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар*оқыту әдістері* оқыту принциптері

Мектепте әдістемелік жұмысты ұйымдастыруға әсер ететін факторлар:мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейі*ұжымдағы моральдық-психологиялық жағдай. білім саласындағы мемлекеттік саясат, заңдық актілер мен құжаттар

Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:Адамдарды жан-жақты дамыту міндеттерін жинақты шешу,жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау;табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру

Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:Адамдарды жан-жақты дамыту міндеттерін жинақты шешу,жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау.*табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру.*

Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:*табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімдіқалыптастыру*диалектикалық-материалистік көзқарасты тәрбиелеу*адамды жан-жақты дамытуміндеттерін жинақты шешу, жастарды өмірге,еңбекке, мамандық таңдауға даярлау

Мектепте білім мазмұнын анықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:Адамдарды жан-жақты дамыту міндеттерін жинақты шешу,жастарды өмірге, еңбекке, мамандық таңдауға даярлау.*табиғат, қоғам, техника, мәдениет, адам жайындағы білімді қалыптастыру.*

Мектепте білім мазмұның аңықтау мына мәселелерді қамтамасыз етуі тиіс:Нақты көзқарасты қалыптастыру,Оқушылардың бойынша белгілі дағдыны қалыптастыру, Табиғат, қоғам,техника,мәдениет,адам жайындағы білімді қалыптастыру

Мектепте жасалады:жылдық жоспар*перспективалық жоспар*стратегиялық жоспар.

Мектепте жоғары жетістіктерге жетудің шешуші рөлі:дұрыс ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:Пәндік әдістемелік бірлестіктері. Проблемалық (инновациялық)сабақтар.Әдістемелік кеңестер

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:пәндік әдістемелік бірлестіктері, проблемалық (инновациялық) топтар, әдістемелік кеңестер

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:пробелмалық семинарлар мен практикумдар, озық тәжірибе мектебі, жас мұғалімдер мектебі

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:Проблемалық (инновациялық) сабақтар

Мектептегі әдістемелік жұмыс формалары:Проблемалық (инновациялық)

Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары:*педагогикалық қызметкерлерді экономикалық тұрғыдан қызықтыру*психологиялық-педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру*Қоғамдық ықпалдарды пайдалану; қоғамдық әсер әдістері

Мектептегі басқару әдістерінің негізгі топтары:Психологиялық – педагогикалық ықпал жасау және әсерлендіру

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:Мектеп директоры,Мектеп директорының орынбасары,Мұғалімдер,оқушылар

Мектептегі басқару субьектілері:мектеп кеңесі*педагогикалық кеңес*әдістемелік кеңес

Мектептегі бес балдық шкаласы жүйе: *Рангтік

Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:Оқулықтар. Оқу бағдарламасы.Оқу жоспары.

Мектептегі еңбек тәрбиесінің мақсаты:еңбекті сүю және еңбек адамдарын құрметтеу*еңбектің қарапайым әдістері мен құралдарын пайдалана білуге үйрету*еңбек оқыту арқылы адал ниеттік қатынас орнату

Мектептегі инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:В.С. Лазарев*М.М. Поташник

Мектептегі инновациялық басқару аспектілерін зерттеді:В.С.Леднев*Д.Б.Эльконин*И.Я.Лернер

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын- Сынып жетекшісі

Мектептегі оқу сапасын келесідей құжаттар анықтайды:Оқу кітаптары.Оқу жоспарлары.Оқу бағдарламалары.

Мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы-Сабақ

Мектептегі педагогикалық процесті басқару дегеніміз:«Педагог-оқушы» жүйесіндегі іс-әрекетті іске асыру мен ұйымдастыру

Мектептегі психодиагностика қызметі нені болжайды:Оқу үрдісінің түрлі сатыларында оқушылардың психологиялық тұрғыда жан-жақты тексеру

Мектептегі тәрбиелік қызмет жүктеледі: *Сынып жетекшісіне

Мектептен тыс мекемелердің оқушылармен өткізетін тәрбиелік шаралары:Сайыстар өткізу*Ашық сабақтар*

Мектептен тыс мекемелердің тәрбие жұмысының мазмұны бойынша жүргізілетін бағыттар:Үйірмелік жұмыстар*Ұйымдастыру-көпшілік жұмыстар*Нұсқау-әдістемелік жұмыстар*

Мектептен тыс мекемелердің тәрбие жұмысының мазмұны бойынша жүргізілетін бағыттар:Үйірмелік жұмыстар*Ұйымдастыру-көпшілік жұмыстар*Нұсқау-әдістемелік жұмыстар*

Мектептен тыс тәрбие жұмысы.оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары,оқушылардың, ата-аналардың, мектептен тыс жүргізетін тәрбиелік, әртүрлі іс-шаралары,оқушылардың, мектептен тыс мекеме жұмысшыларының жүргізетін тәрбиелік, оқу сабақтары және әртүрлі іс-шаралары

Мектепті басқару мәселелерін зерттеген ғалымдар:*Т.И.шамова *Ю.А.Конаржевский *П.В.Худэминский

Мектепті басқару мен ондағы жұмысты ұйымдастыруды және халықтық білім берудің мазмұны мен әдістерін мақсат еткен педагогика ғылымының саласы: *Мектеп тану

Мектепті басқару органы: Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары, Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, Директор

Мектепті басқару субъектілері:Мектеп кеңесі*педагогикалық кеңес*әдістемелік кеңес

Мектепті басқарушысы (басқарушылары):Директор*Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.*Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар*Д. Б. Эльконин*Л. В. Занков*Г.А.Цукерман

Мектепті инновациялық басқару аспектілерін зерттеген ғалымдар:*М.М Поташкин, *Л.И.Монсеев, *В.С.Лазеров

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2199 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.