Азақстанда мектепке дейінгі тәрбие негізін салушылардың бірі: А. Меңжанова;Б. Баймұратова;Н. Құлжанова
Лекции.Орг

Поиск:


Азақстанда мектепке дейінгі тәрбие негізін салушылардың бірі: А. Меңжанова;Б. Баймұратова;Н. Құлжанова
Қазақстанда өзара толеранттылық пен құрметті нығайтудың ігзгі жолы:Қазақ ұлттының бай тарихи жолын танып білу;Қазақ мәдениеттінің төлтумалығын танып білу

Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы:Ы. Алтынсарин

Қазақстандағы мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу және оқыту бағдарламасы (2009):«Алғашқы қадам»;«Біз мектепке барамыз».;«Зерек бала»

Азақстандағы мектепке дейінгі қоғамдық тәрбиенің дамуына үлесін қосқан педагог ғалымдар:В. Н.Құлжанова; А.Бейсенова

Қазақстандық ғылым-педагог Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары:*Оқушылардың ұлгерімі.*Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.*Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Қазақстандық ғылым-педагог H.Д. Хмель бойынша педагогикалық процестің негізгі сипаттамалары: Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері. Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы. Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы.

Қазақтық дидактика негізін құрушы педагог кім?Ы.Алтынсарин

Қазақтың ақын-педагог ойшылдары:Ы.Алтынсарин*М.Жумабаев*А.Байтурсынов*

Қазақтың ділінде адамның өзін-өзі тануы:Қауымның өкілі ретінде өзін анықтауы;Халықтың өкілі ретінде өзін анықтау ұғымымен

Қазіргі жалпы білім беретін орта мектеп көздейтін тәрбиелік мақсат:жалпы адамзаттық құндылық көзқарас негізін қалыптастыру

Қазіргі заман отбасы тәрбиесі гуманистік педагогика басты принциптері:Креативті*Гуманизм*

Қазіргі заманғы педагогика оқулықтарындағы «Мектептану» саласы қалай аталады:білім беру жүйелерін басқару

Қазіргі заманғы педагогика функциялары: Ғылыми-теориялық; Болжамдық (Болжаулық); Конструктивті-техникалық

Қазіргі заманғы педагогика функциялары:Оқытушы, практикалық, тәрбиелік *Болжаулық *Ғылыми-теориялық*

Қазіргі замандағы педагогиканың қызметтері (функциалары):Ғылыми-теориялық, Практикалық, Болжам жасаушылық

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды *бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруін.*алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын.*бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды:бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру;алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын;бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын (М.В Кларин, Г.М Құсайынов, В.П Беспалько, Ж.Қараевтардың).

Қазіргі зерттеушілер бақылау қояды:бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру;бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасауын;алынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен нақтылығын

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды: Бақылау мазмұнының мектептің талаптарына сәйкес болуы. Бақылау барысында алынған ақпараттардың көкейтестілігі. Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

Қазіргі зерттеушілер бақылауға келесідегідей дидактикалық талаптар кояды:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы. Aлынған ақпарат мазмұнының обьективтілігі мен анықтығы. Бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру.

Азіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары: бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы; бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіру; алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы

Азіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:А) алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығыЕ) бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлестіруF) бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы

Қазіргі зерттеушілердің бақылауға қоятын талаптары:Бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы*Алынған ақпарат мазмұнының объективтілігі мен нақтылығы*Бақылау нәтижесі бойынша тұжырым жасау.

Қазіргі кезде оқу жоспарында оқылатын пәндер үш топқа бөлінеді. мектептің кеңес беруі бойынша оқылатын пәндер, (мектеп және регионалдық компонент);міндетті түрде оқылатын (базалық компонент);оқушылардың таңдауы бойынша (дифференциациялық компонент);

Қазіргі кездегі қабілеттің барлық нұсқаларын негізгі типтері:біліммен, іскерлікпен және дағдымен сәйкес келмейтін, тек қана олардың тәжірибеде тиімді пайдалануына негізделген, қабілет дегеніміз іс-әрекеттің табысты орындалуна ықпал ететін жүйке жүйесінің тума қасиеттері, іс-әрекеттің сан алуан түрлерін табысты орындауды өамтамасыз ететін ісерлік пен дағдылар

Қазіргі кездегі қоғамның даму жағдайы, сондай-ақ тұлғаның мәдени гуманитарлық компоненттерінің аспектілері:еңбек мәдениеті және экономикалық мәдениеті;саяси және құқықтық мәдениеті;өмірлік мәдени өзін-өзі анықтауы;

Қазіргі кездегі оқу орындарындары оқытуды неге бағыттайды?құзүрлыққа

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде колданылатын анкетаның сауланаманың түрлері: Жабық

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде колданылатын анкетаның сауланаманың түрлері:Жабық*

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауаланаманың) түрлері:Ашық*Жеке*Жабық Атаулы

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның түрлері:Атаулы

Қазіргі кездегі педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) турлері:Атаулы*Жабық*

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:*Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне*Мұғалім позициясына*Қойылатын талаптардың мазмұнына

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты: *мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне *мұғалім позициясына *сұранысқа ие болуына

Азіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:D) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне G) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлемінеH) Қойылатын талаптардың мазмұнына

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:*Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне.*Мұғалім позициясына.*Қойылатын талаптардың мазмұнына.

Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:*Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне .*мектеп директорының позициясына.*Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына

Азіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне;Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне

Азіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі мыналарға байланысты:Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне. Мұғалім позициясына.Cұранысқа ие болуына.

Қазіргі мектее дәстурлі ықпал ету тәсілдері жие қолданады: насихаттаулар; талаптар; нұсқаулықтар

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақсаты: Гуманитарлық қатынасты қалыптастыру

Қазіргі мектептегі тәрбиенің мақстаты:Тұлғаның ақыл-ойы , адмгершілік, эмоционалдық және дене бітімінің қалыптасуына мүмкіндік туғызу

Қазіргі оқыту теориясының әдінамалық негізі: Таным теориясы

Қазіргі отбасы ажырасуы себептері:Отбасын құруға дайынсыздық*Жұбайлардың білім деңгейі мен жұмысбастылығы*Тұрмыстағы қолайсыздық*

Қазіргі отбасы дағдарысының сипатталуы.әлеуметтік құрылымның жедел өзгеруімен, отбасылардың жаңа әлеуметтік жағдайларға баяу бейімделуімен,экономикалық жағдайларға баяу бейімделуімен

Қазіргі педагогика ғылымына баланың жас кезеңдерінің жіктелуі:Сәбилік кезең(1 жасқа дейін) мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дейін) *Мектепке дейінгі кезең(1жастан 6жасқа дейінгі),бастауыш мектеп кезеңі(6 жастан 10 жасқа дейін)*Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дейін).

Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелу Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 18 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)=Бастауыш мектеп кезеңі ( 6 жастан 10 жасқа дейін)=Мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)

Қазіргі педагогика ғылымында баланың жас кезеңдерінің жіктелуі: Орта мектеп кезеңі немесе жеткіншек кезең (10 жастан 15 жасқа дейін), жоғары мектеп жасындағы кезең (15 жастан 18 жасқа дейін)*Сәбилік кезең (1 жасқа дейін), мектепке дейінгі кезеңнің алдындағы кезең (1 жастан 3 жасқа дейін)*Мектепке дейінгі кезең (1 жастан 6 жасқа дейін), Бастауыш мектеп кезеңі (6 жастан 10 жасқа дейін)*

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:*әдіс туралы ғылым *бір нәрсені тану туралы *зерттеу үдеріс туралы ілім

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы:*әдіс туралы ғылым*зерттеу процесі туралы ілім*тәрбие принциптерін зерттейтін ғылым

Қазіргі педагогиканың әдіснамасы-бұл:*Әдіс туралы ғылым.*Бір нәрсені тану туралы ғылым .*Зерттеу үдерісі туралы ілім.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1689 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.