Мұғалімдерді аттестациялау принцптері:D)шынайылық E)жариялылық H)еріктілік
Лекции.Орг

Поиск:


Мұғалімдерді аттестациялау принцптері:D)шынайылық E)жариялылық H)еріктілік
Мұғалімдерді аттестациялау(сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:*бас сараптау комиссиясы*аудандық сараптау комиссиясы *білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы

Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай: *Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін айқындау

Мұғалімдерді аттестациялаудағы мақсат қандай?Шеберлікті айқындау,Біліктілікті айқындау,Олардың кәсіби шеберлігінің деңгейін айқындау

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:біліктілік жетілдіруге ұмтылдыру;кәсіби өсуге ынталандыру

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:біліктілік жетілдіруге ұмтылдыру*кәсіби өсуге ынталандыру

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:мұғалім еңбегін бағалау*кәсіби өсуге ынталандыру*біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру.

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру. Шығармашылықты дамыту*Педагогтардың кәсіби сәйкестілігін аңғару

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Педагогтардың кәсібі сәкестілігін аңғару*Тұлғаның кәсібилік деңгейін жоғарлату*Ынта мен дағдыны дамыту

Мұғалімдерді аттестациялаудың мақсаты:Түлғаның кәсібилік деңгейін жоғарлату*Педагог қызметкерлерінің әлеуметтік сауатгылыгын қамтамсыз ету*

Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жариялылық*Шынайылылық*Жүйелілік, тұтастық *

Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жариялылық;Шынайылылық;Жүйелілік, тұтастық;Бірізділік

Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жүйелілік, бірізділік, Сауаттылық, Шынайлылық

Мұғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жүйелілік, түтастық

Мұғалімдердің әдістемелік бірлестігінің негізін кім міндеттеді?Сухомлинский В.А.

Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру: *Әдістемелік кеңестің функциясы

Мұғалімдердің біліктілігін артырудың теориялық және әдестемелік негіздері» тақырыбын өтуде қарастырылуы қажет сұрақтар:Мектептегі әдістемелік жұмыс педагогикалық құзыреттілік, педагогтарды аттестатау ұғымдарының мәні*Тұлғаны кәсіби тұрғыда дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру*

Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы: *Проблалық семинар және практикум

Мұғалімдік шеберлік сипаттамасы:кәсіби бағытына, педагогикалық техникасына байланыстыкәсіби біліміне байланысты педагогикалық қабілетіне байланысты

Мұғалімнің ауызша баяндау әдісі:лекция;әңгімелесу; әңгіме, түсіндіру

Мұғалімнің әдістемелік жұмыста нығайтылған қабілеттері:жалпы мәдени даярлық және әдіснамалық мәдениет, зерттеушілік және диагностикалық мәдениеті, кәсіби және басқарушылық мәдениеті

Мұғалімнің жұмыс әрекетінің өзіндік ерекшеліктері:Параллель сыныптардың көптігі;Сыныптағы бала санының толымдығы;Мұғалімнің өз білімі мен біліктілігін көтеруге жақсы жағдай жасаланған

Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын:Оқытудың авторлық моделін жасаОқу-тәрбие үдерісіне инновациялық технологияларды қолдану.Жаңашыл әдістеме құрастыру, оқытуда белсенді әдістерді қолдану.

Мұғалімнің кәсіби іс-әрекетінің обьектісі:Педагогикалық процесс

Мұғалімнің кәсіптік деңгейін көтеруге ықпал ететін жағдай:білім жетілдіру курсы

Мұғалімнің негізгі функциясы:Мұғалімнін теориялық деңгейінің жоғары болуы,Белгілі бір оқу материалын игеруін басқару,Белгілі бір оқу материалын игеруі барысындағы оқушының оқу іс-әрекетін басқару

Мұғалімнің оқушымен жүргізетін негізгі іс-әрекеті:оқыту

Мұғалімнің оқушыны оқу барысында туындаған қиыншылықтарды жоюдағы рөлі.саналы түрде ұмтылдыра отырады,қарама-қайшьшықтарды шешудің сәйкес тәсілдерін айқындауға көмектеседі,қарама-қайшьшықтарды шешудің сәйкес тәсілдерін қолдана білуге көмектеседі

Мұғалімнің өзін-өзі дамытуының кезеңдері:Кәсіби адаптация;Тұлғалық-кәсіби өсу;Кәсіби қалыптасу

Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби дамытуының негізгі сипаттамалары:Белсенді іс-әрекет нәтижесі*Тұлғаның әр түрлі бағыттағы үдерістері*Сандық және сапалық параметрлері

Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби дамытуының негізгі сипаттамалары:Белсенді іс-әрекет нәтижесі;Тұлғаның әр түрлі бағыттағы үдерістері; Сандық және сапалық параметрлері

Мұғалімнің өзін-өзі кәсіби дамытуының негізгі сипаттамалары:Сандық және сапалық параметрлеріБелсенді іс-әрекет нәтижесіТұлғаның әр түрлі бағыттағы үдерістері

Мұғалімнің проблеманы қоюы және өзінің оны шешудің жолдарын көрсету әдісі:проблемалық баяндау

Мұғалімнің рөлдік репертуарын талдап көрсеткен ғалым:В.Левин

Мұғалімнің сабаққа даярлығы:Оқу материалының мазмұнын терең білу. Оқыту құралдарын даярлау. Күнтізбелік жоспар құру.

Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлығын қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс:проблемалық практикумдар*проблемалық семинарлар.*проблемалық (инновациялық) дәрістер.

Мұғалімнің теориялық және практикалық даярлық бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формалары:А)проблемалық семинарлар С) проблемалық практикумдар Е) проблемалық (иннов-қ) топтар

Мұғалімнің шығармашылық әрекетке даярлығының деңгейлері:Базалық,оптималдық деңгей*Шығармалық деңгей*Зерттеушілік деңгей

Мұғалімнің іс – әрекетінің құрылымы:Әдіс*Процесс*

Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:Құрастыра білу қабілеті*Қарым-қатынас коммуникативтік қабілет*Хабарлау қабілеті*

Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:Құрастыра білу қабілеті*Қарым-қатынас коммуникативтік қабілет*Хабарлау қабілеті*

Мұғалімнің электрондық портфолиосының түрлері:Презентациялық портфолио;Жетістік портфолиосы;Тақырыптық портфолио

Мүғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Шынайлылық*Жариялылық Еріктілік

Мүғалімдерді аттестациялаудың принциптері:Жүйелілік*түтастық*Бірізділік

Мүсіндеу жұмыстарын тұрып жасау керек, өйткені сол кезде: Еркін қимылдау мүмкіндігі беріледі.Бұйымды әр жақтан қарау ыңғайлы.Омыртқа қисаймайды.

Мүсіндеу жұмыстарын тұрып жасау керек, өйткені сол кезде:Еркін қимылдау мүмкіндігі беріледі.Бұйымды әр жақтан қарау ыңғайлы.Омыртқа қисаймайды.

Мың бала патриоттық қозғаласының бағдарламасы:Тәнісі судың, жаны сау-салауа клубы*Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз*Мен ертеңгі жауынгер*

Мысал келтіру әдісінің мәні:сананы, сезімдерді, сенімді белсенді түрде қалыптастыратыннақты ұқсауға болатын үлгі

Мінез – құлықты қалыптастыру және іс әрекетті ұйымдастыру әдістері:талап* жаттығу*қоғамдық пікір

Мінез жөніндегі негізгі білімдер:характерология, физиогномика, графология

Мінез көріністернің мазмұны:адамның даралық, өзіндік психологиялық қасиеттері, әрбір адамның жеке басына тән өзіндік психологиялық қасиеттер мен ерекшеліктер жиынтығы

Мінез құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:тәрбиелеуші жағдай*тапсырма*тәрбиелеушілік жағдай туындату

Мінез:Психикалық қасиет

Мінездің еріктік қырлары:дербестілік, белсенділік,өжеттік,сабырлық,табандылық, батылдық

Мінездің интеллектуалды қырлары:құмарлық, әуестік

Мінез-құлық тәжербиесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістерінің бірі:Жаттығу;қоғамдық пікір

Мінез-құлық қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:тәрбиелеуші жағдай *тапсырма*талап қою

Мінез-құлық пен іс-әрекеттегі ынталандыру әдістері:жарыс, мадақтау

Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері:жарыс*жазалау*ынталандыру

Мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:талап*жаттығу*қоғамдық пікір

Мінез-құлық тәжірибесін Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қалыптастыру әдістеріТәрбиелік жағдайлар*Жаттығу*қоғамдық пікір
Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады:*мазмұнын басшылыққа алады*нәтижелерін басшылыққа алады*мақсаттарды басшылыққа алады

Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері:Жаттығу.Талап.Тәрбиелік жағдайлар. *Қоғамдық пікір

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2077 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.