Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістеріталап*жаттығу *қоғамдық пікір
Лекции.Орг

Поиск:


Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістеріталап*жаттығу *қоғамдық пікір
Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі (әдістері):жаттығу

Мінез-құлықты қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі(әдістері):жаттығу*

Міңез көріністері:ұқыптылық, альтруизм

Міңез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-рекетті ұйымдастыру әдістерін бірі:жаттығу*талап

Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:Оқушылар үжымының қалыптасқандығыОқушылардың үлгерімі.Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері.

Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:Ол ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады. Оқушылардың қоғамдық өмірді жзеге асыруға дайындығы. Оқушылардың бірлескен іс-әрекеті

Н.Д. Хмель:Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы; Қазақстандық зерттеуші-педагог;Қазақстанда тұтас педагогикалық процесті зерттеуші

Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары: *оқушылардың үлгерімі *оқушылар ұжымының қалыптасқандығы *оқушылардың қоғамдық белсенділігі

Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үрдістің негізгі сипаттамалары:*оқушылардың қоғамдық белсенділігі*оқушылар ұжымының қалыптасқандығы*оқушылардың үлгерімі

Н.Е.Щуркова келесі тәрбиелік мақсаттарды ұсынады:тәрбиелейтін және дамытатың әрекетті ұйымдастыру.ұжымды ұйымдастыру және дамыту.оқушы тұлғасының қалыптасуына көмек көрсету, қаблеттерін, қызығушылықтарын, бейімділіктерін, ішкі күштерін көрсету, байыту және ашылу үшін жағдай жасау

Н.Е.Щуркова келесі тәрбиелік мақсаттарды ұсынады:тәрбиелейтін және дамытатың әрекетті ұйымдастыру*ұжымды ұйымдастыру және дамыту*оқушы тұлғасының қалыптасуына көмек көрсету, қаблеттерін, қызығушылықтарын, бейімділіктерін, ішкі күштерін көрсету, байыту және ашылу үшін жағдай жасау

Н.М. Конышева құрастырудың оқу түрлеріне жатқызады:Зат немесе үлгі бойынша құрастыру.; Берілген шарттар бойынша құрастыру; жобалау.; Модель бойынша құрастыру.

Нақты объектiнi ұлғайту қасиеті- Гиперболизация

Нақты оқу пәнінің білімінің талабын анықтайтын нормативті құжат:Біліктендіру сипаттамасы.Типтік бағдарлама.Біліктілікті жоғарылатуды растайтын сертификат.

Нақты педагогикалық фактілер мен қалыпты жағдайларды анықтауға мүмкіндік беретін табиғи эксперименттің түрі – бұл ...эксперимент.Зерттеу объектісінің қалыпты жағдайын анықтайтын.Анықтаушы.Зерттеу объектісінің бастапқы күйін көрсететін.

Нақтылы ақиқаттың мәнін құрайтын негізі – бұл:*Пән*Педагогока пәні*Ақиқат мәнін құрайтын негіз.

Нарықтық экономикалық жүйеге байланысы отбасындағы тәрбие жетімсіздігінің кейбір себептері ретіндегі жағдайлары:Отбасы анасы-әйел мойына артылған екітайлай -жұмыс орнында, жанұядағы ауыртпалық*Отбасындағы қарым-қатынастар*Қоғамдық өмір мәдениетінің төмендігі*

Насихаттың мәні:педагог тәрбиеленушінің тұлғасына оң қасиеттерді сіңіреді

Нашар оқушыларға әсер етудегі ұтымды, қолайлы, нәтижелі әдіс:мектеп ұжымының әсері

Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша:*ізгілік*прагматикалық *жекелік және ұжымдық

Негізгі дидактикалық ұғым-Оқыту

Негізгі интерактивті әдістер:шығармашылық тапсырмалар, үйретуші ойындар, ролдік ойындар, іскерлік ойындар және білім беретін ойындар,қоғамдық ресурстарды пайдалану,әлеуметтік жобалар және аудиториядан тыс оқыту әдістері,жаттығулар,жаңа материалды зерделеу және пысықтау, интерактивті дәріс, көрнекі құралдармен, бейне және дыбысты материалдармен жұмыс,күрделі және таласты сұрақтармен мәселелерді талқылау «пікірлер шкаласы ұстанымын ұстан», жобалау тәсілдері «жалғыз-екеулеп-бәрі бірге», «карусель», «теледидарлық ток-шоу стиліндегі пікірталас», жаңа материалды зерделеу және пысықтау, интерактивті дәріс, көрнекі құралдармен, бейне және дыбыстық материалдармен жұмыс, мәселелерді шешу «шешімдер ағашы», «ми шабулы», «шырмауды шешу», келіссөздер және медиация».

Негізгі педагогикалық іс-әрекет анықталады:оқу-тәрбиелік жұмыстарымен

Негізгі іс-әрекет:*Оқу*Ойын*Еңбек

Негізгі іс-әрекет:Оқу

Іс-әрекетте бірігу і бойынша тәрбие формалары жіктеледі:кіші топтағы жұмыс;жұптық жұмыс
Ұжымның даму жолдарының жүйесі:Жақын;Алыс
Сыныптағы тәрбие жұмыстарының кезеңдері:Ұжым іс-әрекеттәң жүйесімен мазмұнын орындау;Жүйенің қалыптасуы
Мектеппен отбасының ынтымақтастық әрекеттері:баланың оқу үлгерімімен тәрбиесін жақсарту бойынша жүйелі жұмыстар;ата-аналармен ұйымдастырушылық-педагогикалық жұмыс
Дәстүрлі емес әдістемелерде сынып жетекшісінің негізгі қызметтері:Баланың қабілетін дамыту;Баланың адамгершілігін қалыптастыру
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:Ұлттық-аймақтық;Мемлекеттік
Сабақтың нәтежелілігі байланысты:мұғалімнің дайындық деңгейіне;оқушылардың оқу-танымдық әрекетін ұйымдастыра алуына;оқу іс-әрекетінің нәтижесін болжай алуына

Негізінен мұсылман мектептерінде оқытылды – Құран

Неопозитивизмнің негізітәрбие дүниетанымдық идеялардан басталуы тиіс;

Неотомизм – бұл:тәрбие «стимул-реакция-бекіту» схемасы,Схема бойынша концепция,Шетелдік педагогикалық концепция

нормаларға адам бағдарланатын эталондық топ:Референтті топ

Нысана көру арқылы қабылданатын дидактикалық принцип-Көрнекілік

Объективті дүниенің субъективті бейнесіПсихика

Объективтік шындықты танудың жолдары, тәсілдері қалай аталады:зерттеу әдістері

Озық оқытуымен, тірек сызбалардың көптеп қайталануымен педагогикалық технологияларды қолданудың әртүрлі ұжымдық материалдарын ойлап тапқан ғалымдар:М.Е.Бершадский..Шаталов.Т.Бьюзен.

Озық оқытуымен, тірек сызбалардың қолданудың әртүрлі үлгілерін ойлап тапқан ғалымдар:В.Ф. Шаталов*Т.Бьюзен*

Озық іс-тәжірибе.мұғалімдердің іс-тәжірибесі,оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі,мұғалім мен оқушылардың еңбегін барынша жеңілдетіп, оқыту мен тәрбиелік саласында ерекше табыстарға жеткізетін жекелеген мұғалімдердің іс-тәжірибесі

Ой формалары:ой қортындылары, пікір, ұғым

Ойларын жүйелеуге шақырган Қазақтың агартушылары мен педагогтары: Ш.Уалиханов. М.Дулатов. М.Жұмабаев. Ы.Алтынсарин.М.Мақатаев.

Ойлау дағдыларын дамыту тұжырымдамаларымен айналысатын ғалымдар-В.П.Беспалько.Б.Блюм.Р.Марцано.

Ойлау процесінің басталауы:мәселе қоя, қажеттілік

Ойлау үрдiсiнде жалпыдан жекеге қарай логикалық ауысу қалай аталады-Индукция

Ойлауды дамытуға мына оқыту әдісі неғұрлым тиімді әсер етеді:Пікірталас. Мәселелік дәріс.Ми арқылы шабулға шығу.

Ойлаудың анықтамасы:сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылай және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі, адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіредін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс

Ойын әдісінің тәсілдері-Дидактикалық, драмалық, қимылды, эпизодтық ойын

Ойын теориясын адам іс-әрекетінің ерекше түрі ретінде өңдеген:Д.Н.Узнадзе.А.А.Вербицкий.Э.Берн.

Ойын түпкі ниетіне қарай типке бөлінуі Тұрмыстық құбылыстарды бейнелейтін. Жасампаз еңбекті бейнелейтін. Қоғамдық оқиғаларды бейнелейтін ойындар.

Ойын түрлеріНақты жағдаяттар.Рөлдік ойындар.Іскерлік ойындар.

Ойын элементтері:Ойынның түпкі ниеті, сюжеті, әрекеті, ролдер, ереже

Ойынның келесідей қырлары барДамытушылық іс-әрекет. Белсенді шығармашы лық үдеріс. Бәсекелестік және жарысу.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1840 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.