Мектепшілік бақылау формалары:пәндік-қорыту кешенді-қорыту,жекелік тақырыптық-қорыту,сыныптық-қорыту
Лекции.Орг

Поиск:


Мектепшілік бақылау формалары:пәндік-қорыту кешенді-қорыту,жекелік тақырыптық-қорыту,сыныптық-қорыту
Мектепшілік бақылау формалары:фронтальдық, тақырыптық,ұжымдық

Мектепшілік бақылауға қойылатын талаптардемократиялық*жүйелілік жіне объективтілік*тексерушінің құзырлығы

Мектепшілік бақылаудың Портнов Л.М. белгіленген түрлері:алдын-ала*ағымдағы*қорытынды

Мектепшілік басқару функциялары:*жоспарлау*ұйымдастыру*бақылау

Мектепшілік педагогикалық талдау топтамасының түрлері:*параметрикалық*Тақырыптық*Қорытынды

Мектепшілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі тараптарды білу қажет:Жүйелілікті*Ықпалдылықты

Мектепшілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі тараптарды білу қажет:Мектептегі құжаттарды*Ықпалдылықты

Мектепшілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет:*Мектептегі құжаттарды*Мектептің іс-әрекетін*Тексерушінің өз ісін жетік білуі

Мектепшілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі тараптарды білу қажет:Жүйелілікті*Ықпалдылықты*

Мектепшілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі тараптарды білу қажет:Мектептегі құжаттарды*Ықпалдылықты*

Мектепшілік тексерудің түрлері:*тақырыптық тексеру*ағымдық тексеру* сыныптық-жинақтаушылық тексеру

Мектепшілік тексерудің түрлері:Қорытынды тексеру

Мектепішілік бақылау әдістері:мектеп құжаттарын зерттеу *әлеуметтік бағыттылық *алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зеттеу

Мектепішілік бақылау әдістері:Мектеп құжаттарын тексеру бақылау,Ауызша және жазбаша бақылау жұмыстары,Анкета алу, озық педагогикалық тәжірибені зерттеу

Мектепішілік бақылау формалары фронталдық*Тақырыптық*сыныптық-қорыту.

Мектепішілік бақылау формалары:*жекелік,тақырыптық-қорыту пәндік қорыту, кешенді қорыту*сыныптық қорыту

Мектепішілік бақылау формалары:Тақырыптық.Ұжымдық.сыныптық-қорыту

Мектепішілік бақылау формалары:фронталдық, тақырыптық, сыныптық-қорыту

Мектепішілік бақылауға қойылатын талап (талаптар):жүйелілік және объективтілік*әділдік.*тексерушінің құзырлылығы.

Мектепішілік бақылаудың Л.М.Портнов белгілеген түрлері:алдын –ала

Мектепішілік бақылаудың Портнов Л.М. белгілеген түрлері: Ағымдағы*Алдын-ала*Қорытынды*

Мектепішілік бақылаудың Портнов Л.М. белгілеген түрлері:Қорытынды.Алдын-ала . Ағымдағы.

Мектепішілік басқару функциялары:ұйымдастыру*бақылау*талдау

Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптар білу қажет:Тексерушінің өз ісін жетік біліу*Мектептің қызметін*Мектептің іс-әрекетін

Мектепішілік тексеруді ұйымдастыруда кемшіліктер мен түсінбеушілікті болдырмаудағы келесі талаптарды білу қажет:жүйелілікті*ықпалдылықты*тексерушынің өз ісін жетік білуі

Мектепішілік тексерудің түрі мен әдістері мыналарға байланысты:Мақсатына, міндеттеріне-тексеру нысанына*уақыт жағдайына

Меланхоликке тән қасиеттер:Жігерсіз әлсіз,енжар

Мемлекеттік білім беру стандарты:Мектеп бітірушілердің жалпы білімдік даярлығына қойылатын талаптардың міндетті діңгейі және осы талаптарға сәйкес келетін оқытудың мазмұны, әдістері, түрлері,құралдары және бақылау

мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие; тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу; қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде

Мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие; тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу; қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде

Мемлекеттік құрылысты, билік органдарын және т.б нығайтуға қолдау көрсету үшін бағытталған тәрбие; тәрбиелеушілер мен тәрбиеленушілердің қоғамдық бағытта ынталандырылған өзара әрекетке қол жеткізу; қабылданған және қолданылып жүрген конституциялық заңдар негізінде

Мемлекеттің жинақы тарихи қалыптасқан және өзара байланысты оқу-тәрбие мекемелері және оның бағдарламалары*Оқу жүйесі

Меңгеру процесінің негізгі кезеңдері:қабылдау,ұғыну, қолдану

Меңгеру процесінің негізгі этаптары:Есте қалдыру,қорытындылау.Бекіту,қолдану.Есте қалдыру, қолдану.

Мереке түрлері Қоғамдық-саяси, тұрмыстық, маусымдық

Методика преподавания педагогики» оқу құралының авторы:Савин Н.В

Миға шабуылға тән емес:кез келген бастаманы тоқтату

Миға шабуылдың бірінші кезеңі:идея қорын жасау

Миға шабуылдың бірінші кезеңінің негізгі ережесі:ешқандай сын болмайды

Микро ортаның бала дамуына әсері:талап-тілектерді анықтайды*қарым-қатынас негізін қалайды*құндылықтарды қалыптастырады;

Модельдеу, шкалалау, рангілеу, тіркеу дегеніміз:сандық әдістер

Модулдік оқыту қағидалары:Оқу материалын мақсатқа лайықтап іріктеу,мақсатқа сай блоктраға болу*Оқу материалының толықтығы, әржақттылығы, кіріктеремділігі*

Модулдік- рейтингтік бақылаудың артықшылықтары:Білім алушылардың жіберген қателерін уақытында табу*арқылы басқару мүмкіндігі*Деректі білімдерін жедел тесеру*

Модулдік технологияның мақсаты:Оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулу*Жекелеген тапсырмаларды орындауға үйрету*Оқушыларды ақпараттық технологияға үйрету*

Модуль – функционалды желі, басқа сөзбен айтқанда – бұл:ақпараттың аяқталған блогы

Модульді оқытуда ірі оқу бірліктері мына түрде берілген:блок-модульдер түрінде

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді.Модульділік принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Саналанған перспектива принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді.Оқыту мазмұнынан негізделген элементтерді шығару принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді.Динамика принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Модульділік принципінің сипаттамасын көрсетіңіз: нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Саналанған перспектива принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:оқушылардың оқудың жақын, орта және жеке стимулдарын терең

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Оқыту мазмұнынан негізделген элементтерді шығару принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған оқу материалын біртұтас бірлік ретінде қарастыру

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Әдістемелік кеңес берудің жан-жақтылық принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Динамика принципінің сипаттамасын көрсетіңіз:әлеуметтік тапсырысты ескеріп модульдердің мазмұнының еркін өзгерісін қамтамасыз ету

Модульді оқытудың технологиясы дидактикалық принциптерге сүйенеді. Модульділік принципінің сипаттамасын көрсетіңіз: нақты дидактикалық мақсаттарға жетуге арналған жеке функционалды блок-модульдер бойынша оқытуды құру

Модульдік оқыту қағидалары-Оқу материалын мақсатқа лайықтап іріктеу, мақсатқа сай блоктарға бөлу.Оқу материалының толықтығы, әржақтылығы, кіріктірімділігі.

Модульдік оқыту технологиясының құрылымдық бөліктері:кіріспе бөлім (модульге, тақырыпқа еңгізу)*сөйлесу бөлімі (оқушылардың өзара сөйлесу арқылы танымдық қызметін ұйымдастыру)*Қорытынды бөлім (бақылау)

Модульдік технологияның мақсаты:Оқушыларды зерттеу әректіне бағыттау. Оқушының өзіндік жұмыс жасауын жетілдіру. оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулу.

Мониторинг дегеніміз:латын тілінен аударғанда қоршаған ортаны адам қызыметімен байланысты бақылау,бағалау,болжамдау деген мағынаны білдіреді.

Мониторинг дегеніміз:латын тілінен аударғанда қоршаған ортаны адам қызыметімен байланысты бақылау, бағалау, юолжамдау деген мағынаны білдіреді.

Мониторинг:ұзақ уақыт белгілі бір мақсат негізінде жинақталған, сақталған ақпараттарды өңдеу, субьектілерді ақпарат нәтижесімен қамтамасыз ететін кері байланыс

Мониторингтің негізгі мақсаты:мектептегі тәрбие процесінің тиімділігі мен сапасын арттыру

Мониторингтің негізгі міндеті:мақсат пен нәтиже арасындағы айырманы азайту

Мораль – қоғамдағы мәдениетті адамның мінез-құлық нормалары, ережелері мен принциптері.

Мұғалiмнiң кәсiби сапасына жататын:коммуникативтiк; ұйымдастырушылық; шығармашылық ойлану

Мұғалім басқару шешімдерін өңдеуге ақпарат түрі:*Бастапқы ақпарат*Тактикалық ақпарат.*Жедел ақпарат.

Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар.педагогтық әдеп,педагогикалық шеберлік, педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік

Мұғалім қандай қабілеттерге ие:ұйымдастырушылық,дидактикалық, персептикалық,коммуникативтік,зерттеушілік және танымдылық

Мұғалім мамандығының белгілері (критерий):Зерттеушілік қабілеті*Теориялық білімі*Әдістемелік біліктілігі

Мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық климаттың ерекшеліктері:Жылы шырайлылық, талапшылық*Қолайлы моралдық-психологиялық жағдай*Парыз бен жауапкершілік*

Мұғалім оқыту процесінде білімді, өмірлік тәжірибені, іс әрекет тәсілдерін жеткізеді*білім, білік, дағдыны меңгерту процестерін басқарады*оқушы тұлғасын дамыту үшін жағдай жасайды.

Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін тандауда басшылыққа алады:*мақсаттарды басшылыққа алады*принциптерін басшылыққа алады*мазмұнын басшылыққа алады

Мұғалім практикалық іс-әрекетінде тәрбие әдістерін таңдауда басшылыққа алады:*мақсаттарды*принциптерді*мазмұнын.

Мұғалім сабақ жоспарын жасауда қай жоспарды алады-Жарты жылдық

Мұғалім сабақта бірнеше оқушыға зейінін бөледі, бұл уақытта басқалары өз бетімен жұмыс жасайды. Бұл оқыту формасын:*Жекелендірілген-топтық

Мұғалім тұлғасына қойылған басты талаптар: Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік ;Ұстаздық шеберлік;Педагогтық әдеп

Мұғалім тұлғасына қойылған басты талаптар:Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік*Ұстаздық шеберлік*Педагогтық әдеп

Мұғалім тұлғасына қойылған басты талаптар:Ұстаздық шеберлік Педагогтық әдепПедагогтық әдеп жэне ұстаздық шеберлік

Мұғалім функциялары:Ақпараттық, дамыту*Коммуникативтік, зерттеу*Ұйымдастыру, тәрбиелеу.

Мұғалімге ақпараттың қай түрі аса қажет:Тактикалық ақпарат*Жедел ағымдағы акпарат*Бастапқы ақпарат

Мұғалімге басқару шешімдерін ґндеуге ақпараттық тірі:Тактикалық ақпарат.Жедел ақпарат.Бастапқы ақпарат.

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттық түрі:Жедел ақпарат

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттық түрі:Жедел ақпарат*

Мұғалімге басқару шешімдерін өңдеуге ақпараттың түрлері:\Тактикалық ақпарат,бастапқы ақпарат,жедел ақпарат\

Мұғалімдер әдістемелік жұмыста нығайтады:зерттеушілік және диагностикалық мәдениетін*кәсіби және басқарушылық мәдениетін

Мұғалімдер әдістемелік жұмыста нығайтады:зерттеушілік және диагностикалық мәдениетін*кәсіби және басқарушылық мәдениетін*

Мұғалімдерді аттестаттау мақсаты:кәсіби өсуге ынталандыру*мұғалім еңбегін бағалау*біліктілікті жетілдіруге ұмтылдыру

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысында үш түрлі сараптау комиссиясы түзеледі-олар:Бас сараптау комиссиясы.Аудандық сараптау комиссиясы.Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы.

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:Білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы*Тәуелсіз сараптау комиссиясы*Халықаралық сараптау комиссиясы

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) барысындағы сараптау комиссиясы:аудандық сараптау комиссиясы, білім мекемесіндегі сараптау комиссиясы, бас сараптау комиссиясы

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Әдістемелік.*Ғылымилық. *Мазмұндық. *

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Болжамдылық.Ғылымилық.Әдістемелік

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Болжамдылық.Ғылымилық.Әдістемелік\

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Ғылымилылық.Еріктілік.Әдістемелік

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Жариялылық*Еріктілік *Шынайлылық

Мұғалімдерді аттестациялау (сараптау) принциптері:Жариялылық*Шынайлылық. Жүйелілік, тұтастық.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2811 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.