Жатқан баланың көзіне ілулі ойыншықтар дың ара қашықтығы: 40 – 60 см.
Лекции.Орг

Поиск:


Жатқан баланың көзіне ілулі ойыншықтар дың ара қашықтығы: 40 – 60 см.
Жаттығу – бұл:*Белгілі бір әрекетті автоматты түрге айналғанға дейін қайта-қайта орындау*Нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын дағдылар қалыптастыру*Нәтижесінде оқушының жеке тұлғалық қасиетінің өзегі болатын әдеттерді қалыптастыру

Жаттығу әдісі:Оқушының білім тереңдету, шығармашылық қабілетін дамыту*Оқушының білімін пысықтап, іскерлігі мен дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқыту әдісі*Оқушының оқу материалын түсіну негізінде күрделі тапсырмаларды орындауы.

Жаттығу дегеніміз:Үйрету,Дағдыландыру,Меңгерту

Жаттығу:Практикалық әдістер тобына қатысты оқыту әдісі;Оқыту әдісі; Практикалық әдіс

Жаттығудың мәні:іс- әрекетке тарту жолы – тәрбиенің нақты әдісі

Жаттығушы өзіндік жұмыстарды орындау процесінде студенттердің танымдық әрекеті көрінеді:тануда, түсінуде, еске сақтауда

Жауапкершілігін және міндетін атқаруға ынталандыру әдістеріне жататындар:мадақтау және жазалау

Жеке адам дегеніміз.тұлға қасиеттерінің жиынтығы,адамның әлеуметтік сапалары,адамның қоғамдық мәнін анықтайтын әлеуметтік сапалар мен тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы

Жеке адам мінез ерекшелігі:іс-әрекеттің мақсатын таңдаудағы жеке адамның қасиеттері

Жеке адамның дамуына әсер ететін негізгі факторларды атап беріңіз:тұќым ќуалаушылыќ, орта, тәрбие

Жеке адамның қалыптасуы мен дамуына тәрбиенің ықпалы туралы айтқан материалистік бағыттағы философияның көрнекті өкілдері:В.Г. Белинский, Н.Т. Чернышевский*Л.Н. Толстой*

Жеке адамның қалыптасуы мен дамуына тәрбиенің ықпалы туралы айтқан материалистік бағыттағы философияның көрнекті өкілдері: А. Энштейн *Г. Нобель*

Жеке адамның өзін-өзі тануының 3 жолы бар:басқа адамдардың бағасы мен пікірі; әлеуметтік салыстыру, әрбір адам өзін өзгелермен салыстырады;«Қазіргі Менді» «Дамушы Менмен» салыстыру арқылы өзін-өзі бағалауы.

Жеке адамның өзін-өзі тануының 3 жолы бар:басқа адамдардың бағасы мен пікірі; әлеуметтік салыстыру, әрбір адам өзін өзгелермен салыстырады; «Қазіргі Менді» «Дамушы Менмен» салыстыру арқылы өзін-өзі бағалауы.

Жеке адамның санасын қалыптастырудың әдістері: Әңгіме ; Пікірталас; Әңгімелесу

Жеке даралық әлеуметтік мәдени әлем:Нақты баланың жеке басына тән өзіндік ерекшелігін анықтайды

Жеке қажеттіліктерін өтеуде көрінетін мінез бітістері:Эгоизм

Жеке пәндер арасындағы өзара байланыс негізі.пәндер арасындағы байланыс,ғылымдар арасындағы байланыс,пәндер мен ғылым арасындағы байланыс

Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші: Ішкі қарама-қайшылық Сыртқы қарама-қайшылық Жалпы және жеке қарама-қайшылық.

Жеке тұлға дегеніміз:Адамның анатомиялық-физиологиялық пісіп жетілуі, оның жүйке және психикалық жүйесінің жетілуі, сонымен бірге танымдық және шығармашылық іс-әрекетті, дүниетанымдық, қоғамдық саяси көзқарастарымен таным-сенімдерді байытудағы сандық жіне сапалық өзгерістердің өзара байланысу процесі

Жеке тұлға проблемасының негіз бағыттыры:Биологиялық *Әлеуметтің*Биоәлеуметтік.

Жеке тұлға проблемасының негізгі бағыттары: Әлеуметтік, Педагогикалық, Психологиялық

Жеке тұлға проблемасының негізгі бағыттары: биологиялық

Жеке тұлға проблемасының негізгі бағыттары:Әлеуметтік

Жеке Тұлға санасын қалыптастыру әдісі топтарына жататын әдістер:сөзбен және эмоциямен әсер ету:әңгіме,түсіндіру,этикалық әңгіме, диспут, және нақты әсер етудің көрнекі тәсілі

Жеке тұлға" ұғымы:психологиялық дамудың белгілі бір деңгейіне ие; әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі; болмысқа, адамдарға, өзіне, еңбекке, жалпы қоғамға қатысты функциялырының болуы;

Жеке тұлға, жеке даралық тәсілдеме ұстанымның талаптарын іске асыру ұсынымдарының қамтамасыз етілуі:Әлеуметтік педагогтың әлеуметтік-педагогикалық қызметтің үдерісіне, ерекшеліктеріне қарау қажет;Осы адаммен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс үдерісінде ол үшін неғұрлым «жайлы» жағдайларды туғызуға ұмтылу;Обьектінің жай-күйі мен оның жұмыс үдерісіндегі өзгеру динамикасын ескеру қажет

Жеке тұлға:Қоғамдық мәндегі адам

Жеке тұлғаға бағытгалған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдарВ) И. С. Якиманская D) В.В. Давыдов F) Е. В. Бондаревская

Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:Е. В. Бондаревская* И. С. Якиманская*К. Роджерс*

Жеке тұлғаға бағытталған білім берудің ғылыми-теориялық негіздерін зерттеген ғалымдар:Е. В. Бондаревская* И. С. Якиманская*К. Роджерс*

Жеке тұлғаға қатысты өзін-өзі басқару міндеттер:Бейімделушілік*Мақсаттылық* Бағыттылық*

Жеке тұлғалық қатынас талабын анықтаңыз: жеке тұлғаның бағыт-бағдарлығын, оның өмірлік жоспарын және құндылық бағдарлығын тәрбие процесінде тәрбиешілердің ескеруін жеке тұлғалық амал міндеттейді

Жеке тұлғалық, бағыттаушылық тәрбие – бұл:Бала - тәрбие процесінің ортасы және жоғары құңдылық болып табылатын тәрбие жүйесі.

Жеке тұлғаны даму процесі:адам жеке тұлға болып тумайды, даму процесінде жеке тұлға болып қалыптасады

Жеке тұлғаны қалыптастыру:Барлық әлеуметтік,идеологиялық, психологиялық және т.с.с ықпалымен адамның әлеуметтік жан иесі ретінде қалыптасуы

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы басты негізгі тәрбие:Инабаттылыққа үйрету*Адамгершілік тәрбиесін үйрету*Патриоттық тәрбие*

Жеке тұлғаны қалыптастырудағы ұжымның мәні: жеке тұлғаны қалыптастыруда ұжымның ықпалы зор. Жалпы қоғамдық жұмыстарда адамгершілік құндылық , достық, қол ұшін беру сезімдері дамиды.

Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:Табиғат жағдайына

Жеке тұлғаны отбасында тәрбиелеудегі адамгершілік-имандылық, азаматтық моралдық құндылықтар:Әділдік пен ар-намыс*Қадір-қасиет пен борыш*Сүйіспеншілік-құрмет пен сыйластық*

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:Байқау.

Жеке тұлғаның адамгершілік қасиеттері:патриоттығы, ізгіліктілігі, көпшілдігі, интернационализмі

Жеке тұлғаның басқа адамға, оның қызығуы мен ниеттеріне риясыз бағытталған (кейде өз қызығуларына қайшы келетін) құндылық бағдарлары:Альтруизм

Жеке тұлғаның ғылыми ақиқат жүйесі ретіндегі пікірінің құрастырушылық сипатының формасы болып табылады:Білім

Жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуының негізгі объективті факторлары:тұқым қуалаушылық, тәрбие, ...Орта.Қоғамдық қатынастар жүйесі және олар анықтап отырған әлеуметтік жүйе сипаты.Қоғамдық өмірдің материалдық жағдайлары.

Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін негізгі факторлар:*тұқымқуалаушылық *әлеуметтік орта*тәрбие

Жеке тұлғаның дамуына қызыметтің әсері:қабілет пен дарынның дамуы,табысқа жету

Жеке тұлғаның дамуына ортаның әсері:арнайы қасиеттердің дамуына қолқабыс

Жеке тұлғаның дамуында және қалыптасуында жетекші роль атқаратын факторды атаңыз:Тәрбие

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі қозғаушы күшіне жататындар:Қарама-қайшылық

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:Тұқымқуалаушылық

Жеке тұлғаның дүниетанымы:Ақиқаттың жалпылама керінісінің жоғары деңгейі,Интелектуалдық сипаттарды топтастырган феномен,Эмоционалды-жігерлік сипаттарды топтастырган феномен

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:*Даралығы*Саналылығы*Жауапкершіліктері

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:саналығы;жауапкершілігі;бостандығы;

Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері:саналылық, өзіне өмірлік қажеттілікті жасай алуы, жауапкершілік, бостандық, қадір-қасиет, ...*Даралық*Ешкімне ұқсамайтын, өзіне тән ерекшелігі бар*Темперамент.

Жеке тұлғаның қалыптасуына әсер ететін факторлар:тұқым қуалаушылық;орта, қоғам әсері;тәрбие;

Жеке тұлғаның қалыптасуына мынадай факторлар әсер етеді: педагогикалық процесс;тәрбие; табиғи орта;

Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынастарға бейімделуі:Әлеуметтену

Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы:*әлеуметтік *рухани *материалдық

Жеке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы,тәрбие құралы:қарым-қатынас *еңбек *ойын

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:әңгімелесу*баяндама*дискуссия

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне жататындар: әңгіме,лекция,диспут

Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістеріне-Пікір сайыс*Баяндама*Дебат

Жеке тұлғаның іс-әрекеті, айналасындағылар мен қарым-қатынасында орын алатын тұрақ ты даралық ерекшеліктерінің жиынтығы:Зейiндiлiк

Жеке тұлғының ең маңызды белгілерінің бірі:Саналылығы *Даралығы*Жауапкершілігі

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 1155 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.