Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері: Мектептік.; Ұлттық-аймақтық. ; Мемлекеттік.
Лекции.Орг

Поиск:


Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері: Мектептік.; Ұлттық-аймақтық. ; Мемлекеттік.
Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:Аудандық қалалық*Мемлекеттік*Мектептік

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктері:Аудандық қалалық* Мемлекеттік*Мектептік*

Жалпы білім беруші мекемелердің білім стандартының бөліктеріС) Мектептік D) Ұлттық-аймақттықF)Мемлекеттік

Жалпы орта білім беру стандартына қойылатын талаптар:қажеттілігіне, мүмкіндігіне сәйкес қызығушы жақтың әлеуметтік-мәдени жағдайын ескер*білім саласы бойынша стандарттың құзырлық келісімін сақтау*мектептің әрбір сатысында тұлғаның даму міндетін ескере отырып білім мазмұнының толықтығын қалыптастыруды қамтамасыз ету;

Жалпы педагогика бөлімдері:+Жалпы негіздері+Тәрбие теориясы+Дидактика

Жалпы педагогика бөлімдері:Жалпы негіздері*Логопедия, сурдопедагогика, тифлопедагогика*олигофренопедагогик*Педагогикалық үдеріс

Жалпы педагогика ғылымдарының міндеттері: Оқыту мен тәрбиелеу заңдылықтарын ашу

Жалпы пелагогикалық міндеттер:Танымдық міндеттер;Жұмылдырушы міндеттер

Жана педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі: Эксперимент түрі,Педагогикалық эксперимент,Эксперимент

Жанама қарым-қатынас дегеніміз не:Жазу және техникалық құралдар арқылы

Жан-жақты тәрбиелеу қажет етеді:Дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырады*Біліктілікті жаттықтыруды*

Жанжалдың тууына себеп болады:Ақпараттық өзгертілуі, бұрмалануы

Жануарға жат сипат:Сана

Жануарлар дүниесінің дамуындағы үш түрлі әрекет:шартты рефлекторлық, интеллектік, амалдық тұтастық

Жануарлар психикасының адам психи касынан негiзгi айырмашы лығы:Ситуативтiлiк және жете түсiнбеушiлiк

Жанұя тәрбиесі жататын жүйе: әлеуметтік педагогика

Жанұяда тәрбиелеу үрдісінің элементтері: тәрбиелік құрылғы (мақсат, міндет, мазмұны, әдіс құрал), субъектісі –...*Балалар*Ата-ана*Бауырлары.

Жанұядағы педагогикалық процестің диагностикалық тұрғыдан тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі:Төмен. Жоғары.Орташа.

Жаңа бейнелердi құруға негiзделген психикалық үрдiс:Қиял

Жаңа білімдерді меңгеру үшін қолдануға болатын материалдық және идеалдық обьектілер:Оқыту құралдары

Жаңа дәуірдегі Европалық гимназиялардың қалыптасуыXV-XVI ғ.ғ. Латын мектептерінің шығуы мен байланысы.

Жаңа материалды берудегі сабақтың мақсаты.Оқушылардың сабақты меңгеруі,Өтілген материалды түсінуі,Оқушылардың жаңа тақырыпты игеруі

Жаңа материалды ұғынуда оқыту принципінің қандайы тиімді болып табылады?.көрнектілік

Жаңа материалды, меңгеру сабағының міндеті:Оқушылардың өтілген сабақты меңгеру, Оқушылардың сабақты түсінуі,Оқушылардың жаңа материалдарды меңгеруі

Жаңа оқу материалдарын баяндау кезінде сұрақ қоюдың мақсаты:Cтуденттің өзіндік жұмысын дамыту.Cтуденттердің дүниетанымын арттыру.Cтуденттердің жан-жақтылығын арттыру.

Жаңа оқу материалына өтудегі кәсіби әрекет қолданудын қабылдау тәсілі:Эвристикалық әңгіме.Жалпылау.Cеминар.

Жаңа педагогикалық білімді түсіндіреді, педагогикадан оқу материалын зерттеуді ұйымдастырады. Жаңа педагогикалық білім туралы ақпарат береді, педагогикадан оқу материалын бекітуді ұйымдастырады.

Жаңа педагогикалық технологияның ерекшеліктері:Білім беруді ізгілендіру*Дамыта оқыту*Бағдарламалап оқыту.

Жаңа педагогикалық технологияның міндеттері:оқу бағдарламасының түрлендірілген нұсқаларын құрастыру*білім сапасын жаңа деңгейге көтеру*педагогикалық қызметтің өзекті мәселелерін білу

Жаңа себептермен, нарықтық үлгідегі мінез - құлықтың мемлекет саясатындағы стратегиялық бағыты қалыптастырады:Қазақстандық орта тапты.

Жаңа тұрпаттағы мұғалімнің ерекшеліктері:Тұлғалық ; Әдістемелік; Сапалық

Жаңалықтар туралы хабар.Халықаралық жағдайдағы негізгі оқиғалар туралы хабар.

жарасқан, белсенді, саналы ұжымға ұйымдастыру.Тәрбие үрдісінде мектептің, отбасы мен жұртшылықтың тығыз қарым-

Жариялық стильдегі педагогикалық басшылыққа жататындар:жұмыс тапсырмаларын орындау мен барысын талдауға оқушылардың белсенді қатысуы

Жариялық стильдегі педагогикалық басшылыққа жататындар:жұмыс тапсырмаларын орындау мен барысын талдауға оқушылардың белсенді қатысуы

Жариялық стильдегі педагогикалық басшылыққа жататындар:жұмыс тапсырмаларын орындау мен барысын талдауға оқушылардың белсенді қатысуы

Жарыс әдісі:Қоғамдық пайдалы еңбекке тәрбиеленушілерлің барлығын қатыстыру, белсенділігін арттыру*Озат тәжірибелерлі қолдану арқылы тәрбиеленушілердің белсенділігін арттыру*Жолдастық, өзара көмекті дамыту.

Жарыс әдісі:Тұлға қасиеттерін қалыптастыру тәсілі,Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту,Салыстыра отырып оқыту тәсілі

Жарыс дегеніміз:жеке тұлғаның өзіне қажетті сапаларды, қол жеткен нәтижелерін, басқалардың жетістіктерімен салыстыру процесінде одан әрі қалыптастыру және бекіту әдісі

Жарыс дегеніміз:оқушыға қажетті қасиеттерді тәрбиелеуде оның жарысуға табиғи

Жарыс дегеніміз:ынталандыру,іс-әрекет әдісі,мінез-құлықгы ынталандыру әдісі

Жарыс, мадақтау, жазалау:Әдіс,Ынталандыру әдісі,Іс-әрекетті және мінез -құлықты ынталандыру

Жарыс:Бақару әдісі*Бала мүмкіндігін ашу*Іс-әрекетті ынталандыру әдісі*

Жарыс:Басқару әдісі*Бала мүмкіндігін ашу*Іс-әрекетті ынталандыру әдісі*Диспут:Пікір талас*Ой бөлісу*Ойды ортаға салу*

Жарысу, мадақтау, жазалау-бұл әдістер:Іс-әрекетті және мінез-құлықты ынталандыру*Іс-әрекет және қарым-қатынас тәжірибесін қалыптастыру*Еңбекке баулу*

Жас ерекшелік дарындылығының» өзгеру мәселесін қарастырған:Н.С.Лейтес, А.М.Матюшкин, К.Левин

Жас ерекшелік педагогикасына қатыстылар:сәбилер педагогикасы;мектеп педагогикасы; жоғары мектеп педагогикасы, ересектер педагогикасы;

Жас ерекшелік психологиясына кіреді:балалар психологиясы, жеткіншектер психологиясы, жастар психологиясы.

Жас ерекшелік психологиясына кіреді:ересектер психологиясы,кәрілік психологиясы*балалар психологиясы

Жас ерекшелік психологиясының тармақтары:балалар психологиясы, жастар психологиясы, жас өспірім психологиясы

Жас ерекшеліктер:*Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар*Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар*Белгілі бір жас кезеңіне тән физиологиялық сапалар

Жас ерекшеліктері:Белгілі бір жас кезеңіне тән психикалық сапалар*Белгілі бір жас кезеңіне тән анатомиялық сапалар

Жас ерекшеліктерін ескеру арқылы экологиялық тәрбие беру:оқу қызметінде кластан тыс жұмыстың барлық формаларында

Жас кезеңініңдаму шарттарына: Психологиялық-педагогикалық жағдайы*Анатомиялық,физиологиялық жағдайы*Дене көрсеткіштерінің жағдайы

Жас кезеңініңдаму шарттарына:Психологиялық-педагогикалық жағдайы*

Анатомиялық,физиологиялық жағдайы*Дене көрсеткіштерінің жағдайы*

Жасөспірім іс-қимылының ауытқуларына соқтыратын ескерілмеген факторлар:«Тәуелділік моральін» « Теңдік моральіне» алмастыру ұмтылыстары;Өз құрбы-құрдастарымен қарым-қатынастағы мінез-құлқының өзгеруі;Ересектер, ата-аналармен, мұғалімдерімен қарым-қатынасының ересектер мен кішілердің мораль тұрғысынан « шиеленісуі»

Жасөспірімдер мен балалардың арасындағы тәртіптің ауытқуларын психологиялық-педагогикалық алдын-алуда енетін іс-әрекеттердің бағыты:Салауатты өмір салтын насихаттау, зиян әдеттерімен күресу және алдын алу шаралары;Тәрбиеленушінің өзін-өзіне оң баға беруі және балалар ұжымының басқа мүшелерімен жағымды қарым-қатынас қалыптастыру

Жасөспірімдердің ата-аналарына арналған жаппай оқытудың тақырыптарын көрсетіңдер:өтпелі жас кезеңіндегі оқушылардың даму ерекшеліктері

Жасөспірімдік шақ және оның ерекшеліктері:*балалардың тәртібі нашарлап,сабаққа үлгерімі төмендейді*бойы бұрынғыға қарағанда бір жылда екі есе шапшаңдықпен өседі*жүйке жүйесінің құрылымы морфологиялық жағынан жетіліп болады

Жастар қозғалыстары қызметтінің негізгі бағыттары:дамытушылық қызмет;бағыттаушылық қызмет;компенсаторлық қызмет;

Жастар субмәдениетінің түрлері:Өнер сүйгіштік;Сәулетшілер жатады:

Қабықты құрғақ суық жерде сақтайды.;Қабық желмен құлатылған немесе кесілген ағаштардан жиналады.; Қабықты көктемде немесе ерте келген жазда жинайд жатады:

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2290 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.005 с.