Лекции.Орг


Поиск:
Причини та умови виникнення конфліктів
До найголовніших причин виникнення конфліктів належать:

І. Протилежні орієнтації сторін – суб'єктів взаємодії (нерідко егоїстичні інтереси стосуються однієї і тієї ж цілі, яку неможливо реалізувати одночасно, без посягання на інтереси інших суб'єктів соціуму, що, безумовно, породжує конфліктні ситуації).

ІІ. Різноспрямованість ідеологічних засад (виникнувши на основі різних поглядів, конфлікти часто переростають у безкомпромісну боротьбу за певне спрямування, стосуючись таких аспектів, як власність тощо).

ІІІ. Різновекторність соціально-економічних орієнтацій (пов'язані з соціально-економічною нерівністю, нерівноправним розподілом матеріальних і духовних благ).

IV. Суперечності між елементами соціальної структури (обумовлені неузгодженістю цілей та завдань різних рівнів організації суспільства (центр–периферія).

V. Соціально-психологічні та морально-етичні (постають у формі незадоволення окремих індивідів їх статусом у певному середовищі, що породжує різноманітні спроби змінити його).

 

Інші причини конфліктів:

– соціальна нерівність

– обмеженість ресурсів

– невідповідність реальної дійсності суб'єктивним уявленням про неї

– етнічна або релігійна нетерпимість

– розходження у поглядах та орієнтаціях сторін-суб’єктів взаємодії та ін.

 

Найбільш загальною причиною соціальних конфліктів є соціальна нерівністьтакий розподіл позицій у ієрархічній системі соціальних відносин, який робить неможливим досягнення своїх інтересів та задовольнити свої потреби в доходах, знаннях, інформації тощо, певними особистостями або соціальними групами. Споконвічний розподіл людської спільноти, соціальних груп та колективів на тих, хто керує, приймає рішення і тих, хто вимушений підкорятися і виконувати накази згори, тобто на тих, хто наділений владними повноваженнями, і тих, хто таких повноважень не має, є невичерпним джерелом різноманітних соціальних конфліктів.

 

Іншою причиною конфліктів, що тісно пов'язана з першою, є обмеженість ресурсів, на володіння якими висуваються претензії. Людям властиво завищувати свій особистий внесок у загальні результати діяльності, у зв'язку з чим будь-який розподіл ресурсів на будь-якому рівні може призвести до конфлікту.

 

Більшість західних конфліктологів пов'язують виникнення конфліктів з свідомістю людей. У такому контексті конфлікти трактуються як зіткнення "конфліктуючих свідомостей", а їх причиною визнається невідповідність реальної дійсності суб'єктивним уявленням про неї, зокрема:

– неспівпадіння індивідуальних та суспільних цінностей;

– неадекватність очікувань, практичних намірів та вчинків людей;

– нерозуміння людьми своїх вчинків по відношенню один до одного;

– непорозуміння, логічні помилки та семантичні труднощі, що виникають у процесі комунікації;

– нестача або неякісність наявної інформації.

 

Причинами конфліктів (зокрема, політичних) також можуть бути етнічна або релігійна нетерпимість. Значна частина побутових та сімейних конфліктів зумовлена причинами психологічного характеру: агресивністю, почуттям ненависті, заздрості тощо.

 

 

Умови виникнення конфліктів класифікують за такими критеріями:

І. Інформація (неповноцінне інформування учасників взаємодії або свідоме використання викривленої інформації, недооцінка фактів та їх значення, дезінформація, послуговування ненадійною інформацією).

ІІ. Структура (стосуються формальної чи неформальної організації соціальної групи: влади і керівництва, пріоритетів щодо них з огляду на стать, вік, системи безпеки, ролі традицій, релігійних поглядів, інформування).

ІІІ. Цінності (виявляються у зв'язку з порушенням ціннісних принципів та відчуття стабільності, стосуються ідеології, уявлення про справедливе та необхідне, етичних аспектів, традиційної системи поведінки, професійних цінностей, вірувань, поведінки).

IV. Відносини (принциповими є сутність, основа, мета, важливість, тривалість та цінність відносин, рівновага сил, рівень довіри).

V. Поведінка (чинники, які посягають на цінності однієї зі сторін конфлікту, загрожують безпеці, викликають стрес або дискомфорт, експлуатують відносини, не виправдовують очікувань, порушують обіцянки).

 

 

Типи і форми конфліктів

Різні типи конфліктів, взаємодіючи, доповнюють один одного, набуваючи нових рис.

Існують такі типи конфліктів:

На етапі виникнення:

стихійні, заплановані, спровоковані, ініціативні;

На етапі розвитку:

короткочасні, тривалі, затяжні;

На етапі усунення:

керовані, обмежено керовані, некеровані;

На етапі затухання:

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-22; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 398 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Наполеон Хилл
==> читать все изречения...

769 - | 680 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.