Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кспертиза вироб≥в ≥з скла та кришталю
 

3.2.1 ¬иди скла. —кло Ц твердий аморфний матер≥ал, €кий отримують переохолодженн€м розплаву сум≥ш≥ оксид≥в. «агальна схема скла може бути представлена формулою R2O x RO x 6 SiO2, де R Ц в≥дпов≥дно одно- або двовалентн≥ метали, наприклад, кальц≥й, натр≥й, кал≥й, бар≥й, свинець та ≥нш≥.

«алежно в≥д того, оксиди €ких саме метал≥в вход€ть до складу скла, зм≥нюютьс€ його властивост≥ ≥ вид≥л€ють наступн≥ основн≥ види скла:

- натр≥й-кальц≥й-сил≥катне (звичайне) Ц переважно безкол≥рне скло з невисоким блиском та прозор≥стю, застосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ скл€ноњ тари та пресованих або пресовидувних скл€них вироб≥в;

- кал≥Їве скло Ц маЇ п≥двищен≥ блиск та прозор≥сть, добре забарвлюЇтьс€, застосовуЇтьс€ дл€ виготовленн€ видувного сортового посуду;

- спец≥альне побутове скло - натр≥й-кальц≥й-сил≥катне скло, що м≥стить спец≥альн≥ добавки окисл≥в ≥ маЇ задан≥ ф≥зико-х≥м≥чн≥ властивост≥. Ќаприклад, жарост≥йке або алюмо-боро-сил≥катне;

- кришталеве скло - безбарвне скло, що м≥стить в основному двоокис кремн≥ю (SiO2), а к≥льк≥сть окису свинцю (–b), окису бар≥ю (¬а), окису цинку (Zn) окремо або в сполученн≥ не менше 10%, з показником заломленн€ не менше 1,520 ≥ густиною не менше 2,4 г/см3. «алежно в≥д вм≥сту розр≥зн€ють так≥ види кришталю:

- малосвинцевий кришталь - скло, що м≥стить 18 - 24% окису свинцю (–b) з показником заломленн€ не менше 1,530 ≥ густиною не менше 2,7 г/см3;

- свинцевий кришталь - скло, що м≥стить 24 - 30% окису свинцю (–b) з показником заломленн€ не менше 1,545 ≥ густиною не менше 2,9 г/см3;

- високосвинцевий кришталь - скло, що м≥стить 30% ≥ б≥льше окису свинцю (–b) з показником заломленн€ б≥льше 1,545 ≥ густиною не менше 2,9 г/см3.

- бар≥Ївий кришталь - кришталеве скло, що м≥стить не менше 18% окису бар≥ю й окису лужних метал≥в. [7,15]

3.2.2  ласиф≥кац≥€ скл€них вироб≥в. —кл€н≥ побутов≥ вироби класиф≥кують за такими ознаками, €к вид скла, кол≥р, спос≥б виготовленн€, вид декоруванн€, форма, конструкц≥€, розм≥р, комплектн≥сть та призначенн€ виробу.

«а кольором скл€н≥ вироби под≥л€ють на безбарвн≥, кольоров≥, суц≥льн≥, нап≥втонов≥.  ольорове скло одержують ≥з безбарвного шл€хом додаванн€ в шихту барвник≥в. –озр≥зн€ють барвники молекул€рн≥ (розчинн≥ в скломас≥) ≥ колоњдн≥ (кристал≥зуютьс€ в скломас≥).  ол≥р скла залежить в≥д виду барвник≥в ≥ њх комб≥нац≥й, а ≥нтенсивн≥сть забарвленн€ - в≥д концентрац≥њ барвник≥в, тривалост≥ ≥ температури вар≥нн€ скломаси.

«а способом виготовленн€ скловироби под≥л€ютьс€ на пресован≥, видувн≥, пресовидувн≥, т€гнут≥, отриман≥ методами литт€, з'Їднанн€, прокатуванн€, центрифугуванн€ ≥ вит€гуванн€.

ѕресован≥ вироби з≥ скла виготовл€ють у металев≥й форм≥ за один прийом ≥з порц≥њ скломаси переважно механ≥зованим способом п≥д тиском пуансону, що вводитьс€ всередину форми.

ѕресовидувн≥ вироби виготовл€ють з порц≥њ скломаси, пом≥щеноњ в чорнову форму, €ку роздувають пот≥м у чист≥й форм≥ пов≥тр€м в≥д компресора.

¬идувн≥ вироби у свою чергу под≥л€ютьс€ на вироби ручного видуванн€ ≥ на вироби механ≥зованого видуванн€. ¬ироби ручного видуванн€ - вироблен≥ вручну за допомогою склодувноњ трубки у форм≥ або в≥льним видуванн€м. ¬ироби механ≥зованого видуванн€ - виготовлен≥ з порц≥њ скломаси, що подаЇтьс€ в чисту форму з наступним видуванн€м њњ при обертанн≥.

ћол≥рован≥ вироби з≥ скла - виготовлен≥ при нагр≥ванн≥ заготовки з≥ скла до температури розм'€кшенн€ ≥ прогинанн€ його п≥д д≥Їю власноњ маси ≥/або за допомогою пресувального пристрою до остаточноњ форми.

¬ир≥б багатостад≥йного виготовленн€ виробл€Їтьс€ шл€хом з'Їднанн€ окремих елемент≥в ≥з скла, виготовлених у дв≥ або б≥льше стад≥њ (наприклад, вироби на н≥жц≥ Ц чарки, келихи, фужери).

¬ир≥б ≥з накладного скла виробл€Їтьс€ шл€хом сплавленн€ двох або б≥льше шар≥в р≥зних за кольором стекол.  оеф≥ц≥Їнти терм≥чного розширенн€ цих скломас повинн≥ бути однаковими.

 омб≥нований вир≥б з≥ скла виготовл€Їтьс€ шл€хом комб≥нуванн€ скла з ≥ншими матер≥алами.

¬ир≥б ≥з скла центрифугованого виготовленн€ - вир≥б, вироблений за один прийом ≥з порц≥њ скломаси п≥д д≥Їю в≥дцентровоњ сили.

¬ир≥б ≥з скла зм≥цнений виробл€Їтьс€ з≥ скла п≥двищеноњ механ≥чноњ ст≥йкост≥, дос€гнутоњ за рахунок терм≥чноњ ≥/або х≥м≥чноњ обробки ≥/або спец≥альним способом виготовленн€ з дек≥лькох шар≥в стекол р≥зного складу.

’удожньо-декоративну ц≥нн≥сть вироб≥в ≥з скла п≥двищують р≥зноман≥тними методами.

«а видами декоруванн€ - розр≥зн€ють декоруванн€, що наноситьс€ на вироби в гар€чому стан≥ (у процес≥ виготовленн€) ≥ в холодному стан≥ (безпосередньо на готов≥ вироби).

¬ид декоруванн€ залежить в≥д призначенн€ виробу, виду скла, форми, способу виготовленн€ й ≥нших особливостей.

ƒекоруванн€ в гар€чому стан≥ представлено наступними видами:

- вироби з≥ скла в≥льного видуванн€ (гнутий вир≥б ≥з скла) - вироби, в≥дформован≥ ≥ декорован≥ у в'€зко-пластичному стан≥ за допомогою ≥нструмент≥в, призначених дл€ ц≥Їњ операц≥њ;

- вироби з≥ скла з наводкою - вироби з безбарвного скла з добавками, що при наступному охолодженн≥ ≥ повторному нагр≥ванн≥ набувають кол≥р;

- вироби з≥ скла кракле - вироби, декорован≥ швидким охолодженн€м заготовки у вод≥ або у волог≥й тирс≥ дл€ утворенн€ тонких поверхневих тр≥щинок, що оплавл€ютьс€ при подальшому нагр≥ванн≥ ≥ виготовленн≥ виробу. ¬ироби з обробкою кракле мають невисоку механ≥чну ≥ терм≥чну ст≥йк≥сть;

- вироби з≥ скла з оптичним ефектом - вироби спочатку видувають у форм≥, що менша за готовий вир≥б ≥ маЇ малюнок у вигл€д≥ граней, хвиль ≥ ≥н. ѕот≥м його розм≥щують у форм≥ трохи б≥льшого розм≥ру з гладкою внутр≥шньою поверхнею. ќстаточно вироби видувають, обертаючи у форм≥, при цьому гран≥ ≥ хвил≥ на поверхн≥ згладжуютьс€ ≥ залишаютьс€ т≥льки в товщ≥ ст≥нок;

- вироби з≥ скла з рельЇфами - декоруванн€ вироб≥в проводитьс€ в рельЇфних формах при пресуванн≥ або видуванн≥;

- вироби з≥ скла з газовими включенн€ми - вироби з≥ скла, декорован≥ пов≥тр€ними стр≥чками, нитками ≥ бульбашками;

- вироби з≥ скла з≥ сторонн≥ми включенн€ми - вироби з≥ скла, декорован≥ вплавленн€м у скломасу р≥зноман≥тних предмет≥в, виготовлених з ≥нших матер≥ал≥в;

- вироби з≥ скла з орнаментом - вироби, декорован≥ нал≥пками, крихтою, стержн€ми, стр≥чками, нитками з наступним п≥д≥гр≥ванн€м або набором скла ≥ подальшим його формуванн€м (оздобленн€ ф≥л≥гранню або витт€м, насипом, склотканиною).

ƒекоруванн€ в холодному стан≥ нанос€ть механ≥чним ≥ х≥м≥чним способами, а також поверхневим декоруванн€м.

ƒо вироб≥в ≥з скла, декорованих у холодному стан≥ механ≥чними способами, в≥днос€тьс€:

- вироби з≥ скла з плоскою гранню - вироби з≥ скла, декорован≥ шл≥фованими або пол≥рованими площинами за допомогою абразивного круга або абразивного матер≥алу;

- вироби з≥ скла з алмазною гранню - вироби з≥ скла, декорован≥ за допомогою абразивного круга нанесенн€м гострих граней р≥зноњ глибини та в р≥зних напр€мках. ƒл€ прискоренн€ нанесенн€ малюнка на скловироби нанос€ть у процес≥ формуванн€ контури малюнка, €к≥ пот≥м дошл≥фовують спец≥альними кругами;

- вироби з матовою шл≥фовкою - вироби з≥ скла, декорован≥ на шл≥фувальному круз≥ без наступного пол≥руванн€;

- вироби грав≥йован≥ - вироби з≥ скла, декорован≥ ультразвуком, лазером або грав≥ювальними ≥нструментами. –исунок грав≥юванн€ дуже тонкий, поверхневий, завжди матовий.

ƒекоруванн€, що наноситьс€ х≥м≥чним способом або травленн€, може бути прозорим або матовим. ÷ей метод оздобленн€ скл€них вироб≥в пол€гаЇ в руйнуванн≥ поверхн≥ скла плавиковою кислотою або сол€ми фтору. ¬ироби попередньо покривають захисним шаром ≥з чорного воску ≥ параф≥ну. ѕот≥м на цей шар спец≥альними машинами нанос€ть малюнок тонкими голками. ѕ≥сл€ цього вироби розм≥щують у травильних ваннах ≥з сум≥ш≥ плавиковоњ, сол€ноњ ≥ с≥рчаноњ кислот (кислота руйнуЇ поверхню скла без захисного шару), при цьому утворюЇтьс€ матовий малюнок. якщо у ванн≥й сум≥ш плавиковоњ ≥ с≥рчаноњ кислот, то малюнок утворюЇтьс€ прозорий. «а складн≥стю ≥ глибиною малюнку розр≥зн€ють травленн€ просте, складне ≥ глибоке художнЇ.

ѕросте травленн€ - нескладний повторюваний малюнок у вигл€д≥ ламаних сп≥ралей ≥ зигзагопод≥бних л≥н≥й. ћалюнок наноситьс€ на г≥льйоширних машинах. —кладне травленн€ - дл€ нього характерна б≥льш складна композиц≥€, малюнок €кого нанос€ть на спец≥альних машинах (пантографах). √либоке художнЇ травленн€ Ц це оздобленн€ двох- ≥ багатошарових вироб≥в. «овн≥шн≥й шар повинен бути кольоровим, а внутр≥шн≥й - безбарвним.

¬ироби з≥ скла з поверхневим декоруванн€м - вироби, декорован≥ розписом, шовкотрафаретним друком, розпиленн€м, деколлю.

—кл€н≥ вироби под≥л€ють на порожнист≥ та плоск≥.

«а формою порожнист≥ скловироби бувають цил≥ндричними, кон≥чними, овальними, кулепод≥бними та ≥н.. (графини, глечики, чарки, фужери, скл€нки, вази) - й ≥н., а плоск≥ - овальними, пр€мокутними, круглими, багатогранними (тар≥лки, блюда, кабарети р≥зноман≥тних конф≥гурац≥й).

ќсобливост≥ конструкц≥њ вироб≥в визначаютьс€ на€вн≥стю ручок, н≥жок, кришки, п≥ддону, зливного носика або ≥нших елемент≥в.

«а розм≥рами скл€н≥ побутов≥ вироби под≥л€ютьс€ на групи:

- в≥тчизн€н≥ - на чотири групи (др≥бн≥, середн≥, крупн≥ та особливо крупн≥);

- ≥мпортн≥ - на три групи (др≥бн≥, середн≥, крупн≥).

√рупу вироб≥в визначають за л≥н≥йними розм≥рами (довжина, ширина, висота) та об'Їмом, при цьому враховують найб≥льш≥ параметри.

«а комплектн≥стю скл€ний побутовий посуд под≥л€ють на штучний ≥ комплектний.

¬ироби, що вход€ть у комплект, повинн≥ мати Їдине стильове ≥ композиц≥йне оформленн€.

 омплектом Ї наб≥р, що складаЇтьс€ з дек≥лькох вироб≥в одного призначенн€ й одного виду (у к≥лькост≥ не б≥льше шести предмет≥в). Ќаприклад, 6 тар≥лок.

—ерв≥зом Ї комплект вироб≥в, що складаЇтьс€ з двох ≥ б≥льше вироб≥в р≥зних вид≥в одного функц≥онального призначенн€ (наприклад, чайний серв≥з).

«а призначенн€м скл€н≥ вироби под≥л€ютьс€ на три групи: скл€ний посуд, декоративн≥ вироби та ≥нш≥ вироби.

—кл€ний посуд за функц≥ональним призначенн€м под≥л€ють на так≥ групи:

- вироби дл€ приготуванн€ њж≥

- вироби дл€ подач≥ ≥ прийому њж≥ та напоњв

- вироби дл€ серв≥руванн€ столу.

” асортимент посуду дл€ подач≥ њж≥ ≥ напоњв включають: блюда, вази дл€ крему, блюда дл€ гарн≥ру, вази дл€ фрукт≥в, блюда дл€ пирог≥в, графини дл€ води ≥ пива, масл€нки, салатники, цукорниц≥, тар≥лки, вази дл€ варенн€, чайники.

” асортимент посудудл€ прийманн€ њж≥ ≥ напоњв в≥днос€ть: келишки, келихи, фужери; скл€нки дл€ вина ≥ пива, дл€ шампанського, дл€ м≥неральних ≥ фруктових вод; салатники однопорц≥йн≥. ” асортимент посуду чайного дл€ прийому њж≥ ≥ напоњв - блюдц€, чашки, блюдц€ дл€ варенн€, скл€нки дл€ чаю, чашки дл€ чаю або кави.

” залежност≥ в≥д об'Їму вироби дл€ прийманн€ напоњв под≥л€ють на:

Ј келишки - об'Їм 25 г

Ј келихи - об'Їм в≥д 110 - 200 г

Ј фужери - об'Їм в≥д 200 - 250 г

Ј чарки - об'Їм в≥д 30 - 150 г.

„арки призначен≥ дл€ м≥цних алкогольних напоњв, келихи Ц дл€ вин, в тому числ≥ ≥гристих, фужери Ц дл€ м≥неральних та фруктових вод, коктейл≥в.

ƒо вироб≥в дл€ прийманн€ напоњв без н≥жок в≥днос€ть скл€нки, кухл≥ дл€ пива.

—кл€нки в залежност≥ в≥д об'Їму под≥л€ютьс€ на:

Ј скл€нки дл€ вина - 25 - 100 г

Ј скл€нки дл€ пива - 200 - 300 г

Ј скл€нки дл€ м≥неральних ≥ фруктових вод - 250 - 300 г

Ј скл€нки дл€ шампанського - 100 - 150 г.

—кл€нки за формою бувають: цил≥ндричн≥, кон≥чн≥, овальн≥, з розгорнутим краЇм, з заливним потовщеним дном.

” асортимент посуду дл€ серв≥руванн€ столу вход€ть: тац≥, лотки р≥зноман≥тних форм, поп≥льнички з р≥зною к≥льк≥стю вињмок дл€ цигарок, п≥дставки дл€ серветок, к≥льц€ дл€ серветок.

ƒо групи скл€них декоративних вироб≥в в≥днос€ть предмети прикладного мистецтва (вази дл€ кв≥т≥в), а також блюда, скульптури, сувен≥ри. ¬иготовл€ють њх €к одиничними екземпл€рами, так ≥ масовими.

’удожньо-декоративн≥ вироби в≥др≥зн€ютьс€ складною формою, розм≥рами ≥ р≥зноман≥тними оздобленн€ми (на них нанос€ть найб≥льш ц≥нн≥ ≥ дорог≥ види декоруванн€).

ƒо групи ≥нших скл€них вироб≥в в≥днос€ть набори дл€ туалетного столика, шкатулки дл€ каблучок (ювел≥рних вироб≥в), сигаретниц≥, п≥дсв≥чники.

3.2.3 ѕор€док ≥ методи проведенн€ експертизи скл€них вироб≥в. ≈кспертиза к≥лькост≥ ≥ €кост≥ вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю проводитьс€ особисто експертом в≥дпов≥дно до вимог техн≥чних умов контракту (дл€ ≥мпортних вироб≥в) або д≥ючих стандарт≥в (дл€ в≥тчизн€них вироб≥в) ≥ закупленого зразка-еталона. ≈ксперт при цьому керуЇтьс€ ћетодикою проведенн€ експертизи €кост≥ ≥мпортних скл€них вироб≥в, €кою передбачено, що експертиза к≥лькост≥ ≥ €кост≥ скл€них вироб≥в проводитьс€ одночасно - вироби п≥драховують ≥ визначають њх €к≥сть.[40]

Ќеоднор≥дна за складом парт≥€ товару маЇ бути розсортована (за найменуванн€м, артикулами, розм≥рами) замовником до початку експертизи. ” випадку, €кщо до експертизи представлено дек≥лька парт≥й товару, кожна парт≥€ перев≥р€Їтьс€ окремо в≥дпов≥дно до товаросупров≥дних документ≥в.

ѕеред початком експертизи експерт знайомитьс€ ≥з зм≥стом д≥ючих в≥тчизн€них стандарт≥в, техн≥чних умов контракту (договору) на поставку даного товару ≥ зразком-еталоном товару.

ќсновними завданн€ми, €к≥ маЇ вир≥шити експерт в ход≥ експертизи, Ї:

- визначенн€ умов, в €ких знаходитьс€ товар;

- перев≥рка стану тари й упаковки вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю,

- встановленн€ на€вност≥ маркуванн€ на упаковц≥ ≥ в≥дпов≥дн≥сть його супров≥дним документам постачальника ≥ техн≥чним умовам контракту;

- перев≥рка на в≥дпов≥дн≥сть вироб≥в зразкам - еталонам за способом виготовленн€ й обробки, за формою, м≥стк≥стю, розм≥рами, способом обробки горловин, кришок ≥ пробок до графин≥в, а також за кольором, масою, розм≥рами ≥ к≥льк≥стю предмет≥в у комплект≥ або серв≥з≥;

- встановленн€ на€вност≥/в≥дсутност≥ дефект≥в, що негативно впливають на механ≥чн≥, терм≥чн≥, оптичн≥, естетичн≥ ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ властивост≥ вироб≥в; њхн≥ розм≥ри, м≥сц€ розташуванн€ ≥ причини виникненн€.

ѕри в≥дкриванн≥ транспортних одиниць експерт встановлюЇ на€вн≥сть ≥ стан допом≥жних пакувальних матер≥ал≥в, пор€док укладанн€ кожного р€ду товару, ступ≥нь заповненн€ товаром кожноњ одиниц≥. ѕри в≥дкриванн≥ кожного товарного м≥сц€ контрольн≥ стр≥чки повинн≥ розр≥затис€, а не в≥дриватис€ в≥д картону.

ƒал≥ проводитьс€ перев≥рка к≥лькост≥, комплектност≥ всередин≥ групового ≥ ≥ндив≥дуального пакуванн€. ќдночасно перев≥р€Їтьс€ на€вн≥сть ≥ характер дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду, к≥льк≥сть битих вироб≥в.

–езультати перев≥рки к≥лькост≥, комплектност≥ ≥ €кост≥ товару, стану пакуванн€ експерт ф≥ксуЇ в робочому журнал≥.

ѕри експертиз≥ к≥лькост≥ фактичну к≥льк≥сть вироб≥в експерт сп≥вставл€Ї з к≥льк≥стю, що вказана в пакувальних листах, специф≥кац≥њ або в маркуванн≥ товарного м≥сц€.

ѕри ви€вленн≥ розходженн€ в к≥лькост≥ або пошкодженн€ товару (розбит≥ вироби) експерт повинен призупинити подальше в≥дкриванн€, повторно перев≥рити к≥льк≥сть товару ≥ провести додатковий зовн≥шн≥й ≥ внутр≥шн≥й огл€д товару ≥ засоб≥в пакуванн€ з метою встановленн€ причин утворенн€ нестач≥ або пошкодженн€ товару.

ѕри ви€вленн≥ нестач≥ товару, €кщо не ви€влено пошкоджень упакуванн€ (переклеюванн€ контрольноњ стр≥чки, перезабиванн€ цв€х≥в), сл≥д провести зважуванн€ товарного м≥сц€ ≥з визначенн€м маси нетто ≥ брутто, сп≥вставити з даними, вказаними в маркуванн≥ на €щику або в супров≥дних документах. ≈ксперт попереджаЇ замовника експертизи про необх≥дн≥сть забезпеченн€ непорушност≥ (збережуваност≥) товарного м≥сц€, в €кому ви€влено нестачу, до вир≥шенн€ спору м≥ж постачальником ≥ одержувачем товару.

якщо в ход≥ додаткового огл€ду ви€влено сл≥ди пошкодженн€ тари з доступом до товару, або сл≥ди порушень, що не виключають можлив≥сть доступу до товару, експерт зобовТ€заний звернути на це увагу замовника ≥ рекомендувати йому викликати представник≥в првоохоронних орган≥в

якщо експерту предТ€влений товар в пошкодженому при транспортуванн≥ упакуванн≥, експерт повинен вимагати у замовника акт транспортноњ орган≥зац≥њ (комерц≥йний акт).

як≥сть скл€них вироб≥в перев≥р€ють в≥зуально неозброЇним оком при денному розс≥€ному св≥тл≥ або при аналог≥чному осв≥тленн≥ на в≥дстан≥ 500 - 600 мм в≥д ока експерта.

ѕерев≥рку вироб≥в починають з загального огл€ду виробу ≥ вим≥рюванн€ його габаритних розм≥р≥в.

ƒл€ перев≥рки в≥дпов≥дност≥ габаритних розм≥р≥в вироб≥в або њх об'Їму даним контрактних умов або стандарт≥в, використовуютьс€ ун≥версальн≥ вим≥рювальн≥ ≥нструменти, м≥рна градуйована скл€нка або цил≥ндр.

ƒл€ вироб≥в, що характеризуютьс€ висотою ≥ д≥аметром, визначенн€ групи (др≥бн≥, середн≥, крупн≥) проводитьс€ за найб≥льшим розм≥ром.

ƒл€ визначенн€ висоти виробу застосовуютьс€ пр€мокутний трикутник ≥ л≥н≥йка - точка њх перетину по вертикал≥ ≥ горизонтал≥ Ї висотою виробу.

ƒл€ визначенн€ розм≥ру овальних вироб≥в вим≥рюють великий ≥ малий д≥аметри, а також висоту виробу.

ƒл€ визначенн€ розм≥ру вироб≥в, що мають чотирикутну форму, вим≥р провадитьс€ за найб≥льшою д≥агоналлю.

ќб'Їм вироб≥в визначаЇтьс€ за масою води в грамах при 20∞—, що вм≥щаЇтьс€ у вироб≥, або за об'Їмом води, що вим≥рюЇтьс€ м≥рним цил≥ндром або градуйованою скл€нкою. ѕри перев≥рц≥ об'Їму воду наливають до краю виробу.

ƒопускаютьс€ в≥дхиленн€ вироб≥в за об'Їмом, д≥аметром ≥ висотою вироб≥в, що регламентуютьс€ √ќ—“ 30407-96 Ђѕосуда и декоративные издели€ из стекла. ќбщие технические услови€ї або обумовлен≥ контрактом.

ƒл€ визначенн€ товщини ст≥нок, краю, корпусу, дна вироб≥в використовують штангенциркуль.

ƒл€ визначенн€ косини краю ≥ деформац≥њ виробу застосовують клинчасту сталеву пластинку або штангенциркуль.

ƒеформац≥€ плоских вироб≥в визначаЇтьс€ шл€хом вим≥ру зазору м≥ж краЇм виробу ≥ р≥вною площиною за допомогою вим≥рювального клина; порожнистих вироб≥в - визначаючи р≥зницю максимального ≥ м≥н≥мального д≥аметр≥в; вироб≥в на н≥жц≥ - визначенн€м р≥зниц≥ максимальноњ ≥ м≥н≥мальноњ висоти краю виробу, установленого на р≥вну поверхню.

якщо на виробах Ї поверхнев≥ пузир≥, то њх ст≥йк≥сть перев≥р€Їтьс€ легким натисканн€м на пузир≥ спец≥альним металевим стрижнем довжиною 300 - 400 мм, що маЇ заокруглений к≥нець д≥аметром 1 - 1,5 мм.

—т≥йк≥сть закр≥пленн€ сил≥катних ≥ люстрових фарб ≥ пл≥вок дорогоц≥нних метал≥в на виробах визначають сильним потиранн€м вироб≥в фланелевоњ тканиною.

ƒл€ визначенн€ на€вност≥ тр≥щин, пос≥чок, сторонн≥х включень використовуЇтьс€ зб≥льшувальна лупа..

¬и€влен≥ дефекти в≥дм≥чають на вироб≥ тушшю або спец≥альним ол≥вцем (стеклографом).

” випадку, коли причину утворенн€ дефекту зовн≥шн≥м огл€дом визначити не можна, провод€ть досл≥дженн€ в акредитован≥й незалежн≥й лаборатор≥њ.

ѕри ви€вленн≥ в скломас≥ внутр≥шньоњ напруги в акт≥ експертизи цей дефект характеризуЇтьс€ €к прихований дефект виробничого характеру.

ќсобливост≥ експертизи вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю, пошкоджених при транспортуванн≥. ќбов'€зковими умовами дл€ проведенн€ експертизи пошкоджених при транспортуванн≥ вантаж≥в Ї:

- на€вн≥сть за€вки в≥д орган≥зац≥њ, у веденн≥ €коњ знаходитьс€ вантаж тепер;

- на€вн≥сть транспортних документ≥в ≥ комерц≥йного акту на пошкоджений вантаж;

- стан вантажу, тари, к≥льк≥сть ≥ найменуванн€ пошкодженоњ продукц≥њ повинн≥ в≥дпов≥дати даним комерц≥йного акту;

- участь в експертиз≥ начальника станц≥њ, або його заступника, або начальника вантажного двору.

якщо експерту пред'€влен≥ м≥сц€ з пошкодженн€м без доступу до товару, але з≥ сл≥дами деформац≥њ, ум'€тинами, шаруд≥нн€м битих вироб≥в ≥ т.д. (в комерц≥йному акт≥ в≥дзначен≥ ц≥ недол≥ки), то експерт зобов'€заний перев≥рити к≥льк≥сть (комплектн≥сть) ≥ ступ≥нь пошкодженн€ вироб≥в, встановити втрату њх €кост≥ у в≥дсотках за механ≥чними пошкодженн€ми ≥ окремо за на€вн≥стю виробничих дефект≥в.

якщо експерту пред'€влен≥ вироби в розпакованому вигл€д≥ (у розкрит≥й тар≥) ≥ в комерц≥йному акт≥ зазначена фактична к≥льк≥сть товару, нестача, характер пошкодженн€, то експерт зобов'€заний перев≥рити цей товар за €к≥стю, а в акт≥ експертизи в≥дбити цю к≥льк≥сть €к ≥з числа пред'€вленоњ експерту, а не встановленоњ в розкритому вантажному м≥сц≥.

3.2.4 ’арактеристика основних дефект≥в скл€них вироб≥в. як≥сть скл€них вироб≥в формуЇтьс€ в процес≥ одержанн€ скломаси та виготовленн€ з нењ готових вироб≥в. ѕри порушенн≥ технолог≥чних процес≥в в скл€них виробах можуть виникати дефекти, €к≥ под≥л€ють на так≥ групи:

- дефекти скломаси

- дефекти виготовленн€

- дефекти обробки

- механ≥чн≥ ушкодженн€.

ƒо дефект≥в скломаси в≥днос€ть р≥знов≥дт≥нков≥сть скла та сторонн≥ включенн≥, €к≥ можуть бути склопод≥бними (св≥ль, шл≥р), газовими (пухир≥, мошка) або твердими (шихтн≥ або шамотн≥ камен≥). ѕричинами утворенн€ даних дефект≥в Ї не€к≥сно п≥дготовлена шихта або порушенн€ технолог≥њ вар≥нн€ скломаси.

ƒефекти виготовленн€ включають деформац≥њ, р≥знотовщинн≥сть ст≥нок виробу, кован≥сть, завусенц≥, нест≥йк≥сть виробу на горизонтальн≥й поверхн≥ та ≥нш≥. ¬ ход≥ обробки скловироб≥в можуть виникати так≥ дефекти, €к переоплавленн€ або косина краю, прор≥з граней, недошл≥фуванн€,качанн€ пробки граф≥н≥в, порушенн€ декоруванн€ (зморшки або зсуви малюнку, несиметричн≥сть малюнк≥в, помарки фарбою тощо). ¬казан≥ вище дефекти мають виробничий характер ≥ виникають внасл≥док порушенн€ температурних або ≥нших технолог≥чних режим≥в при виготовленн≥ вироб≥в.

“ак≥ дефекти, €к в≥дколи, щербини, тр≥щини на поверхн≥ вироб≥в утворюютьс€ в результат≥ механ≥чних ушкоджень ≥ можуть виникати €к на виробництв≥, так ≥ при транспортуванн≥ або розвантажуванн≥ вироб≥в.

¬ид, розм≥р та к≥льк≥сть дефект≥в, що допускаютьс€ на добро€к≥сних скл€них виробах (др≥бних, середн≥х або великих), регламентуЇтьс€ д≥ючими в≥тчизн€ними стандартами або техн≥чними умовами контракт≥в та ћетодикою проведенн€ експертизи ≥мпортних скл€них.

“ак, у скловиробах допускаютьс€ наступн≥ дефекти, що не пог≥ршують зовн≥шн≥й вигл€д:

- слабо пом≥тн≥ блакитн≥ в≥дт≥нки у виробах ≥з свинцевого кришталю;

- р≥зниц€ в ≥нтенсивност≥ забарвленн€ того самого виробу з кольорового ≥ накладного скла, викликана нер≥вном≥рн≥стю товщини ст≥нки;

- ледь пом≥тна р≥зниц€ в густот≥ кольорового в≥дт≥нку у частин комплект≥в або серв≥з≥в м≥ж крупними ≥ др≥бними виробами комплекту у виробах ≥з кольорового скла;

- ледь пом≥тне хитанн€ пробки в горловин≥;

- к≥льцепод≥бний виступ розм≥ром не б≥льше 1,5 мм на внутр≥шн≥х поверхн€х денець вироб≥в на н≥жц≥, виготовлених багатостад≥йним способом;

- невелик≥ в≥дхиленн€ забарвленн€ або малюнка в≥д зразка-еталона, що не порушують художнього оформленн€ виробу;

- у гутенських вироб≥в - пузир≥ прозор≥, сторонн≥ включенн€, св≥л≥ одиничн≥, що не псують товарний вигл€д;

- св≥ль одинична, ледь пом≥тна;

- Ђмошкаї одинична, р≥дко розташована на вс≥х виробах, окр≥м др≥бних;

- р≥знотовщинн≥сть крањв ст≥нок в≥д ном≥нальноњ товщини не б≥льше 15%.

¬ скл€них виробах не допускаютьс€, незалежно в≥д розм≥ру ≥ м≥сц€ розташуванн€, так≥ дефекти, €к:

- сторонн≥ включенн€, що мають навколо себе тр≥щини або пос≥чки;

- прил≥п скла р≥жучий;

- pyx;

- нест≥йк≥сть вироб≥в на горизонтальн≥й поверхн≥;

- пос≥чки, тр≥щини;

- продут≥сть скла;

- гострий, р≥жучий край або грань вироб≥в;

- недопресуванн€, др€паюч≥ завусенц≥;

- п≥дриви приставних деталей;

- сл≥д в≥д з≥ткненн€ з ≥нструментом з тр≥щинами навколо;

- перепалюванн€ фарби, декол≥ з опаданн€м ≥ стиранн€м;

- пузир, що продавлюЇтьс€, на внутр≥шн≥й поверхн≥ вироб≥в дл€ прийн€тт€ њж≥ та напоњв;

- розстеклюванн€ по краю вироб≥в дл€ прийн€тт€ њж≥ та напоњв;

- в≥дколи ≥ щербини частково оплавлен≥ або зафарбован≥ по краю посуду побутового ≥ господарського;

- в≥дколи ≥ щербини незароблен≥ (механ≥чн≥ ушкодженн€) по краю посуду побутового ≥ господарського.

3.2.5 ¬имоги до €кост≥ вироб≥в з≥ скла ≥ кришталю. ¬ироби ≥з скла ≥ кришталю, що п≥ддаютьс€ в процес≥ експлуатац≥њ р≥зкому нагр≥ванню й охолодженню, механ≥чним впливам, повинн≥ мати необх≥дну терм≥чну ст≥йк≥сть ≥ механ≥чну м≥цн≥сть, особливо до удару.

¬ироби повинн≥ мати блискучу гладку поверхню, пол≥ровану до повноњ прозорост≥.

 ромка ≥ торцева поверхн€ верхнього краю вироб≥в повинн≥ бути оплавлен≥ або в≥дпол≥рован≥. Ќа кромку верхнього краю вироб≥в нанос€ть фацет або застосовують ≥нш≥ види обробки.

ƒо вироб≥в повинн≥ бути п≥д≥бран≥ кришки ≥ пробки.

 ришки повинн≥ в≥льно накривати вир≥б або входити в них. –≥зниц€ м≥ж д≥аметром кришки ≥ краю корпуса (або горловини) не повинна перевищувати 2 мм.

ѕробки з непритертим стеблом повинн≥ в≥льно входити в горловину виробу. ѕритерте стебло пробки повинне щ≥льно прил€гати до горловини виробу. ” туалетних приладд€х стебло пробки повинно бути притертим.

Ќосик виробу повинен бути розташований навпроти ручки.  р≥пленн€ прил≥пних деталей ≥ елемент≥в декоративного оформленн€ повинне бути м≥цним. ƒно вироб≥в повинне бути р≥вним, €сно в≥дпол≥рованим, повинне забезпечувати ст≥йке положенн€ на плоск≥й горизонтальн≥й поверхн≥. ¬нутр≥шн€ поверхн€ дна п≥днос≥в ≥ блюдець повинна забезпечувати ст≥йк≥сть поставлених на нењ вироб≥в.

¬ироби в комплект≥ повинн≥ бути п≥д≥бран≥ так, щоб р≥зниц€ за висотою м≥ж ними не перевищувала припустимого в≥дхиленн€ в≥д паралельност≥ краю площини дна.

–≥зниц€ товщини краю ст≥нок не повинна бути б≥льше н≥ж на 0,5 мм дл€ вироб≥в з товщиною ст≥нок до 3 мм включно ≥ 1 мм дл€ вироб≥в з товщиною ст≥нок понад 3 мм.

як≥сть скл€ного побутового посуду залежить в≥д на€вност≥ дефект≥в, що негативно впливають на њњ механ≥чн≥, терм≥чн≥, оптичн≥, естетичн≥ ≥ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥ властивост≥.

¬плив того або ≥ншого дефекту на €к≥сть виробу залежить в≥д його виду, м≥сц€ розташуванн€, розм≥ру, а також в≥д розм≥ру виробу.

«а цими ознаками одн≥ дефекти допускаютьс€ з обмеженн€ми за к≥льк≥стю, розм≥рами ≥ розташуванн€м, а ≥нш≥ взагал≥ не допускаютьс€. [40]

3.2.6 ¬имоги до пакуванн€ ≥ маркуванн€ скл€них вироб≥в. ѕакуванн€ - зас≥б або комплекс засоб≥в, що забезпечують захист продукц≥њ в≥д навколишнього середовища, в≥д ушкоджень ≥ втрат ≥ полегшують процес товарообертанн€ (збер≥ганн€, транспортуванн€ ≥ реал≥зац≥ю продукц≥њ).

ѕакуванн€ скловироб≥в повинне в≥дпов≥дати опису техн≥чних умов контракту або д≥ючим нормативним документам.

якщо в контракт≥ немаЇ особливих вказ≥вок щодо пакуванн€, продавець повинен в≥двантажити товар в упаковц≥, що використовуЇтьс€ дл€ експортних товар≥в у крањн≥ продавц€, що забезпечила б ц≥л≥сн≥сть вантажу п≥д час перевезенн€ з урахуванн€м можливих перевантажень при належному ≥ звичайному поводженн≥ з вантажем. ” в≥дпов≥дних випадках повинн≥ враховуватис€ також тривал≥сть ≥ способи транспортуванн€.

¬ироби з≥ скла повинн≥ бути упакован≥ в споживчу (групову з ком≥рками дл€ кожного виробу або ≥ндив≥дуальну тару) ≥ пот≥м у транспортну тару.

“ранспортна тара - це тара, що утворюЇ самост≥йну транспортну одиницю.

—поживча тара - це тара, що надходить до споживача з продукц≥Їю ≥ не виконуЇ функц≥ю транспортноњ тари.

√рупова тара - споживча тара, призначена дл€ певноњ к≥лькост≥ продукц≥њ.

≤ндив≥дуальна тара - тара, призначена дл€ одиниц≥ продукц≥њ.

” €кост≥ споживчоњ (груповоњ /або ≥ндив≥дуальноњ) тари повинн≥ застосовуватис€ коробки.

ѕри упакуванн≥ вироб≥в у споживчу (групову з гн≥здами ≥/або перегородками дл€ вироб≥в ≥/або ≥ндив≥дуальну) тару вироби попередньо повинн≥ бути обгорнен≥ папером ≥ перекладен≥ прокладковим матер≥алом, що виключаЇ можлив≥сть перем≥щенн€ вироб≥в всередин≥ тари.

” €кост≥ прокладкового матер≥алу можуть застосовуватис€: картон гофрований, прокладковий, стружка деревинна або паперова або ≥нший м'€кий прокладковий матер≥ал.

—поживчу тару п≥сл€ упакуванн€ в нењ вироб≥в заклеюють стр≥чкою ≥ вкладають у транспортну тару (€щики).

ѕри упакуванн≥ в транспортну тару (€щики) горизонтальн≥ р€ди прокладають аркушами гофрованого картону або ≥ншим прокладковим матер≥алом. ¬≥льн≥ м≥сц€ в тар≥ повинн≥ бути щ≥льно заповнен≥ прокладковим матер≥алом, що виключаЇ перем≥щенн€ споживчоњ (груповоњ або ≥ндив≥дуальноњ) тари всередин≥ €щик≥в.

ящики з гофрованого картону в м≥сц€х з'Їднанн€ клапан≥в заклеюють хрест-навхрест стр≥чкою (синтетичною або паперовою, армованою синтетичними або текстильними стр≥чками) одного кольору.

«астосуванн€ текстильних стр≥чок не забезпечуЇ збережуван≥сть вироб≥в, тому що при додатковому перем≥щенн≥ тари (€щик≥в) ≥ збер≥ганн≥ њх в опалюваному прим≥щенн≥ стр≥чка висихаЇ, деформуЇтьс€ ≥ в≥дходить в≥д картону.

ящики з гофрованого картону повинн≥ бути оперезан≥ металевими або синтетичними стр≥чками, к≥нц≥ €ких скр≥плюютьс€ в Ђзамокї з в≥дбитком.

ящики дерев'€н≥ комб≥нован≥ повинн≥ бути м≥цними, без перекос≥в, ≥з нових дошок ≥ також оперезан≥ металевими стр≥чками, к≥нц≥ €ких повинн≥ бути скр≥плен≥ в Ђзамокї з в≥дбитком.

ћаса брутто кожного €щика повинна в≥дпов≥дати мас≥ брутто, зазначен≥й в контракт≥, але не перевищувати:

- дл€ €щик≥в ≥з гофрованого картону - 20 кг,

- дл€ €щик≥в дощатих або комб≥нованих - 80 кг.

ѕри в≥двантаженн≥ скловироб≥в у великовантажних контейнерах скловироби повинн≥ бути також упакован≥ в транспортну тару (€щики). ящики в контейнерах повинн≥ бути покладен≥ р€дами в≥дпов≥дно до ман≥пул€ц≥йних знак≥в. Ѕ≥льш важк≥ €щики укладаютьс€ на нижн≥й р€д.  онтейнер повинен бути заповнений €щиками до повноњ м≥сткост≥. ¬≥льн≥ м≥сц€ в контейнер≥ заповнюютьс€ прокладковим матер≥алом ≥з метою виключенн€ перем≥щенн€ транспортноњ тари усередин≥ контейнер≥в.

” кожне вантажне м≥сце обов'€зково повинен бути вкладений пакувальний аркуш, у €кому вказуЇтьс€:

- номер м≥сц€, виробник, назва, артикул ≥ розм≥р вироб≥в, к≥льк≥сть м≥сць у споживч≥й тар≥ ≥ загальна к≥льк≥сть вироб≥в у даному вантажному м≥сц≥;

- маса нетто, маса брутто.

Ќа кожне вантажне м≥сце повинне бути ч≥тко нанесене незмивною фарбою таке маркуванн€:

- номер контракту ≥/або замовленн€ покупц€;

- номер м≥сц€, одержувач, маса брутто, нетто в к≥лограмах, попереджувальне марк≥руванн€.

ящики повинн≥ бути замаркован≥ з двох торцевих стор≥н.

ћаркуванн€ наноситьс€ на мов≥ крањни продавц€ з перекладом њњ тексту на мову крањни-покупц€.

3.2.7 ¬изначенн€ втрати €кост≥ скл€них вироб≥в. ¬изначенн€ ор≥Їнтовного р≥вн€ зниженн€ €кост≥ вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю у в≥дсотках визначаЇтьс€ у випадках, коли замовник експертизи висловив в≥дпов≥дне проханн€ у за€вц≥ на проведенн€ експертизи.

ѕринцип визначенн€ р≥вн€ втрати €кост≥ скловироб≥в в≥дображено в таблиц≥ 4, €ка побудована на основ≥ багатор≥чного досв≥ду проведенн€ експертиз ≥ в повному обс€з≥ наводитьс€ в ћетодиц≥ проведенн€ експертизи ≥мпортних вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю. [40]

¬ ход≥ визначенн€ втрати €кост≥ скл€них вироб≥в сл≥д користуватись рекомендац≥€ми:

ü в≥дсоток втрати €кост≥ виробу встановлюЇтьс€ окремо за дефектами виробничого характеру ≥ дефектами невиробничого характеру;

ü при на€вност≥ на вироб≥ двох ≥ б≥льше дефект≥в виробничого характеру втрата €кост≥ встановлюЇтьс€ за б≥льшим дефектом;

ü при на€вност≥ на вироб≥ б≥льше двох дефект≥в виробничого характеру втрата €кост≥ зб≥льшуЇтьс€ на 10 Ц 30%, залежно в≥д к≥лькост≥ ≥ характеру дефект≥в;

ü вироби, €к≥ втратили €к≥сть б≥льше н≥ж на 30%, вважаютьс€ такими, що не в≥дпов≥дають умовам контракту ≥ на них встановлюЇтьс€ втрата €кост≥ 100%;

ü при визначенн≥ €кост≥ комплектних вироб≥в в≥дсоток втрати €кост≥ встановлюють лише на вироби з дефектами;

ü таблиц€ визначенн€ втрати €кост≥ скл€них вироб≥в Ї ор≥Їнтовною, в кожному окремому випадку сл≥д враховувати вид ≥ розм≥р виробу, м≥сце розташуванн€ дефекту ≥ його вплив на експлуатац≥йн≥ властивост≥ виробу.

3.2.8 ќформленн€ результат≥в експертизи. –езультати експертизи оформлюють в актах експертизи встановленого зразка.

«агальн≥ вимоги до заповненн€ акту експертизи:

- за результатами перев≥рки к≥лькост≥ та комплектност≥ вироб≥в ≥з скла ≥ кришталю спочатку вказують загальну к≥льк≥сть перев≥рених вироб≥в, а пот≥м окремо к≥льк≥сть комплект≥в (набор≥в, серв≥з≥в) та к≥льк≥сть окремих вироб≥в.

 

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки

1. як≥ види скла застосовують дл€ виготовленн€ скл€них побутових вироб≥в?

2. «а €кими ознаками органолептично можна розр≥знити вироби ≥з звичайного, кал≥Ївого, кришталевого скла?

3. Ќазв≥ть основн≥ способи виготовленн€ скл€них вироб≥в.

4. «а €кими ознаками органолептично можна визначити спос≥б виготовленн€ скл€ного виробу?

5. як≥ види декоруванн€ нанос€ть на скл€н≥ вироби в процес≥ њх виготовленн€?

6. «а €кими ознаками можна розр≥знити вироби, зафарбован≥ в мас≥ та вироби з на кольором?

7. як≥ види декоруванн€ нанос€ть на скл€н≥ вироби в холодному стан≥? «а €кими ознаками њх можна ≥дентиф≥кувати?

8. Ќа €к≥ групи за розм≥ром ≥ з €кою метою под≥л€ють скл€н≥ вироби?

9.  ласиф≥кац≥€ та вплив на €к≥сть дефект≥в скл€них вироб≥в.

10. ¬≥дпов≥дно до €ких документ≥в експерт визначаЇ к≥льк≥сть/€к≥сть скл€них вироб≥в?

11. якими документами керуЇтьс€ експерт при проведенн≥ експертизи скл€них вироб≥в?

12. ≈кспертиза к≥лькост≥ та €кост≥ ≥мпортних скл€них товар≥в проводитьс€ посл≥довно чи одночасно?

13. Ќавед≥ть приклади та дайте характеристику транспортноњ та споживчоњ, груповоњ та ≥ндив≥дуальноњ тари, що застосовуЇтьс€ дл€ транспортуванн€ та збереженн€ скл€них вироб≥в.

14. ѕравила визначенн€ втрати €кост≥ скл€них вироб≥в.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 3448 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—вобода ничего не стоит, если она не включает в себ€ свободу ошибатьс€. © ћахатма √анди
==> читать все изречени€...

1990 - | 1754 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.126 с.