Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кспертиза тканин
3.6.1 ќсновн≥ пон€тт€ та пор€док проведенн€ експертизи. ≈кспертиза текстильних матер≥ал≥в проводитьс€ в≥дпов≥дно до д≥ючих стандарт≥в, техн≥чних умов контракт≥в та методики проведенн€ експертизи ≥мпортних тканин (дл€ ≥мпортних товар≥в), а також зразками закупленого товару.

” тих випадках, коли пред'€влений товар з≥ставити ≥з зразком неможливо, експерт повинен дати повний опис тканини в акт≥ експертизи.

ѕ≥д парт≥Їю тканин розум≥ють к≥льк≥сть тканини, к≥п, €щик≥в, рулон≥в, куск≥в одного артикулу ≥ сировинного складу, оформлену одним транспортним документом.

ѕеред проведенн€м експертизи експерт зобов'€заний ознайомитис€ з умовами збер≥ганн€ товару, перев≥рити на€вн≥сть ≥ стан обладнанн€ та ≥нвентарю, необх≥дного дл€ в≥дкриванн€ ≥ визначенн€ к≥лькост≥ ≥мпортних тканин. ≈кспертизу ≥мпортних тканин варто проводити на трьохметровому стол≥ з ручним або механ≥чним просуванн€м тканини, з прикр≥пленою до столу металевою л≥н≥йкою, або на м≥рильно-бракувальних машинах.

ѕрим≥щенн€, де проводитьс€ експертиза, повинне мати звичайне або люм≥несцентне осв≥тленн€. ¬им≥рювальний ≥нвентар повинен мати клеймо ѕалати м≥р ≥ ваг.

ѕри в≥дсутност≥ необх≥дного обладнанн€ та ≥нвентарю експерт вправ≥ в≥дмовитис€ в≥д проведенн€ експертизи, про що доводить до в≥дома начальника бюро (кер≥вника групи). ≈ксперт повинен мати робочий журнал, до €кого внос€тьс€ дан≥, необх≥дн≥ дл€ проведенн€ експертизи, оформленн€ акта, а також дл€ наступноњ перев≥рки результат≥в експертизи.

3.6.2 ≈кспертиза к≥лькост≥ тканин. ѕри надходженн≥ ≥мпортних тканин експертизу по к≥лькост≥ необх≥дно проводити, маючи на уваз≥, що к≥па Ї ориг≥нальним упаковуванн€м; при в≥двантаженн≥ тканин у контейнерах ориг≥нальним упаковуванн€м ≥ноф≥рми Ї контейнер.

ѕеред в≥дкриванн€м контейнера експерт повинен перев≥рити на€вн≥сть пломб ≥ зв≥рити њх з даними, зазначеними в зал≥зничн≥й накладн≥й, а також перев≥рити можлив≥сть доступу до товару в контейнер≥.

ѕерев≥рка к≥лькост≥ тканини може проводитис€ т≥льки в тому випадку, €кщо експерту подаЇтьс€ контейнер з непорушеними пломбами ≥ноф≥рми, транспортноњ орган≥зац≥њ або перев≥зника ≥ т.п. [44]

Ќа товар, що знаходитьс€ в контейнер≥, повинна бути виписана специф≥кац≥€ ≥ вкладена всередину контейнера.

ѕ≥сл€ зовн≥шнього огл€ду товароодержувач за участю експерта розкривають контейнер ≥ перев≥р€ють його вм≥ст. ѕри розвантаженн≥ матер≥алу з контейнера експерт зв≥р€Ї на€вн≥сть товару з контейнерною специф≥кац≥Їю або ≥ншими документами ≥ноф≥рми. Ќа кожний контейнер складаЇтьс€ окремий акт експертизи.

 ≥льк≥сть тканини перев≥р€Їтьс€ шл€хом сп≥вставленн€ даних к≥пноњ карти (пакувального аркуша) з даними п≥дв≥сного €рлика кожного куска тканини. ” випадку в≥дсутност≥ к≥пних карт загальна м≥ра куск≥в, що ви€вилис€ в к≥п≥, €щику ≥ рулон≥, сп≥вставл€Їтьс€ з м≥рою, зазначеною в специф≥кац≥њ, рахунку або на маркуванн≥ к≥пи, €щика, рулону, ≥ складаЇтьс€ акт експертизи на фактичну на€вн≥сть товару. ” цьому випадку необх≥дно зазначити в акт≥ експертизи, що к≥пн≥ карти в≥дсутн≥.

ѕри в≥дкриванн≥ контейнер≥в, к≥п або п≥сл€ перев≥рки к≥лькост≥ тканини метраж вказуЇтьс€:

- по бавовн€них ≥ лл€них тканинах шл€хом пор≥вн€нн€ даних п≥дв≥сного €рлика з даними пакувального аркуша к≥пи;

- по вовн€них ≥ шовкових тканинах - за результатами суц≥льного пром≥ру кожного куска на трьохметровому стол≥. ≈ксперт зобов'€заний провести пром≥р вс≥Їњ отриманоњ парт≥њ товару за рахунком-фактурою. ѕром≥р€ти частину парт≥њ експерту заборон€Їтьс€.

ƒовжина куска вим≥рюЇтьс€ двома методами.

ѕерший метод - тканину вим≥рюють на горизонтальному трьохметровому стол≥ з ручним або механ≥чним просуванн€м ≥ нап≥вавтоматичною оц≥нкою м≥ри. ќбидв≥ подовжн≥ сторони столу мають вим≥рювальн≥ металев≥ стр≥чки або металев≥ метри з под≥лками до 1 см.

ƒл€ визначенн€ ширини тканини беретьс€ поперечна л≥н≥йка з под≥лками до 1 см ≥ пом≥щаЇтьс€ в пази з таким розрахунком, щоб тканина при прот€ганн≥ через ст≥л не зач≥палас€ за крањ паз≥в.

ƒл€ створенн€ нормального нат€гу матер≥алу по обидва боки горизонтального трьохметрового столу встановлюютьс€ приставки висотою 50-60 см на всю ширину столу.

≈ксперт при визначенн≥ довжини куска зобов'€заний стежити за точн≥стю вим≥ру, дотримуючи так≥ умови: поверхн€ столу повинна бути гладкою, кути столу - окантован≥ металевими трикутниками, що охорон€ють ст≥л в≥д руйнац≥њ ≥ передчасного стиранн€, поверхн€ столу повинна бути встановлена строго горизонтально, без перекос≥в, що можуть в≥дбитис€ на точност≥ вим≥рюванн€.

 ≥льк≥сть пром≥р€ноњ тканини ф≥ксуЇтьс€ на л≥чильнику, сполученому з механ≥чним ударником. ѕри вим≥рюванн≥ тканину розташовують лицевою стороною догори, а накочують лицевою стороною всередину. ƒовжина куска при машинному ≥ ручному вим≥рах в≥дзначаЇтьс€ в середин≥ куска крейдовою рисочкою, що в≥дбиваЇ ударний механ≥зм.

ƒругий метод - вим≥рюванн€ ≥ перев≥рка €кост≥ тканин провод€тьс€ на м≥рильно-бракувальних машинах. ƒублювати тканину перед вим≥ром не дозвол€Їтьс€, тому що це впливаЇ на точн≥сть вим≥ру. “канина вим≥рюЇтьс€ т≥льки в роздубльованому вигл€д≥.

ѕри вим≥рюванн≥ довжини обидва казових к≥нц≥ куска (включаючи ≥ д≥л€нку, на €к≥й ≥ноф≥рма зробила клеймо) вход€ть у загальну м≥ру куска.

” тому випадку, €кщо д≥л€нку тканини, на €к≥й ≥ноф≥рма зробила клеймо, неможливо використовувати по пр€мому призначенню (клеймо виходить на лицеву сторону), експерт вправ≥ при перев≥рц≥ тканини у швейн≥й промисловост≥ зробити умовний вир≥з, а при перев≥рц≥ в торговельних орган≥зац≥€х - натуральний вир≥з ≥ при цьому вказати в акт≥ процент втрати €кост≥.  усок менше 10 см в м≥ру не включаЇтьс€, €кщо штамп ф≥рми на лицев≥й сторон≥; €кщо штамп не переходить на лицеву сторону, то з м≥ри в≥н не зн≥маЇтьс€.

ѕри ви€вленн≥ нестач≥ б≥льше 3 м у вовн€них ≥ шовкових тканинах експерт зважуЇ такий кусок ≥ результати записуЇ в акт експертизи. ѕри цьому експерт повинен зазначити, на €ких вагах проводилос€ зважуванн€ ≥ дату њх тавруванн€ ѕалатою м≥р ≥ ваг.

–езультати проведенн€ експертизи в≥дображаютьс€ в акт≥. јкт експертизи складаЇтьс€ окремо на кожну парт≥ю товару.

3.6.3 ≈кспертиза €кост≥ ≥мпортних тканин. ¬изначенн€ €кост≥ тканин проводитьс€ за дефектами зовн≥шнього вигл€ду ≥ ф≥зико-механ≥чними показниками в≥дпов≥дно до вимог техн≥чних умов контракт≥в та ћетодики проведенн€ експертизи ≥мпортних тканин. ” тих випадках, коли в основу контракт≥в закладен≥ вимоги в≥тчизн€них стандарт≥в, перев≥рку €кост≥ сл≥д проводити в≥дпов≥дно до вимог цих стандарт≥в, не посилаючись на них в актах експертиз.

як≥сть тканини за дефектами зовн≥шнього вигл€ду визначаЇтьс€ шл€хом перегл€ду њњ з лицевоњ сторони при нормальному осв≥тленн≥ на бракувальному стол≥ врозкидку або шл€хом перекатки тканини через поверхню, що маЇ нахил 25-300. ƒл€ ви€вленн€ подовжньоњ смугастост≥ ≥ залом≥в розправлену ≥ в≥льно п≥дв≥шену тканину перев≥р€ють при нормальному в≥дбитому св≥тл≥. ” сп≥рних випадках тканину перегл€дають при денному св≥тл≥.

¬изначенн€ €кост≥ тканин, що над≥йшли на п≥дприЇмства швейноњ промисловост≥, проводитьс€ до передач≥ тканин у розкр≥й, а в торгов≥й мереж≥ - перед продажем.

ƒефекти на кромках, що не порушують ц≥л≥сност≥ тканини (а також на в≥дстан≥ 0,5 см в≥д кромок), при визначенн≥ €кост≥ не враховуютьс€ (до портьЇрних тканин це не в≥дноситьс€).

якщо тканина не в≥дпов≥даЇ техн≥чним умовам контракту або знижена в €кост≥, експерту варто в≥д≥брати зразки по найб≥льш характерних дефектах ≥ належним чином оформленими лишити њх у товароодержувача дл€ пред'€вленн€ претенз≥й ≥ноф≥рм≥. ѕри на€вност≥ м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду зразок повинен бути не менше 30-50 см на всю ширину матер≥алу, а при на€вност≥ поширених дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду - не менше одного метра на всю ширину тканини.

ѕри на€вност≥ грубих м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду експерт повинен зробити умовний вир≥з тканини ≥ визначити процент втрати €кост≥.

ѕри ви€вленн≥ не€к≥сност≥ товар≥в в акт≥ експертизи робитьс€ запис: Ђ«а на€вн≥стю виробничих дефект≥в товар не в≥дпов≥даЇ техн≥чним умовам контрактуї.

ѕри неправильному транспортуванн≥ ≥ неналежному збереженн≥ тканин на зал≥зничних станц≥€х ≥ портових складах на тканинах можуть з'€витис€ дефекти невиробничого характеру.

“ак, при неправильн≥й укладц≥ тканини в контейнер або вагон в пакуванн≥, що не забезпечуЇ ц≥л≥сть товару, можуть виникнути р≥зноман≥тн≥ потертост≥ в тканинах (в≥д поверхневих, слабко пом≥тних, до д≥р). ƒ≥ри утворюютьс€ в результат≥ д≥њ на товар гострих предмет≥в. ѕ≥дмоканн€ ≥ забрудненн€ товару в≥дбуваЇтьс€ в≥д попаданн€ на тканину води, ол≥њ, мазуту та ≥нших речовин.

ѕеред початком експертизи текстильних товар≥в, пошкоджених при перевезенн€х, експерту повинен бути пред'€влений комерц≥йний акт.

якщо товароодержувач прийн€в вантаж в≥д зал≥зничноњ станц≥њ (порту), не вимагаючи оформленн€ комерц≥йного акта, в≥н втрачаЇ право на пред'€вленн€ до цих орган≥зац≥й претенз≥й по нестач≥, псуванню або ушкодженню товар≥в.

ѕри проведенн≥ експертизи огл€даЇтьс€ т≥льки к≥льк≥сть пошкодженого вантажу, що зазначена у комерц≥йному акт≥. якщо експерту пред'€влена менша к≥льк≥сть, в акт≥ в≥дзначаЇтьс€, що ≥нша к≥льк≥сть товару йому не пред'€влена.

¬≥дпов≥дно до —татуту зал≥зниць, експертиза при зал≥зничних перевезенн€х проводитьс€ дл€ визначенн€ розм≥ру пошкодженн€ товар≥в ≥ зниженн€ €кост≥ пошкоджених або з≥псованих товар≥в.

≈кспертиза пошкоджених ≥ з≥псованих товар≥в за за€вкою зал≥зниц≥ проводитьс€ при њњ представниках.

≈кспертиза, €к правило, проводитьс€ на зал≥зничних станц≥€х, пристан€х ≥ в портах прибутт€ вантаж≥в. ѕри в≥дсутност≥ в транспортних орган≥зац≥€х необх≥дних умов дл€ роботи експерта ≥ при згод≥ зал≥зниц≥ експертиза може проводитис€ в товароодержувача. ≈кспертиза, проведена товароодержувачем без участ≥ представник≥в зал≥зниц≥, вважаЇтьс€ нед≥йсною.

ѕроведенн€ експертизи пошкоджених товар≥в маЇ р€д специф≥чних особливостей. ќгл€даючи такий вантаж, експерт повинен встановити:

- ступ≥нь пошкодженн€ товару,

- характер дефект≥в, њх розм≥р, м≥сце розташуванн€ ≥ ступ≥нь вираженост≥

- визначити розм≥р зниженн€ €кост≥ тканин.

¬ажливим питанн€м при експертиз≥ €кост≥ пошкоджених тканин Ї визначенн€ можливост≥ усуненн€ ви€влених дефект≥в. якщо ви€влене пошкодженн€ товару легко усуваЇтьс€, експерт повинен в≥дзначити це в акт≥ експертизи ≥ врахувати при визначенн≥ €кост≥ товару.

≈кспертиза п≥дмоченоњ тканини проводитьс€ т≥льки п≥сл€ њњ просушуванн€.

” процес≥ експертизи ≥мпортних тканин, пошкоджених при перевезенн€х, експерт встановлюЇ:

- в≥дпов≥дн≥сть пред'€вленого до експертизи товару по найменуванню, к≥лькост≥ ≥ номерам за даними супров≥дних документ≥в ≥ комерц≥йного акту,

- к≥льк≥сть пред'€вленоњ тканини по пакувальних аркушах ≥ п≥дв≥сних €рликах дл€ бавовн€них ≥ лл€них тканин;

- визначаЇ процент втрати €кост≥ тканин за дефектами зовн≥шнього вигл€ду невиробничого характеру, а при необх≥дност≥ ≥ за ф≥зико-механ≥чними показниками.

ѕри ви€вленн≥ на тканинах дефект≥в виробничого характеру складаЇтьс€ окремий акт дл€ пред'€вленн€ претенз≥й ≥нопостачальников≥.

якщо товароодержувач просить провести пром≥рюванн€ тканини, то експерт проводить його в прим≥щенн€х товароодержувача при участ≥ представника зал≥зниц≥. јкт експертизи на пред'€влену к≥льк≥сть товару п≥дписуЇтьс€ вс≥ма особами, що брали участь в експертиз≥.

” необх≥дних випадках експерт проводить в≥дб≥р зразк≥в тканини дл€ визначенн€ ф≥зико-механ≥чних показник≥в.

ѕо зак≥нченн≥ експертизи експерт складаЇ акт експертизи.

3.6.4 ’арактеристика дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду. ƒефекти зовн≥шнього вигл€ду под≥л€ють на дв≥ групи:

- поширен≥ - дефекти по вс≥й полотнин≥ тканини в даному куску (наприклад, закошлатан≥сть внасл≥док поганого обпалюванн€, засм≥чен≥сть, р≥знов≥дт≥ночн≥сть).

- м≥сцев≥ - дефекти, розташован≥ на обмежен≥й д≥л€нц≥ тканини (наприклад, пл€ма, д≥ра, товста поперечна нитка ≥ т.д.). [16,68]

ѕоширеними дефектами можуть бути ≥ т≥ м≥сцев≥ дефекти, що поширен≥ по всьому куску (близни, зльоти ≥ т.д.).

ƒефекти зовн≥шнього вигл€ду утворюютьс€ на р≥зноман≥тних стад≥€х виробничо-технолог≥чного процесу виготовленн€ тканин.

–озр≥зн€ють дефекти сировинн≥, крут≥нн€, пр€д≥нн€, ткацтва, друку, оздоби.

ƒо дефект≥в сировини, крут≥нн€ та пр€д≥нн€ в≥днос€ть так≥ €к шишкуват≥сть, засм≥чен≥сть пр€ж≥ (мертве волокно, мертве волосс€), мушкуват≥сть, джгутуват≥сть, непропр€ди ≥ перекрутини, пересл≥жини, потовщенн€ нитки, смугаст≥сть по основ≥ ≥ утку та ≥н.

ќсновними причинами утворенн€ дефект≥в даноњ групи Ї поганий техн≥чний стан пр€дильних машин, недостатнЇ очищенн€ волокна в≥д дом≥шок у процес≥ пр€д≥нн€, нер≥вном≥рна вит€жка пр€ж≥ при пр€д≥нн≥ ≥ нер≥вном≥рн≥й њњ крутц≥, захопленн€ п≥д час пр€д≥нн€ сторонньоњ або сус≥дньоњ нитки, захватуванн€ ниток ≥ пр€ж≥ нер≥вном≥рного нат€гу або р≥зного номера ≥ кольору.

ќсновними дефектами ткацтва Ї близни, прол≥т утока або основи, забоњни, п≥дплетини, нер≥вний б≥й, проколи ≥ прос≥чки, р≥зний уток, п≥днирки, зльоти утоков≥, парочки та ≥н. ѕричинами утворенн€ дефект≥в даноњ групи Ї переважно порушенн€ режиму роботи ткацького верстата (наприклад, обрив великоњ к≥лькост≥ ниток основи ≥ утка; переплутуванн€ ниток основи, що об≥рвалис€, з сус≥дн≥ми; несправн≥сть човника та ≥н.)

ƒо дефект≥в друку в≥днос€ть зарубки, непродрукований малюнок, стик шаблону, р≥знов≥дт≥нков≥сть, розтраф малюнку, розт≥канн€ фарби, смугаст≥сть подовжню в≥д фарбуванн€, д≥ри, прощипи та ≥нш≥. ƒефекти даноњ групи можуть виникати внасл≥док механ≥чного впливу на тканину при обробц≥, на€вност≥ дефект≥в грав≥рувального валу, використанн€ дуже р≥дкоњ фарби або неправильно п≥д≥браного шаблону.

Ќа стад≥њ завершальноњ обробки тканин можуть виникати наступн≥ дефекти: заломи, ворсувальн≥ дор≥жки, погана стрижка, пл€ми, перекос утокових ниток, р≥знокромков≥сть, нер≥вн≥сть апретуванн€, рвана або загнута кромка, сух≥ зарубки та ≥нш≥. ƒефектти даноњ групи зумовлен≥ переважно такими чинниками, €к:

- погане налагодженн€ машин (ворсувальних, чесальних ≥ т.≥.),

- порушенн€ технолог≥чних процес≥в оздоблювальних операц≥й (наприклад, р≥зка зм≥на температурного режиму фарбуванн€ або нер≥вном≥рна подача барвника у фарбувальну ванну),

- недбале виконанн€ операц≥й (попаданн€ брудноњ води на тканину в процес≥ суш≥нн€, запарюванн€, фарбуванн€ ≥ т.д; незадов≥льне п≥дготуванн€ тканини п≥д друк або недбале збер≥ганн€ пофарбованоњ тканини).

3.6.5 ¬изначенн€ €кост≥ тканин за дефектами зовн≥шнього вигл€ду. ¬изначенн€ €кост≥ вовн€них тканин. ѕри визначенн≥ €кост≥ вовн€н≥ тканини под≥л€ють на дв≥ групи:

- тканини сукн€н≥, камвольн≥ чистововн€н≥ з м'€коњ шерст≥;

- тканини з грубоњ шерст≥.

≈кспертиза €кост≥ вовн€них тканин проводитьс€ шл€хом суц≥льноњ перев≥рки пред'€вленоњ парт≥њ, при цьому враховують поширен≥ ≥ м≥сцев≥ дефекти.

√руб≥ м≥сцев≥ дефекти - д≥ри ≥ протири понад 2 см, пл€ми р≥зк≥ понад 5 см, поперечн≥ смуги в≥д зупинки друкарськоњ машини, п≥дплетини й обриванн€ основи понад 10 см, р≥зк≥ морщенн€ ≥ поперечн≥ смуги - п≥дл€гають вир≥занню.

ѕри на€вност≥ грубих м≥сцевих дефект≥в робитьс€ вир≥з на всю ширину тканини з в≥дступом не б≥льше 1 см в обидв≥ сторони в≥д м≥сц€ розташуванн€ дефекту.

” залежност≥ в≥д л≥н≥йного розм≥ру дефектного м≥сц€ тканини експерт вважаЇ його ваговим або м≥рним лоскутом. ѕри на€вност≥ на м≥рному куску дефект≥в виробничого характеру, експерт додатково визначаЇ процент зниженн€ €кост≥ на цей в≥др≥зок тканини.

ƒефекти, розташован≥ на кромц≥ або на в≥дстан≥ не б≥льше 0,5 см в≥д нього, при визначенн≥ €кост≥ не враховуютьс€.

¬изначенн€ розм≥ру зниженн€ €кост≥ тканини за поширеними та м≥сцевими дефектами зовн≥шнього вигл€ду проводитьс€ в≥дпов≥дно до вимог, зазначених в таблиц€х Ђћетодики експертизи €кост≥ ≥мпортних тканинї. []

ƒефекти зовн≥шнього вигл€ду, не передбачен≥ цими таблиц€ми, прир≥внюютьс€ до аналог≥чних.

ƒефекти, ви€влен≥ в тканинах, оц≥нюютьс€ в умовних одиниц€х Ц балах (оц≥нка дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду в балах даЇтьс€ лише в робочому журнал≥, а в акт≥ експертизи не вказуЇтьс€).

ѕри в≥дхиленн≥ довжини куска в≥д умовноњ, сума бал≥в за м≥сцевими дефектами перераховуЇтьс€ на кусок умовноњ м≥ри в≥дпов≥дно до його фактичноњ довжини.

ѕриклад: на кусок довжиною 60 м м≥сцевих порок≥в нараховуЇтьс€ 40 бал≥в.

Ќа кусок умовноњ довжини число бал≥в визначаЇтьс€ з пропорц≥њ: 60 м -40 бал≥в,

40 м - х бал≥в, отже

”мовна довжина куска встановлена дл€ тканини шириною до 75 см - 45 м, б≥льше 75 см - 30 м.

 усок тканини може складатис€ €к ≥з суц≥льного полотна, так ≥ з дек≥лькох в≥др≥з≥в. ћ≥н≥мальний в≥др≥з у складовому куску допускаЇтьс€ не менше 3 м.

ѕри на€вност≥ дефект≥в, оц≥нених понад 90 бал≥в на кусок умовноњ довжини, тканина вважаЇтьс€ не в≥дпов≥дною техн≥чним умовам контракту.

ѕри в≥дхиленн≥ довжини куска в≥д умовного вим≥рюванн€ сума бал≥в за м≥сцевими дефектами перераховуЇтьс€ на кусок умовноњ довжини в≥дпов≥дно до фактичноњ довжини куска. Ќа кусок умовноњ довжини загальна оц≥нка дефект≥в повинна бути не б≥льше 30, 45 ≥ 90 бал≥в, а зниженн€ €кост≥ тканини повинно в≥дпов≥дно складати 2%, 7% ≥ 15%.

«г≥дно з вимогами √ќ—“ 358-82 при сортуванн≥ в≥тчизн€них вовн€них тканин п≥дсумовуютьс€ т≥льки м≥сцев≥ дефекти (12 дл€ 1-го сорту ≥ 36 дл€ 2-го сорту).  ≥льк≥сть розповсюджених дефект≥ ≥ в≥дхилень в≥д ф≥зико-механ≥чних показник≥в обмежуЇтьс€, ≥ вони допускаютьс€ лише дл€ 2-го сорту. ¬ тканинах 2-го сорту, окр≥м вибивних, допускаЇтьс€ не б≥льше одного в≥дм≥ченого в √ќ—“ 358-82 розповсюдженого дефекту. ” вибивних вовн€них тканинах допускаЇтьс€ не б≥льше двох перерахованих дефект≥в (недодрук малюнка ≥ розплив контуру малюнка, смуги по основ≥, зат≥канн€ фарби, нер≥вн≥сть друку за кольорами, р≥знов≥дт≥нков≥сть малюнку, розтраф малюнку). «а на€вност≥ в тканинах 2-го сорту одного з таких дефект≥в Ц к≥льк≥сть м≥сцевих дефект≥в повинна бути не б≥льше пТ€ти.

—л≥д п≥дкреслити, що тканини 1-го сорту за ф≥зико-механ≥чними ≥ ф≥зико-х≥м≥чними показниками повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам нормативних документ≥в. Ѕ≥льш≥сть з нормованих показник≥в Ї гарант≥йними ≥ при контрол≥ сортност≥ тканин можуть не перев≥р€тис€.

¬изначенн€ €кост≥ шовкових, нап≥вшовкових ≥ ворсових тканин. Ўовков≥ ≥ нап≥вшовков≥ тканини под≥л€ють на три групи:

- тканини гладк≥ платт€н≥, костюмн≥, сорочков≥, плащов≥, пальтов≥, дл€ спортивного од€гу, текстильно-галантерейн≥.

- тканини гладк≥ п≥дкладков≥ будь-€кого призначенн€, меблево-декоративн≥.

- тканини ворсов≥ будь-€кого призначенн€.

ƒефекти тканини оц≥нюютьс€ в умовних одиниц€х - балах.

як≥сть тканини визначаЇтьс€ сумою бал≥в, що припадають на умовну довжину куска, за дефектами зовн≥шнього вигл€ду, за в≥дхиленн€ми в≥д м≥н≥мальних норм ф≥зико-механ≥чних показник≥в, передбачених техн≥чними умовами контракту, ≥ бал≥в, що характеризують в≥дхиленн€ за ступенем ст≥йкост≥ фарбуванн€.

”мовна довжина куска: дл€ гладкоњ тканини - 40 м ± 3 м, дл€ ворсовоњ тканини - 25 м ± 2 м.

якщо сумарна оц≥нка дефект≥в на кусок умовноњ довжини дл€ тканин 1 ≥ 2 груп дор≥внюЇ 20, 30 ≥ 50 балам, то зниженн€ €кост≥ тканини в≥дпов≥дно складаЇ 1, 2 ≥ 10%. ѕри сумарн≥й оц≥нц≥ дефект≥в на кусок умовноњ довжини дл€ тканин 3 групи, р≥вноњ 12, 25 ≥ 40 балам, зниженн€ €кост≥ тканини в≥дпов≥дно складе 1, 2 ≥ 10%.

 уски тканин 1 ≥ 2 групи з оц≥нкою б≥льше 50 бал≥в ≥ куски тканин 3 групи з оц≥нкою б≥льше 40 бал≥в в≥днос€тьс€ до таких, що не в≥дпов≥дають техн≥чним умовам контракту ≥ зразку закупленого товару.

” кусках тканин не допускаютьс€ так≥ груб≥ м≥сцев≥ дефекти:

- д≥ри понад 1 см;

- пл€ми понад 3 см;

- смуги по ширин≥ тканини в≥д зсуву сировини ≥ зароб≥тки в крепових тканинах ≥ншоњ крутки (гофрован≥сть);

- неп≥дроб≥ток основи понад 20 см по ширин≥ полотна;

- п≥дплетина понад 1 см;

- щипаний ворс - надири ≥ вистриганн€ ворсу;

- смуги поперечн≥ в≥д зупинки друкарськоњ або фарбувальноњ машини, в≥дтиск на тканин≥ в≥д шва, шви;

- зарубки фарбувальн≥ ≥ друкарськ≥, затаски ≥ Ђщигол≥ї шириною б≥льше 0,5 см ≥ довжиною б≥льше 5 см;

- зат≥канн€ фарби - в≥д кромок тканини б≥льше 5 см по ширин≥.

¬ир≥з м≥сцевих грубих дефект≥в зд≥йснюЇтьс€ на всю ширину тканини на в≥дстан≥ не б≥льше 1 см в обидв≥ сторони в≥д м≥сц€ розташуванн€ дефекту. –озм≥р дефекту визначаЇтьс€ за найб≥льшою прот€жн≥стю. ” куску м≥рою 20 м допускаЇтьс€ один в≥др≥з, м≥рою до 32 м - два, понад 32 м - три в≥др≥зи.

ƒефекти на кромках (за вин€тком тканин дл€ парасоль) ≥ розр≥зн≥ розкроюванн€ не враховуютьс€.

ќц≥нка м≥сцевих дефект≥в проводитьс€ у балах.

ћ≥сцев≥ дефекти, розташован≥ по всьому куску тканини, в≥днос€тьс€ до поширених, €кщо сумарна оц≥нка њх у балах дор≥внюЇ або б≥льше оц≥нки поширених дефект≥в.

 ожний поширений дефект оц≥нюЇтьс€ в 11, 21 або 31 бали - дл€ тканин 1 ≥ 2 груп ≥ 8, 13 ≥ 26 бал≥в - дл€ тканин 3 групи.

—орт в≥тчизн€них шовкових тканин встановлюЇтьс€ в≥дпов≥дно до вимог √ќ—“ 187-85. ƒл€ визначенн€ сорту шовков≥ ≥ нап≥вшовков≥ тканини под≥л€ють на чотири групи:

≤ Ц тканини пальтов≥, костюмн≥, платт€н≥, блузочн≥, корсетн≥, сорочков≥, плащов≥, курточн≥ дл€ спортивного од€гу, текстильно-галантерейн≥;

≤≤ Ц тканини п≥дкладков≥, ковдров≥, меблев≥, дл€ взутт€, головних убор≥в, п≥жам, купальних костюм≥в;

≤≤≤ Ц тканини ворсов≥ дл€ верхнього од€гу, платт€н≥, дл€ знамен;

≤V Ц тканини ворсов≥ дл€ взутт€.

Ќа тканини встановлюЇтьс€ три сорти Ц 1, 2, 3-й. —орт тканини визначають за ф≥зико-механ≥чними, ф≥зико-х≥м≥чними показниками ≥ дефектами зовн≥шнього вигл€ду м≥сцевими та розповсюдженими.

—умарна к≥льк≥сть порок≥в на умовну довжину куска тканини не повинна бути б≥льше:

- дл€ тканин ≤ ≥ ≤≤ груп Ц 7 дл€ 1-го сорту, 17 дл€ 2-го сорту, 30 дл€ 3-го сорту;

- дл€ тканин ≤≤≤ ≥ ≤V груп Ц 5 дл€ 1-го сорту, 9 дл€ 2-го, 25 дл€ 3-го сорту.

ƒл€ визначенн€ сорту тканин ≤ ≥ ≤≤ груп прийн€та сл≥дуюча довжина тканин Ц 90, 35 ≥ 30 м при ширин≥ тканини в≥дпов≥дно до 100 см, в≥д 100 до 130 см ≥ б≥льше 130 см. ƒл€ тканин ≤≤≤ ≥ ≤V груп в≥дпов≥дно 25 ≥ 20 м. ѕри в≥дхиленн≥ фактичноњ довжини куска в≥д умовноњ, к≥льк≥сть м≥сцевих порок≥в розраховуЇтьс€ по спец≥альн≥й формул≥, наведен≥й у в≥дпов≥дному стандарт≥.

¬изначенн€ €кост≥ бавовн€них, штапельних ≥ зм≥шаних тканин. Ѕавовн€н≥, в≥скозн≥ ≥ штапельн≥ тканини, товарне суровТЇ, тканини з бавовн€ноњ пр€ж≥ ≥ ф≥ламентн≥ тканини, а також тканини з≥ зм≥шаних волокон под≥л€ють на чотири групи:

1. тканини ситцев≥, набивн≥ б€з≥, сатини, п≥стр€воткан≥, меблево-декоративн≥ ≥ тканини з греб≥нноњ пр€ж≥;

2. б≥лизн€н≥ тканини;

3. гладкофарбован≥ б€з≥, п≥дкладков≥, наволочн≥, матрацов≥ тканини ≥ тканини з низьких сорт≥в бавовни, а також товарне суровТЇ;

4. тканини з розр≥зним ворсом. ÷€ група маЇ невелику питому вагу, ≥ оц≥нка €кост≥ таких тканин проводитьс€ окремо.

—умарна к≥льк≥сть бал≥в на умовну довжину куска тканини в залежност≥ в≥д €кост≥ встановлюЇтьс€: дл€ €к≥сних тканин - не б≥льше 10 бал≥в; дл€ тканин, €к≥сть €ких знижено на 2%, - не б≥льше 30 бал≥в.

”мовна довжина куска залежить в≥д ширини тканини: дл€ тканин шириною 80 см умовна довжина куска дор≥внюЇ 40 м; дл€ тканин шириною в≥д 80 до 100 см - 30 см; дл€ тканин шириною б≥льше 100 см - 23 м.

ѕри в≥дхиленн≥ фактичноњ довжини куска в≥д умовноњ допустиму суму бал≥в м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду перераховують на умовну довжину куска. Ѕали по поширених дефектах зовн≥шнього вигл€ду ≥ по ф≥зико-механ≥чних показниках п≥дсумовуютьс€ без урахуванн€ фактичноњ довжини куска.

ѕ≥дл€гаЇ вир≥зу тканина з грубими м≥сцевими дефектами, такими, €к:

- д≥ри, п≥дплетини ≥ в≥дриви основи - б≥льше 1 см;

- пл€ми одиночн≥ - б≥льше 2 см;

- масл€ний уток по довжин≥ тканини - б≥льше 1 см;

- недос≥чки - б≥льше 5 ниток на 1 см;

- м≥сц€ з в≥дсутн≥стю ворсу ≥ начосу по довжин≥ ≥ ширин≥ тканини - б≥льше 5 см;

- порушенн€ ткацького малюнку - б≥льше 5 см;

- в≥дтиск в≥д шва; шви;

- смуги в≥д зупинки фарбувальних ≥ друкарських машин;

- зарубки фарбувальн≥ ≥ друкарськ≥.

¬ир≥з грубих дефект≥в провод€ть по вс≥й ширин≥ тканини по л≥н≥њ меж розташуванн€ дефектних м≥сць, а розр≥з - по м≥сцю розташуванн€ дефекту. ѕри цьому число в≥др≥з≥в у кусках ≥ м≥н≥мальна њх довжина обмежуЇтьс€:

- у куску довжиною 19-20 м допускаЇтьс€ один в≥др≥з,

-її до 34 мї два в≥др≥зи,

-її до 45 мї три в≥др≥зи,

- на кожн≥ наступн≥ 15 м допускаЇтьс€ один в≥др≥з.

” тканинах шириною до 65 см допускаЇтьс€ довжина в≥др≥зу не менше 3 м (дл€ тканин, призначених дл€ торговоњ мереж≥) ≥ не менше 6 м (дл€ швейноњ промисловост≥).

” тканинах шириною до 80 см м≥н≥мальна довжина в≥др≥зу складаЇ 2,5 м (дл€ тканин, призначених дл€ торговоњ мереж≥) ≥ 3 м (дл€ швейноњ промисловост≥).

” тканинах шириною б≥льше 80 см м≥н≥мальна довжина в≥др≥зу в обох випадках допускаЇтьс€ 1,5 м.

 ожний поширений дефект зовн≥шнього вигл€ду оц≥нюЇтьс€ в 11 бал≥в ≥ на умовну довжину не перераховуЇтьс€.

” тканинах, що в≥дпов≥дають техн≥чним умовам контракт≥в, поширен≥ дефекти не допускаютьс€.

” тканинах, втрата €кост≥ €ких складаЇ 2%, допускаЇтьс€ один поширений дефект. ¬изначенн€ розм≥ру зниженн€ €кост≥ бавовн€них, штапельних ≥ зм≥шаних тканин по поширених дефектах зовн≥шнього вигл€ду повинно проводитис€ в≥дпов≥дно до вимог, зазначеними в таблиц≥ 5 (див. додаток); оц≥нка м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду - в≥дпов≥дно до вимог, зазначеними в таблиц≥ 6 (див. додаток).

¬изначенн€ €кост≥ тканин з розр≥зним ворсом. ƒовжина куска тканини з розр≥зним ворсом, призначеноњ дл€ торговоњ мереж≥, повинна бути не менше 15 м, тканини дл€ швейноњ промисловост≥ - не менше 20 м. ”мовною довжиною куска вважають довжину куска в 20 м. ѕри в≥дхиленн≥ фактичноњ довжини куска в≥д умовноњ суму бал≥в м≥сцевих дефект≥в перераховують на фактичну довжину куска.

ƒопустиме число в≥др≥з≥в ≥ довжина њх у куску:

- при довжин≥ куска в≥д 10 до 12 м допускаЇтьс€ один в≥др≥з;

-ї в≥д 12 до 20 мї два в≥др≥зи;

-ї б≥льше 20 мї три в≥др≥зи.

ѕри ширин≥ тканини до 65 см довжина в≥др≥зу тканини повинна бути: дл€ тканин, призначених дл€ торговоњ мереж≥, - не менше 3 м, тканин дл€ швейноњ промисловост≥ - не менше 6 м; при ширин≥ тканини до 80 см: дл€ тканин, призначених дл€ торговоњ мереж≥, - не менше 2,5 м, тканин дл€ швейноњ промисловост≥ - не менше 3 м; при ширин≥ тканини б≥льше 80 см: дл€ тканин, призначених дл€ торговоњ мереж≥ ≥ швейноњ промисловост≥, - не менше 1,5 м.

¬изначенн€ €кост≥ лл€них тканин. ¬≥дпов≥дно до √ќ—“ 357-75 при визначенн≥ сортност≥ лл€них тканин к≥льк≥сть м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду розраховуЇтьс€ на умовну площу 30 м2.

“канини 1-го сорту за показниками €кост≥ повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам нормативних документ≥в на конкретний вид тканини.

ƒл€ тканин 2-го сорту допускаЇтьс€ в≥дхиленн€ в≥д м≥н≥мальних норм 1-го сорту (у %, не б≥льше):

- 1,5 Ц за шириною;

- 5,0 Ц за поверхневою щ≥льн≥стю;

- 2,0 Ц за числом ниток на 10 см;

- 5,0 Ц за розривним навантаженн€м.

ƒл€ визначенн€ сорту за на€вн≥стю порок≥в зовн≥шнього вигл€ду залежно в≥д призначенн€, тканини под≥л€ють на 7 груп:

1 Ц столов≥ (дл€ скатертин, салфеток);

2 Ц б≥лизн€н≥ (дл€ простирадл, наволочок, нат≥льноњ б≥лизни);

3 Ц рушников≥ (дл€ лиц€,господарських рушник≥в);

4 Ц од€гов≥ (платт€н≥, сорочков≥, костюмн≥);

5 Ц декоративн≥ (дл€ покривал, чохл≥в, шезлонг≥в, терасн≥, меблев≥, матрацн≥);

6 Ц прикладн≥ ≥ пакувальн≥ (дл€ художн≥х роб≥т, бортов≥ тканини, пакувальн≥);

7 Ц техн≥чн≥ (дл€ спец≥ального од€гу, парусини, ф≥льтрувальн≥).

ѕороки зовн≥шнього вигл€ду под≥л€ють на м≥сцев≥ ≥ розповсюджен≥.  ≥льк≥сть м≥сцевих порок≥в на умовну площу повинна бути не б≥льше: дл€ тканин з лл€ноњ пр€ж≥ Ц 8 дл€ 1-го сорту ≥ 22 Ц дл€ 2-го сорту, а дл€ тканин з начосовоњ пр€ж≥ Ц в≥дпов≥дно 10 ≥ 26 порок≥в. –озповсюджен≥ пороки на лл€них тканинах, на в≥дм≥ну в≥д бавовн€них, к≥льк≥стю допуск≥в не оц≥нюютьс€ ≥ не сумуютьс€ з м≥сцевими дефектами. ¬они також не допускаютьс€ в 1-му сорт≥, а в тканинах 2-го сорту не допускаЇтьс€ б≥льше одного розповсюдженого дефекту, а за на€вност≥ в тканинах 2-го сорту одного розповсюдженого дефекту к≥льк≥сть м≥сцевих дефект≥в на умовну площу 30 м2 не повинна бути б≥льше 17.

 ≥льк≥сть м≥сцевих дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду на умовну площу 30 м2 розраховують за формулою, наведеною в √ќ—“ 357-75.

3.6.6 ѕор€док в≥дбору зразк≥в. якщо тканина за дефектами зовн≥шнього вигл€ду не в≥дпов≥даЇ техн≥чним умовам контракт≥в, в≥дбираЇтьс€ зразок не менше 0,5 м, що характеризуЇ м≥сцевий дефект, ≥ не менше 1 м, що характеризуЇ поширений дефект (при в≥дбор≥ зразк≥в дл€ дефекту Ђр≥знов≥дт≥нков≥стьї, необх≥дно скласти акт в≥дбору проб).

ƒл€ постачальника в≥дбираЇтьс€ зразок з найб≥льш €скравими дефектами по всьому куску тканини. ÷ей зразок разом з рекламац≥йним актом направл€Їтьс€ замовником експертизи постачальнику (виробнику).

Ќа тканини з волокон ≥ ниток ус≥х вид≥в встановлюЇтьс€ такий метод в≥дбору зразк≥в тканин дл€ лабораторних випробувань.  ≥льк≥сть зразк≥в тканин в≥дбирають у залежност≥ в≥д розм≥ру парт≥њ в≥дпов≥дно до таблиц≥ 3.1.

“аблиц€ 3.1 Ц ѕор€док в≥дбору зразк≥в

 ≥льк≥сть тканини в парт≥њ, м  ≥льк≥сть зразк≥в, вир≥заних ≥з в≥д≥браних куск≥в тканини, шт.
ƒо 5000  
ѕонад 5000 3 ≥ додатково 1 в≥д кожних наступних початих 5000 м

«разок в≥дбираЇтьс€ в≥д окремого куска тканини з будь-€кого його м≥сц€, але не в≥д самого к≥нц€. ¬≥др≥зок тканини повинен в≥дпов≥дати вимогам нормативноњ документац≥њ, що встановлюЇ допустим≥ м≥н≥мальн≥ розм≥ри в≥др≥зк≥в. «разки не повинн≥ мати дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду ≥ повинн≥ бути вир≥зан≥ без надриву ≥ роз≥рванн€.

ƒо зразка повинен кр≥питис€ €рлик з пломбою з указ≥вкою номера акту експертизи, номера контракту, к≥пи, €щика, рулону, найменуванн€ тканини, артикулу, номера куска тканини ≥ м≥ри куска, в≥д €кого в≥д≥браний зразок, довжини зразка, найменуванн€ дефекту зовн≥шнього вигл€ду тканини.

Ќа в≥д≥бран≥ зразки експерт складаЇ акт в≥дбору й опломбуЇ зразок. Ќомер в≥дтиску пломби експерт вказуЇ в акт≥ в≥дбору зразк≥в, у €кому конкретно обмовл€Ї, по €ких ф≥зико-механ≥чних показниках необх≥дно провести лабораторного випробуванн€. ¬≥д≥бран≥ зразки разом з актом в≥дбору направл€ютьс€ замовником у нейтральну лаборатор≥ю дл€ проведенн€ випробуванн€ по тим або ≥ншим показникам.

” випадку нев≥дпов≥дност≥ тканини показникам, обумовленим техн≥чними умовами контракт≥в, проводитьс€ в≥дб≥р подвоЇноњ к≥лькост≥ зразк≥в дл€ повторноњ перев≥рки њх у лаборатор≥њ. –езультати повторних випробувань Ї остаточними. Ћабораторн≥ випробуванн€ по ф≥зико-механ≥чних показниках провод€тьс€ т≥льки за тими показникам, що Ї в техн≥чних умовах контракт≥в.

3.6.7 ¬изначенн€ €кост≥ тканин за ф≥зико-механ≥чними показниками. як≥сть тканини визначаЇтьс€ загальною сумою бал≥в: за дефектами зовн≥шнього вигл€ду, за дефектами, що характеризують в≥дхиленн€ за ф≥зико-механ≥чними показниками ≥ в≥дхиленн€ за ступенем ст≥йкост≥ фарбуванн€.

¬≥дхиленн€ в≥д м≥н≥мальних норматив≥в ф≥зико-механ≥чних показник≥в оц≥нюютьс€ балами на п≥дстав≥ результат≥в лабораторних випробувань.

ѕеревищенн€ норм за вс≥ма показниками не враховуЇтьс€.

ѕор€док та методи визначенн€ основних ф≥зико-механ≥чних показник≥в тканин детально описан≥ в ћетодиц≥ експертизи ≥мпортних тканин. [45]

ќсновними ф≥зико-механ≥чними показниками тканин Ї:

- ширина ≥ маса тканини(зразка);

- щ≥льн≥сть по основ≥ ≥ по утоку;

- розрив≥ характеристики;

- ст≥йк≥сть фарбуванн€ ≥ друку.

¬изначенн€ зниженн€ €кост≥ вовн€них тканин за ф≥зико-механ≥чними показниками проводитьс€ в≥дпов≥дно до таблиц≥ 8, а шовкових, нап≥вшовкових ≥ ворсових тканин - в≥дпов≥дно до таблиц≥ 9 (див. додаток).

ќц≥нка дефект≥в бавовн€них тканин за ф≥зико-механ≥чними показниками проводитьс€ в≥дпов≥дно до вимог, зазначених в таблиц≥ 10 (див. додаток).

Ѕали по ф≥зико-механ≥чних показниках п≥дсумовуютьс€ без урахуванн€ фактичноњ довжини куска, тому що њхн€ оц≥нка не в≥днесена на умовну довжину куска.

“канини за показниками ст≥йкост≥ фарбуванн€ повинн≥ в≥дпов≥дати нормам, передбаченим техн≥чними умовами контракту.

3.6.8 “ара, маркуванн€, пакуванн€. “екстильн≥ матер≥али надход€ть в≥д ≥ноф≥рм упакованими в тару жорстку (€щики), нап≥вжорстку (картонн≥ €щики, к≥пи, оторочен≥ металевими або пластмасовими стр≥чками) ≥ м'€ку (рулони ≥ к≥пи, обшит≥ шпагатом).

«а умовами контракт≥в ≥ноф≥рми зобов'€зан≥ в≥двантажувати тканину в тар≥ й упаковуванн≥, що гарантують ц≥л≥сть товару п≥д час перевезенн€ з урахуванн€м можливих перевантажень.

” кожний €щик, к≥пу, рулон ≥ноф≥рма зобов'€зана вкласти (або прикр≥пити в конверт≥ зовн≥ тари) пакувальний аркуш.

ѕри перев≥рц≥ тари експерт повинен звернути увагу на њњ ц≥л≥сн≥сть, на€вн≥сть сл≥д≥в ушкодженн€ ≥ скресанн€, стан металевих або пластмасових стр≥чок ≥ можлив≥сть зн€тт€ њх, можлив≥ порушенн€ з'Їднань металевих або пластмасових стр≥чок, на€вн≥сть перебою цв€х≥в, ст≥йк≥сть пакувального матер≥алу, частоту ст≥бк≥в шв≥в пакувальноњ тканини ≥ можлив≥сть доступу через шви до товару.

Ќа одн≥Їњ з≥ стор≥н тари незмивною фарбою повинне бути нанесене маркуванн€, що м≥стить номер к≥пи, €щика ≥ рулону, номер контракту, трансу, найменуванн€ матер≥алу або артикулу, масу брутто ≥ нетто.

ѕри ви€вленн≥ експертом ушкодженн€ тари експерт зобов'€заний звернути на це увагу матер≥ально-в≥дпов≥дальних ос≥б, що беруть участь в експертиз≥.

¬с≥ ви€влен≥ дефекти тари, упаковуванн€ ≥ маркуванн€ експерт докладно в≥дбиваЇ в акт≥ експертизи. [44]

 

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки

1. ќсновн≥ засоби та обладнанн€ дл€ проведенн€ експертизи тканин.

2. ѕравила перев≥рки к≥лькост≥ тканин (посл≥довн≥сть, методи).

3. ћетоди вим≥рюванн€ довжини куска.

4. ќсобливост≥ експертизи к≥лькост≥ тканин, пошкоджених при транспортуванн≥.

5. ’арактеристика дефект≥в зовн≥шнього вигл€ду тканин.

6. ќсобливост≥ визначенн€ €кост≥ вовн€них тканин за дефектами зовн≥шнього вигл€ду.

7. ќсобливост≥ визначенн€ €кост≥ шовкових, нап≥вшовкових та ворсових тканин за дефектами зовн≥шнього вигл€ду.

8. ќсобливост≥ визначенн€ €кост≥ бавовн€них тканин за дефектами зовн≥шнього вигл€ду.

9. ќсобливост≥ визначенн€ €кост≥ тканин з розр≥зним ворсом.

10. ќсновн≥ ф≥зико-механ≥чн≥ показники тканин та методи њх визначенн€:

11. визначенн€ ширини куска та маси тканини;

12. визначенн€ щ≥льност≥ по основ≥ та утоку;

13. визначенн€ розривних характеристик тканин;

14. визначенн€ ст≥йкост≥ фарбуванн€ ≥ друку.

15. ѕор€док визначенн€ €кост≥ тканин за ф≥зико-механ≥чними показниками.

16. ¬имоги до тари, маркуванн€, пакуванн€ тканин.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2248 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тремитесь не к успеху, а к ценност€м, которые он дает © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1448 - | 1362 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.139 с.