Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≈кспертиза взутт€
 

3.4.1 «агальн≥ положенн€. «агальний процес проведенн€ товарознавчоњ експертизи взутт€ базуЇтьс€ на положенн€х, що викладен≥ в ћетодиц≥ проведенн€ товарознавчоњ експертизи взутт€ [46], умовах договору, чинних державних нормативних документах.

¬≥дпов≥дно до поставленого перед експертом завданн€, товарознавчу експертизу взутт€ под≥л€ють на так≥ основн≥ види:

- перев≥рка к≥лькост≥ (вантажних м≥сць / взутт€);

- перев≥рка €кост≥ (органолептичним та вим≥рювальним методом або за результатами лабораторних випробувань).

ѕ≥д час перев≥рки к≥лькост≥ взутт€ визначають на€вн≥сть ≥ тип транспортноњ та ≥ндив≥дуальноњ тари, њх ц≥л≥сн≥сть, на€вн≥сть маркуванн€, а також в≥дпов≥дн≥сть њх техн≥чним умовам договору/контракту.

ќдночасно з перев≥ркою к≥лькост≥ та стану пакуванн€ провод€ть перев≥рку комплектуванн€ взутт€ (однаков≥сть пар за розм≥ром ≥ повнотою).

ѕерев≥рка €кост≥ взутт€ може бути €к виб≥рковою, так ≥ суц≥льною, в залежност≥ в≥д пор€дку контролю, €кий встановлено в≥дпов≥дними документами або в залежност≥ в≥д письмово сформульованих потреб замовника.

Ќа вимогу замовника експерт може визначити втрату €кост≥ взутт€ у в≥дсотках в залежност≥ в≥д ступен€ виразност≥ дефект≥в. ¬≥дсотки втрати €кост≥ взутт€ наведен≥ в ћетодиц≥ проведенн€ товарознавчоњ експертизи взутт€ ≥ Ї ор≥Їнтовними. ќсновн≥ засади визначенн€ втрати €кост≥ взутт€:

- у новому взутт≥ втрату €кост≥ встановлюють за на€вност≥ дефект≥в з урахуванн€м њх впливу на зовн≥шн≥й вигл€д, функц≥ональн≥ та експлуатац≥йн≥ властивост≥;

- оц≥нку €кост≥ взутт€ зд≥йснюють за найб≥льш суттЇвим дефектом;

- визначенн€ в≥дсотку втрати €кост≥ взутт€ зд≥йснюють за найг≥ршою нап≥впарою;

- числове значенн€ в≥дсотка втрати €кост≥ залежить в≥д виду ≥ виразност≥ дефекту, а дл€ взутт€, що було в експлуатац≥њ, також ≥ ступен€ зносу.

«нос взутт€ визначають в залежност≥ в≥д ступен€ стиранн€ п≥дошви, та ф≥рмовоњ ф≥рмовоњ наб≥йки каблука, деформац≥њ верху взутт€, забрудненн€ внутр≥шн≥х деталей взутт€. —туп≥нь зносу може бути незначним, середн≥м та значним.

ѕри визначенн≥ в≥дсотка втрати €кост≥ взутт€, що було в експлуатац≥њ, розм≥ри його зб≥льшуютьс€ в залежност≥ в≥д ступен€ зносу ≥ зовн≥шнього вигл€ду взутт€ на 20-50%, а саме:

- при незначному знос≥ Ц на 20%;

- при середньому знос≥ Ц на 30%;

- при значному знос≥ Ц на 50%.

¬зутт€, що не в≥дпов≥даЇ встановленим нормам, повинно бути належним чином ≥дентиф≥ковано. ƒл€ цього на внутр≥шн≥х детал€х перев≥рених пар взутт€ експерт за погодженн€м ≥з замовником експертизи, проставл€Ї особистий штамп/п≥дпис та в≥дсоток втрати €кост≥, про що в акт≥ експертизи робитьс€ в≥дпов≥дний запис.

3.4.2 ≈кспертиза к≥лькост≥. ≈кспертиза к≥лькост≥ проводитьс€ при в≥дкритт≥ вантажних м≥сць/контейнера. ѕломба контейнера обережно зр≥зуЇтьс€ ≥ п≥сл€ розкритт€ контейнера здаЇтьс€ на збереженн€ товароодержувачу, про що робитьс€ запис на пакувальному аркуш≥, на товаросупроводжувальному документ≥, у робочому зошит≥ експерта й в акт≥ експертизи.

–озкривши контейнер ≥ перев≥ривши стан водозахисного паперу, експерт визначаЇ ступ≥нь заповненн€ контейнера, звертаЇ увагу на на€вн≥сть у контейнер≥ п≥дмочених чи пошкоджених коробок.

ѕри вивантаженн≥ з контейнера €щик≥в у справному пакуванн≥ ≥ноф≥рм експерт рекомендуЇ товароодержувачу вкладати њх на в≥зки по 10, 15, 20 штук, одночасно в≥дзначаючи номера м≥сць у робочому журнал≥.

ѕ≥сл€ вивантаженн€ з контейнера вс≥Їњ парт≥њ експерт перев≥р€Ї його внутр≥шн≥й стан. «в≥р€Ї запис у своЇму робочому зошит≥ з даними товаросупроводжувальних документ≥в (пакувального аркуша).

якщо стан €щик≥в, вивантажених з контейнера, не забезпечуЇ збережен≥сть товару, експерт пропонуЇ товароодержувачу в≥дразу ж п≥сл€ розкритт€ контейнера перев≥рити к≥льк≥сть чи взутт€ занурити шухл€ди у в≥зок -контейнер, опломбувати њњ пломбою бюро товарних експертиз ≥ зробити в≥дпов≥дний запис у товаросупроводжувальних документах.

якщо вивантажен≥ з контейнера в непорушеному упакуванн≥ ≥ноф≥рми товарн≥ м≥сц€ з номерами, що в≥дпов≥дають супров≥дн≥й документац≥њ, на проханн€ замовника експертизи не розкриваютьс€, експерт складаЇ акт експертизи п≥д коп≥рку й один екземпл€р вручаЇ замовнику.

Ќаступн≥ визначенн€ к≥лькост≥ взутт€ в даних м≥сц€х ≥ оформленн€ акта експертизи проводитьс€ у встановленому пор€дку.

–езультати експертиз к≥лькост≥ взутт€ оформл€ютьс€ актами експертизи або заключенн€м експерта.

3.4.3 ≈кспертиза €кост≥. ≈кспертиза €кост≥ взутт€ зд≥йснюЇтьс€ за за€вками зац≥кавлених орган≥зац≥й.

≈кспертиза €кост≥ взутт€ проводитьс€ в≥дпов≥дно до вимог техн≥чних умов контракту ≥ зразком (дубл≥катом) закупленого товару, "≤нструкц≥њ про пор€док перев≥рки €кост≥ ≥ к≥лькост≥ ≥мпортних товар≥в експертами “ѕѕ ”крањни", д≥ючих нормативних документ≥в ≥ ћетодикою проведенн€ товарознавчоњ експертизи взутт€.

ќрганолептичним та вим≥рювальним методами перев≥р€бть зовн≥шн≥й вигл€д взутт€, на€вн≥сть вад матер≥ал≥в, в≥дпов≥дн≥сть виконанн€ окремих вузл≥в та деталей встановленим вимогам. ¬ади матер≥ал≥в ≥ в≥дхиленн€ в≥д встановлених вимог ви€вл€ють шл€хом огл€ду, прощупуванн€, згинанн€ ≥ в≥дт€гуванн€ деталей, пор≥вн€нн€ њх розташуванн€, форми, розм≥р≥в у пар≥ та нап≥впар≥ взутт€ встановленим вимогам.

ќрганолептичний метод не виключаЇ при перев≥рц≥ взутт€ застосуванн€ ≥нструмент≥в та найпрост≥ших вим≥рювальних пристроњв дл€ визначенн€ л≥н≥йних розм≥р≥в взутт€ ≥ окремих його деталей.

—ортуванн€ взутт€ зд≥йснюють за √ќ—“ 28371, €кий регламентуЇ вимоги до €кост≥ взутт€ за зовн≥шн≥м вигл€дом.  ≥льк≥сть ви€влених дефект≥в на сортн≥сть взутт€ не впливаЇ, але у взутт≥ не допускаютьс€ критичн≥ дефекти та дефекти, що перевищують значенн€, наведен≥ в √ќ—“ 28371-89 Ђќбувь. ќпределение сортностиї.

Ћабораторн≥ досл≥дженн€ за ф≥зико-механ≥чними показниками провод€тьс€ у раз≥ неможливост≥ зробити висновок щодо €кост≥ взутт€ за результатами органолептичних метод≥в або при на€вност≥ письмовоњ за€вки замовника.

«а певних умов договору, експерт може визначити в≥дпов≥дн≥сть взутт€ зразку-еталону або його дубл≥кату, що затверджен≥ в установленому пор€дку. ѕри цьому в≥н повинен:

- з≥ставити та оц≥нити художньо-естетичн≥ показники взутт€ (силует та форму каблука, його зовн≥шн≥й вигл€д);

- перев≥рити в≥дпов≥дн≥сть п≥дбору матер≥ал≥в на детал€х верху, низу та п≥дкладц≥ взутт€ за њх кольором, оздобленн€м, а також на€вн≥сть та стан фурн≥тури та маркуванн€;

- встановити на€вн≥сть/в≥дсутн≥сть дефект≥в.

¬зутт€ повинно повн≥стю в≥дпов≥дати зразку-еталону за модел€ми, фасонами копила та каблука, матер≥алами та забарвленн€м верху, матер≥алами низу, застосован≥й фурн≥тур≥, способу обробки та оздобленн€ верху ≥ низу, маркуванню.

≈кспертиза €кост≥ взутт€, що було в експлуатац≥њ, проводитьс€ за на€вност≥ за€вки, €ка може бути одержана в≥д продавц€ або, у раз≥ його в≥дмови, в≥д покупц€. ѕокупець у раз≥ бажанн€ може бути присутн≥й п≥д час проведенн€ експертизи.

–азом з за€вкою замовник надаЇ взутт€ (в чистому вигл€д≥), письмову за€ву-претенз≥ю покупц€, в €к≥й зазначено ви€влен≥ дефекти, розрахунков≥ документи (товарний чек, коп≥€ чеку).

¬зутт€, що п≥ддавалос€ др≥бному ремонту (зм≥на наб≥йок, приклейка проф≥лактичних п≥дметок), приймати до експертизи заборонено.

≈ксперт повинен зробити огл€д пари взутт€ у повному обс€з≥, та вс≥ ви€влен≥ дефекти в≥дм≥тити в акт≥ експертизи незалежно в≥д того, чи зазначен≥ вони в за€вц≥ покупц€. Ќа п≥дстав≥ результат≥в експертизи робл€ть висновки щодо причин виникненн€ дефект≥в та оформл€Їтьс€

≈кспертизу взутт€, що пошкоджене при транспортуванн≥ або збер≥ганн≥, провод€ть з метою визначенн€ ступен€ пошкодженн€ та в≥дсотка втрати €кост≥.

ƒо дефект≥в транспортуванн€/збер≥ганн€ в≥днос€ть потертост≥, п≥дмочку, забрудненн€ тощо.

ѕ≥дставою дл€ експертизи може бути за€вка зал≥зниц≥ або вантажоодержувача. ѕри експертиз≥ обов'€зкова присутн≥сть начальника зал≥зничноњ станц≥њ, його заступника або зав≥дуючого вантажним двором, а також представника вантажоодержувача.

≈ксперту маЇ бути наданий комерц≥йний акт з такими даними:

- назва продукц≥њ;

- номери вантажних м≥сць, що мають пошкодженн€;

- характер пошкоджень;

- к≥льк≥сть пошкоджених пар взутт€;

- обставини, за €ких виникли пошкодженн€ (по можливост≥).

” раз≥ в≥дсутност≥ комерц≥йного акту, експерт може проводити експертизу за за€вкою замовника.

¬ акт≥ експертизи необх≥дно:

- зробити в≥дм≥тку щодо в≥дсутност≥ комерц≥йного акту;

- констатувати ступ≥нь пошкодженн€, характер, розм≥р та м≥сцезнаходженн€ ви€влених дефект≥в;

- визначити втрату €кост≥ у в≥дсотках;

- зазначити, по можливост≥, причину виникненн€ пошкоджень.

≈кспертизу п≥дмоченого взутт€ провод€ть т≥льки п≥сл€ його просушуванн€.

3.4.4 ќсновн≥ дефекти та вимоги до €кост≥ взутт€. ƒефекти взутт€ можна згрупувати наступним чином:

- дефекти шк≥р Ц нос€ть виробничий характер, можуть виникати €к при житт≥ тварин, так ≥ в процес≥ обробки шк≥р. ѕрикладом таких дефект≥в Ї в≥ддушист≥сть, воротист≥сть, роговина, лизуха, в≥спини, молочн≥ л≥н≥њ, безличковина, жилав≥сть, ст€жка, подр€пини, вихвати та ≥н.;

- дефекти крою та пошиву взутт€ Ц також виробничого характеру, виникають в результат≥ порушенн€ або недобро€к≥сного виконанн€ технолог≥чних операц≥й. ¬ключають так≥ дефекти, €к р≥зна довжина/ширина/висота або товщина однойменних деталей, р≥зниц€ у в≥дт≥нках кольору деталей взутт€, р≥зний малюнок мерењ деталей, крихк≥сть або липк≥сть оздоблювального шару, потьоки або сповзанн€ оздоблювального шару, матов≥сть апретури, щ≥лини м≥ж детал€ми низу взутт€, зморшки деталей, неправильно формован≥ детал≥, вкорочений рант, в≥дрив (перелом, розкол, в≥дставанн€) каблука, в≥дклейка (неприклеЇна) п≥дошви та ≥н..;

- дефекти оздобленн€ Ц виробничого характеру, включають - неправильну перфорац≥ю, повторний шов, звалюванн€ декоративноњ строчки, обрив ниток;

- дефекти фурн≥тури Ц випаданн€ блочок, гачк≥в, кнопок, несправн≥сть заст≥бки-Ђблискавкиї;

- механ≥чн≥ пошкодженн€ Ц можуть мати виробничий або невиробничий характер Ц наприклад, поверхнев≥ пошкодженн€, забрудненн€ взутт€, деформац≥€ взутт€, розрив шк≥ри (матер≥алу) заготовки та ≥н..

Ќа детал€х верху не маЇ бути забруднень, складок, зморшок та потовщень.

як≥сне взутт€ маЇ бути парним.

ƒетал≥ верху повинн≥ бути скр≥плен≥ взуттЇвими нитками, що забезпечують необх≥дну м≥цн≥сть кр≥пленн€.

ƒовжина ст≥бка, число строчок у шв≥, в≥дстань м≥ж строчками ≥ строчки в≥д краю детал≥ повинн≥ в≥дпов≥дати нормативам, передбаченим технолог≥Їю складанн€ загот≥вок верху взутт€. —трочки повинн≥ бути паралельн≥ кра€м деталей, що скр≥плюютьс€ ≥ одна одн≥й.

Ќитки при скр≥плюванн≥ деталей верху повинн≥ бути добре ут€гнен≥, щ≥льно заповнювати проколи, утворен≥ голко у строчн≥ не повинно бути пропуск≥в ст≥бк≥в ≥ обрив≥в ниток.

 ≥нц≥ ниток на кра€х деталей, що залишаютьс€ в≥дкритими, повинн≥ бути закр≥плен≥ повторними ст≥бками.

 ол≥р ниток повинен гармон≥ювати з кольором деталей, що скр≥плюютьс€. ƒетал≥ не повинн≥ бути зморщен≥ або ст€гнут≥ по л≥н≥њ шв≥в. «шивн≥ шви повинн≥ бути ретельно розпрасован≥, розстрочен≥, або роклеЇн≥ тасьмою.

ѕ≥дноски у взутт≥ повинн≥ бути пружними та формост≥йкими, добре в≥дформованими, не нависати над п≥дошвою. ¬ерхн€ частина носка, що прил€гаЇ до союзки, повинна бути м'€кою, щоб не натирати стопу.

«адники повинн≥ бути добре в≥дформован≥ та ст≥йкими по всьому периметру, кр≥м верхньоњ частини на в≥дстан≥ 18-20 мм в≥д краю та крилах на в≥дстан≥ 18-25 мм в≥д к≥нц€, а також добре приклеЇн≥ до верху та п≥дкладки взутт€.

 рањ деталей верха ≥ п≥дкладки р≥вном≥рно спущен≥ по л≥н≥њ скр≥пленн€, чист≥ ≥ р≥вн≥.

ѕ≥дкладка взутт€ повинна мати фарбуванн€ ст≥йке до сухого ≥ мокрого терт€, добре вит€гнута, без розрив≥в, складок, забруднень, тр≥щин та опаданн€ покритт€, в м≥сц€х зЇднанн€ при в≥дсутност≥ ниткових шв≥в добре п≥дклеЇна.

ѕ≥дкладка з натурального чи штучного хутра з щ≥льним, р≥вном≥рним по висот≥ ворсом.

Ѕахтарм€на сторона шк≥р безп≥дкладкового взутт€ добре в≥дшл≥фована.

ћеталева фурн≥тура, шнурки, нитки, а також забарвленн€ ур≥зу п≥дошви та бокових поверхонь каблук≥в повинн≥ гармонувати за кольором з верхом або оздобленн€м. ƒекоративна фурн≥тура, прикраси й заст≥бки Ц м≥цно та симетрично закр≥плен≥.

¬≥дкритий край п≥дошви р≥вном≥рно виступаЇ за грань сл≥ду взутт€

ѕ≥дошви та кблуки мають бути чистими, р≥вними, ретельно в≥дфрезерованими, пофарбованими та в≥дпол≥рованими.  р≥пленн€ каблука ≥ п≥дошви при вс≥х методах маЇ бути м≥цним. ƒетал≥ низу повинн≥ щ≥льно прил€гати одна до одноњ ≥ до деталей верха, без зазор≥в та щ≥лин.

Ќаб≥йки мають бути добре закр≥плен≥ на каблуц≥ ≥ повинн≥ забезпечувати можлив≥сть њх ремонту.

ѕоверхн€ зат€жноњ уст≥лки усередин≥ взутт€ р≥вна, гладка, без виступаючих цв€х≥в ≥ дужок, в≥дпов≥даЇ сл≥ду колодки ≥ њњ розм≥ру.

¬кладн≥ уст≥лки повинн≥ в≥дпов≥дати контуру сл≥ду, не мати складок, добре вклеЇн≥. [16,27]

3.4.5 ¬изначенн€ втрати €кост≥ взутт€. ѕроводитьс€ в≥дпов≥дно до ћетодики проведенн€ товарознавчоњ експертизи взутт€, в €к≥й передбачена таблиц€ ≥з зазначенн€м та характеристикою основних дефект≥в ≥ в≥дпов≥дною њм втратою €кост≥.

¬трата €кост≥ взутт€ визначаЇтьс€ по на€вност≥ дефект≥в, оц≥нюЇтьс€ €к≥сть по найб≥льш ≥стотному дефекту ≥ по г≥рш≥й нап≥впар≥. –озм≥р втрати €кост≥ залежить в≥д виду ≥ виразност≥ дефекту.

¬трата €кост≥ нараховуЇтьс€ в межах 10, 20, 30% ≥ б≥льше. ¬ таблиц≥ приведен≥ розм≥ри втрати €кост≥ дл€ нового взутт€. ѕри визначенн≥ втрати €кост≥ ношеного взутт€ розм≥ри втрати €кост≥ зб≥льшуютьс€ в≥д ступен€ зносу ≥ зовн≥шнього вигл€ду взутт€ на 20-40%. [46]

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки

1. як≥ методи перев≥рки застосовують дл€ експертизи €кост≥ взутт€? „им зумовлюЇтьс€ њх виб≥р?

2. ѕор€док проведенн€ експертизи к≥лькост≥ взутт€.

3. ѕор€док проведенн€ експертизи €кост≥ взутт€ та характеристика документ≥в ≥ засоб≥в, що при цьому застосовуютьс€.

4. ¬ чому пол€гаЇ особлив≥сть експертизи взутт€, що було в експлуатац≥њ?

5. ќсоблив≥сть експертизи взутт€, що було пошкоджене при транспортуванн≥ або збер≥ганн≥.

6. ’арактеристика основних дефект≥в взутт€.

7. ¬имоги до €кост≥ взутт€.

8. ¬изначенн€ втрати €кост≥ взутт€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-09-20; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1832 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

2031 - | 1798 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.056 с.