Лекции.Орг

Поиск:
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
1. Поняття та суть, функції фінансів підприємств

2. Чистий прибуток, розподіл і використання

3. Сфери фінансових відносин підприємств

4. Сутність та класифікація необоротних активів

5. Поняття, склад та принципи формування фінансових ресурсів

6. Економічні основи функціонування необоротних активів

7. Банкрутство підприємств, підстави та наслідки

8. Фінансова робота на підприємствах, її зміст та завдання

9. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів

10. Сутність безготівкових і готівкових розрахунків

11. Ліквідаційна процедура підприємства

12. Показники ділової активності підприємств

13. Порядок відкриття та закриття рахунків в банку. Види банківських рахунків

14. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

15. Принципи організації безготівкових розрахунків

16. Фінансова криза на підприємстві, симптоми і фактори, що її спричиняють

17. Розрахунки платіжними дорученнями

18. Фінансова стратегія підприємства як складова фінансів підприємств

19. Оперативне фінансове планування

20. Зміст поточного фінансового планування

21. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства

22. Показники рентабельності підприємства

23. Зміст, завдання та методи фінансового планування на підприємствах.

24. Розрахунки акредитивами (види та характеристика)

25. Вексельна форма розрахунків ( види та характеристика)

26. Поняття та елементи фінансового стану підприємств

27. Показники майнового стану підприємства

28. Розрахунково - платіжна дисципліна та її вплив на господарську діяльність підприємств

29. Показники оцінки фінансового стану підприємства

30. Показники фінансової стійкості підприємства

31. Характеристика банківських кредитних послуг

32. Власний капітал (зовнішні та внутрішні джерела формування)

33. Амортизація і знос основних засобів.

34. Позиковий капітал джерела його формування

35. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

36. Витрати підприємств на виробництво і реалізацію продукції.

37. Класифікація витрат підприємств

38. Сутність і склад капітальних вкладень

39. Види діяльності суб’єктів господарювання

40. Сутність непрямих податків та їх вплив на господарську діяльність підприємств

41. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств

42. Небанківське кредитування підприємств

43. Доход (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг

44. Оподаткування прибутку підприємств: основні поняття та порядок обчислення

45. Доходи від фінансово - інвестиційної та іншої діяльності

46. Необхідність, суть та принципи кредитування

47. Валовий прибуток підприємства, порядок його визначення

48. Сутність та роль прибутку підприємств.

49. Прибуток від звичайної діяльності: порядок визначення

50. Податок на додану вартість (ПДВ): сутність, порядок обчислення та сплати до бюджету

51. Показники стану і ефективності використання оборотних активів підприємств

52. Акцизний збір: сутність, особливості розрахунку та сплати до бюджету

53. Платежі за ресурси

54. Джерела формування оборотних активів

55. Податок з власників автотранспорту

56. Умови та порядок отримання банківського кредиту

57. Місцеві податки і збори, методика обчислення

58. Сутність та класифікація оборотних активів

59. Альтернативні системи оподаткування

60. Прибуток від операційної діяльності: порядок визначення.

61. Доходи від операційної діяльності

62. Принципи організації фінансів підприємств

63. Механізм державного та ринкового регулювання фінансів підприємств

64. Самофінансування підприємств як принцип комерційного розрахунку

65. Грошовий оборот та методика його розрахунку

66. Сутність та класифікація розрахунків підприємств

67. Порядок здійснення розрахунків готівкою

68. Форми безготівкових розрахунків

69. Методи ціноутворення на підприємстві

70. Економічна сутність активів та їх складові

71. Види та оцінка оборотних активів

72. Потреба в оборотних активах та фактори, що її визначають

73. Склад і структура основних засобів підприємства

74. Активи підприємства, їх класифікація

75. Порядок оформлення кредиту

76. Виручка (доход) підприємства від реалізації: методи визначення

77. Розподіл використання прибутку на підприємствах

 

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 367 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.