Лекции.Орг

Поиск:


Тестові завдання
1. Кредит, що надається одним підприємством іншому у вигляді відстрочки платежу називається:

а) споживчим;

б) банківським;

в) товарним;

г) іпотечним.

2. Комерційний банк може надавати бланковий кредит (знайдіть невірну відповідь):

а) тільки під заставу майна;

б) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки;

в) надійним позичальникам;

г) тільки в національній валюті України;

д) тільки у межах наявних власних коштів.

3. Акумулювання кредитних ресурсів кількома банками є передумовою кредиту:

а) міжбанківського;

б) товарного;

в) лізингового;

г) консорціумного.

4. Згідно з вимогами чинного законодавства як забезпечення за кредит можуть бути (знайдіть невірну відповідь):

а) поліси страхування кредитного ризику;

б) гарантії іншої фінансової установи;

в) майно підприємства;

г) штрафи та пені;

д) поручителі.

5. Сума кредиту, яку надано банком підприємству-позичальнику:

а) включається до валового доходу і підлягає оподаткуванню;

б) включається до валового доходу в момент отримання і зменшує валові витрати після повернення;

в) не впливає на розмір валових доходів і витрат;

г) не впливає на розмір валових витрат.

6.Продаж об'єктів основних засобів фінансовій установі з одно­часним отриманням цих об'єктів у лізинг - це:

а) оперативний лізинг;

б) фінансовий лізинг;

в) зворотний лізинг;

г) усі відповіді правильні.

7. До операцій непрямого кредитування можна віднести:

а) надання споживчих кредитів;

б) факторингові операції;

в) фінансовий лізинг;

г) консорціумні кредити.

8. Забороняється видача кредитів на:

а) покриття збитків господарської діяльності;

б) виплату заробітної плати;

в) придбання об'єктів основних засобів;

г) формування та збільшення статутних фондів;

д) фінансування діяльності філій та дочірніх підприємств.

9. Товарний кредит передбачає:

а) відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент;

б) розстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент;

в) надання коштів фінансовими установами на визначений строк, під процент;

г) передачу права власності на товар покупцю в момент підписання договору чи отримання товарів;

д) передачу права власності на товар покупцю після погашення позики.

10. Надання коштів фінансовими установами у позику юридич­ним особам на визначений строк, під процент та для цільового використання - це:

а) товарний кредит;

б) фінансовий кредит;

в) споживчий кредит;

г) обліковий кредит.

11. Безпосередньо не впливають на ціну кредиту:

а) облікова ставка НБУ;

б) рівень інфляції;

в) вид кредиту;

г) ціна попереднього кредиту, що надавався позичальнику.

12. Здатність позичальника у повному обсязі і у визначений строк розрахуватися за своїми борговими зобов'язаннями свідчить про його:

а) платоспроможність;

б) кредитоспроможність;

в) ліквідність;

г) дієздатність.

13. Для визначення періоду окупності кредиту достатньо показника:

а) прибуток за даними бухгалтерського обліку;

б) встановлена норма податку на прибуток;

в) оподатковуваний прибуток;

г) виручка від реалізації продукції;

д) сума кредиту та відсоткових платежів;

14. Правильним є твердження:

а) лізинговий кредит - це кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги;

б) лізинговий кредит - це кредит, що надається у товарній формі;

в) лізинговий кредит виникає при оренді нерухомого і рухомого майна;

г) лізинговий кредит виникає тільки при довгостроковій оренді нерухомого майна.

15. Предметом іпотечного кредиту можуть бути:

а) земельні ділянки;

б) житлові будинки;

в) виробничі будівлі;

г) транспортні засоби;

д) обчислювальна техніка.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 726 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.