Лекции.Орг

Поиск:


Задача 8. Визначте джерела фінансування приросту норма­тиву оборотних коштів підприємства за звітний квартал на основі даних:
Визначте джерела фінансування приросту норма­тиву оборотних коштів підприємства за звітний квартал на основі даних:

- приріст сукупної потреби в оборотних коштах за звітний квартал становить 2,5 тис. грн;

- фонд заробітної плати на початок звітного кварталу - 78 тис. грн;

- фонд заробітної плати на кінець кварталу - 94 тис. грн;

- нарахування на заробітну плату - 36,8 %

- норма виплати заробітної плати (50 % періоду між датами нараху­вання і виплати заробітної плати) - 6 днів;

- прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства у звітному кварталі - 8,6 тис. грн.

 

Задача 9

Визначити фінансову потребу підприємства в обо­ротних коштах на основі даних:

1) обсяг реалізованої продукції за звітний місяць склав 24 тис. грн, до також повна собівартість продукції складає 75% від обсягу проданих товарів;

2) за звітний місяць оборотність дебіторської заборгованості склала 14 днів, що на чотири дні менше, ніж оборотність кредиторської забор­гованості;

3) норма запасу матеріальних цінностей склала 10 днів.

 

Задача 10

Визначити тривалість операційного циклу торго­вельного підприємства «Клен» у звітному кварталі, якщо:

1) середній обсяг оборотних коштів на підприємстві в звітному кварталі становив 18 000 грн;

2)за цей період було реалізовано товарів за цінами придбання на суму 52 200 грн.

Необхідно також розрахувати суму економії капіталу в результаті зміни тривалості операційного циклу, за умови, що підприємство в на­ступному кварталі вирішило іммобілізувати 20 % оборотних коштів за незмінного обсягу реалізації.

Семінарське заняття№4.

Тема: « Кредитування підприємств»

План семінарського заняття

1. Необхідність та сутність кредитування підприємств.

2. Класифікація прямого кредитування

3. Умови та порядок отримання банківського кредиту.

4. Характеристика банківських кредитних послуг

5. Небанківське кредитування

Сформувати словник основних термінів і понять Авальний кредит; банківський кредит; бюджетні позики; грошова форма кредиту; державний кредит; кредит; комерційний кредит; кредитний договір; кредитоспроможність; лізинговий кредит; міжгосподарський кредит; комерційний кредит; овердрафт; позичковий відсоток; споживчий кредит; товарна форма кредиту; факторинг, кредитування, кредитна лінія, об’єкти кредитування, акцептний кредит, пролонгація кредиту, онкольний кредит, контокорентний кредит, застава, гарантія, поручительство.

Література: 1,2,3,4,8,16,17,18,19,20,22,323,24,27,28,33

Питання для перевірки знань

1. Охарактеризуйте основні принципи банківського кредитування.

2. На які цілі не може бути отриманий банківський кредит?

3. У чому полягають особливості контокорентного кредиту (овер­драфту)?

4. У чому полягають особливості іпотечного, ломбардного кредитів?

5. У чому полягає сутність банківського кредитування за кредит­ною лінією?

6. У чому полягає сутність облікового кредиту?

7. У яких формах може реалізовуватись принцип гарантованості банківського кредитування?

8. Що може бути заставою банківського кредиту?

9. Які види кредитних послуг гарантійного характеру можуть на­даватись банком підприємству?

10. На які фінансові джерела (статті) відносять сплату відсотків за

кредит і погашення основної суми боргу?

11. Які основні особливості лізингового кредитування?

12. Що може бути об'єктом лізингу?

13. Що входить до складу лізингових платежів і на які джерела вони відносяться у підприємства-лізингоотримувача?

14. Які основні умови і вимоги повинні виконуватись при здійснен­ні емісії корпоративних облігацій?

15. Які основні умови і вимоги до укладання кредитної угоди під­приємства з банком?

 


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 668 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.