Лекции.Орг

Поиск:


Задача 4. Визначити строк окупності наданого підприємству "Перлина" кредиту на розширення виробництва у сумі 100 тис
Визначити строк окупності наданого підприємству "Перлина" кредиту на розширення виробництва у сумі 100 тис. грн., якщо:

1) відсоткова ставка за користування кредитом - 22 % річних;

2) підприємство щорічно отримує виручку від реалізації продукції у розмірі 576 тис. грн;

3) залишок продукції на складі на початок року за собівартістю складає 45 тис. грн, а на кінець року він зменшився на 5 тис. грн;

4) собівартість виготовленої за рік продукції підприємства (з врахуван­ням відсотків за користування кредитом) складає 265 тис грн;

5) Адміністративні витрати за рік становлять 10 тис. грн;

6) підприємство є платником ПДВ і пільг із податку на прибуток не має.

Визначення строку окупності кредиту необхідно здійснювати за формулою:

То=(К+В)/ЧП, де

То — термін окупності;

К - сума отриманих кредитів, грн;

В — ціна кредиту, грн;

ЧП— чистий прибуток за відповідний період, грн.

 

Задача 5

Визначити відсоткову ставку, під яку надано креди­тні ресурси підприємству "Полірем ", якщо:

1) згідно з розрахунками менеджерів підприємства "Полірем" строк окупності отриманого банківського кредиту складає два роки;

2) сума кредиту становить 500 тис. грн;

3) кредит надано на три роки;

4) виручка від реалізації за звітний рік складає 1 866 тис. грн;

5) нарахована заробітна плата та відрахування до обов'язкових цільових фондів склали 280 тис. грн за рік;

6) матеріальні витрати - 400 тис. грн;

7) амортизаційні відрахування - 100 тис. грн;

8) інші витрати, що включаються до собівартості продукції - 100 тис. грн;

9) витрати на операційну оренду приміщення цеху - 125 тис. грн (без ПДВ);

10) підприємство не має пільг з оподаткування.

 

Задача 6.

Згідно з оперативним фінансовим планом у поточному кварталі підприємство прогнозує такі надходження та витрати:

1) чистий дохід від реалізації - 1200 тис. грн;

2) дохід від операційних курсових різниць - 10 тис. грн;

3) дохід від фінансового лізингу - 7 тис. грн;

4) відсотковий дохід - 15 тис. грн;

5) приріст нормативу оборотних коштів - 18 тис. грн;

6) погашення заборгованості перед бюджетом - 185 тис. грн;

7) виплата заробітної плати - 240 тис. грн;

8) погашення заборгованості перед державними цільовими фондами -89 тис. грн;

9) придбання сировини та матеріалів у обсягах, необхідних для безпе­рервної діяльності протягом року - 650 тис. грн;

10)погашення кредиторської заборгованості - 300 тис. грн;

11) поповнення статутного фонду підприємства - 250 тис. грн.

Визначити суму кредиту, яку банк надасть підприємству та суму відсоткових платежів, якщо банк погодиться надати кредит під 25 % річних.


Дата добавления: 2015-02-12; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1674 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:
© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.